Stopnie i tytuły naukowe

Poniżej przedstawiono wykaz stopni i tytułów naukowych jakie uzyskali pracownicy Katedry Radiologii a także te, które realizowane były w innych jednostkach kiedy promotorami byli samodzielni pracownicy naukowi Katedry. Równolegle do Katedry Radiologii  istniał Zakład Neuroradiologii, który de facto funkcjonował jako placówka naukowa do roku 1987 – jego kolejnymi kierownikami byli: Stanisława Spettowa, Ryszard Chrzanowski i Józef Kuśmiderski. Zestawienie obejmuje także dokonania tego Zakładu.

1950

 WYDZIELENIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZE STRUKTURY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO i WŁĄCZENIE DO NOWO UTWORZONEJ STRUKTURY – AKADEMII MEDYCZNEJ

15 października 1951 roku

Utworzenie Katedry Radiologii w strukturze Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie

            

Kierownik Katedry Radiologii  – Julian Chudyk

1951
            Przewód habilitacyjny
            Stanisława Spettowa

1954

            Przewód habilitacyjny
            Julian Chudyk

            

1961

            Kierownik Katedry Radiologii – Stanisław Januszkiewicz

            Przewód doktorski
            Elżbieta Jorasz
            Ziarnica złośliwa na podstawie materiału chorych kliniki Radiologicznej AM w latach 1950-1960
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1962

            Przewód doktorski
            Jerzy Witek
            Radioanatomiczne i czynnościowe studia stawu szczytowo-obrotowego
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1963

            Przewód doktorski
            Kazimierz Sobotkowski
            Szkliwiak kości szczęk – ich ocena i różnicowanie
            Promotor: Stanisława Spettowa

1964

            Przewód doktorski
            Zbigniew Czekała
            Wartość artrografii dwukontrastowej w rozpoznawaniu niektórych zmian patologicznych stawu kolanowego
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1964

            Przewód doktorski
            Jan Skołyszewski
            Pomiar rozkładu dawki promieniowania rentgenowskiego przy leczeniu chorych na raka krtani
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1964

            Przewód doktorski
            Maria Jedlińska
            Guzy kąta mostowo-móżdżkowego w obrazie radiologicznym
            Promotor: Stanisława Spettowa

1964

            Przewód doktorski
            Ryszard Chrzanowski
            Charakterystyka śródczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej w obrazach angiograficznych
            Promotor: Stanisława Spettowa

1965

            Przewód doktorski
            Józef Kuśmiderski
            Zanik mózgu w obrazie przeglądowym czaszki
            Promotor: Stanisława Spettowa

1965

            Przewód doktorski
            Ferdynand Kryłowicz
            Problem wypadania błony śluzowej żołądka do dwunastnicy
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1965

            Przewód doktorski
            Maria Czapnicka-Sterecka
            Metody subtrakcji w diagnostyce radiologicznej układu kostnego
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1965

            Przewód doktorski
            Czesław Feliksik
            Obraz radiologiczny raka żołądka
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1967

            Przewód doktorski
            Maria Bicz-Cienciałowa
            Badania nad stanem flory bakteryjnej skóry napromieniowanej u chorych poddawanych radioterapii z powodu nowotworów złośliwych
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1967

            Przewód doktorski
            Halina Naturska-Targosz
            Obraz radiologiczny żeber prawidłowych i ich odmian rozwojowych
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1968

            Przewód habilitacyjny
            Ryszard Chrzanowski

1968

            Przewód habilitacyjny
            Elżbieta Jorasz

1969

            Przewód doktorski
            Barbara Sikorska
            Wartość zdjęć przeglądowych czaszki w rozpoznawaniu glejaków mózgu
            Promotor: Stanisława Spettowa

1970

            Przewód doktorski
            Zbigniew Danek
            Obrazy radiologiczne pojedynczej tętnicy nerkowej w aortonefrografii (na podstawie własnego materiału)
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1972

            Przewód doktorski
            Henryk Szul
            Rola kawografii dolnej w ocenie zaawansowania rozrostowych, złośliwych zmian zaotrzewnowego układu chłonnego
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

1973

            Przewód doktorski
            Józefa Marjańska-Radziszewska
            Zagadnienia przerzutów kostnych w raku sutka w postępowaniu klinicznym
            Promotor: Stanisław Januszkiewicz

            

Kierownik Katedry Radiologii – Olgierd Billewicz

1978

            Przewód habilitacyjny
            Józef Kuśmiderski

1980

            Przewód doktorski
            Zofia Wyrobek
            Ocena przydatności zdjęć przeglądowych klatki piersiowej do rozpoznania przetrwałego przewodu tętniczego Botalla
            Promotor: Olgierd Billewicz

1982

            Przewód doktorski
            Henryka Uhl
            Obrazy angiograficzne przedniej części koła tętniczego mózgu w pękniętych tętniakach
            Promotor: Józef Kuśmiderski

