Nagrody i wyróżnienia honorowe

1974
Honorowe członkostwo Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Stanisława Spettowa

1977
Honorowe Członkostwo Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Stanisław Januszkiewicz

1986
Medal „Za Zasługi dla Radiologii Polskiej”
Stanisława Spettowa

1992
Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Andrzej Urbanik

1997
I Nagroda  – Magna cum Laudae
European Congress of the Magnetic Resonance – ESMRMB, Bruksela
Krzyżak, A. Jasiński, D. Adamek, M. Baj, J. Kuśmiderski, P. Sagnowski, W. Węglarz:
Monitoring injury in a rat spinal cord using MR Microscopy of water diffusion tensor
(praca w ramach wspólnego zespołu z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie) 
Po raz pierwszy nagroda dla zespołu z Polski na ESMRMB

1998
Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Katowice
Sztuk S., Pawlik W., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B.,Kleinrok K., Bryll A., Komornicki A.:
Schwannoma malignum powikłany urazem – trudności diagnostyczne.

1999
Nagroda za najlepszą eksperymentalną pracę naukową 
29 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa
Andrzej Urbanik: Wirtualna endoskopia w diagnostyce układu moczowego

2000
Dyplom dla Andrzeja Urbanika za zaangażowanie w szkolenie kadry lekarskiej w dziedzinie radiologii na Podkarpaciu
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

2001
I Nagroda za pracę z Europy Środkowo-Wschodniej z zakresu radiologii interwencyjnej
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Congress, Goteborg  Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Chrzan R.:
Mammotome biopsy guided by digital mammography and ultrasound in detecting preclinical breast pathologies – own experience

2002
Silver Grant
European Respiratory Society Congress, Sztokholm (Szwecja)
Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T.J., Chrzan R., Niżankowska E., Zielinski M., Młodkowski J:
Comparative study of computed tomography virtual bronchoscopy and fiberotic bronchoscopy – evaluation of malignant central airways obstruction

2002
Wyróżnienie
European Congress of Radiology, Wiedeń (Austria)
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B:
Neuronal correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks
Po raz pierwszy nagroda dla polskich radiologów na ECR

2004
Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii
Andrzej Urbanik

2004
Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii
Robert Chrzan

2004
Medal „Za Zasługi dla Radiologii Polskiej”
Andrzej Urbanik

2004
Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Popiela T, Kondel A., Kalembkiewicz M.
Szkody jatrogenne dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych w obrazach Rezonansu Magnetycznego (MRCP)

2004
Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.
Badanie ośrodków mowy u osób dwujęzycznych przy pomocy fMRI

2004
Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R., Szczudlik A.
Różnicowanie zmian otępiennych metodą HMRS

2004
Dyplom dla Andrzeja Urbanika za wkład w doskonalenie podkarpackiej radiologii i diagnostyki obrazowej
Wojewoda Podkarpacki / Marszałek Województwa Podkarpackiego

2005
Nagroda Główna
Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk
Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.
Wstępna ocena przydatności funkcjonalnego obrazowania MR w guzach mózgu zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych

2005
3 nagroda
Kraków-Winnipeg Workshop on Magnetic Resonance and Molecular Imaging
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S.,  Herman-Sucharska I.
MR CSF-flow examination in children with ventriculo-peritoneal shunt: the differentiation of shunt dependent and shunt independend hydrocephalus

2005
I nagroda
Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego i Alzheimer Wernicke Memorial Symposium, Wrocław
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.
The role of proton magnetic resonance spectroscopy in the differential diagnostics of Alzheimer,s disease

2005
Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego – Copernicus Prize
dla Andrzeja Urbanika za wkład w badania mózgu

2006
2 Nagroda
European Urology Meeting w Pradze
Dobrowolski Z., Lipczyński W., Urbanik A., Habrat W., Chrzan R., Jakubik P
3D Proton Spectroscopic Imaging Compared with Endorectal MR
Zespół Katedry Radiologii i Kliniki Urologii CMUJ

2006
Medal im. Prof. Józefa Bogusza nadany przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
dla Andrzeja Urbanika

2007
Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Paweł Brzegowy

2007
Medal „Za zasługi dla Radiologii Polskiej”
Wiesław Kapturski

2007
Wyróżnienie
Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
A stroke CAD in Emergency Room
Zespół Katedry Radiologii CM UJ, Kliniki Neurologii AM Poznań i Centrum ASTAR w Singapurze
Po raz pierwszy nagroda dla polskich radiologów przyznana na tym najważniejszym kongresie radiologicznym na świecie.

