Publikacje


Przed powstaniem Katedry Radiologii

 
1896
 1. Obaliński A.: O zużytkowaniu promieni Röntgena w celach dyagnostycznych.
  Przegląd Lekarski 1896; XXXV, 8: 93-94 (22 luty 1896)
  Pierwszy polski, naukowy artykuł z dziedziny radiologii
1987
 1. Jaworski W.: Znaczenie Rozpoznawcze X-prześwietlenia. Przegląd Lekarski 1897; 34:435-6 i 35:449-450
  Pierwszy na świecie artykuł opisujący badanie rtg żołądka z użyciem środka kontrastowego
 2.  Jaworski W: Beitrag zur diagnostichen X-Durchstrahlung der Respirationsorgane. Wienier Klinische Wochenschrift, 1897, X: 702-703
  Pierwszy artykuł z zakresu radiologii krakowskiego autora, opublikowany za granicą
1900
 1. Nartowski M.: Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych. Wyd. A. Krzyżanowski 1900
  Pierwszy polski podręcznik radiologii
1902
 1. Frommer A.: Badanie promieniami Roentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach.
  Wyd. CZAS 1902
1910
 1. Klęsk A.: Z dziedziny rentgenografii (sprawozdanie poglądowe). Przegląd Lekarski, 1910,49:265-266.
1912
 1.  Steuermark Z.: Zasady, wskazania oraz doświadczenia własne na polu rentgenoterapii ginekologicznej. Przegląd Lekarski, 1912, 51:213-216.
1913
 1. 1. Mayer K.: O sposobie skupiania promieni Roentgena na wspólnem polu dla celów leczniczych i rozpoznawczych. Przegląd Lekarski, 1913, 52 : 661-663.
1914
 1. Mayer K.: Rentgenoskopia i rentgenografia promieniami wzmocnieniami. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 277.
 2. Mayer K.: Prześwietlanie promieniami Roentgena w odległości kilkudziesięciu metrów od induktora. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 276.
 3. Mayer K.: Fotografowanie wyłącznie samego serca. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 277
  Pierwsza na świecie publikacja opisująca zasady tomografii oraz praktycznie jej zastosowanie
1916
 1. Mayer K: Radiologiczne rozpoznanie różniczkowe chorób serca i aorty z uwzględnieniem własnych metod badania. Wydawnictwo Gebethner & Wolf, Kraków 1916
1917
 1. Nowaczyński J.: Z badań rentgenologicznych serca. Przegląd Lekarski, 1917, 56: 7-9.
1918
 1. Lehm S., Pańczyszyn M.: O leczniczym wpływie promieni Roentgena na twardziel głębszych dróg oddechowych. Przegląd Lekarski, 1918, 57:289-290.
1920
 1. Mayer K.: Sposób umożliwiający badanie komory prawej serca Przegląd Lekarski, 1920, 59: 135-136.
1925
 1. Zakrzewski M., Wachtel H.: O leczeniu promieniami radium. Geberthner i Wolff, Kraków 1925.
1926
 1. Wielski Z., Artwiński E.: Przypadek owrzodzeń troficznych w przebiegu syryngomyelji wyleczony naświetlaniami rentgenowskimi rdzenia pacierzowego. Polska Gazeta Lekarska, 1926, 5: 508-509.
1927
 1.  Schenker T., Wachtel H.: O rentgenourologicznej metodzie badania pęcherza moczowego. Polska Gazeta Lekarska, 1927, 6: 114-116.
 2. Wielski Z.: Leczenie włókniaków macicy promieniami Roentgena. Polska Gazeta Lekarska. 1927, 6: 532-534.
1928
 1. Adamowicz P.: O cholecystografii. Polska Gazeta Lekarska, 1928, 8: 746-750.
 2. Adamowicz P.: O badaniu radiologicznym kamicy żółciowej. Polska Gazeta Lekarska, 1928, VII: 285-290.
1929
 1. Gabszewicz J., Wachtel H.: O działaniu radu w przypadkach zaćmy starczej. Polska Gazeta Lekarska, 1929, 8: 65-67.
1930
 1.  Adamowicz P.: O francuskiej produkcji aparatów i urządzeń dla pracowni radiologicznych. Polski Przegląd Radiologiczny, 1930, 5: 371-392.
 2. Schenker T., Wachtel H.: O dożylnej pyelografii przy pomocy pyelognostu. Polska Gazeta Lekarska, 1930, 9: 313.
 3. Artwiński E., B. Korbaczyńska: O leczeniu chorób układu nerwowego promieniami X. Polska Gazeta Lekarska, 1930, 9: 852-856.
1931
 1.  Adamowicz P.: Z kazuistyki raka oraz marskości płatowej płuc. Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 213-225.
 2.  Adamowicz P.: Torbiele osierdzia / Tętniak lewej komory serca / Trzy przypadki wgłobienia u dorosłych / Dwa przypadki tzw. pleuvitis lamellonis / Tętniak części zstępujacej tętnicy głównej ze zniszczeniem żeber.
  Referowane na posiedzeniu Koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 10 marca 1931 [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 264-269.
 3. Adamowicz P.: Trzy przypadki plenvitis chronica calcificans. Sprawozdanie z XLVII posiedzenia Warszawskiego koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 20 marca 1931 [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 256-258.
 4. Berger D: Rentgenologia na Międzynarodowej wystawie higienicznej w Dreźnie. Polska Gazeta Lekarska, 1931, 9: 803.
 5. Lindenfeld: O dożylnej pyelografii przy użyciu uroselektanu. Polska Gazeta Lekarska, 1931, 9: 926.
 6. Wachtel H: Radioterapia schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego. Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 347-384.
1932
 1. Grünhut J.: Spostrzeżenia co do leczenia kombinowanego radem raka szyjki macicy. Ginekologia Polska, 1932, 11: 454.
 2. Wachtel H.: Curioterapia chorób nerwowych – programowy koreferat III Zjazdu dorocznego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w 1932 roku [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1932, 7: 196-201.
1933
 1. Wachtel H.: Kilka uwag w sprawie leczenia raka. Polska Gazeta Lekarska, 1933, 12: 203-205 i 229-231.
 2. Wachtel H.: O leczeniu raka sutka. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1933: 168.
1934
 1. Wachtel H.: O przyczynach niepowodzeń leczniczych przy leczeniu choroby raka. Polska Gazeta Lekarska, 1934, 13: 500.
1937
 1.  Spettowa S. :Guzy zaułka mostowo-móżdżkowego w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1937
1938
 1. Adamowicz P.: O cholecystografii sposobem dawek podzielnych. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 123-137.
 2. Adamowicz P.: Przedziurawienie wrzodu dwunastnicy z samowygojeniem. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 211 [spraw. K. Rad. z 14 XII 37]
 3. Adamowicz P.: Uchyłek dwunastnicy niezwykłych rozmiarów. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 214 [spraw. K. Rad. z 27 I 1938]
 4. Adamowicz P.: Olbrzymie torbiele żuchwy i szczęki górnej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 215 [spraw. K. Rad. z 27 I 1938]
 5. Adamowicz P.: Wygojona gruźlica nerki pod postacią t. zw. nerki kitowej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 214-215. [spr. K. Rad. z 18 I 38]
 6. Adamowicz P.: Przetoka przełykowo-tchawicza. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938,13: 214-215. [spr. K. Rad. z 18 I 38]
 7. Adamowicz Paweł: Obce ciało (ostrze żyletki) w przewodzie pokarmowym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 210. [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
 8. Adamowicz P.: Mięśniak żołądka. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 210 [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
 9. Spritzer M: Mięśniak żołądka, Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 211-213 [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
 10. Blühbaum T., Spritzer M.: Guzy okołosiodełkowe w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 7-46.
 11. Chudyk J.: Rentgenologiczny obraz serca w stanach nadtarczyczności na podstawie własnego materiału. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 1938, 16: 422 [Spr. Zjazd. Tow. Int. z 5 VII 37
1946
 1. Chudyk J.: Wpływ naświetlań rentgenowskich na różnorodne schorzenia przez zadziałanie na układ nerwów autonomicznych. Przegląd Lekarski, 1946, 2: 538-542.
 2. Wyrobek E.: Leczenie włókniako-mięśniaków macicy energią promienną. Przegląd Lekarski, 1946, 2: 343-346.
1947
 1. Cholewa L.: Statystyka zakażenia gruźliczego wśród krakowskiej młodzieży akademickiej na podstawie masowej radiografii. Polski Tygodnik Lekarski, 1947, 2: 397-400 oraz 426-429.
 2. Lenard E.: O rentgenoterapii niektórych chorób i konieczności współpracy klinicysty z radiologiem. Przegląd Lekarski, 1947, 3: 876.
 3. Mrozowski J.: Gruźlica wśród młodzieży wyższych uczelni w Krakowie w latach 1946/47 i 1947/48. Przegląd Lekarski, 1947, 3: 656-660.
1948
 1. S. Spettowa, Aleksandrowicz, Arend: Przypadek nietypowej gruźlicy kręgosłupa leczonej dwuchloro-dwuetylaminą, Przegląd Lekarski, 1948
1949
 1. Chudzikiewicz T.: Spostrzeżenia nad gruźlicą płuc o nowo wstępujących na wyższe uczelnie w Krakowie. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 701-704.
 2. Mrozowski J.: Schorzenia serca i pni naczyniowych u młodzieży szkół wyższych Krakowa na podstawie masowych badań rentgenologicznych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 476-481.
 3. Spettowa S.: Myleografia guzów pozardzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 284-291.
 4. Spettowa S.: Myleografia guzów śródrdzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 388-393.
 5. Spettowa S.: Myleografia mięśniaków pozardzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 353-358.
 6. Spettowa S.: Myleografia zrostów oponowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 572-577.
 7. Spettowa S.: Sprawozdanie ze Zjazdu Radiologów. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 495.
 8. Spettowa S.: Wartość i błędy myleografii. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 674-678.
 9. Spettowa S.: Współpraca między klinicystą a neurorentgenologiem. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 256-261.
1950
 1. Chudyk J.: Schorzenia kości szczękowych w obrazie rentgenowskim. Czasopismo Stomatologiczne, 1950, 3: 172 [to samo w: Przegląd Lekarski 6 1950: 247-248]
 2. Chudyk J.: Zagadnienie leczenia raka piersi. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 1-5.
 3. Chudyk J.: Zastosowanie promieni Roentgena w lecznictwie. Przegląd Lekarski, 1950, 6:296-297.
 4. Chudyk J.: Zastosowanie radiologii w rozpoznawaniu. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 81-82.
 5. Kopera Z.: O właściwe znakowanie rentgenogramów. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 612.
 6. Spettowa S.: Ucisk rdzenia w przeglądowym obrazie radiologicznym. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 22-29.
 7. Spettowa S.: Zanik mózgu w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1950, 15: 13-35
 