1984

            Przewód doktorski
            Zbigniew Cikowski
            Obrazy radioanatomiczne krążenia obocznego w zależności od poziomu niedrożności tętnic kończyn dolnych
            Promotor: Olgierd Billewicz

1986

            Tytuł profesora
            Olgierd Billewicz

            

Kierownik Katedry Radiologii – Józef Kuśmiderski

1992

            Przewód doktorski
            Andrzej Barylak
            Kliniczno-radiologiczne aspekty rozpoznawania odosobnionego zaburzenia ułożenia jelita cienkiego o charakterze wrodzonym
            Promotor: Józef Kuśmiderski

ROK 1993

            

WYDZIAŁ LEKARSKI POWRÓCIŁ DO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – UTWORZONO COLLEGIUM MEDICUM UJ W SKŁAD, KTÓREGO ZOSTAŁ WŁĄCZONY WYDZIAŁ LEKARSKI. W JEGO STRUKTURZE POZOSTAŁA KATEDRA RADIOLOGII

1994

            Tytuł profesora
            Józef Kuśmiderski

            

Kierownik Katedry Radiologii – Andrzej Urbanik

2000

            Przewód doktorski
            Izabela Herman-Sucharska
            Wartość cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych
            Promotor: Jerzy Walecki

2002

            Przewód doktorski
            Beata Podsiadło
            Ocena wartości tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i klasyfikacji wady rozczepienia rdzenia kręgowego
            Promotor: Jerzy Walecki

2002

            Przewód doktorski
            Wiesław Pawlik
            Ocena wartości wybranych metod diagnostyki obrazowej chorób piersi
            Promotor: Janusz Pawlęga

2002

            Przewód doktorski
            Tadeusz Popiela
            Skuteczność stereotaktycznej biopsji mammograficznej (SBM) pod kontrolą mammografii cyfrowej we wczesnym wykrywaniu zmian przedklinicznych gruczołu piersiowego
            Promotor: Wojciech Nowak

2003

            Przewód doktorski
            Robert Chrzan
            Zastosowanie mammograficznego, cyfrowego toru wizyjnego w ocenie skupisk mikrozwapnień w obrębie gruczołu piersiowego
            Promotor: Wojciech Nowak

2003

            Przewód doktorski
            Stanisław Sztuk
            Ocena morfologicznych i czynnościowych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych u pacjentów  z dotylnymi wadami zgryzu badanych techniką rezonansu magnetycznego
            Promotor: Grażyna Wilk

2003

            Przewód habilitacyjny
            Andrzej Urbanik

2005

            Przewód doktorski
            Wadim Wojciechowski
            Wartość wirtualnej bronchoskopii tomografii komputerowej w ocenie zmian nowotworowych płuc
            Promotor: Andrzej Urbanik

2006

            Przewód doktorski
            Paweł Brzegowy
            Ocena następstw urazu mechanicznego rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy techniki obrazowania dyfuzji wody metodą rezonansu magnetycznego
            Promotor: Andrzej Urbanik

2006

            Przewód doktorski
            Amira Bryl            
            Czynnościowy rezonans magnetyczny w lokalizacji ośrodków mowy u osób dwujęzycznych
            Promotor: Andrzej Urbanik

2007

            Przewód doktorski
            Liliana Podsiadło            
            Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
            Promotor: Andrzej Urbanik

2009

            Tytuł profesora
            Andrzej Urbanik

2009

            Przewód habilitacyjny
            Tadeusz Popiela

2010

            Przewód doktorski
            Barbara Sobiecka
            Ocena metod analizy widma 1HMRS w diagnostyce guzów mózgowia
            Promotor: Andrzej Urbanik

2010

            Przewód doktorski
            Agata Brzozowska-Czarnek
            Ocena stopnia zaawansowania przerostu mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przy pomocy rezonansu magnetycznego
            Promotor: Andrzej Urbanik

2010

            Przewód habilitacyjny
            Izabela Herman-Sucharska

2011
            Przewód doktorski
            Krzysztof Kleinrok
            Ocena wartości badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce urazów stawu kolanowego
            Promotor: Andrzej Urbanik

2011

            Przewód doktorski
            Małgorzata Szafirska
            Ocena stanu istoty białej i szarej mózgowia w stwardnieniu rozsianym przy pomocy spektroskopii protonowej MR
            Promotor: Andrzej Urbanik

2012

            Przewód doktorski
            Magdalena Grzybek
            Ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) mózgowia u dorosłych pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania minimalnej encefalopatii wątrobowej
            Promotor: Andrzej Urbanik

2013

            Przewód habilitacyjny
            Robert Chrzan

2013

            Przewód doktorski
            Anna Dubis
            Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej
            Promotor: Andrzej Urbanik

2013

            Przewód doktorski
            Monika Nardzewska-Szczepanik
            Ocena zmian strukturalnych ciała modzelowatego w badaniu rezonansu magnetycznego u dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym
            Promotor: Andrzej Urbanik

