Szkolenia / Kursy / Imprezy


1981
            Sympozjum Sekcji Radiologii Naczyniowej PLTR
            Paszkówka

1986
            XXXI ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO
            TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO
            12 – 14 czerwca, Kraków

1993

            Refresher Course – G.L. and Abdominal Radiology; w ramach Halley Project
            – we współpracy z European Association of Radiology
            14 – 15 maja, Kraków

            European Seminar on Diagnostic and Interventional Radiology -Neuroradiology
            7 – 9 października, Ustroń
 
1994
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1993
            „Problemy diagnostyki układu naczyniowego oraz techniki radiologii zabiegowej
            16 – 18 września, Zakopane
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1994
            Kraków
 
            Wykład prof. Alberta L. Baerta
            Prezydenta European Association of Radiology
            „Imaging of the pancreas”
            17 maja, Kraków
 
1995
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1995
            „Przezskórne udrażnianie tętnic obwodowych
            11 – 14 maja, Zakopane
 
            Sesja naukowa – „100 – lecie odkrycie Promieni X”
            21 czerwca, Kraków
 
            Szkoła Obrazowania MR
            8 – 9 grudnia, Kraków
 
            Sympozjum „Radiologia zabiegowa – stan obecny i perspektywy”
            Kraków
 
            Spotkanie szkoleniowe dla techników elektroradiologii
            21 listopada, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1995
            15 listopada, Kraków
 
1996
 
            „Royal College of Radiology Team Visit 1996”
            Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1996 (edycja wiosenna)
            27 marca, Kraków
 
            Sympozjum naukowo – szkoleniowe „Podstawy Diagnostyki Sutka”
            11 – 13 maja, Zakopane
 
            II ZJAZD POLSKIEGO MEDYCZNEGO TOWARZYSTWA
            REZONANSU MAGNETYCZNEGO
            10 – 13 października, Kraków
 
            Wystawa Pionierzy Radiologii Krakowskiej – w stulecie
            10 października – 8 listopada, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1996
            „Technika embolizacji”
            16 – 18 maja, Zakopane
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1996 (edycja jesienna)
            12 grudnia, Kraków
 
            Kurs „Podstawy Radiologii Zabiegowej”
            14 grudnia, Kraków
 
 
1997
 
            Kurs „Postępy w diagnostyce radiologicznej schorzeń twarzoczaszki i szyi”
            09 – 11 maja, Zakopane
 
            Kurs „Postępy w diagnostyce chorób sutka”
            16 – 18 maja, Zakopane
 
            Kurs „Diagnostyka radiologiczna układu kostno – stawowego”
            maj, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1997
            12 maja, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1997
            ” Technika w radiologii zabiegowej
            8 – 10 maja, Novolubownianske Kupele
 
            Royal College of Radiology Team Visit 1997
            6 – 7 października, Kraków
 
 
1998
 
            Sympozjum
            „Rezonans magnetyczny – możliwości i perspektywy wykorzystania dla celów klinicznych i naukowo – badawczych
            Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1998 (edycja wiosenna)
            30 marca, Kraków
 
            Royal College of Radiology Team Visit 1998
            Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1998
            Tomografia komputerowa AD 1998
            8 – 10 października, Novolubovnianskie Kupele
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1998 (edycja jesienna)
            26 października, Kraków
 
            Sympozjum
            Radiologia w Krakowie na progu drugiego stulecia – klinika i diagnostyka
            27 października, Kraków
 
 
 
1999
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1999 (edycja wiosenna)
            8 kwietnia, Kraków
 
            Sympozjum Schering Training in Advances in Radiology – STAR
            13 – 14 maja, Kraków
 
            Kurs dla lekarzy stomatologów
            Radiologia stomatologiczna
            Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 1999
            Wybrane zagadnienia diagnostyki układu naczyniowego
            i zastosowania technik endowaskularnych
            17 – 19 czerwca, Karskrona
 
            Royal College of Radiology Team Visit 1999
            13 – 14 września, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 1999 (edycja jesienna)
            Kraków
 
2000
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2000
            Kraków
 
            Forum Diagnostyczne – „Wybrane zagadnienia diagnostyki TK”
            14 – 15 kwietnia, Łopuszna
 