 
Od powstania Katedry Radiologii
 
 
1952
 1. Sznajder W.: Zmiany kostne w kile wrodzonej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1952, 16:11-18
1953
 1. Sznajder W.: Przypadek promienicy płuc. Polski Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 96-99.
 2. Sznajder W.: Kraniolakuinia. Polski Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 157-160.
 3. Złotowski I., Zakrocki Z.: [Państwowy Zakład Chemii Jądrowej UJ] Metodyka pomiarów rozproszonego promieniowania jonizującego w warunkach ekspozycji zawodowej. Polski
 4. Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 191-198.
1954
 1. J. Chudyk.: Leczenie radiologiczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Polski Przegląd Radiologiczny, 1954, 1.
 2. J. Chudyk, E. Jarosz.: Leczenie rtg. dychawicy oskrzelowej. Przegląd Lekarski, 1954, 12.
 3. J. Chudyk, S. Bąk.: Pneumorepetroperitoneum. Przegląd Lekarski, 1954, 7.
 4. B. Polańska.: Zwężenie cieśni tętnicy głównej. Przegląd Lekarski, 1954,12.
 5. B. Polańska.: Krezka wspólna. Przegląd Lekarski, 1954,12.
1956
 1. J.Chudyk.: Rentgenoterapia choroby nadciśnieniowej, P.A.M.W., 1956, 4.
 2.  J.Chudyk.: Zastosowanie promieniotwórczego kobaltu CO – 60 w lecznictwie, Przegląd Lekarski, 1956, 7.
 3. J.Chudyk, B. Polańska.: Zapalenie błony śluzowej żołądka w obrazie Radiologicznym, Wiadomości Lekarskie, 1956, 22.
 4. B. Polańska, M. Czapnicka, J. Witek.: Metody i doświadczenia w cholangiocholecystografii dożylnej przy użyciu bliligrafiny, Przegląd Lekarski, 1956, 11.
 5. B. Polańska.: Gnilec niemowlęcy – choroba Barlowa, Przegląd Lekarski, 1956, 4.
 6. B. Polańska, H. Gaertner.: Rozległe zmiany stawów kolanowych w przebiegu kiły, Przegląd Lekarski, 1956, 8.
 7. W. Jakimowicz, S. Spettowa, B. Dobrowolska, W. Półtawska: Agenezja przegrody przeźroczystej w świetle własnych obserwacji, Neur. Neurochir. i Psych. Pol. Zeszyt. 6,1956
1958
 1. L. Czabanowski.: Skostnienia w więzadle rylcowo-gnykowym. Polski Przegląd Chirurgii, 1958, 12.
 2. J. Nowicki.: Obrazy radiologiczne w gorączce Q. Polski Przegląd Radiologii, 1958, 6.
 3. J. Nowicki, J. Wilczyńska.: Zmiany kostne w przypadku choroby Recklinghausea (Neurofibromatosis). Przegląd Dermatologii i Wenerologii, 1958, 2.
 4. R. Chrzanowski: Patologia promieniowania jonizującego. „Polski Przegląd Radiologiczny , 1958,22,4,243-250
1959
 1. S. Spettowa, B. Sikorska, R. Chrzanowski: Glejaki mózgu w przeglądowym i kontrastowym badaniu radiologicznym, IV Zjazd Neurol. i Neurochir. Pol. str.63,1959.
 2. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Obraz radiologiczny tętniaków tętniczo-żylnych mózgu, IV zjazd Neurol. i Neurochir. Pol. Streszczenia referatów i doniesień str.9,1959.
1960
 1. J. Nowicki, J. Witek.: Przypadki niesymetrycznego unaczynienia płuc rozpoznane radiologicznie, Przegląd Lekarski, 1960, 3.
 2. J. Nowicki.: Microlithiasis alveolaris pulmonum, Polski. Przegląd Radiologii, 1960, 5.
 3. J. Nowicki.: Wartość badania radiologicznego w chorobie Besnierboeck – Schaumanna, Pamiętnik XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologii, 1960.
 4. J. Jedliński, B. Kierzkowska -Dobrowolska: Padaczka kożewnikowa w przypadku guza płata czołowego, Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. Nr 4, 1960.
 5. S. Spettowa: Patologiczne unaczynienie mózgu w obrazach angiograficznych, Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. Nr 5, 1960.
 6. S. Spettowa: Wartość odmy mózgowej w rozpoznawaniu glejaków mózgu, Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. nr 5,1960.
1961
 1. E. Jorasz, J. Lewandowski.: Struniak kręgosłupa piersiowego. Polski Przegląd Chirurgii, 1961,12.
 2. J. Nowicki, J. Witek.: K woprosu o simmetrii korniej i sosudow legkich. (Przyczynek do zagadnienia o symetrii wnęk i naczyń płuc). Westnik Rentgenołogii i Radiołogii, 1961,1.
 3. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Obraz radiologiczny tętniaków tętniczo -żylnych mózgu. Pol. Przegl. Radiol. nr 1,1961.
 4. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Radiologiczny obraz przeglądowy guzów kieszonki Rathke go,  Pol Przegl. Radiol. nr 1,1961
 5. R. Chrzanowski, S. Kwieciński: Zagrożenie chorego i personelu promieniami X w czasie angiografii mózgowej i pielografii. Pol. Przegl. Radiol. nr 4,1961
1962
 1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.: Obrazy radiologiczne ziarnicy złośliwej śródpiersiowej i płucnej. Streszcz.ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 83-84.
 2. S. Januszkiewicz, E Jorasz.: Zmiany kostne w przebiegu ziarnicy złośliwej. Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 85-86.
 3. M. Bicz – Cienciałowa.: Osmotyczna oporność białych ciałek krwi u chorych z nowotworami złośliwymi leczonych promieniowaniem X. Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 80-81.
 4. E. Jorasz.: Leczenie ziarnicy złośliwej. Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 88-89.
 5. M. Kowalczyk, M. Jordan, E. Kozioł- Honoryński, S. Skowron, J. Walknowska.: Wpływ promieniowania X na wczesne stadia ontogenezy chomika złocistego. Streszcz. II Kraj. Symp. Nauk. w ramach XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 5-6.
 6. B. Nowińska .: Obraz linii brodawkowych u rentgenologów. Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 70-71.
 7. E. Pająkowa M. Bicz-Cienciałowa.: Zachowanie się retrakcji skrzepu krwi u chorych leczonych promieniowaniem X z powodu nowotworów złośliwych. Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 81-82.
 8. J. Witek, J. Wolczyńska, M. Bicz-Cienciałowa.: Stężenie jonów wodorowych i zasób zasad we krwi chorych leczonych promieniowaniem X. Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 82.
 9. J. Witek.: Radiologiczne obrazy czynnościowe stawu szczytowo-obrotowego. Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 50-51.
 10. R. Chrzanowski, S. Spettowa, W. Jakimowicz: Uber die Agensie des Septym Pellucidum und konkomierende Hirnentwicklungsstorungen im Rontgenbilde. Berlin, 1962.
 11.  R. Chrzanowski, S. Kwieciński: Zagrożenie chorego i personelu promieniami X podczas zabiegów stereotaktycznych mózgu. Streszczenia referatów XXI Zjazdu Radiologów, Gdańsk 1962,
1963
 1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.: Unsere erfahrugen in der therapie der lymphogranulomatosen mediastinalem tumoren (Nasze doświadczenia w leczeniu ziarniczych guzów śródpiersia),  Radiologie-Radiotherapie, 1963, 605-612.
 2. M. Czapnicka-Sterecka.: Kilka uwag o zastosowaniu fotodensimetrii. Gruźl. i Chor. Płuc, 1963, 6.
 3. J. Witek, J. Wilczyńska, M. Bicz-Cienciałowa.: Stężenie jonów wodorowych i zasad we krwi chorych leczonych promieniami X. Post. Hig. i Med. Dośw. 1963, 17.
 4. J. Grela, M. Jedlińska: Zakrzep tętnicy mózgu środkowej z przejściowym obrzękiem chorej półkuli mózgu. Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1963., wsp. z Kliniką Neurochirurgiczną AM
 5. R. Chrzanowski: Ein beitrag zu der Kasuistik der Wirbelsaulentumoren im Rontgenbilde. 1963
1964
 1. M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.: Dalsze badania nad zachowaniem się retrakcji skrzepu krwi i fibrynolizy u chorych na ziarnicę złośliwą, leczonych promieniowaniem X. Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 92.
 2. M. Czapnicka-Sterecka, R. Rudziński, E. Olszewski, J. Szpunar.: Przydatność zdjęć warstwowych i bezpośrednio powiększonych w schorzeniach błędnika. Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radol. Pol., Kraków, 1964, 43.
 3. M. Czapnicka-Sterecka, S. Frenkel.: Bronchografia pooperacyjna. Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 33.
 4. M. Czapnicka-Sterecka.: Metoda subtrakcji w diagnostyce radiologicznej układu kostnego. Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiolog. Pol., Kraków, 1964, 44.
 5. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.: Zagadnienie przerzutów kostnych w klinice ziarnicy złośliwej. Nowotwory, 1964, XIV, 149.
 6. S. Januszkiewicz, J. Witek, Z. Danek.: Okrągłe cienie w polu płucnym w przebiegu wady mitralnej serca. Streszcz. ref. Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 30.
 7. E. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.: Ocena odległych następstw po leczeniu promieniowaniem X zmian zapalnych i zwyrodnieniowych kręgosłupa. Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 72.
 8. E. Kozioł-Honoryński.: Wpływ małych dawek promieni Roentgena na wczesne stadia rozwoju ontogenetycznego u chomika złocistego (Mesocricetus auratus). Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 88.
 9. H. Naturska-Targosz, W. Karp, H. Szul.: Radiologia na łamach Przeglądu Lekarskiego. Przegl. Lek., 1964, 4-5, 274.
 10. H. Naturska-Targosz, J. Deszczowa.: Przypadek myositis ossificians generalista. Pol. Tyg. Lek., 1964, 27, 1038.
 11. J. Sekuła, E. Jorasz, E. Olszewski.: Rak krtani – analiza materiału własnego. Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 64.
 12. J. Witek.: Pourazowa odma śródczaszkowa.  Westnik Rentgienołogii i Radiołogii, 1964, 2, 73.13. J.
 13. Witek.:  Przyczynek do diagnostyki kamicy trzustkowej i wrzodu żołądka. Pol. Tyg. Lek., 1964, 18, 676.
 14.  J. Witek, W. Karp.: Radiologiczny przyczynek do diagnostyki chorób nerwu wzrokowego. Pol. Tyg. Lek. 1964, 23, 869.
 15.  J. Witek, Z. Danek.: Dwa przypadki osteolysis neurotrophica. Pol. Tyg. Lek., 1964, 35, 1331.
 16. J.Witek, H. Naturska-Targosz.: Przyczynek do diagnostyki różnicowej wnęk węzłowych. Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 45.
 17. T. Żebro, E. Jorasz, T. Szczepkowski, J. Stachura, A. Niezabitowski.: Badania nad ochronnym działaniem środków chemicznych przed promieniowaniem jonizującym. Wpływ cysteinotiosulfonianu sodu na wyniki leczenia promieniami Roentgena przeszczepialnego mięsaka Crockera. Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków,1964, 84.
 18. S. Spettowa, B. Sikorska, J. Kuśmiderski: Obraz odmowy krwiaków przymózgowych. Neurol. Neurochir. Psychiat. Pol. 1964,3,455-462
 19. J. Masior, J. Kuśmiderski, D. Płatek: W sprawie mechanizmu wydolności krążenia w przypadkach zwężeń lewego ujścia żylnego z tętniakowatą rozstrzenią lewego przedsionka. Problemy Kardiologiczne. Warszawa PZWL.1964.str.409-41
 20. Liszka, I. Gościński, Z. Wicentowicz, R. Chrzanowski: Wyniki leczenia ruchów mimowolnych przy pomocy operacji celowanych. VI Zjazd Pol. Tow.Neurol., Łódź,1964.Biul. Polfa ,1966,202.
 21. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Obraz żył w mózgu w przypadkach krwiaków podtwardówkowych i nadtwardówkowych. Acta Medica Pol., 1964,5,293.
 22. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Zmiany układu żył powierzchniowych w przypadkach nowotworów mózgu (Acta Med. Pol.) 
 23. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Porównanie wartości obrazów tętniczych i żylnych angiogramu w rozpoznawaniu nowotworów mózgu. (Acat Medica Pol.)
 24. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B.Sikorska: Angiografia krwiakach podtwardówkowych i nadtwardówkowych. Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 3, 469.
 25. S. Spettowa, J.Kuśmiderski: Angiografia oponiaków wewnątrzczaszkowych. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nul.,1964,28,5
 26. S. Spettowa, R. Chrzanowski: Obraz żył głębokich w nowotworach mózgu. Acta Medica Pol., 1964,5,201
 27. S. Spettowa, M. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Różniczkowanie nowotworów mózgu na podstawie angiografii. Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 3, 463.
 28. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B. Sikorska: Obraz przeglądowy krwiaków śródczaszkowych (Acta Med.Pol.) 
 29. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B. Sikorska: Badanie odmowe krwiaków przymózgowych, Neurol. Neurochir. Psych. Pol.
 30. S. Spettowa, M. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Określenie rodzaju nowotworu za pomocą angiografii mózgowej. Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 2, 219.
 31. S .Kwieciński, R. Chrzanowski: Zagrożenie chorego i personelu promieniami X podczas zabiegów stereotaktycznych mózgu. Pol. Przegl. Radiol.,1964,28,7,91
 32. S. Kwieciński , R. Chrzanowski: Zagadnienia Ochrony przed promieniowaniem podczas badania rentgenowskiego kręgosłupa u dzieci. Wsp. z II Katedrą Fizyki AGH,1964 
 33. S. Speetowa ,R. Chrzanowski: Obrazy żył mózgowych w krwiakach podtwardówkowych i nadtwardówkowych. Acta Medica Pol. 1964,5,3,193
 34. J. Kuśmiderski: Spondylopathia tabica. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1964,28,3,197
 35. S. Spettowa, B. Sikorska, J. Kuśmiderski: Obraz przeglądowy krwiaków wewnątrzczaszkowych. Acta Medica Pol.,1964,2,189.
1965
 1. E. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.: Wyniki odległych badań kontrolnych po rentgenoterapii schorzeń nienowotworowych kręgosłupa. Pol. Tyg. Lek., 1965, 44. 1656.
 2. S.Januszkiewicz.: Hasła z zakresu radiologii. Wielka Encyklopedia Powszechna, Wyd. PWN, 1965, Tom VIII.
 3. W. Karp, M. Marcinkowski, S. Bartkowski.: Przypadek ziarniniaka kwasochłonnego w żuchwie i szczęce. Pol. Tyg. Lek., 1965, 35, 1336.
 4. S. Januszkiewicz, W. Karp, M. Marcinkowski, H. Naturska-Targosz.: Rozwój radiologii lekarskiej w Krakowie. Pol. Tyg. Lek., 1965, 21, 778.
 5. Z. Danek, H. Naturska-Targosz.: Obraz radiologiczny calcinosis circumscripta współistniejącej z twardziną. Pol. Tyg. Lek., 1965, 6, 217.
 6. J. Kuśmiderski: Zanik mózgu w obrazie przeglądowym czaszki. Praca doktorska.1965.Kraków. 
 7. R. Chrzanowski, A.Maciejak: Zwapniały naczyniak śródrdzeniowy. Neurol. Neurochir. i Psych. Pol., 1965,15,801.
 8. Gościński, R.Chrzanowski: Przypadek zakrzepu zatoki poprzecznej i esowatej w przebiegu zapalenia ucha środkowego.
 9. Neurol. Neurochir. i Psych. Pol., 1965,15,801
 10. S. Spettowa: Angiografia gąbczaków wielopostaciowych. Acta Medica Pol., 1965,6,347.
 11. Gościński, J. Kusmiderski, T. Krzyszkowski, M. Kopciuch: Obraz kliniczny i radiologiczny oponiaków rynienki węchowej. Zjazd Jubileuszowy XX lat Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,1965
1966
 1. Januszkiewicz, J. Witek, Z. Danek.: Okrągłe cienie w polu płucnym w przebiegu wady mitralnej serca. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1966, XXX, 3.
 2. Spettowa, J. Kuśmiderski: Differentia diagnosis of arteriovenous aneurysms and brain tumors on the basis of the angiographic pattern. Acta Med. Pol. 1966, 7, 4, 369-381
 3. Chrzanowski, A. Wackenheim: Pneumostratygrafia pnia mózgu w płaszczyźnie czołowej. Ann.Radiol.,1966,9,872.
 4. Czabanowski: Torbiele naskórzaste kości czaszki. Neurol.Neuroch.Psych.pol.,1966,16,1309.
 5. Vrousos, R. Chrzanowski, P.Bourjat, A. Wackenheim Zmiany w obrazach zbiornika blaszki czworacznej i przedrobakowego w przypadkach nadnamiotowych i podnamiotowych guzów mózgu. Rev. oto-Neuro-ophtalm.,1966,38,312.
 6. Chrzanowski, M. Jedlińska: Wartość odmy frakcjonowanej w rozpoznaniu guzów śródczaszkowych. Neurol. Neurochir. i Psych.pol.1966,16,839.
 7. Jedlińska, H. Danilewiczowi, B.Pająk: Poszerzenie przewodu słuchowego wewnętrznego w zespole pozorującym guz kąta mostowo-móżdżkowego. Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,7,871
 8. Spettowa, R.Chrzanowski, L. Czabanowski: Zastosowanie „Conray 60% w angiografii mózgowej. Neurol Neurochir. i Psych. Pol., 1966,16,593.
 9. Spettowa, R.Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B.Sikorska: Sposoby napowietrzania przestrzeni podpajęczynówkowej półkul mózgowych. Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16,1069.
 10. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska: Sposoby wypełniania powietrzem przestrzeni podpajęczynówkowych w tylnej jamie czaszkowej oraz na podstawie mózgu w czasie odmy frakcjonowanej. Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16,1063.
 11. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska: Technika napowietrzania komory IV i III w odmie frakcjonowanej. Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16, 815.
 12. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska: Sposoby wypełniania powietrzem poszczególnych odcinków komór bocznych w badaniach odmowych. Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16, 821.
 13. Spettowa, M. Jedlińska: Angiografia przerzutów nowotworowych do mózgu (Pol. Przeg. Radiol.)