2013

            Przewód doktorski
            Agnieszka Werewka-Maczuga
            Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST
            Promotor: Andrzej Urbanik

2014

            Przewód doktorski
            Katarzyna Kapuścińska
            Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości w kwalifikacji do operacyjnego leczenia zespołu kanału nadgarstka oraz w pooperacyjnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia
            Promotor: Andrzej Urbanik

2014

            Przewód doktorski
            Justyna Kozub
            Wpływ zastosowania różnych programów komputerowych do analizy BOLD na planowanie zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu
            Promotor: Andrzej Urbanik

2015

            Przewód doktorski
            Agnieszka Gleń
            Optymalizacja wykrywania wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK
            Promotor: Andrzej Urbanik

2015

            Przewód doktorski
            Anna Paciorek            
            Ocena czynników mogących potencjalnie wpływać na rozpoznawalność raka piersi w mammograficznych badaniach skryningowych na podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w województwie małopolskim w latach 2007-2009
            Promotor: Tadeusz Popiela

2016

            Przewód habilitacyjny
            Wadim Wojciechowski

2016

            Przewód doktorski
            Joanna Chrzanowska-Waśko
            Leukoarajoza jako czynnik determinujący rokowanie po udarze niedokrwiennym mózgu
            Promotor: Tadeusz Popiela

2016

            Przewód doktorski
            Michał Leśniak
            Wartość kliniczna badania PET w leczeniu wznów raka jajnika
            Promotor: Tadeusz Popiela

2017 
            Tytuł profesora
            Tadeusz Popiela

2018
            Przewód doktorski
            Monika Cichocka
            Określenie modelu metabolicznego mózgu u dzieci w wieku 6-15 lat z wykorzystaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS)
            Promotor: Andrzej Urbanik

2018

            Przewód doktorski
            Andrzej Fedak
            Porównanie technik ultrasonograficznych w możliwości oceny stabilności blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
            Promotor: Andrzej Urbanik

2019  

            Pozycja profesora UJ
            Robert Chrzan

2019   

             Pozycja profesora UJ
            Wadim Wojciechowski

2020
            Przewód doktorski
            Kamila Sprężak
            Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu zarastającego zapalenia torebki stawowej
            Promotor: Robert Chrzan

2020
            Przewód doktorski
            Iwona Kucybała
            Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego stawów krzyżowo-biodrowych w diagnostyce spondyloartropatii osiowych
            Promotor: Wadim Wojciechowski

2021
            Przewód doktorski
            Joanna Chrzanowska-Waśko
Leukoarajoza jako czynnik determinujący rokowanie po udarze niedokrwiennym mózgu
            Promotor: Tadeusz Popiela

2021

            Przewód doktorski
            Jakub Baran
            Development of the innovative poritron emission tomography for beam range monitoring in proton radiotherapy”
            Promotor: Andrzej Urbanik  razem z Pawłem Olko (doktorat realizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie)

2021

            Przewód doktorski
            Aleksandra Pusz-Sapa
            Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej
            Promotor: Andrzej Urbanik  / Promotor pomocniczy: Ewa Dziurzyńska-Białek (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

2021

            Przewód doktorski
            Joanna Sobczyk
            Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi
            Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Ewa Dziurzyńska-Białek (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

2022

            Przewód habilitacyjny
            Rafał Obuchowicz

2022
            Przewód doktorski
            Greta Gaweł
            Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych
            Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Wiesław Guz (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

2022

            Przewód doktorski
            Aneta Wojtasik
            Wieloczynnikowa analiza funkcjonowania Klinicznego Zespołu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
            Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Wiesław Guz  (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

2022

            Przewód doktorski
            Magdalena Katarzyna Garbacz
            Rozwój metod planowania leczenia oraz ocena niepewności zasięgu w radioterapii protonowej z wykorzystaniem kodów Monte Carlo
            Promotor: Andrzej Urbanik razem z Pawłem Olko (doktorat realizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie)

2022

            Przewód doktorski
            Patrycja Matusik
            Wybrane badania diagnostyczne, a wyniki obrazowania serca metodą rezonansu magnetycznego
            Promotor: Tadeusz Popiela
            

Kierownik Katedry Radiologii – Tadeusz Popiela

2023

            Przewód doktorski
            Bartłomiej Łasocha
            Rola wybranych parametrów obrazowych w diagnostyce i rokowaniu chorych z ostrym udarem niedokrwiennym
            Promotor: Tadeusz Popiela

 2023

            Tytuł Profesora
            Wadim Wojciechowski

2023

            Przewód doktorski
            Piotr Obtułowicz
            Napady brzuszne u chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym na tle niedoboru inhibitora C1 (choroba rzadka).
            Możliwości diagnostyczne badań obrazowych
            Promotor: Tadeusz Popiela