            Royal College of Radiology Team Visit 2000
            2 – 3 października, Kraków
 
            Kurs dla lekarzy stomatologów
            Radiologia stomatologiczna
            Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2000
            Układ moczowy, przewód pokarmowy – diagnostyka i radiologia zabiegowa
            26 – 29 października, Praga

2001
            Kurs System zapewniania jakości w pracowni radiologicznej
            5 – 6 stycznia, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2001
            Kraków
 
            Forum Diagnostyczne – Wybrane zagadnienia diagnostyki TK
            11 – 12 maja, Sucha Beskidzka
 
            Royal College of Radiology Team Visit 2001
            1 – 2 października, Kraków
 
            Sympozjum „Przekroczyć granice obrazowania,
            czyli najnowsze możliwości współczesnej radiologii
            3 października, Kraków
 
            Kurs Radiologia stomatologiczna
            wrzesień, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2001
            Diagnostyka Wątroby i dróg żółciowych
            10 – 13 października, Druskienniki
 
 
2002
            Kurs podstawowy Wybrane zagadnienia diagnostyki radiologicznej
            11, 12 stycznia i 8, 9 i 16 lutego, Kraków
 
            Kurs Radiologia stomatologiczna
            2, 23 lutego, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2002
            „Informatyka w diagnostyce obrazowej – wybrane zagadnienia
            11 – 12 maja, Rabka
 
            Krakowskie Spotkania Radiologiczne – KSR 2002
            Diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa – układ kostno – stawowy
            09 – 12 października, Zemplinska Sirava (Słowacja), Lwów (Ukraina)
 
            Kurs podstawowy „Wybrane zagadnienia diagnostyki radiologicznej”
            25, 26 października, 15, 16, 23 listopada, Kraków
 
            Kurs „Radiologia stomatologiczna”
            15-16 listopada, Kraków
 
            Forum Diagnostyczne
            Wybrane problemy diagnostyki TK
            22 – 23 listopada, Krynica
 
            Kurs podstawowy „Wybrane zagadnienia diagnostyki radiologicznej”
            10, 11, 17, 18, 25.05.2002, Kraków
 
            Sympozjum „Radiografia w Unii Europejskiej”
            Systemy Kontroli Jakości w UE, Radiografia cyfrowa – nowe technologie.
            13 – 14 grudnia, Bochnia
 
 
2003
            Kurs z zakresu kontroli jakości
            dla kierowników Zakładów Radiologii Województwa Małopolskiego
            6 – 7 kwietnia, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2003
            17 – 18 maja, Niedzica
 
            Krakowskie Seminarium Tomografii Pozytonowej
            18 czerwca, Kraków
 
            Kurs z zakresu kontroli i utrzymania jakości dla techników rtg
            12 – 13 września, Kraków
 
            Kurs z zakresu kontroli jakości dla kierowników
            Zakładów Radiologii Województwa Małopolskiego
            12 – 13 września, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2003
            „Radiologia – Medycyna Nuklearna”
            13 – 16 listopada, Lubovnianske Kupele
 
 
2004
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2004
            „Diagnostyka obrazowa w urazach stawu kolanowego””
            Dodatkowo – zawody narciarskie dla radiologów Polski Południowo – wschodniej
            13 – 14 marca, Bukowina Tatrzańska
 
            Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych technik obrazowania
            Kurs obowiązkowy do specjalizacji radiologia – diagnostyka obrazowa
            29 – 31 marca, Kraków
 
            Kurs z zakresu kontroli i utrzymania jakości dla techników rtg (część praktyczna)
            2 – 4 kwietnia, Kraków
 
            Kurs z zakresu kontroli jakości dla kierowników
            Zakładów Radiologii Województwa Małopolskiego
            3 – 4 kwietnia, Kraków
 
            Wybrane zagadnienia z diagnostyki obrazowej
            Kurs obowiązkowy do specjalizacji radiologia – diagnostyka obrazowa
            19 – 29 kwietnia, Kraków
 
            Forum Diagnostyczne
            „Wybrane zagadnienia diagnostyki TK”
            28 – 29 maja, Wysowa Zdrój
 
            Kurs doskonalący dla stomatologów
            „Radiologia stomatologiczna”
            4-5 czerwca, Kraków
 