 14. Spettowa, W. Jakimowicz, R. Chrzanowski: Agenezja przegrody przeźroczystej i towarzyszące zmiany w mózgu w obrazie rentgenowskich.1966
1967
 1. Januszkiewicz, E. Jorasz, M. Kamińska.: Przypadek żylaków płuca. Gruźlica, 1967, XXXV, 12, 1285.
 2. Januszkiewicz, E. Jorasz, E. Kozioł, H. Targosz, Z. Danek.: Metody oceny zaotrzewnego układu chłonnego stosowane w Klinice Radiologicznej Akademii Medycznej w Krakowie. Przegl. Met. AM, 1967, X, 69.
 3. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa, E. Kozioł-Honoryński, M. Gumińska, B.Stachurska.: Białka surowicy krwi u chorych na ziarnicę złośliwą leczonych promieniowaniem X. Pol. Tyg. Lek.,1967, 16, 592.
 4. Januszkiewicz.: Hasła z zakresu Radiologii. Wielka Encyklopedia Powszechna, Wyd. PWN, Warszawa 1967, tom 9.
 5. Januszkiewicz.: Recenzja książki: Einfuhrung in die Rontgendiagnostikc. U. Cocchi, P. Thurn. Zweite Auflage. Stuttgart, 1967,Georg Thieme Verlag. Biul. Gł. Bibl. Lek., 1967, 7/8.
 6. Chrzanowski: Encefalografia (odma mózgowa). Barcelona, 1967,165.
 7. Jedlińska: Guzy nerwu słuchowego w przeglądowym obrazie radiologicznym. Neurol. Neurochir. Pol., 1967,1,219
 8. Spettowa, M. Jedlińska: Wczesne rozpoznanie guzów nerwu słuchowego badaniem radiologicznym. Neurol.Neurochir.,Pol.,1967,17,67.
 9. Spettowa, M. Jedlińska: Wentykulografia w guzach nerwu słuchowego. Neurol.Neurochir.,Pol.,1967,1,211.
 10. Spettowa, J. Kuśmiderski: Angiograficzne rozpoznanie rodzaju glejaków mózgu. Acta Med. Pol., 1967,8,287.
 11. Wackenheim, C. Vrousos, R. Chrzanowski: Prawidłowy obraz radiologiczny czaszki. Barcelona, 1967,30
 12. Spettowa: Guzy skroniowe w obrazie odmowym.
 13. Spettowa: Wartość rozpoznawcza angiografii w zestawieniu z pneumografią Pol. Przeg. Radiol.,1967.
1968
 1. Januszkiewicz, E. Jorasz, E. Kozioł, H. Targosz, Z. Danek.: Radiologiczne badania cieniujące w klinice ziarnicy złośliwej. Nowotwory, 1968, XVIII, 2, 169.
 2. Jorasz.: Problemy radiologiczne w klinice ziarnicy złośliwej. Wyd. AM., 1968.
 3. Jorasz.: Błędy w ocenie stopnia zaawansowania klinicznego ziarnicy złośliwej. Nowotwory, 1968, XVIII, 2, 179.
 4. Kozioł-Honoryński, M. Gruda, H. Naturska-Targosz, M. Ważewska-Czyżewska.; Guzy w nadbrzuszu i w tylnym śródpiersiu rozpoznane za pomocą aortografii. Przegl. Lek., 1968, 9, 706.
 5. Naturska- Targosz, S. Skawiński, Z. Danek.: Rozpoznawanie kliniczne w chorobach zarostowych tętnic łuku aorty. Przegl. Med. AM, 1968, X, 77.
 6. P. Braun, C. Vrousos, A. Wackenheim, J. Baumgatner, R. Chrzanowski: Osobliwe poszerzenie zbiorników podstawy (wodogłowie zewnętrzne) spowodowane guzem podnamiotowym u dziecka. Journ. Belge de radiol. 1968,51,73.
 7. Chrzanowski: Odma mózgowa frakcjonowana ze szczególnym uwzględnieniem obrazów zbiorników podpajęczynkowych. Wydawnictwo skryptów AM, Kraków.
 8. Spettowa, R. Chrzanowski: Sprawozdanie z konferencji Sekcji Neuroradiologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Neurol. Neurochir. Pol., 1968,2,121
 9. Spettowa, J. Kuśmiderski: Angiografia skąpodrzewiaków Acta Medica Pol.,1968,9,481
 10. Spettowa, J. Kuśmiderski: Angiografia gwiaździaków nadnamiotowych Acta Medica Pol., 1968,9,475
1969
 1. Januszkiewicz, E. Jorasz.: Radioterapia. Rozdział w podręczniku ” Choroby krwi i układu krwiotwórczego” pod red. J. Aleksandrowicza. Warszawa, PZWL, 1969, 177.
 2. Januszkiewicz, E Jorasz.: Radioterapia ziarnicy złośliwej. Rozdział w podręczniku ” Choroby krwi i układu krwiotwórczego” pod red. J.Aleksandrowicza. Warszawa, PZWL, 1969, 612.
 3. Januszkiewicz, H. Naturska-Targosz.: Znaczenie subtrakcji w radiologicznych badaniach układu naczyniowego. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1969, 4, 517.
 4. Danek.: Duodenografia hipotoniczna. Przegl. Met. AM, Kraków, 1969, X, 49.
 5. Chrzanowski, A. Szymusik: Wyniki badań odmowych w grupie zabójców. Psych.Pol.,1969,3,437.
 6. Januszkiewicz, H. Naturka-Targosz: Znaczenie subtrakcji w radiologicznych badaniach układu naczyniowego. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nul.,1969,XXXIII,4,517.
 7. Chrzanowski, A. Kliś, H. Paluch: Arteriografia układu kręgowo-podstawnego drogą wstecznego wstrzyknięcia kontrastu przez tętnicę ramienną. Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów 1973,75.
 8. Spettowa: Zmiany w tętnicy mózgu tylnej w guzach nadnamiotowych:Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów 1973,113.
 9. Weckenheim, R. Chrzanowski, M.S. Thiebaut: Przydatność zdjęć półosiowych w angiografii tętnicy kręgowej. Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów R zeszów 1973,91
 10. Wackenheim, C. Vrousos, R. Chrzanowski: Angiografia tętnicy kręgowej poprzez nakłucie tętnicy podobojczykowej. Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów 1973,73.
 11. Speettowa, J. Kuśmiderski: Rozpoznanie angiograficzne rodzaju glejaków mózgu. Annles Academiae Medicae Lodzensis XI, 105-112,1969
1970
 1. Januszkiewicz, E. Jorasz.: Radiologia ogólna. I Rentgenodiagnostyka. II Radioterapia. Wyd. AM, Kraków, 1970.
 2. Jorasz, H. Naturska-Targosz, M. Bicz-Cienciałowa.: Przydatność drażetek Bisacodyl w przygotowaniu chorych do badań rentgenodiagnostycznych. Biul. Inform. Cefarm i Polfa, 1970, XX, 6, 214.
 3. Naturska-Targosz, A. Cesarz.: Przegląd własnej konstrukcji do wlewów cieniujących. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1970, 4, 605.
 4. Cesarz, K. Wyrobek.: Tablica pomiarowa z podziałką centymetrowo-kątową do interpretacji zdjęć rentgenologicznych. Przegl. Met. AM, 1970, X, 17.
 5. Speettowa: Zmiany w zakresie tętnicy mózgu tylnej przy guzach nadnamiotowych. Acta Med. Pol., 1970,XI,3,235.
 6. Chrzanowski: Podstawy neuroradiologii. PZWL,Warszawa,1970.
 7. Chrzanowski, A. Szymusik: Wyniki badań pneumoencefalograficznych w grupie zabójców. Pol. Med. J.,1970,IX,3,758.Wsp. z Kl. Psych.
1971
 1. M. Cienciałowa, R. Kulczycki, H. Targosz, E. Kozioł, A. Gzyl.: Ocena kliniczna drażetek Bisacodyl. Biul. Inform. Cefarm i Polfa, 1971, 9, 364.
 2. R.Chrzanowski: Ocena wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej. Neuroradiology,1971,2,223.
1972
 1. M. Cienciałowa.:  Flora bakteryjna skóry napromienianej u chorych poddawanych radioterapii z powodu nowotworów złośliwych. Pol. Tyg. Lek., 1972, 733.
 2. M. Cienciałowa, E. Pająkowa.: Barwna reakcja osadowa Kimbarowskiego (BROK) i odczyn Parri`ego u chorych na nowotwory złośliwe. Pol. Tyg. Lek., 1972, 27, 2054.
 3. A. Maciejak, J. Kuśmiderski, A. Kliś, H. Majchrzak: Pourazowy tętniak tętniczo-żylny w powłokach miękkich tyłogłowia. Neurol. Neurochir. Pol. 1972,6/22/,1,165-168
 4. Maciejak, J. Kuśmiderski, A. Kliś, S. Walter: Pourazowy tętniak tętnicy skroniowej powierzchniowej. Neurol. Neurochir. Pol. 1972,6/22/,2,329-330
 5. B. Pająk, E. Mańko, R. Chrzanowski: Zespół uszkodzenia ogona końskiego oraz przebiegu histiocytowy X piątego kręgu lędźwiowego. Neurol. Neurochir. Pol.,1972,VI,1,111.
 6. Gościński, M. Lechwacka – Krawczyk, M. Stachurowa, H. Szaromowa, Z. Wicentowicz, A. Wójcicki: Leczenie ruchów mimowolnych operacjami celowanymi mózgu. Przegl. Met. AM, 1972,VII,15
1973
 1. Naturska-Targosz, A. Cesarz.: Ocena przydatności preparatu Mixobar w badaniu rentgenologicznym przewodu pokarmowego. Pol. Przeg. Rad., 1973, 37, 273.
 2. Naturska-Targosz, M. Jedlińska.: Wartość diagnostyczna aortografii łuku i angiografii mózgowej w wybranym przypadku niedrożności naczyń tętniczych. Angiografia Tętnicy kręgowej. Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów, 1973, 171.
 3. Naturska-Targosz, S. Skawiński.: Wartość aortografii w wykrywaniu niedrożności tętnic odchodzących od łuku aorty i ich gałęzi. Angiografia tętnicy kręgowej. Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów, 1973,151.
 4. Chrzanowski, J. Głowacki, A. Stefanicka – Wiechowa: Ziarniak kwasochłonny kości czaszki. Pol. Przegl. Chir.,1973,14,1016
 5. Chrzanowski, B. Kamieniecka, E. Mańko, J. Moroz, A. Regieli Neuroleptanalgesia In cerebral angiography. Neuroradiology,1973,75.
 6. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Pourazowy zanik mózgu Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,575
 7. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Wartość fazy włośniczkowej i żylnej w rozpoznawaniu rodzaju nowotworów mózgu. Neurol. Neurochir. Pol.,1973,7,305
 8. Moróz, B. Kamieniecka , E. Mańko, A. Regiel, H. Szaroma: Pogotowie reanimacyjne w zakładzie neuroradiologii. Przegl. Met., AM, Kraków,1973,8,81.
 9. Szaroma : Oponiaki w obrazie przeglądowych radiologicznych zdjęć czaszki. Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,571
 10. Bromowicz, B. Danilewicz, B. Mert, H. Szaroma: Krwiak śródmiąższowy i podtwardówkowy w krwawieniu z mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,819.
 11. Danek: Anatomia radiologiczna pojedynczej tętnicy nerkowej na podstawie aortenefrografii. Folia Morph., (Warszawa), 1973, 32, 433
 12. Danek: Wartość tomografii i zdjęć upatrzonych w pozycji stojącej w cholecystografii doustnej. Pol. Przeg. Rad., 1973,61,1271
 13. Danek, Z. Kropaczek, W. Ochmański, H. Szul: Dwa przypadki anomalii żyły głównej górnej (trudności diagnostyczne guzów śródpiersia). Gruźlica,1973,61,1271
 14. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Wartość fazy włośniczkowej i żylnej w rozpoznawaniu rodzajów nowotworów mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,3,305-310
 15. Jedlińska, J. Kuśmiderski: Pourazowy zanik mózgu w obrazie odmowym. Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,4,575-578
 16. Kuśmiderski, A. Maciejak: Rzadko spotykane obrazy angiograficzne w krwiakach nadtwardówkowych. Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,4,603-606
1974
 1. H. Naturska-Targosz: Rola badania układu naczyniowego nerek w diagnostyce chorób nerek. Przeg. Lek., 1974, 31, 815.
 2. Z. Danek.: Tętnice dodatkowe nerek w aortonefrogramie. Pol. Przeg. Rad., 1974, 38, 31.
 3. J. Bromowicz, B. Danilewicz, I. Gościński, J. Kuśmiderski: Radiologiczne rozpoznawanie torbieli nadtwardówkowych kanału kręgowego. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurochirurgów, Białystok,1974. Materiały Naukowe „Polfa , 1974,79
 4. J. Bromowicz, B. Danilewicz, I. Gościński, J. Kuśmiderski: Torbiele nadtwardówkowe kanału kręgowego. Neurol. Neurochir. Pol., 1974,8,569.
 5. J. Bromowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski: Wyniki leczenia operacyjnego naczyniaków tętniczo-żylnych ważnych czynnościowo okolic mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 1974,8,71 
 6. H. Naturska- Targosz: Rola badania układu naczyniowego nerek w diagnostyce chorób nerek. Przeg. Lek.,1974,31,815.
1975
 1. Z. Danek.: Anatomia radiologiczna tętnic nerkowych nerek obniżonych. Pol. Przeg. Rad., 1975, 39, 175.
 2. H. Naturska-Targosz, M. Bicz-Cienciałowa, H. Szul.: Wkład polskiej myśli technicznej do postępu w radiologii. Pol. Przeg. Rad., 1975, 39, 157. 
 3. J. Bromowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski, W. Szaroma: Trudności rozpoznawcze w przypadkach torbieli koloidowej trzeciej komory mózgu. Neur. Neurochir. Pol..,1975,9,411.
 4. Z. Danek: Anatomia radiologiczna tetnic nerkowych nerek obniżonych. Pol.Przeg.Rad.,1975,39,157.
 5. H. Naturska- Targosz, M. Bicz – Cienciałowa, H. Szul: Wkład polskiej mysli technicznej do postępu w radiologii. Pol.Przeg.Rad.,1975,39,157.
 6. A. Kliś, J. Kuśmiderski, A. Maciejak, M. Jedlińska, T. Draga: Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznawaniu nadmiernej ruchomości kręgów. Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Katowice -Bytom, 1975.
1976
 1. W. Wędrychowicz, E. Przepiórkowska,: Wartość zdjęć warstwowych w rozpoznawaniu rozprężającego złamania oczodołu. Pol. Przeg. Rad., 1976, 40, 483.
 2. J. Bromowicz, I. Gościński, J. Kałuża, R. Chrzanowski: Obserwacje krążenia w częściowo zwapniałym naczyniaku tętniczo- żylnym z tętniakowatym poszerzeniem światła.  Neur. Neurochir. Pol.,1976,10,423.
1977
 1. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Fedkow: Zmiany w obrazie kieszonek korzonków jako jedyny objaw wypadnięcia jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Materiał X sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
 2. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Pieniążek, H. Majchrzak: Badania radiologiczne i kontrastowe wąskiego kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
 3. Kliś, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, T. Dragan: Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznaniu nadmiernej ruchomości kregów. Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
 4. Kuśmiderski: Rozpoznanie różnicowe guzów śródkanałowych w oparciu o metody matematyczne. Materiał X sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
 5. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Pieniążek, H. Majchrzak: Badania radiologiczne i kontrastowe wąskiego kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.str. 49-56
 6. Kliś, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, T. Dragan: Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznaniu nadmiernej ruchomości kregów. Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
 7. Klamut, Z. Bieganowska- Klamut, O. Billewicz, T. Kaniowski, A. Marciński, K. Niezabitowski, P. Olejak, B. Pawlak, W. Porstmann, W. Szmigielski, M. Szczerbo- Trojanowska, Z. Wawrzynek, L. Wierny, J. Zajgner: Powikłania badań naczyniowych. Pol. Przeg. Rad..,1977,41,209.
 8. Pruszyński, O. Billewicz, A. Marciński, H. Radelicka – Rajszys, K. Wermeński, B. Romanowski, J. Tubillewicz, J. Zajgner Standaryzacja techniki badań naczyniowych jamy brzusznej i kończyn. Pol. Przeg. Rad. 1977
 9. Bromowicz, I. Gosciński, T. Krzyszkowski, J. Kuśmiderski, M. Stachurowa: Leczenie operacyjne guzów przysadki mózgowej. Chirurgia przysadki mózgowej i okolicy siodła tureckiego, samoistne krwiaki śródczaszkowe- Mat. X konferencji Naukowej Pol. Tow., Neurochir. , Gdańsk, 13-14.XI 1977
 10. Turowski, D. Gierecka-Pażucha, A. Kędzierska, J. Flasza, E. Pawłowska, L. Rutowicz: Układ odpornościowy u chorych z osteoporozą 3 stopnia. Wybrane parametry reaktywności immunologicznej. Med. Sci. Monit., 1977,3,221-224.
 11. Pach, L. Winnik, J. Kuśmiderski, D. Pach, B. Groszek: Wyniki tomografii komputerowej głowy w ostrych zatruciach inhibitorami cholinesteraz w korelacji z obrazem klinicznym. Przegląd Lekarski, 1997,54,677-683, IV Kraj. Kongr. Ekolog. EKOMED, Tarnów, 1977
1978
 1. O. Billewicz, B. Danilewicz, G. Krysiak.: Własne spostrzeżenia dotyczące angiograficznego rozpoznania naczyniaków rdzenia. Pol. Przeg. Rad. i Med. Nukl., 1978, 4, 421.
1979
 1. O. Billewicz, K. Siewiorek, E. Szarpak-Gołąbek,: Badania radiologiczne pourazowego uszkodzenia kanału i nerwu wzrokowego. Pol. Przeg. Rad., 1979, 4, 351.
 2. J. Kuśmiderski: Wartość redykulografii czynnościowej w rozpoznaniu wypadnięcia jadra miążdżastego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.  III Symp. Pol.i Czech. Tow. Neurochir.. wrzesień 1979. Jastrzębie Zdrój.
 3. J. Kuśmiderski: Vyznam dynamickie redikulografie pro rozeznavani kyly nuclei pulposi v berovem useku patere. III Symp. Pol. i Czech. Tow. Neurochir.. 1979. Jastrzębie Zdrój.
 4. J. Bromowicz, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz: Naczyniaki tętniczo – żylne o dużym ryzyku operacyjnym. Zentralblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,179.
 5. B. Danilewicz, J. Bronowicz, M. Jedlinska: Ocena techniki mikrochirurgicznej w operacyjnym leczeniu tętniaków mózgu. Zentralblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,176.
 6. J. Głowacki, B. Stolarska, J.Kuśmiderski:  Tętniak urazowy tętnicy środkowej mózgu. Zenterblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,178. 
 7. O. Billewicz, K. Siewiorek , E. Szarpak- Gołąbek: Badania radiologiczne pourazowego uszkodzenia kanału i nerwa wzrokowego. Pol. Przeg. Rad., 1979,43,351.
1980
 1. O. Billewicz.: Kod diagnoz rentgenowskich wg. Frommholda. Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 257.
 2. O. Billewicz.: Propozycja standaryzacji czynnościowego badania kręgosłupa szyjnego. Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 339.
 3. O. Billewicz, E. Gołąbek, K. Siewiorek.: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń kanału wzrokowego. Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 337.