2009
Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
W specjalny sposób uhonorowano pracę:
Urbanik A., Podsiadło L., Kunicki M., Kozub J., Sobiecka B. Functional Magnetic Resonance Imaging of the Gender Differences in Activation of the Brain Emotional Centres
Została wybrana jako jedna z 40 najciekawszych prac zaprezentowanych w czasie tego najważniejszego na świecie kongresu radiologicznego. Informacje o rezultatach zostały podane w czołowych światowych pismach, a także w serwisach internetowych.

2009
Dyplom „Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich” przyznany dla Andrzeja Urbanika przez Polską Organizację Turystyczną za wkład w organizowaniu kongresów w dziedzinie radiologii

2010
Członkostwo honorowe American Urological Association (The New York Section) 
Andrzej Urbanik

2010
Nagroda „Best contribution to scientific conference”
Challenges in Imaging Conference, Ateny
Dla Anny Grochowskiej

2010
Pierwsza nagroda za najlepszy plakat
European Association of Urology – Central European Meeting,  Bratysława
Urbanik A., Chrzan R., Lipczyński W., Michalski L., Dobrowolski Z.
Transrectal prostate biosy efficiency in own method of reconstruction MR prostate imaging into sonographic zone
Zespół Katedry Radiologii i Kliniki Urologii CM UJ

2010
Złoty medal za długoletnią służbę
Andrzej Urbanik

2010
Brązowy medal za długoletnią służbę
Robert Chrzan

2010
Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Amira Bryll

2010
Nagroda „Złote Jabłko” Fundacji Vital
Za edukacje i promocje przesiewowej diagnostyki mammograficznej

2011
Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii
Dla Andrzeja Urbanika

2012
Naukowa nagroda Ministra Zdrowia
Dla zespołu Katedry Radiologii i Kliniki Neurologii CMUJ

2012
Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
Praca przedstawiającą wyniki badań mózgu, przy pomocy rezonansu magnetycznego, dzieci których matki spożywały alkohol w czasie ciąży została wybrana  jako jedna z najciekawszych i znalazła się wśród highlights Kongresu. Badania przeprowadził zespół Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem profesora Andrzeja Urbanika.

2013
Medal Edukacji Narodowej dla Andrzeja Urbanika

2013
Andrzej Urbanik
Brązowy medal w kategorii światłem malowane na Międzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2013

2014
Główna Nagroda (Summa cum Laudae) na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Neuroradiologii (Montreal) dla Andrzeja Urbanika i Roberta Chrzana jako członków zespołu (razem z grupą naukowców z centrum badawczego ASTAR w Singapurze) za opracowanie „3D Interactive and Stereotactic Atlas of the Skull Base Region: Bone, Vessels, Cranial Nerves, and Head Muscles”.

2014
Dyplom dla Andrzeja Urbanika za wieloletnią współpracę, pomoc szkoleniową i wspieranie rozwoju radiologii na Podkarpaciu nadany przez marszałka województwa Podkarpackiego.

2014
Iwona Sudoł-Szopińska (Warszawa)  i  Andrzej Urbanik (Kraków)
Za najlepszy artykuł (największa liczba cytowań) opublikowany w Polish Journal of Radiology 2013

2016

Andrzej Urbanik (Kraków)

Członkowstwo honorowe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

2018

Pierwsza Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Dla Agnieszki Słowik (Katedra Neurologii) i Tadeusza Popieli (Katedra Radiologi)
Za:  Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego udaru niedokrwiennego mózgu

2018

Nagroda Mista Krakowa
Dla Agnieszki Słowik (Katedra Neurologii) i Tadeusza Popieli (Katedra Radiologi)
Za:  Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego udaru niedokrwiennego mózgu

2018

Brązowa nagroda naukowa Prorektora Collegium Medicum UJ dla Iwony Kucybały (Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJCM)

2018
Nagroda Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ za najlepszą publikację naukową absolwentów kierunku lekarskiego 2017/2018 dla Iwony Kucybały

2020
Nagroda Prorektora Uniwersytetu Jagiellonskiego ds. Collegium Medicum za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dla Andrzeja Urbanika i zespołu Katedry Radiologii

2021
Nagroda Polonia Minor (najważjniesza nagroda Województwa Małopolskiego)  dla Katedry Radiologii UJCM „za zasługi na rzecz rozwoju krajowej radiologii oraz stały rozwój jednostki stanowiącej ważny element regionalnego systemu ochrony zdrowia”

2022
Nagroda Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. M. Sycha dla Patrycji Matusik

2022
Andrzej Urbanik
Honorowe wyróżnienie w kategorii fotografia medyczna na Międzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2022