            Kurs doskonalący dla stomatologów
            „Radiologia stomatologiczna”
            4-5 października, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2004
            „Diagnostyka stawu kolanowego”
            15 – 17 października, Szczyrk
 
 
2005
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            7 – 9 stycznia, Bukowina Tatrzańska
 
            Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe
            Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi
            Diagnostyka obrazowa piersi ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z genetycznymi uwarunkowaniami
            ryzyka zachorowania na raka  piersi
            22 – 24 kwietnia, Szczyrk
 
            Forum Diagnostyczne
            „Postępy w diagnostyce TK”
            13 – 14 maja, Krynica Górska
 
            V ZJAZD POLSKIEGO MEDYCZNEGO TOWARZYSTWA
            REZONANSU MAGNETYCZNEGO
            17 – 19 czerwca, Szczyrk
 
            Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologów
            Radiologia stomatologiczna
            23 – 24 września, Kraków
 
            Szkolenie dla techników elektroradiologii
            z zakresu kontroli jakości
            23 – 24 września, Kraków
 
            Szkolenie dla lekarzy radiologów
            Zarządzanie jakością w diagnostyce obrazowej
            24 – 25 września, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2005
            „Postępy w embolizacji naczyń obwodowych”
            14 – 16 października, Zakopane
 
            European Society of Muscoskelatal Radiology
            Sport Medicine Imaging – Educational Course
            22 października, Kraków
 
            Sympozjum „Tomografia komputerowa w implantologii”
            26 listopada, Kraków
 
            Szkolenie dla techników rtg „System zapewnienia jakości”
            II etap – część praktyczna
            Listopad – grudzień, Kraków
 
            Lectures on Radiology by Prof. Johan Blickman
            12 grudnia, Kraków
 
 
2006
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            6 – 8 stycznia, Bukowina Tatrzańska
 
            Szkolenie dla techników rtg „System zapewnienia jakości”
            część praktyczna
            od stycznia 2006, Kraków
 
            Sympozjum Jubileuszowe
            80 lecie PLTR / 80 lecie Polskiego Przeglądu Radiologii / 110 lecie Polskiej Radiologii
            13 stycznia, Kraków
 
            Zebrania naukowo – szkoleniowe „Radiologia w stomatologii”
            Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – Katedra Radiologii CMUJ
            14 stycznia, Kraków
 
            Kurs „Diagnostyka obrazowa w pediatrii”
            Obrazowanie ultrasonograficzne (część 1)
            8 – 9 kwietnia, Kraków
 
            Kurs „Diagnostyka obrazowa w pediatrii”
            Obrazowanie ultrasonograficzne (część 2)
            6 – 7.05.2006, Kraków
 
            Szkoła Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
            „Obrazowanie funkcji i struktury układu nerwowego”
            16 maja, Kraków
 
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2006
            Wybrane problemy radiologii
            19 – 21 maja, Białka Tatrzańska
 
            Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologów
            Radiologia Stomatologiczna
            8 – 9 września, Kraków
 
            Szkolenie dla techników elektroradiologii
            z zakresu kontroli jakości
            Część I, teoretyczna
            28 – 29 września, Kraków
 
            Zarządzanie jakością w diagnostyce obrazowej
            Kurs dla lekarzy radiologów
            29 – 30 września, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2006
            Angioplastyka i stentowanie naczyń obwodowych
            19 – 22 października, Bukowina Tatrzańska
 
            Seminarium IBUS – „Postępy Diagnostyki Obrazowej Piersi”
            16 – 19 listopada, Szczyrk
 
2007
            Szkolenie dla techników rtg „System zapewnienia jakości”
            część praktyczna
            od stycznia 2007, Kraków
 
            Sympozjum „Postępy w diagnostyce nowotworów piersi”
            4-6 stycznia, Szczawnica
 
            Kurs specjalizacyjny
            Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych technik obrazowania
            8-9 stycznia, Kraków
 
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            12-14 stycznia, Bukowina Tatrzańska
 
            Radiologia w Małopolsce
            Spotkanie dla kierowników zakładów radiologii
            i managerów służby zdrowia województwa
            małopolskiego
            30 stycznia, Kraków
 