 4. O. Billewicz, K. Siewiorek, E. Szarpak-Gołąbek.: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń oczodołu. Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 337.
 5. E. Szarpak-Gołąbek, J. Pisarska, K. Siewiorek.: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzo-czaszki i przedniego dołu czaszki. Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 338.
 6. O. Billewicz.: Propozycja standaryzacji czynnościowego badania kręgosłupa szyjnego. Mat. naukowe VI Konferencji Neuroradiologów Polskich, Poznań 1980, 71.
 7. E. Gołąbek, J. Pisarska K. Siewiorek: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzo – czaszki i przedniego dołu czaszki. Pol. Przeg. Rad., 1980,44,338.
 8. J. Kuśmiderski: Diagnostyka radiologiczna guzów nerwu słuchowego. Otolaryngologia Polska. Suplement. XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich -1980, 23-25
1981
 1. O. Billewicz.: Unaczynienie patologiczne nowotworów, mit czy rzeczywistość? Pol. Przeg. Rad., 1981, 44, 393.
 2. Z. Cikowski, E.Szarpak-Gołabek, K. Siewiorek.: Przypadek hormonalnie nieczynnego raka kory nadnercza o nietypowym obrazie radiologicznym. Pol. Przeg. Rad., 1981, 45, 173.
 3. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń kanału wzrokowego. Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 74.
 4. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.: Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń oczodołu. Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 76. 
 5. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.; Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzoczaszki. i przedniego dołu czaszki. Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 73.
 6. J. Sekuła, J. Bromowicz, A. Halama, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz: Nagła głuchota jako pierwotny objaw guza nerwu VIII. Otolaryng. Pol. 1981,35,3,233-237
1982
 1. Z. Cikowski, E. Gołąbek, K. Siewiorek.: Znieczulające działanie lignokainy przy podawaniu dotętniczym w arteriografii miednicowo-kończynowej. Pol. Przegl. Rad., 1982, 46, 69.
 2. R. Gryglewski, S. Nowak, E. Kostka-Trąbka, K. Bieroń, A. Dembińska-Kieć, B. Błaszczyk, J. Kuśmiderski, B. Markowska, S. Szmatała: Clinical use of prostacyclin /PGI2/ In ischaemic stroke. Pharmacological Research Communication 1982,14,9,879-908.
 3. J. Gierowski, J. Heitzman, J. Kuśmiderski, A. Zięba: Odma frakcjonowana mózgu a stan psychiczny sprawców przestępstw. Psychiatr. Pol. 1982,16,1-2,31-37
1983
 1. O. Billewicz, I. Jeleńska-Szyguła, E. Szarpak-Sobańska, A. Urbanik: Ocena radiologicznych zmian kostnych w przebiegu choroby wibracyjnej. Ochr. Pracy, 1983, 10, 11.
 2. O. Billewicz, B. Bobek.: Wskaźniki orientacyjne tylnego dołu czaszki na podstawie badania KT. Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 3 ( A-1.6).
 3. O. Billewicz, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, H, Uhlowa, I. Chojnacka, B. Bobek.: Wartość badania KT w rozpoznawaniu zmian pourazowych głowy. Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 111 ( B-2.9).
 4. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Chojnacka, B. Bobek, A.Urbanik.: Obraz pustego siodła tureckiego w KT i jego znaczenie diagnostyczne. Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 2 (A- 1.5).
 5. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Jeleńska- Szyguła, I. Chojnacka, B. Bobek.: Wartość KT w uwidocznieniu grasiczaka. Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983
 6. O. Billewicz, O. Pętlak.: Obraz angiograficzny holoprosencefalii. Pol. Przeg. Rad., 1983, 4, 319.
 7. J. Bronowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski: Diagnostyka i leczenie operacyjne tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odejściu tętnicy ocznej XIII Th Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society, Wrocław 1983,319.
 8. J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, B. Danilewicz: Angiograficzna ocena tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odjęciu tętnicy ocznej. XXX Zjazd Naukowy Polskiego Tow. Lekarskiego i Pol. Tow. Radiologicznego, Gdańsk,1983.
 9. Z. Marek, J. Kuśmiderski, Z. Lisowski: Identyfikacja człowieka na podstawie zdjęć radiologicznych zatok czołowych. Arch.Med. Sąd Krym. 1983
 10. R. Gryglewski, S. Nowak, E. Kostka-Trąbka, J. Kuśmiderski, A. Dembińska-Kieć, K. Bieroń, M. Basista, B. Błaszczyk: Treatment of ischaemic stroke with prostacyclin Stroke, 1983 Współudział w koncepcji pracy. Wykonanie badań radiologicznych. Opracowanie części radiologicznej pracy.
 11. J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, B. Danilewicz: Angiograficzna ocena tętniaków tętnicy ocznej. XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego towarzystwa radiologicznego . Gdańsk, 1983 r.
1984
 1. Z. Marek, J. Kuśmiderski, Z. Lisowski: Radiogramme der Stirnhohle als Grundlage fur die identifizierung von Katastrophen-opfern und von unbekannten Skaletten. Archiv fur Kriminologie, 1984,172- 1-6
 2. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz: Wartość angiografii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu umiejscowienia i rozległości naczyniaków tętniczo-żylnych. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 1984 r.
 3. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz: Znaczenie angiografii mózgowej w ocenie przedoperacyjnej położenia tętniaków tętnic układu kregowo-podstawowego. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 1984.
 4. J. Kuśmiderski, A. Maciejak, B. Danilewicz: Wrodzony wąski kanał kręgowy. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin 13-15 września, 1984
1985
 1. O. Billewicz.: L` examen de la fosse poste`rieure, un vieux proble`me toujours actuel malgre la TDM. Radiologie, 1985, 5, 205.
1986
 1. W. Pawlik, E. Szarpak-Sobańska, B. Bobek-Billewicz.: Wartość badania KT w ocenie stopnia zaawansowania raków gardła górnego i środkowego. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 17.
 2. A. Urbanik, B. Bobek-Billewicz, B. Podsiadło, O. Billewicz.: Badanie KT tchawicy. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 20.
 3. J. Pisarska-Woźny, E. Sobańska, M. Cienciałowa.: Obraz USG przewlekłych zmian zapalnych w nerkach. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 35.
 4. B. Bobek-Billewicz, A. Radkowski, O. Billewicz.: Wartość badania KT w raku pęcherza. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 39.
 5. O. Billewicz.: Przemieszczenia i zniekształcenia pnia mózgu w obrazie tomografii komputerowej. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 70.
 6. U. Wojewoda, B. Podsiadło, W. Pawlik.: Rola KT w wykrywaniu przerzutów płucnych ( porównanie metod badania KT i klasycznych badań radiologicznych – zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej i boczne oraz zdjęcia warstwowe). Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 79.
 7. A. Gregorzyk, E. Sobańska, I. Szyguła, E. Borczowska, O. Billewicz.: Kompleksowe badania radiologiczne tętniaków aorty. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 104.
 8. O. Billewicz.: Przydatność tomografii komputerowej do różnicowania hydranencefalii i krańcowego stopnia wodogłowia. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986,133.
 9. B. Bobek, E, Sobańska, O. Billewicz.: Obraz KT dysplazji rogów przednich komór bocznych i nerwów wzrokowych, Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986,135.
 10. A. Urbanik, A. Gregorczyk, I. Jeleńska-Szyguła, O. Billewicz.: Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego w badaniu KT. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 145.
 11. J. Pisarska-Woźny, E. Sobańska, M Cienciałowa.: Wartość badania USG w ustaleniu przyczyn żółtaczki. Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu PLTR, Kraków, 1986, 219.
 12. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz: Wartość tomografii komputerowej w rozpoznaniu tętniaków mózgu. XXXI Naukowy Zjazd PLTR,1986
 13. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz, B. Kamieniecka: Ogniska niedokrwienne mózgu wywołane skurczem naczyń tętniczych w przebiegu krwotoku podpajęczynówkowego. XXXI Naukowy Zjazd PLTR,1986 .
1987
 1. B. Stolarska, J. Głowacki, J. Kuśmiderski, S. Kwiatkowski, E. Mądroszkiewicz, M., Moskała, E. Szwagrzyk, W. Szarota: Studium porównawcze zagadnienia krwiaka wewnątrzmózgowego z okresem przed erą tomografii komputerowej i z zastosowaniem tego badania. Congress of the Polish Society of Neurosurgeons 1987 Lublin
 2. Gościński, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz, J. Kałuża, T. Krzyszkowski, M. Pyrach, J. Zawiliński; Obrazowanie wznowy glejopochodnych guzów mózgu w tomografii komputerowej. Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, 1987, Lublin
 3. B. Danilewicz, G. Zwolińska, M. Jedlińska: Wodogłowie po krwotokach podpajęczynówkowych. Ibidem, 1987,21,128.
 4. J. Pach, J. Kuśmiderski, A. Macheta, A. Mitka: Tomografia komputerowa mózgu w ostrych zatruciach inhibitorami cholinesteraz. Pestycydy, 1987,3-4,108-114
 5. A. Wiernikowski., J. Korohoda, J. Łopatkiewicz, E. Kosecka-Grzybek, J. Kuśmiderski: Ślepota korowa w następstwie ostrego zatrucia tlenkiem węgla. Stud. Mat. Monogr. IMP Łódź 1987,26,193-200
 6. S. Lechowski, S. Nowak, J. Urbaniak, A. Stefanowi-Urbaniak, J. Kuśmiderski: Promienica móżdżku. Neur. Neurochir. Pol. 1987, 4-5,434-437
1988
 1. B.Danilewicz, J. Kuśmiderski, M. Pyrach: Rozpoznanie guzów kanału kręgowego przy pomocy mielografii i tomografii komputerowej. XIV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,1988 
 2. Kuśmiderski: Die Computrtomographie der Diastematomyelie und Diplomyellie Charite-Symposium CT and MR in Medicine , Berlin October 17-18,1988. Abstract Book,105
1989
 1. Kunicki A., Gosciński I, Kałuża J., Kusmiderski J.: Solid Tumor sof the brain-stem In patients with very longsurvival. Polish Society of Surgeons Annal Congress in Gdańsk,1989
 2. I. Gościński, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz,: Granice wydolności tomografii komputerowej /KT/ w diagnostyce guzów mózgu. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989.
 3. J. Kuśmiderski: Wartość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu diasttematomielii i diplomielii. 32 Zjazd PLTR Poznań, 1989.
 4. B. Danilewicz, J. Kuśmiderski, R. Czepko, M. Pyrich: Rozpoznanie i leczenie operacyjne tętniaków układu tętnic kręgowo-podstawnego mózgu. Księga zbiorowa IV Czechosłowacko-Polskiego Sympozjum Neurochirurgów, Podolanky, 1989.
 5. I. Gościński, A. Partyk, J. Kuśmiderski, M. Betlej, J. Łopatkiewicz: Obserwacje elektroencefalograficzne u chorych z niedrożnością wodociągu mózgu pochodzenia nienowotworowego. Ibidem, 148,1989
 6. I.Gościński, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski: Granice wydolności tomografii komputerowej (KT) w diagnostyce guzów mózgu. Jubil. Zjazd.Tow.Chir.Pol., Kraków,1989.
 7. I. Gościński, A. Partyk, J. Kuśmiderski, M. Betlej, J. Łopatkiewicz: Odległe wyniki leczenia chorych z przedwczesnym zarośnięciem szwów czaszki w obrazie EEG. Krajowy Kongres Pol. Tow. Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej oraz 12 Międzynarodowa Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Towarzystw EEG i Neurofizjologii Klinicznej, Kraków,1989.
 8. G. Gardela, J. Kuśmiderski, S. Słowik: Zespół Miliarda-Gublera u młodego mężczyzny w przebiegu krwotoku z naczyniaka tętniczo- żylnego do pnia mózgu. Neur.Neurochir.Pol. 1989,23,2,149-152
1990
 1. B. Bryniarska, J. Kuśmiderski, J.Jedliński: Zanik mózgu, korelacja radiologiczno-kliniczna. Neurol. Neurochir. Pol. 1990,24,1-2,42-49
 2. J. Kuśmiderski: Wartość komputerowej tomografii i mielotomografii komputerowej w rozpoznaniu diastematomielii. XIV zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Warszawa,1990.
1991
 1.  Gosciński, A. Partyk, M. Betlej, J.Kuśmiderski: Losy chorych po przebytym leczeniu operacyjnym z powodu przedwczesnego zarośnięcia szwów-czaszki. Neur. Neurochir. Pol. 1991,25,5,618-625
 2. J. Pach, J. Kuśmiderski, B. Czeczotko, A. Kamenczak, M. Pokorska: Toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu ostrego zatrucia minią. Pol. Tyg. Lek. 1991,46,24-26,452-454
 3. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, S. Kwiatkowski: Wartość badania KT w załamaniach dołu czaszkowego powikłanego płynotokiem nosowym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa , Opole,1991 r.
 4. J. Chrostek Madej, B. Czeczotko, J. Kuśmiderski, Ł. Szczepański: Wyniki badań tomografii komputerowej głowy u pracowników narażonych na działanie dwusiarczku węgla. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Katowice, 1992
 5. T. Kryst – Widzgowska, J. Kuśmiderski: MR image of brain foci revealed by CT as hypodense foci. 45 Years of the Neurosurgery in Kraków, Congress of the Polish Society of Neurosurgeons 1992,
 6. J. Kuśmiderski, H. Uhl, B. Kamieniecka, B. Danilewicz: Value of CT scanning In the diagnosis and differentiation of expansiveprocesses in the vertebral canal. 45 Years of the Neurosurgery in Kraków, Congress of the Polish Society of Neurosurgeons 1992,
 7. J. Jedlińska, J.Kuśmiderski, D. Bryniarska: Chrzęstniak wewnątrzczaszkowy w przebiegu uogólnionej chrzęstniakowatości. Neur. Neurochir. Pol. 1992,26,248-252
1993
 1. Wiernikowski, D. Bryniarska, J. Kuśmiderski, E. Kosecka-Grzybek, S. Kroch: Ośrodkowe zaburzenia widzenia w zatruciu tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. Krym. 1993,4,290-295 
 2. Groszek, J. Kuśmiderski, K. Szmigiel: Uszkodzenia narządowe w przebiegu ostrego zatrucia karbosulfanem. Acta Pol. Toxicol., 1993, suppl. 1, 190.
 3. S.Kroch, J. Kuśmiderski: Dynamika zmian tomografii komputerowej głowy w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. XV Zjazd Pol. Tow. Neurol., Kraków, 1993, abstr. 257. Wsp. z Kl. Neur. i Kat. Rad.
 4. A. Wiernikowski, D. Bryniarska, J. Kuśmiderski, E. Kosecka-Grzybek: Tomografia komputerowa w diagnostyce ośrodkowego zaburzenia widzenia w zatruciach tlenkiem węgla. XV Zjazd Pol. Tow. Neurol., Kraków,1993
1994
 1. I. Gościński, M. Moskała, S. Kwiatkowski, J. Kuśmiderski: Doświadczenia własne w skurczach naczyniowych u pacjentów z urazami głowy. Associazione Trauma. Congresso Internationale sul Trauma Cranico Grave,Parma, 1994.
 2. S.B. Bartkowski, P.B. Heczko, J. Lisiewicz, J. Dorożyński, M. Kurek, J. Kuśmiderski, J. Kasprzyk: Skojarzone leczenie antybiotykiem, heparyną i streptokinazą jako metoda leczenia bakteryjnego zapalenia kości. J. Cranio -Maxillo-Facial Surg., 1994
 3.  S.B. Bartkowski, P.B. Heczko, J. Lisiewicz, J. Dorożyński, M. Kurek, J. Kuśmiderski, J. Kasprzyk: Combined treatment withantibiotic, heparyn and streptokinase – a new approach to the therapy of bacterial osteomyelitis. Journal of Cranio-Maxillo-facial Burgery., 1994
1995
 1.  J. Kuśmiderski, I. Gościński, M. Moskała, J. Cichoński, S. Kwiatkowski, A. Urbanik.: Pourazowe skurcze naczyń mózgowych. XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 1995, Streszczenia C 26. 
 2. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, I. Gościński, S. Kwiatkowski, M. Moskała, W. Pawlik, A. Urbanik.: Wartość komputerowej tomografii w rozpoznawaniu złamań przedniego dołu czaszki powikłanych płynotokiem nosowym. XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 1995, Streszczenia C 22.
 3. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, I. Gościński, S. Kwiatkowski, M. Moskała, W. Pawlik, A. Urbanik.: Value of CT scanning in fractures of the anterior cranial fossa complicated by rhinorrhea. XXI Congress of the Europ. Soc. of Neurorad, Budapeszt 1995.
 4. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Chojnacka, B. Bobek, A. Urbanik: Obraz pustego siodła tureckiego w KT i jego znaczenie diagnostyczne. Ibidem, 2 (A-1.5), 1995 
 5. S. Kroch, J. Kuśmiderski, A. Urbanik: Postęp w ocenie tomograficznej zaniku mózgu w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Ibidem, 267-270. Wsp. z Kat. Rad., 1995
1996
 1.  A. Jasiński, J. Kuśmiderski.: Tensor dyfuzji – nowy mechanizm kontrastu w obrazowaniu MR. II Zjazd Pol. Med. Tow. Rezonansu Magnet., Kraków, 1996, 38, abstr. 092.
 2. Praca zbiorowa (film VHS) pod red. A. Urbanika: Diagnostyka naczyniowa (USG, angiografia, TK, MR) – podstawy wyd. Katedra Radiologii CM UJ i CMKP, Kraków 1996
 3. Praca zbiorowa (film VHS) pod red. A. Urbanika:  Podstawy radiologii zabiegowej. wyd. Katedra Radiologii CM UJ i CMKP, Kraków 1996

