Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJ CM

Koło skupia studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu Radiologii, głównie poprzez udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Radiologii oraz projektowanie i realizację własnych pomysłów na prace naukowe.

Prace naukowe realizowane w Kole głównie dotyczą klinicznych aspektów Radiologii w oparciu o badania obrazowe takie jak: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Dodatkowo, istnieje możliwość rozwijania wiedzy i realizacji projektów naukowych związanych z Radiologią Zabiegową.

 

 

Opiekun SKN: dr hab. Wadim Wojciechowski prof. UJCM

Przewodniczący SKN: Natalia Ostruszka natalia.ostruszka@student.uj.edu.pl  (w roku akademickim 2023/24)

 

 

Historia


Przewodnicząca: Natalia Lorenc /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            III miejsce
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (10-12.04)

            III miejsce (sesja radiologiczna)
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (10-12.04)

            I miejsce
                       International Congress of Young Medical Scientist, Poznań (9-10.05) 

            I miejsce
                       10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientist, Warszawa (15-18.05)


Przewodnicząca: Karolina Strojny /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            I miejsce (sesja chirurgiczna)
                       14th International Congress of Medical Sciences for Students and Young Doctors, Sofia, Bułgaria (7-10.05)  
             II miejsce (sesja chirurgiczna)
                       14th International Congress of Medical Sciences for Students and Young Doctors, Sofia, Bułgaria (7-10.05) 

            I miejsce (sesja ortopedyczna) 
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (16-18.04) 


Przewodnicząca: Karolina Strojny  /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            III miejsce (sesja prac oryginalnych)
                      II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (27.02) 

            Wyróżnienie (sesja plakatowa) 
                      II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (27.02)

            I miejsce
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (14-16.04)

            II miejsce
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (14-16.04)


Przewodnicząca: Iwona Kucybała  /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            II miejsce
                       III Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (12.03) 

            I miejsce
                       V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8-9.04)

            II miejsce
                       V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8-9.04)

            III miejsce
                       V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8-9.04)


Przewodnicząca: Iwona Kucybała /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            I miejsce 
                       IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (18.03)

            I miejsce
                       VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (7-8.04) 

            I miejsce
                       26th International Medical Students’ Conference, Kraków (19-21.04)
                       Brązowa nagroda naukowa Prorektora Collegium Medicum UJ dla Iwony Kucybały
                       (Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJCM)

            Nagroda Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ za najlepszą publikację naukową
            absolwentów kierunku lekarskiego 2017/2018 dla Iwony Kucybały


Przewodniczący: Jakub Polak /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

Druga Nagroda w Konkursie „Diamentowy Promień” dla Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako aktywnego, radiologicznego, studenckiego koła naukowego w okresie 2016-2018- przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

            II miejsce 
                       International Medical Students’ Conference, Kraków (25-27.04)

            I miejsce (sesja plakatowa)
                       YES Meeting 2019, Porto (Portugalia)

             I miejsce (sesja plakatowa)
                       VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia” Rzeszów, (11-12.05)

            I miejsce (wystąpienie ustne)
                       VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia” Rzeszów, (11-12.05)

            I miejsce (wystąpienia ustne)
                       28th International Medical Students’ Conference, Kraków (21-23.09)

             I miejsce (wystąpienia ustne)
                       YES Meeting 2019, Porto (Portugalia)


Przewodnicząca: Katarzyna Ciuk /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            I miejsce
                       28th International Medical Students’ Conference, Kraków (21-23.09)

            II miejsce
                       VII Forum Młodych Naukowców, Lublin (12.09)

            Wyróznienie
                       VII Forum Młodych Naukowców, Lublin (12.09)


Przewodnicząca: Katarzyna Ciuk /  Opiekun: prof. Andrzej Urbanik

            I miejsce (sesja plakatowa)
                       VI Studenckie, Ogólnopolskie Forum Radiologiczne (SOFOR), Warszawa-online, (17.10)

            II miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                       VI Studenckie, Ogólnopolskie Forum Radiologiczne (SOFOR), Warszawa-online, (17.10)

            I miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                       IMSC 2021 – International Medical Student’s Conference, Kraków-online, (22-24.04)

            II miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                       IMSC 2021 – International Medical Student’s Conference, Kraków-online, (22-24.04)

            I miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                       Sympozjum Juvenes pro Medicina 2021, Łódź-online, (14-16.05)

            I miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                       Sympozjum Młoda Elektroradiologia, Rezszów-online, (20.03)


Przewodnicząca: Aleksandra Saganek /  Opiekun: prof. Wadim Wojciechowski     

            II miejsce (sesja wystąpień ustnych)
                      Antwerp Medical Students’ Congress 2021, Antwerpia (14.09.2021)

           I miejsce  (sesja wystąpień ustnych)
                       X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów-online (19.03.2022)

           I miejsce  (sesja wystąpień ustnych)
                       VIII Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (02.04.2022)

          Praca członka Koła została wybrana jako jedna z najlepszych 20 prac studenckich na          
                      European  Congress of Radiology, Wiedeń (13-17.07.2022)


Przewodnicząca: Joanna Ożga  / Opiekun: prof. Wadim Wojciechowski