            Regionalne Spotkania Radiologiczne – RSR 2007
            Wybrane zagadnienia diagnostyki TK i MR
            20-21 kwietnia, Krynica Zdrój
 
            European School of Radiology (ESOR)
            Galen Project Course: Abdominal/Genito-urinary Radiology
            11-13 maja, Kraków
 
            Wykład prof. Roberta Edelmana
            Cardiac MR and MDCT: Advances in Technology and Clinical Applications
            17 maja, Kraków
 
            Kurs dla techników elektroradiologii z zakresu kontroli jakości
            Część I, teoretyczna
            21-22 września, Kraków
 
            Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologów
            Radiologia Stomatologiczna
            21-22 września, Kraków
 
            Kurs dla lekarzy radiologów
            Zarządzanie jakością w diagnostyce obrazowej
            22-23 września, Kraków
 
            Kurs dla radiologów i techników rtg
            Prowadzenie dokumentacji Programu Zapewnienia Jakości
            23-24 września, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2007
            Naczynia mózgowe – diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa
            18-21 października, Zakopane
 
            Kontrola jakości w pracowni mammografii
            Kurs dla techników RTG – zajęcia praktyczne
            6-7 listopada, Kraków
 
            Choroby reumatyczne (ręka i nadgarstek)
            – od diagnostyki do leczenia
            17 listopada, Kraków
 
            Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
            – rola lekarza rodzinnego
            Szkolenie dla Lekarzy Rodzinnych i Lekarzy POZ
            17 listopada, Kraków
 
            Mammografia – technika badania i pozycjonowanie pacjentki
            Kurs dla techników RTG i lekarzy radiologów
            19-20 listopada, Kraków
 
            Warsztaty dla Fizyków Medycznych
            – kontrola jakości w pracowni mammografii
            8 grudnia, Kraków
 
            Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
            Aktualne Problemy Neurologii Dziecięcej i Radiologii
            8-9 grudnia, Kraków
 
2008
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            11-13 stycznia, Bukowina Tatrzańska/Murzasichle
 
            Szkolenie dla techników rtg „System zapewnienia jakości”
            część praktyczna, cały rok od stycznia 2007, Kraków
 
            Sesja Historyczna – Krakowska Szkoła Radiologiczna
            17 stycznia, Kraków
 
            Kurs „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”
            31 marca – 04 kwietnia, 16-25 maja, 02-06 czerwca, Kraków
 
            Prof. Józef Kuśmiderski 1928-1998
            W 80 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci
            27 lutego, Kraków
 
            Kurs doskonalący dla radiologów
            „Wykonywanie i opisywanie mammograficznych badań skriningowych”
            25-26 kwietnia, Kraków
 
            Kontrola jakości w pracowni mammografii
            Kurs teoretyczny dla techników RTG
            wiosna, Kraków
 
            Mammografia – technika badania i pozycjonowanie pacjentki
            Kurs dla techników RTG i lekarzy radiologów
            wiosna, Kraków
 
            Regionalne Spotkania Radiologiczne – RSR 2008
            Wybrane zagadnienia diagnostyki TK i MR
            16 -17 maja, Krynica
 
            Sympozjum PINC ’08
            Sesja: Diagnostyka naczyniowo-sercowa MR – od palucha do czubka głowy
            Sesje: Radiologia interwencyjna, obwodowa
            13-14 czerwca, Kraków
 
            Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
            – rola pielęgniarki
            wrzesień, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            Kurs praktyczny dla techników RTG
            8, 22 września, Kraków
 
            Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologów
            Radiologia Stomatologiczna
            12 – 14 wrzesnia, Kraków
 
            System zapewnienia jakości w pracowni radiologicznej
            15-16 wrzesnia, Kraków
 
            EUROPEJSKI KONGRES NEURORADIOLOGII – ESNR 2008
            18-21 września, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            Kurs praktyczny dla techników RTG
            6, 13 października, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2008
            Diagnostyka obrazowa w reumatologii
            24 – 26 października, Bukowina Tatrzańska
 
            Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
            – rola pielęgniarki i położnej w profilaktyce
            29 października, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            Kurs praktyczny dla techników RTG
            3, 11 listopada, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            Kurs praktyczny dla techników RTG
            8, 15 grudnia, Kraków
 