1997

 1. Jasiński: Diffusion. Kraków-Winnipeg, Book
 2. Krzyżak A., Jasiński A., Kuśmiderski J., Adamek A., Sagnowski P., Baj M.: Obrazowanie MR. Rez.

1998

 1. Podsiadło-Kleinrok: Zastosowanie ultradźwieków w medycznej diagnostyce obrazowej, III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomed. Engineering. Zakopane, 1998, 197-200.
 2. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B., Chojnacka I., Kleinrok K., Kuśmiderski J.: Wady rozwojowe kanału i rdzenia kręgowego w neuroobrazowaniu. Przeg. Lek., 1998, 55, 168-173.
 3. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Zarychta J.: Zastosowanie techniki rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej. III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Zakopane, 1998, 175 – 178.
 4. Urbanik A., Popiela T. jr, Chrzan R.: Diagnostyka metodą tomografii komputerowej jelita grubego – obecne możliwości. Acta Endosc. Pol., 1998, 8 , 99 – 103. 
 5. Urbanik A., Wojciechowski W.: Badanie radiologiczne rąk w reumatoidalnym zapaleniu stawów.  Rehab. Med., 1998, 2, 2, 110 – 113.
 6. Urbanik A., Wojciechowski W.: Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych – wartość badania radiologicznego.  Rehab. Med., 1998, 2, 1, 115-117.
 7. Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Kózka M.: Rola radiologii zabiegowej w leczeniu wady tętniczo – żylnej zlokalizowanej w dnie żołądka. Acta Endosc. Pol., 1998, 8, 65 – 67. 
 8. Zarychta J., Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K.: Badanie Dopplerowskie tętnic szyjnych. III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Zakopane, 1998, 179 – 184.
 9. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Zastosowanie QKT w diagnostyce osteoporozy. Krakowskie Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, 1998, W – 9.
 10. Herman-Sucharska I., Van Hoe L., Sucharski P., Tomaszewska R., Chrzan R., Chojnacka I.,  Urbanik A.: Diagnostyka różnicowa raka trzustki i przewlekłego zapalenia trzustki w oparciu o tomografię  komputerową poszerzoną o oznaczenie w osoczu krwi poziomu TATI ( Tumor Associated  Trypsin Inhibitor). XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, B-75. 
 11. Kleinrok K., Kaliciński M., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Popiela T. jr.:Spiralna tomografia komputerowa – zastosowanie rekonstrukcji 3D do oceny stawów  biodrowych po przebytej chorobie Perthesa. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-74. 
 12. Maj B., Rokita E., Urbanik A.: Kompleksowa kontrola parametrów fizykochemicznych w badaniach mammograficznych. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-77. 
 13. Pawlik W., Chrzan R., Urbanik A .: Wartość rekonstrukcji 3D w ocenie trudnych diagnostycznie przypadków złamań trzonów  kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej.  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-101.
 14. Pawlik W., Sztuk S., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K.,  Bryll A., Komornicki A.: Schwannoma malignum powikłany urazem – trudności diagnostyczne.  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-23. 
 15. Sagnowski P., Adamek D., Krzyżak A., Jasiński A., Urbanik A.: Zmiany rozkładu przestrzennego dyfuzji wody na skutek urazu rdzenia kręgowego w  obrazowaniu MR dyfuzji wody (D-MRI).  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-88. 
 16. Sagnowski P., Krzyżak A., Adamek D., Baj M., Jasiński A., Urbanik A.: Różnice anizotropii dyfuzji wody w istocie białej i szarej rdzenia kręgowego w obrazowaniu MR tensora dyfuzji wody (DT-MRI).  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-63. .
 17. Sztuk S., Kleinrok K., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B.:  Dwa przykłady tłuszczaka mózgu. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-59.
 18. Sztuk S., Urbanik A.: Zastosowanie KT w stomatologii – program denta CT i jego modyfikacje. Krakowskie Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, Słowacja, 1998,W-5.
 19. Urbanik A., Chojnacka I., Brzozowska-Czarnek A., Herman I., Skutecka-Mackiewicz D.: Wirtualna bronchoskopia – wstępne doświadczenia. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, 
 20. Urbanik A., Faryna M., Pawlik W., Kleinrok K.: Ocena sprzętu angiograficznego przy pomocy mikroskopii elektronowej i spektrometrii rentgenowskiej.  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, D-36.
 21. Urbanik A., Grotyńska M., Stręk P., Chrzan R.: Nowa metoda czynnościowego badania aktu połykowego.  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-44. 
 22. Urbanik A., Jeleńska I., Sztuk S., Popiela T. jr., Richter P.: Wirtualna Endoskopia – doświadczenia wstępne. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A- 41. 
 23. Urbanik A., Kawiorski W., Popiela T. jr., Podsiadło-Kleinrok B., Herman-Sucharska I.: Skuteczność dylatacji balonowej w kompleksowym leczeniu achalazji przełykowej, weryfikowana metodą manometryczną.  XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-47. 
 24. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Pawlik W., Jeleńska I., Bryll A., Kózka M.: Zastosowanie embolizacji w przypadku krwawienia z kikuta tętnicy śledzionowej. XXXV Zj.  Rad. Pol., Katowice, 1998, P-75. 
 25. Urbanik A., Faryna M., Popiela T. jr., Pawlik W., Kleinrok K.: Ocena sprzętu angiograficznego przy pomocy mikroskopii elektronowej i spektrometrii rentgenowskiej.  Jub. Zj. Rad. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 169.
 26. Urbanik A., Popiela T, jr., Podsiadło-Kleinrok B.: Doświadczenia własne w implantacji filtrów do żyły głównej dolnej.  Jubil. Zj. Radiol. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 168.
 27. Urbanik A., Sztuk S., Brzozowska-Czarnek A., Popiela T. jr., Chrzan R., Wojciechowski W.,  Sagnowski P.: Nowe możliwości w diagnostyce KT – obrazowanie wirtualne.  Krakowskie Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, Słowacja, 1998, W-12.
 28. Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B.: Embolizacja malformacji tętniczo-żylnych naczyń mózgowych przy pomocy kleju. XXXV  Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, C- 43.  Embolization of arterio-venous malformations (AVM) of cerebral vessels using glue.
 29. Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B., Uhl H.: Wady tętniczo-żylne mózgu – problem dla radiologa zabiegowego.  Jubil. Zj. Radiol. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 170. 
 30. Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. jr., Kózka M.: Embolizacja malformacji naczyniowej w obrębie dna żołądka. XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-11. 
 31. Walecki J., Urbanik A., Lewszuk A.: Zapalenia płuc w obrazie radiologicznym. W: Zapalenie płuc – Aktualne problemy kliniczne,  pod red. T. Płusy. Wyd. med-PRESS, Warszawa, 1998, 82-91.

1999

 1. Chojnacka I., Herman- Sucharska I., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Urbanik A.: Tomografia komputerowa jako badanie z wyboru weryfikujące obrazy ultrasonograficzne  fibrolipomatozy nerek. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 120 – 122.
 2. Chrzan R., Urbanik A.: DICOM – standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych i jego znaczenie dla radiologii. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 141 – 143
 3. Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Urbanik A.: Diagnostyka obrazowa fibrolipomatozy nerek.Przegląd Lekarski 1999, 56, 7-8, 528-531.
 4. Herman- Sucharska I., Liewen Van Hoe., Sucharski P., Tomaszewska R., Urbanik A., Chrzan R., Chojnacka I.: Antygen nowotworowy TATI ( tumour associated trypsin inhibitor ) jako czynnik  pomocniczy w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki w tomografii  komputerowej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 117 – 119 
 5. Kleinrok K., Kaliciński M., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Popiela T.J., Zarzycki P.: Ocena morfologiczna zmian stosunków anatomocznych w stawach biodrowych u pacjentów po przebyciu choroby Legga-Calvego-Perthesa przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej z wykorzystaniem obrazów rekonstrukcji trójwymiarowej.  Polski Przegląd Radiologii 1999, 64, 2, 123 – 128. 
 6. Pawlik W., Chrzan R., Urbanik A.: Zastosowanie trójwymiarowych rekonstrukcji TK w trudnych diagnostycznie przypadkach  złamań trzonów kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej. Polski Przegląd Radiologii 1999, 64, 111 – 113.
 7. Sagnowski P., Urbanik A.: Obrazowanie MR dyfuzji wody ( D- MRI ) – podstawy teoretyczne. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 135 – 137.
 8. Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W., Jeleńska-Szyguła I., Kleinrok K., Urbanik A., Bryll A., Komornicki A.: Rzadki przypadek schwannoma malignum o lokalizacji wewnątrzkostnej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 153 – 154. 
 9. Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.: Przyczynek do historii polskiej radiologii – pierwsze zdjęcia radiologiczne wykonane w Krakowie. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 87 – 90.
 10. Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.: Historia Katedry i Zakładu Radiologii Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 83 – 86.
 11. Urbanik A., Chrzan R.: Internet dla radiologa. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 144 – 148.
 12. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J.: Angiografia drogą nakłucia tętnicy ramiennej lub promieniowej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 97 – 98. 
 13. Urbanik A., Faryna M., Popiela T.J., Pawlik W.: Metoda oceny jakości sprzętu używanego do angiografii oraz radiologii interwencyjnej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 106 – 110. 
 14. Urbanik A., Jeleńska I., Sztuk S., Popiela T., Wojciechowski W., Richter P.: Użyteczność wirtualnej kolonoskopii TK w diagnostyce jelita grubego – doniesienie wstępne. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 114 – 116. 
 15. Urbanik A., Kawiorski W., Popiela T.jr, Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W.: Manometryczna ocena balonowego poszerzania przełyku u pacjentów z achalazją. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 99 – 101. 
 16. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Pawlik W., Jeleńska-Szyguła I., Kleinrok K.,  Bryll A., Kózka M.: Krwawienie z kikuta tętnicy śledzionowej po splenektomii – leczenie przy pomocy  embolizacji. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 149 – 150. 
 17. Urbanik A., Popiela T.J., Brzozowska-Czarnek A., Wojciechowski W., Chrzan R., Skutecka-Mackiewicz D.: Diagnostyka tchawicy i drzewa oskrzelowego w metodzie bronchoskopii wirtualnej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 132 – 135. 
 18. Urbanik A., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W.: Implantacja filtrów typu Bird`s Nest do żyły głównej dolnej – doświadczenia własne. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 102 – 105.
 19. Urbanik A., Popiela T. jr, Wojciechowski W.: Embolizacja jako metoda leczenia jatrogennej przetoki tętniczo – żylnej nerki po biopsji. Polski przegląd Radiologii, 1999, 64, 151 – 152. Wsp. z I Kl. Chir. Ogól. CM UJ, Kraków.
 20. Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Sagnowski P.: Przykłady klinicznego zastosowania wirtualnej angioskopii TK w ocenie zamknięcia tętnic  nerkowych u dwóch pacjentów. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 129 – 131. 
 21. Urbanik A, Sagnowski P.: Obrazowanie MR dyfuzji wody ( D- MRI ) – możliwości zastosowań w diagnostyce  obrazowej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 138 – 140.
 22. Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B., Uhl H., Danilewicz B.: Embolizacja wad tętniczo – żylnych mózgu. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 93 – 97. 
 23. Urbanik A., Uhl H.: Początki polskiej szkoły neuroradiologii – rola profesor Stanisławy Spettowej. Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 91 – 92. 
 24. Herman-Sucharska I., Tarasow E., Urbanik A., Karcz D., Brzeziński J.: Pankreatografia rezonansu magnetycznego: nowa metoda w diagnostyce schorzeń trzustki. Magma, Vol 8, Suppl. 1, September, 1999, 363. European Society for Magnetic Resonace in Medicine and Biology, Sevilla, 1999.
 25. Herman-Sucharska I., Tarasow E., Urbanik A., Karcz D., Brzeziński J.: Pankreatografia rezonansu magnetycznego (MRP ): nowa metoda w diagnostyce schorzeń  trzustki. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999,  Streszczenia 43.
 26. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Jeleńska I.: Zastosowanie MRCP jako metody z wyboru w diagnostyce wybranych schorzeń układu żółciowego. III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój,  1999, Streszczenia 47.
 27. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Błaut U., Marecik J.: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP): nowa metoda w diagnostyce  schorzeń układu żółciowego. Falck Liver Week, Bazylea, 1999, Book of abstracts 4.
 28. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B.:  Zastosowanie MRI w diagnostyce dróg żółciowych i trzustkowych. XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków, 1999, VIII, 3.
 29. Jasiński A., Hennel F., Krzyżak A., Nedelec J., Urbanik A.: Dyfuzyjno-zależne obrazowanie MR rdzenia kręgowego człowieka. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, Streszczenia 65.
 30. Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Kozłowski P., Sagnowski P., Węglarz W.,  Pindel J.: Badanie urazów rdzenia kręgowego na modelu szczura metodą obrazowania tensora dyfuzji. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, Streszczenia 66
 31. Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Jasiński A.: Wyznaczanie objętości tkanki mózgowej przy pomocy rezonansu magnetycznego. Zastosowanie do chorych z chorobą Alzheimera. XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego  zastosowań, Kraków, 1999, VII, 5. 
 32. Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Jasiński A.:  Nowa metoda MRI pomiaru objętości. Zastosowanie do rezonansu magnetycznego.  Zastosowanie do pomiarów objętości mózgu w chorobie Alzheimera. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, Streszczenia 69
 33. Urbanik A.: Kompleksowe badania mumii egipskich z użyciem spiralnej tomografii komputerowej. Streszczenia – Seminarium Multidyscyplinarne badania nad mumią egipską Iset – Iri – Hetes. Muzeum Archeologiczne, Kraków, 1999
 34. Urbanik A.: Rozwój metod radiologii interwencyjnej w udrażnianiu naczyń tętniczych. Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, Kraków, 1999, Streszczenia, W-1.
 35. Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.: Wkład krakowskich lekarzy w powstanie radiologii polskiej. Krakowskie Środowisko Lekarskie w XIX i XX wieku, Kraków, 1999, Streszczenia.
 36. Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A., Czerwiński E., Kukiełka R.: Gęstość mineralna kręgosłupa u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach QCT. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Oseoporozy, Kraków 1999, Streszczenia, 46-47.
 37. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Szot A.: Strona internetowa polskiej radiologii – prezentacja. Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-3.
 38. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B.,  Grotyńska M.:  Angiografia TK z użyciem 3D i wirtualnej angioskopii w diagnostyce oraz monitorowaniu  zabiegów interwencyjnych Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-10.
 39. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J., Jakubik P., Lipczyński W.:  Zastosowanie wirtualnej cystoskopii CT w diagnostyce schorzeń pęcherza moczowego u  chorych z przerostem prostaty. Update in prostatic disease – Congress of the Central European Association of Urology,  Wiedeń, 1999. Book of abstracts – P 62.
 40. Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Woliński L., Kosmala J.:  Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w obrazowej diagnostyce urologicznej – wstępne  doświadczenia. XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa 1999, Urologia  Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2 A, 50
 41. Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T. jr, Wojciechowski W., Drewniak T.: Angiografia TK z trójwymiarową rekonstrukcją oraz wirtualna angioskopią – nowe  możliwości w ocenie unaczynienia nerki zmienionej nowotworowo. XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa, 1999, Urologia  Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2A, 15.
 42. Urbanik A., Dobrowolski Z., Wojciechowski W., Popiela T.J., Kusionowicz J.: Nieinwazyjne zaopatrzenie jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej nerki metodą  superselektywnej embolizacji. XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa 1999, Urologia  Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2A, 85
 43. Urbanik A., Faryna M., Popiela T.jr: Jakość sprzętu stosowanego do zabiegów nterwencyjnych – możliwość obiektywnej oceny. Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-2.
 44. Urbanik A., Faryna M., Popiela T.J., Kleinrok K.: Ocena jakości sprzętu stosowanego w angiografii przy użyciu mikroskopu elektronowego  oraz spektrofotometru. RNSA Congress, Chicago 1999, Book of Abstracts, 567.
 45. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Karcz D., Krzeszowiak J.: Przydatność cholangiografii rezonansu magnetycznego (MRCP) w diagnostyce schorzeń dróg  żółciowych – doświadczenia wstępne. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999,  Streszczenia 46. 
 46. Urbanik A., Herman- Sucharska I., Karcz D., Jeleńska I., Krzeszowiak J., Kozub J.: Przydatność MRCP w diagnostyce schorzeń dróg trzustkowo-żółciowych – porównanie z  ERCP – doświadczenia wstępne. Magma, Vol 8, Suppl 1, September, 1999, 368. European Society for Magnetic Resonance in  Medicine and Biology, Sevilla, 1999.
 47. Urbanik A., Kleinrok K., Sztuk S., Zapała J.: Rekonstrukcja przestrzenna w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w  obrazowaniu kości twarzoczaszki po urazach i zabiegach chirurgicznych. 2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków 1999, Streszczenia, 88, 256.
 48. Urbanik A., Składzień J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.: Zastosowanie kliniczne 3D i WE TK w ocenie podstawy czaszki. I Krajowy Zjazd Tolskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Poznań, Streszczenia  72
 49. Urbanik A., Sobiecka B.: Funkcjonalne obrazowanie MR mózgu (MRI) – doświadczenia własne. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999,  Streszczenia 68.
 50. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Bryll.: Zastosowanie kliniczne funkcjonalnego obrazowania MR mózgu. XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego  zastosowań, Kraków, 1999, VIII, 4.
 51. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Orłowiejska M., Szwabowska D., Motyl R., Szybiński K.,  Brzeziński J.: Przydatność HMRS w diagnostyce choroby Alzheimera. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999,  Streszczenia 62.
 52. Urbanik A., Świerczyna A., Herman-Sucharska I., Popiela T.J.: Wirtualna endoskopia MR (WEMR) dróg żółciowych. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999,  Streszczenia 87.
 53. Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S.: Pomiar szybkości przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w badaniu MR – wstępne  doświadczenia. III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 1999,  Streszczenia, 71
 54. Urbanik A., Świerczyna A., Sobiecka B., Kozub B., Popiela T.J., Herman-Sucharska I.: Wirtualna endoskopia MR (WEMR) – doswiadczenia wstępne. III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój  1999, Streszczenia 86.
 55. Urbanik A., Sztuk S., Zapała J.: Obrazowanie struktur kostnych stawów skroniowo-żuchwowych w rekonstrukcji  przestrzennej w tomografii komputerowej. 2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków, 1999, Streszczenia, 89, 258.
 56. Urbanik A., Szymańska H., Babraj K., Chrzan R., Wojciechowski W.: Endoskopia TK z użyciem 3 D i wirtualnej endoskopii – nowa metoda w badaniu egipskich  mumii. RNSA Congress, Chicago 1999, Book of Abstracts, 523.
 57. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik R.,  Orłowiejska M., Szwabowska D.:  Zastosowanie spektroskopii protonowej MR w diagnostyce zmian neurodegeneracyjnych  mózgu. XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego  zastosowań, Kraków, 1999, VII, 4.
 58. Urbanik A., Walecki J., Kozub J., Sobiecka B., Jasiński A., Orłowiejska M., Szwabowska D.,  Motyl R., Chmielewski W.: HMRS w starzeniu mózgu. III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój  1999, Streszczenia 61.
 59. Urbanik A., Walecki J., Sobiecka B., Kozub J., Motyl R., Orłowiejska M., Szwabowska D.: Spektroskopia protonowa MR u pacjentów z chorobą Alzheimera. IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 1999, Pamiętnik Zjazdowy, 31.
 60. Urbanik A., Zapała J., Wojciechowski W., Popiela T.J.: Naczyniaki twarzoczaszki – problem dla radiologa: diagnostyka i embolizacja. 2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków, 1999, Streszczenia, 87, 254.
 61. Szybiński: Ovel metod of MRI brain volume measurement. Appication to Alzheimer`s disease. Molecular  
 62. Urbanik A.: Czynnościowe obrazowanie RM ( cRM ) mózgu – doświadczenia własne. Polski