            Kurs praktyczny dla lekarzy – skryningowe badania mammograficzne
            12-14 grudnia, Kraków
 
2009
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            9-11 stycznia, Bukowina Tatrzańska
 
            Sesja Historyczna – Radiologia na Uniwersyteckie Jagiellońskim
            12 lutego, Kraków
 
            Regionalne Spotkania Radiologiczne – RSR 2009
            Wybrane zagadnienia diagnostyki TK i MR
            22 – 23 maja, Sieniawa
 
            Sympozjum „Mobilna mammografia cyfrowa – bliżej pacjenta”
            27 maja, Kraków
 
            Klasyfikacja BIRADS – warsztaty
            29-31 maja, Szczyrk
 
            Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
            – rola pielęgniarki
            czerwiec, Kraków
 
            Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
            – zasady realizacji skryningu
            Szkolenie dla świadczeniodawców – management, rejestr nowotworów
            czerwiec, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            dwutygodniowy kurs praktyczny dla techników RTG
            wrzesień, Kraków
 
            Muscosceletal Cross-Sectional Imaging
            ESOR / Galen Advanced Course
            4 – 5 września, Kraków
 
            Kurs Radiologii Stomatologicznej – doskonalący
            25-26 września, Kraków
 
            Pośmiertne badania TK wspierające klasyczną
            diagnostykę sekcyjną w medycynie sądowej
            14 października, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2009
            Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty i naczyń obwodowych
            16-18 października, Bukowina Tatrzańska
 
            Sympozjum Szkoleniowe „Diagnostyka MR stawu kolanowego”
            21 listopada, Kraków
 
2010
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Narciarstwie
            15-17 stycznia, Bukowina Tatrzańska/Murzasichle
 
            Sympozjum Historyczne
            Radiologia w Uniwersytecie Jagiellońskim
            25 lutego, Kraków
 
            Sympozjum „Pośmiertna diagnostyka obrazowa – badania TK”
            26 marca, Kraków
 
            Kontrola jakości w pracowni mammografii
            – teoretyczny kurs dla techników RTG
            wiosna, Kraków
 
            Kontrola jakości w pracowni mammografii
            – praktyczny kurs dla techników RTG
            wiosna, Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            – 10 dniowy (50 godz.) praktyczny kurs dla techników RTG
            wiosna-jesień (cyklicznie), Kraków
 
            Technika wykonywania skryningowych badań mammograficznych
            – 3 dniowy (24 godz.) teoretyczny kurs dla techników RTG
            maj-czerwiec, Kraków
 
            Mistrzostwa Polski Radiologów w Żeglarstwie
            25 maja, Zalew Szczeciński
 
            Kompleksowa diagnostyka chorób piersi mammografia
            – zagadnienia wykrywania raka piersi
            Kurs podstawowy specjalizacyjny
            12-13 czerwca, Kraków
 
            X NAUKOWY ZJAZD
            POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO
            17-20 czerwca, Kraków
 
            Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologii
            Radiologia Stomatologiczn
            23-24 września, Kraków
 
            Interpretacja mammografii skryningowej
            – praktyczny kurs dla lekarzy radiologów
            01-03 października, Kraków
 
            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2010
            Wybrane problemy radiologii interwencyjnej
            22-24 października, Bukowina Tatrzańska
 
            Kurs Diagnostyka Obrazowa barku
            27 listopada, Kraków
 
            Szkolenie – diagnostyka obrazowa tętniaków i AVM naczyń mózgowych
            09 grudnia, Kraków

2011

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
            7-9 stycznia, Bukowina Tatrzańska – Jurgów
            

            Kurs certyfikacyjny „Podstawy ultrasonografii ogólnej”
            15, 16 i 23 stycznia, Kraków

            European Day of Radiology
            10 luty

            Sympozjum Historyczne – 115 lat Radiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
            17 lutego, Kraków

            Forum Diagnostyczne TK/MR
            Regionalne Spotkanie Radiologiczne – RSR 2011
            8-9 kwietnia, Krynica

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
            17-19 czerwca, Nowe Warpno

            Kurs Radiologii Stomatologicznej – doskonalący
            wrzesień, Kraków

            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2011
            Wybrane problemy radiologii interwencyjnej
            14-16 października, Łódź