2000

 1. Urbanik A., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Jeleńska-Szyguła I., Brzozowska-Czarnek A.: Obrazy tomografii komputerowej wybranych pierwotnych guzów pozagałkowych  oczodołu.  Przegląd Lekarski, 2000, 57, 6, 327 – 329.
 2. Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Woliński L., Kosmala J.: Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w obrazowej diagnostyce urologicznej –  Wstępne doświadczenia.  Urologia Polska, 2000, 53, 2, 199-203.
 3. Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T. J., Wojciechowski w., Drewniak T.: Angiografia TK z trójwymiarową rekonstrukcją oraz wirtualną angioskopią – nowe  możliwości w ocenie unaczynienia guzów nerki.  Urologia Polska, 2000, 53, 1, 44-50.
 4. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Jeleńska-Szyguła I., Werewka-Maczuga A.: Optymalizacja diagnostyki tomografią komputerową pozagałkowych guzów oczodołu Przegląd Lekarski, 2000, 57, 6, 324 – 325. 
 5. Urbanik A.:USG Power Doppler – prezentacja, metody zastosowań klinicznych i własnych doświadczeń. Biosignals, Wave and Living Organism Kraków, 2000, vol.V, 217 – 220.
 6. Urbanik A., Urbanik M.:  Pierwsze Przegląd Lekarski, 2000, 57, 12, 768 – 770. 
 7. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Gęstość mineralna kręgosłupa u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach  QCT. Sympozjum – Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 42.
 8. Chrzan R., Urbanik A.: Tętniaki aorty w obrazie TK. Sympozjum – postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 40.
 9. Herman-Sucharska I.: Wartość cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i  różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego Kraków, 2000 (praca doktorska)
 10. Herman-Sucharska I.: Diagnostyka przestrzeni zaotrzewnowej w tomografii komputerowej. Sympozjum – postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii  komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 37 – 39.
 11. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Popiela T. J., Krzeszowiak J.: Przydatność cholangiografii rezonansu magnetycznego ( MRCP ) w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustkowych – w porównaniu do wstecznej endoskopowej cholangiopankreatografii (ERCP). IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice, 2000, Gastrologia Polska  2000, Supl. 1, Tom 1, RA – 4.
 12. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Thor P., Blaut U., Marecik J.: New possibilities of magnetic resonance cholangiopancreatography ( MRCP ) – preliminary experiences. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 1 – 076.
 13. Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Kozłowski P., Węglarz W.,  Pindel J.: MRI tensora dyfuzji w badaniach i wczesnej diagnostyce urazów rdzenia kręgowego. Sympozjum – Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego,  Wrocław, 2000, Streszczenia 18.
 14. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W.: Zastosowanie tomografii komputerowej w ortopedii. Sympozjum – Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii  komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 43.
 15. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Virtual endoscopy in diagnostics of the spinal canal. XXVI Congress of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000, Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-112.
 16. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Virtual endoscopy of the spinal canal: Application of the method. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 11- 047.
 17. Pawlik W., Marchewczyk J., Chrzan R.: Malignant transformation in fibrous dysplasia: diagnostic difficulties ( case report ). European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 10 – 081.
 18. Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska M., Kleinrok K.: Wybrane guzy mózgu w obrazie tomografii komputerowej. Sympozjum – Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii  komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 7.
 19. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Diagnostyka obrazowa wady rozszczepionego rdzenia kręgowego z uwzględnieniem  klasyfikacji Panga – doświadczenia własne. Sympozjum – Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego,  Wrocław, 2000, Streszczenia P2.
 20. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Endoskopia wirtualna tomografii komputerowej kanału kręgowego. Sympozjum – Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego,  Wrocław, 2000, Streszczenia P14.
 21. Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Kleinrok K.: Diastematomyelia, diplomyelia or split cord malformation? The presentation of typical  examples of the split cord malformation.  European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 11 – 046.
 22. Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Szlezynger-Marcinek D., Szot A., Herman- Sucharska I., Siegel R.:  MR imaging of temporomandibular joint ( TMJ ) in patients with posterior  distocclusion. European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Paryż, 2000,  Magma 2000, vol. 11, suppl. 1, 612.
 23. Sztuk S., Urbanik A.: Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce stomatologicznej. Sympozjum – Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii  komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 20 – 21.
 24. Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Kozub J., Sobiecka B., Jasiński A.: Reduction of the brain tissue volume in Alzheimer disease. Clinical study vs  Quantitative measurements. Kraków – Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS,  Kraków, 2000, Streszczenia 30.
 25. Urbanik A.: Czynnościowe obrazowanie MR mózgu. Sympozjum Sekcji Neuroradiologii PLTR, Kazimierz Dolny, 2000, Streszczenia 20.
 26. Urbanik A.: Rola H – MRS w ocenie starzenia się i zmian degeneracyjnych mózgu. Sympozjum Sekcji Neuroradiologii PLTR, Kazimierz Dolny, 2000, Streszczenia 24.
 27. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.: Applied aspects of speech in fMRI. Kraków – Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS,  Kraków, 2000, Streszczenia 14.
 28. Urbanik A.: Functional magnetic resonance imaging of speech regions in bilingual subjects. XXVI
 29. Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-108.
 30. Urbanik A.: Functional European 2000, vol. 11, suppl. 1, 280.
 31. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. jr., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B.: Wirtualna 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000, Chirurgia Polska, 2000, Supl. 2, Tom 2, N – 83.
 32. Urbanik A.: Angiografia tomografii komputerowej ( Angio TK ) – nowa metoda diagnostyczna w  obrazowaniu naczyń tętniczych. 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000,  Chirurgia Polska, 2000, Supl. 2, Tom 2, N – 6.
 33. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. jr., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B.: Angio – CT with virtual angioscopy – clinical value. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 15 – 005.
 34. Urbanik A., Chrzan R., Świerczyna A.: MR XXVI Congres of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000,  Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-114.
 35. Urbanik A., Chrzan R., Świerczyna A.: Virtual MR imaging of brain ventricular system. Kraków – Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, Kraków, 2000, Streszczenia 32.
 36. Urbanik A.: New possibilities of radiological evaluation of the urinary tract – CT with 3D reconstruction  and virtual endoscopy. 95 Annual Meeting, of the American Urological Association, Atlanta, 2000, Book of abstracts  1408.
 37. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. jr., Grotyńska M.: The value of CT virtual endoscopy in urology. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 7 – 051.
 38. Urbanik A.: Wirtualne obrazowanie TK układu moczowego. Krakowskie
 39. Urbanik A., Drewniak T.:  Complex vascularisation. XVth 465.
 40. Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T.J., Wojciechowski W., Drewniak T.: Optymalizacja diagnostyki guzów nerek – Angio TK i 3D TK. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W – 17.
 41. Urbanik A., Herman-Sucharska I.: Magnetic Resonance Virtual Cholangioscopy in imaging of bile ducts. European suppl., III, P487.
 42. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Popiela T. jr., Świerczyna A.: MR European Society for Magnetic in Medicine and Biology, Paryż, 2000, Magma 2000,  vol. 11, suppl. 1, 648. 
 43. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Popiela T. jr., Świerczyna A.: Virtual MR imaging of bile ducts. Kraków – Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, Kraków, 2000,  Streszczenia 33.
 44. Urbanik A.: Poszerzenie cholangiografii MR o wirtualną endoskopię układu żółciowego. Krakowskie
 45. Urbanik A.: Wirtualna cholangioskopia RM ( WChRM ) – nowa metoda obrazowania dróg żółciowych. IX 2000, Supl. 1, Tom 1, RA – 6.
 46. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B.: Przydatność cholangiografii MR w diagnostyce dróg żółciowych. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W – 6.
 47. Urbanik A., Popiela T.J., Richter P., Zając A.: Virtual Endoscopy Computer Tomography in Diagnostics of GI tract. European Society of Surgery, Kraków, 2000, Przegląd Lekarski 2000, 75, Suppl. 6, 515.
 48. Urbanik A.: Wirtualna diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego przy pomocy tomografii  komputerowej. IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice, 2000, Gastrologia Polska  2000, Supl. 1, Tom 1, RA – 2.
 49. Urbanik A., Popiela T. J., Wojciechowski W., Grotyńska M., Sztuk S.: Możliwość Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W – 10.
 50. Urbanik A., Popiela T. jr., Wojciechowski W.: Craniofacial pre – and postoperative assessment of embolization procedure. International P 12. 
 51. Urbanik A., Składzień J., Chrzan R.: CT imaging of middle ear with 3D and virtual endoscopy options. XXVI Congres of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000, Neuroradiology 2000, Vol. 42. 1, 113.
 52. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Chrzan R.: Usefulness of HMRS to diagnose Alzheimer dementia. Kraków Kraków, 2000, Streszczenia 19.
 53. Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. jr., Chrzan R., Grotyńska M., Skutecka-Mackiewicz D., Zieliński M.: Wirtualna bronchoskopia TK – nowe narzędzie diagnostyki drzewa oskrzelowego. 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000,  Chirurgia Polska 2000, Supl. 2, Tom 2, T – 41.
 54. Wojciechowski W., Urbanik A.: Diagnostyka TK raka płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii. Sympozjum komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 41.
 55. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kuśmiderski J.: Cholangiografia rezonansu magnetycznego. Wyd. Travelland, Kraków, 2000, Książka + CD.