            Sympozjum szkoleniowe „Diagnostyka USG i MR stopy oraz goleni”
            5 listopada, Kraków 

 2012

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
            6-8 stycznia, Bukowina Tatrzańska – Jurgów

            Sympozjum Historyczne – Radiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim
            8 lutego, Kraków

            Kurs „Diagnostyka USG Doppler”
            10-11 marca, Kraków

            Angiografia TK dla techników elektroradiologii
            17 marca, Kraków

            Kurs Kontrola Jakości Badań Mammograficznych
            17-18 marca, Kraków

            Kurs USG – nerwy obwodowe
            26 maja, Kraków

            Kurs Radiologia stomatologiczna
            28-30 września, Kraków

            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2012
            Radiologia Wspólna Sprawa

            Sympozjum naukowo-szkoleniowe
            13 -14 października, Kraków

            International Day of Radiology
            8 listopada

2013

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
            
4-6 stycznia, Bukowina Tatrzańska

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
            
14-16 czerwca, Górki Zachodnie

            School of MRI
            Advanced Head & Neck Imaging
            
19-21 września, Kraków

            Kurs doskonalący „Radiologia stomatologiczna”
            
4-5 października, Kraków

            Krakowskie Spotkanie Radiologiczne – KSR 2013
            Neuroradiologia interwencyjna
            25-27 października, Bukowina Tatrzańska

            Radiologia Wspólna Sprawa
            Sympozjum naukowo-szkoleniowe
            Technicy elektroradiologii/Fizycy i Inżynierowie medyczni/Radiolodzy
            19 października, Kraków

            International Day of Radiology
            Otwarcie wystawy z okazji 100-lecia skonstruowania lampy rtg przez Williama Coolidge’a
            8 listopada,Kraków

            Kurs Akredytacyjny Diagnostyka Ogólna USG (Podstawy USG)
            6-8 grudnia, Kraków

            Sympozjum historyczne – wkład polskich radiologów do radiologii światowej
            15 grudnia, Kraków

2014

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
            
3-5 stycznia, Bukowina Tatrzańska

            Kurs „Ultrasonografia Dopplerowska w praktyce klinicznej 
            
(Diagnostyka USG Doppler)”
            15-16 luty, Kraków

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
            
20-22 czerwca, Górki Zachodnie

            Sympozjum „Mechaniczna trombektomia w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu”
            
21 czerwca 2014, Kraków

            Kurs doskonalący „Radiologia stomatologiczna”
            
4-5 października, Kraków

            Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Radiologia Wspólna Sprawa”
            
Technicy elektroradiologii/Fizycy i Inżynierowie medyczni/Radiolodzy
            18 października, Kraków 

            Diagnostyka ultrasonograficzna kończyny górnej z elementami MR
            – czyli kiedy stosować USG i jakie są ograniczenia tej metody
            
25-26 października, Kraków 

            International Day of Radiology
            
8 listopada października, Kraków

            Ogólnopolskie Forum Radiologii Interwencyjnej 
            
Radiologia interwencyjna w onkologii
            14-16 listopada, Bukowina Tatrzańska

            Sympozjum historyczne – początki radiologii interwencyjnej na świecie i w Krakowie
            16 grudnia, Kraków

2015

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
            
9-11 stycznia, Bukowina Tatrzańska/Jurgów

            Kurs Mammografia Rezonansu Magnetycznego
            
23 maja, Kraków

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
            
4-7 czerwca, Górki Zachodnie

            Kurs doskonalący „Radiologia stomatologiczna”
            
11-12 września, Kraków

            Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Radiologia Wspólna Sprawa”
            Technicy elektroradiologii/Fizycy i Inżynierowie medyczni/Radiolodzy
            
10-11 października, Rzeszów 

            Kurs „Kontrola jakości w pracowni mammografii cyfrowej i ucyfrowionej”
            
24-25 października, Kraków 

            Ogólnopolskie Forum Radiologii Interwencyjnej – OFRI 2015
            Wybrane problemy radiologii interwencyjnej
            
16-18 października, Szczyrk

            International Day of Radiology
            
8 listopada

2016

            Kurs akredytacyjny „Diagnostyka ogólna USG”
            
29-31 stycznia, Kraków

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie            
            
10-12 czerwca, Górki Zachodnie

            41. ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO
             TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO
            
2-4 czerwca, Kraków

            Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Krakowie,
            na gmachu, w którym prof. Karol Olszewski wykonał pierwsze polskie zdjęcia rentgenowskie
            2 czerwca, Kraków

            Kurs „Diagnostyka MR piersi”            
            
18 czerwca, Kraków

            Ogólnopolskie Forum Radiologii Interwencyjnej – OFRI 2016            
            Wybrane problemy radiologii interwencyjnej
            
14-16 października, Szczyrk

            European Society of Cardiac Radiology
            Annual Scientific Meeting
            
20-22 października, Kraków

            ESTI (European Society of Thoracic Imaging) Summit 2016            
            
23-24 październik, Kraków

            Sympozjum Radiologia Wspólna Sprawa – RWS 2016            
            – obchody Międzynarodowego Dnia Radiologii i 120 lecia Polskiej Radiologii
            
5-6 listopada, Rzeszów

            International Day of Radiology
            
8 listopada, 120 polskiej radiologii – wystawa Bibliotece Jagiellońskiej

            Kurs obowiązkowy „Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi”
            
9-10 listopada, Kraków

            Sports & Arthritis MSK Imaging Conference Lower limb            
            
18-19 listopada, Kraków

            Kurs  doskonalący „Radiologia stomatologiczna”
            
25-26 listopada, Kraków

            Symposium historyczne – Zjazdy PLTR w Krakowie
            
14 grudnia, Kraków

2017

            Complementary Breast Diagnosis
            13-15 kwietnia, Kraków

            Kurs akredytacyjny „Podstawy USG”
            21-23 kwietnia, Kraków

            Kurs specjalizacyjny (dla specjalizacji z Chorób Wewnętrznych) Diagnostyka obrazowa
            
24-28 kwietnia, Kraków

            9th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material Sciences
            21-23 września, Kraków

            School of MRI – course:
            Advanced Breast & Female Pelvis MR Imaging

            28-30 września, Kraków

            Kurs specjalizacyjny (dla specjalizacji z Chorób Wewnętrznych) Diagnostyka obrazowa
            
6-9 listopada, Kraków

            International Day of Radiology
            8 listopada

            Kurs  doskonalący „Radiologia stomatologiczna”
            15-16 grudnia, Kraków

2018

            Kurs akredytacyjny „Podstawy USG”
            20-22 kwietnia, Kraków

            European School of Radiology – course:
            Infectious and Inflamatory Disorders

            27-28 września, Kraków

            Ogólnopolskie Forum Radiologii Interwencyjnej – OFRI 2018
            
12-14 października, Bukowina Tatrzańska

            International Day of Radiology
            8 listopada

            Kurs specjalizacyjny (dla specjalizacji z Chorób Wewnętrznych) Diagnostyka obrazowa             
            
19-22 listopada, Kraków

            Sympozjum „Gorące tematy w Radiologii”            
            
12 grudnia, Kraków

 2019

            Kurs akredytacyjny „Podstawy USG”
            5-6 kwietnia, Kraków

            Kurs specjalizacyjny (dla specjalizacji z Chorób Wewnętrznych) Diagnostyka obrazowa            
            
25-27 kwietnia, Kraków

            Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie            
            
8 czerwca, Górki Zachodnie

            International Day of Radiology
            8 listopada

2020

            International Day of Radiology
            8 listopada, Kraków


2021 

            Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Broniszowie,
            miejscowości gdzie urodził się prof. Karol Olszewski, autor pierwszych polskich zdjęć rentgenowskich. 
            21 stycznia, Broniszewo

            International Day of Radiology
            8 listopada, Kraków

            Otwarcie wystawy 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
            8 listopada, Kraków

            Sympozjum 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
            6 grudnia, Kraków

            Spotkanie  „70 lat Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ
            15 grudnia, Kraków

2022 

            Sympozjum „Sztuczna Inteligencja w Radiologii”
            11 stycznia, Kraków

            Zamknięcie wystawy 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
            21 stycznia, Kraków

            International Society for the History of Radiology Symposium
            7-8 października, Kraków

            Kurs Podstawowy USG dla studentów ABC-USG
            19-20 października, Kraków

            International Day of Radiology
            8 listopada, Kraków