2001

 1. Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego – nowa metoda diagnostyczna w schorzeniach drzewa żółciowo-trzustkowego. Gastroenterologia Polska, 2001,8 (4), 373-377. Cholangiopancreatography – a new diagnostic method in the pancreatobiliary tree disorders.
 2. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Krzeszowiak J., Sobiecka B.: Nowotwory Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 42-46.
 3. Kleinrok K., Sztuk S.: Diagnostyka obrazowa wrodzonego przemieszczenia kręgu. Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 25-29. Imaging diagnostics of congenital vertebral displacement.
 4. Podsiadło-Kleinrok B., Pociecha A., Kleinrok K., Urbanik A.: Ocena Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 84-87.
 5. Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen BD., Formińska – Kapuscik M., Herman-Sucharska  I.: Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with an antypical  presentation of Creutzfeldt-Jakob Disease. Med. Sci Monit. 2001 Nov-Dec; 7(6): 1307-15.
 6. Szafirska M., Podsiadło L., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Józefowicz B.: Przydatność badania RM w chorobie Hallervordena-Spatza – opis trzech przypadków. Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 66.
 7. Sztuk S.: Badania diagnostyczne TK twarzoczaszki po rozległych resekcjach z powodu nowotworów przed Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 18-20.
 8. Sztuk S., Urbanik A., Stypułkowska J.: Obrazowanie rekonstrukcji trójwymiarowej tomografii komputerowej. Polski Przegląd Radiologii 2001, 66, 1, 21-24.
 9. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: fMRI study of sentence generation by early bilinguals differing in proficiency level. Rivista di Neuroradiologia, 2001,14, 11 – 16.
 10. Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucjarska I., Chrzan R.: Wkład Krakowskie Studia Małopolskie, 2001, 5.
 11. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szymańska H., Babraj K., Czubak A.: Badanie Polski Przeglad Radiologii, 2001, 66, 1, 79-83.
 12. Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.,Popiela T. J., Woliński L.: Wirtualna cystoskopia TK. Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 56-59.
 13. Urbanik A., Grotyńska M., Stręk P., Chrzan R.: Obiektywna, radiologiczna metoda oceny zaburzeń fazy gardłowej aktu połykowego u  pacjentów. Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 37- 41.
 14. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Chrzan R., Jeleńska-Szyguła I.: Widmo zlokalizowanego voxela. Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1,7-11.
 15. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.: CT Investigation of Mummies` Heads Rivista di Neuroradiologia, 2001, 14, 6, 611-618.
 16. Urbanik A., Składzień J., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.: Virtual Middle Ear Diagnostics Rivista di Neuroradiologia, 2001, 14, 6, 639-641
 17. Bryll A.: Zakłócenia w obrazie MR spowodowane przez materiały stomatologiczne. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 435.
 18. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Świerczyna A.: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniu serca u chorych z niewydolnością  zastoinową. XXXVI
 19. Chrzan R.: Fantom do oceny wiarygodności wirtualnej endoskopii TK XXXVI
 20. Chrzan R., Urbanik A., Renczyńska M., Pawlik W.: System komputerowej medycznej bazy danych łącznie z urządzeniem do podpisywania  filmów XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 447.
 21. Herman-Sucharska I.: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego. Krakowskie
 22. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D.: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustki. XXXVI Zjazd Radiologów polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 366
 23. Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Objawy cholangiograficzne obserwowane w MRCP. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 369.
 24. Herman-Sucharska I, Urbanik A.: Ocena diagnozowaniu wariantów anatomicznych i anomalii rozwojowych dróg żółciowych i  pęcherzyka żółciowego. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia 370
 25. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Błaut U., Marecik J., Thor P.: Cholangiopankreatografia wykrywania zaburzeń czynnościowych układu żółciowo-trzustkowego – doświadczenia  wstępne. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia 365.
 26. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Popiela T. jr., Krzeszowiak J.: Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) compared to retrograde endoscopic  cholangiopancreatography (ERCP). European Congress of Radiology, Wiedeń, 2001, C – 0041.
 27. Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Węglarz W., Pindel J.: Obrazowanie XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 201. 
 28. Pawlik W., Komornicki A., Pawelec A., Chrzan R., Urbanik A.: Przydatność kostnawego ( osteoid osteoma) – opis przypadku. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 417.
 29. Popiela T.J., Urbanik A., Podsiadło- Kleinrok B., Wojciechowski W.: Vacum experience. 7 Streszczenia, 159.
 30. Szafirska M.: Przydatność różnicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie. Krakowskie 180.
 31. Szafirska M.: Zastosowanie tomografii komputerowej z użyciem rekonstrukcji 3D w ocenie twarzoczaszki  po resekcjach z powodu nowotworów i po urazach. Forum Diagnostyczne Szchering AG, 2001, Sucha Beskidzka, Streszczenia, 2.
 32. Sztuk S.: Spinal computed tomography in examination of maxillary canine impaction. European 182.
 33. Sztuk S.: Diagnostyka rozdzielczości. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 168.
 34. Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Siegel R., Stós W., Zalewska A.: Obrazowanie magnetycznego. I Streszczenia, 182. 
 35. Sztuk S.: Obraz zatrzymanych kłów szczęki w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości. Forum
 36. Sztuk S., Urbanik A., Szot A., Dyras M., Siegel R.: Obrazowanie schorzeń stawów skroniowo – żuchwowych (SSŻ) przebiegających z  nieprawidłową XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 165.
 37. Sztuk S., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W.: Obrazowanie stawów skroniowo – żuchwowych (SSŻ) przy pomocy tomografii  komputerowej wielopłaszczyznowej (MPR) oraz trójwymiarowej (3D). Forum
 38. Szybiński: Reduction of the brain tissue volume in Alzheimer Disease. Clinical study vs Quantitative Measurements. Congress of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology,  Glasgow, 2001, 817.
 39. Urbanik A.: Wirtualna Endoskopia w medycynie. III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 2001, Krynica, Streszczenia, 33-35.
 40. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Dwujęzyczność. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 200.
 41. Urbanik A., Binder M.,Kozub J., Sobiecka B., Bryll A.: The subjects. European
 42. Urbanik A., Czarnek A.: The role of computed tomography (CT) in the diagnostic of the vascular system. XVIII European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Kraków,  Przegląd Lekarski, 2001, 58, P62.
 43. Urbanik A., Chrzan R., Świerczyna A.: Obrazowanie układu komorowego mózgu z użyciem wirtualnej endoskopii MR. XXXVI
 44. Urbanik A.: Ocena głów mumii egipskich przy pomocy TK. Forum Diagnostyczne Schering AG, 2001, Sucha Beskidzka, Streszczenia, 5.
 45. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.: Przyżyciowa rekonstrukcja twarzy egipskiej mumii z użyciem 3D TK, bez rozwijania obiektu. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 295.
 46. Urbanik A., Czubak A., Wojciechowski W., Chrzan R., Szymańska H, Babraj K.: The 3D CT. European
 47. Urbanik A.: Bladder cancer – diagnostic possibilities. Video
 48. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R, Popiela T. jr, Drewniak T., Lipczyński W.: Bladder tumor detection using MR virtual cystoscopy. Video – Urology World Congress, Gdańsk – Sopot – Gdynia, 
 49. Urbanik A., Dobrowolski A., Grotyńska M., Chrzan R., Popiela T. J.: MR virual cystoscopy in diagnostics bladder tumors. 19 – th World Congress on Endourology, Bangkok, 2001, V9/P9 
 50. Urbanik A., Grotyńska M., Chrzan R., Dobrowolski Z.: Wirtualna cystoskopia MR – własne doświadczenia. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 50.
 51. Urbanik A., Grotyńska M., Sztuk S.: Zastosowanie perfuzyjnej tomografii komputerowej (pTK) w diagnostyce udaru mózgu –  doświadczenia wstępne. Forum Diagnostyczne Schering AG, 2001 Sucha Beskidzka, Streszczenia, 4.
 52. Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W.: Rotation experience. VII
 53. Urbanik A.: Angiografia tomografii komputerowej w obrazowaniu naczyń tętniczych. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia
 54. Urbanik A., Popiela T. J., Wojciechowski W., Chrzan R., Sztuk S., Podsiadło- Kleinrok B.: Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w diagnostyce przewodu pokarmowego. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 232.
 55. Urbanik A.: Virual esophagoscopy and gastroscopy using spiral computer tomography. European
 56. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.: Rotacyjna subtrakcyjna angiografia cyfrowa (RDSA) z 3D rekonstrukcją – wstępne  doświadczenia. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 439.
 57. Urbanik A., Składzień J.,Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.: Obrazowanie TK ucha środkowego w opcji 3D i wirtualnej endoskopii. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia
 58. Urbanik A., Składzień J., Wojciechowski W.: Wirtualna endoskopia chrzęstniaka krtani – opis przypadku. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia
 59. Urbanik A.: Własne doświadczenia z HMRS u młodych pacjentów z otępieniem Alzheimera. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia
 60. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Kozub J., Orłowiejska M., Chrzan  R.: Own experience with HMRS in young patients with Alzheimer`s dementia. International Society of Magnetic Resonance Congress, 2001, Rhodos, Book of abstracts 267.
 61. Urbanik A.: Porównanie wyników badań bronchoskopii i wirtualnej bronchoskopii TK – ocena guzów  drzewa oskrzelowego. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 23.
 62. Urbanik A., Wojciechowski W., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska M.: Wirtualna Bronchoskopia TK – prezentacja metody XXVII Zjazd PTF, Zabrze, 2001, Streszczenia, 464.
 63. Zapaśnik A., Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W.: Aneuryzmografia TK w diagnostyce tętniaków mózgu. XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 303
 64. Urbanik A.: The 3 D CT. CD-R wydany przez Katedrę Radiologii CM UJ, 2001, Kraków.
 65. Urbanik A.: Comprehensive radiological examination. W: Mummy. Results of Interdisciplinary  Examination Cracow.  Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2001, 63-74.

2002
 
 1. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Brzozowska-Czarnek A.: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych. Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67,1, 69-74
 2. Chrzan R., Urbanik A., Kozub J., Wyrobek-Renczyńska M., Werewka-Maczuga A.: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji. Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 2, 4-7
 3. Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M., Pawlik W.: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu
 4. Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 2, 61-64
 5. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Grotyńska M..: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną. Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 1, 50-54
 6. Cieciński P., Urbanik A., Popiela T.J.: Naczyniak jelita cienkiego leczony superselektywną embolizacją gałęzi tętnicy krezkowej górnej. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002, 74, 8, 732-735
 7. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska, Brzozowska-Czarnek A.: Rola tomografii komputerowej w diagnostyce układu naczyniowego.
 8. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W, Popiela T.J. Angio CT in the diagnostic of the vascular system. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 331
 9. Urbanik A., Wojciechowski W., Chrzan R., Popiela T.J., Zieliński M., Młodkowski J.: Ct virtual bronchoscopy – analysis of 91 patients. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 333
 10. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.: The afterlife egyptian mummy face rekonstruction using the 3D CT without unwrapping the object. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 481
 11. Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.: Clinical application of the 3D rotational angiography. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 483
 12. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.: FMRI of the sexual differences observed during speech production task. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 485
 13. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chrzan R., Wojciechowski W., Świerczyna A.: Magnetic resonance virtual cholangioscopy in imaging of bile ducts. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 487
 14. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R.: FMRI of working memory. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 489
 15. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Chrzan R., Wojciechowski W.: HMRS in young patients with Alzaheimer`s disease. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 491
 16. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J., Lipczyński W., Wojciechowski W.: MR virtual cystoscopy in the diagnostics of the urinary bladder. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 493
 17. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.: The fMRI study in the bilingual subjects. 3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 495
 18. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szafirska M.: CT examination of scull and craniofacial structures of Egyptian mummies. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 20
 19. Sztuk S., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W., Bryll A., Siegiel R.: Maxillary canines impaction – CT diagnostics. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 3.6
 20. Sztuk S., Wilk G., Dyras M., Urbanik A., Bryll A., Siegiel R., Szafirska M.: Magnetic resonanse imaging of the temporomandibular joint inposterior occlusion. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 1.4
 21. Grotyńska M., Bryll A., Wojciechowski W., Chrzan R., Stręk P.: CT virtual endoscopy of maxillary sinuses. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 4.3.
 22. Urbanik A., Bryll A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Szafirska M., Sztuk S.: Diagnostic imaging and interventional radiology in craniofacial angiomas. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 4.7.
 23. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B.: Artifacts produced by dental materials in MR imaging. 8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, P1
 24. Urbanik A., Kuniecki A., Kozub J., Sobiecka B., Podsiadło L.: Badania fMRI wzorców reakcji mózgu na bodźce o znaczeniu emocjonalnym. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 65
 25. Urbanik A., Binder J., Kozub J., Sobiecka B.: Mózgowe podłoże pamięci roboczej – badanie za pomocą fMRI. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 66
 26. Urbanik A., Kozub J.: Spektroskopia fosforowa MR (PMRS) – modele metaboliczne mózgu, wątroby i mięśni u zdrowych osobników. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 71
 27. Brzozowska-Czarnek, Urbanik A.: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniu serca u chorych z zastoinową niewydolnością. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 78
 28. Urbanik A., Walecki J., Jasiński. J., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik A.: Ocena procesu starzenia o typie fizjologicznym i o charakterze degeneracyjnym w HMRS. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 92
 29. Bryll A., Urbanik A., Sobiecka B., Płóciennik A., Sztuk S.: Badanie MR in vitro materiałów stomatologicznych zawierających metale. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 123
 30. Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Przydatność cholangiopankreatografii MR w obrazowaniu jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych po zabiegach cholecystektomii. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 129
 31. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Sorysz T., Leń A.: Zmiany urazowe stanu kolanowego w badaniu rezonansu magnetycznego. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002, (7), 1-2, 133
 32. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: Zastosowanie HMRS w diagnostyce OUN u pacjentów HIV – pozytywnych. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 153
 33. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 154
 34. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński, Zarzycki D.: Prezentacja postaci typu złożonego SCM w obrazowaniu MR. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 155
 35. Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Szafirska M., Bryll A., Grotyńska M.: Obraz stawu skroniowo-żuchwowego w dotylnych wadach zgryzu w badaniu MR. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 170
 36. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.: Lokalizacja ośrodków mowy u osób dwujęzycznych w fMRI. IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 172
 37. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.: Nowe możliwości w diagnostyce angiograficznej – rotacyjna angiografia DSA. V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków 2002, Postępy w angiologii klinicznej i eksperymentalnej, 2002, Streszczenia , P 119, 29
 38. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W.: Angiografia TK – zastosowanie w diagnostyce i ocenie leczenia. V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków 2002, Postępy w angiologii klinicznej i eksperymentalnej, 2002, Streszczenia, S5f, 75
 39. Urbanik A.: 20-lecie tomografii komputerowej i 25-lecie diagnostyki angiograficznej w regionie Polski Południowo-Wschodniej. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia,W-1
 40. Chrzan R., Urbanik A.: DICOM – standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia,W-2
 41. Chrzan R., Urbanik A.: Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – rola w organizacji pracy Zakładu Radiologii. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-3
 42. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.: Teleradiologia w praktyce. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-4
 43. Urbanik A., Chrzan R., Brzegowy P.: Radiologia cyfrowa – doświadczenia własne. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-5
 44. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Tomera M.: Internet w praktyce radiologicznej – doświadczenia własne. Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-6
 45. Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W.: Digital mammography and mammotome biopsy in the evaluationof breast microcalcifications without accompanying mass. 3 rd European, Breast Cancer Conference, Barcelona 2002, European Journal of Cancer,
 46. 2002, Vol. 38, suppl. 3, 394
 47. Podsiadło-L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J, Sobiecka B., Mach T., Bryll A.: HMRS diagnostics of CNS in HIV-positive patients. XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-010
 48. Bryll A., Urbanik A., Jurczaka A., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B.: MRI investigation of dental materials containing metals. XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-013
 49. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub B., Bryll A.: Investigation of working memory using fMRI. XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-099
 50. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Bryll A.: Investigation of sexual differences during speech observed by fMRI. XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-313
 51. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J., Drewniak T., Lipczyński W.: Bladder tumour detection using MR virtual cystoscopy. European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0332
 52. Bryll A., Urbanik A., Jurczak., Płóciennik A., Świerczyna A.: Dental materials in MR imaging. European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0402
 53. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Sexual differences in neural activation patterns observed during speech production task. European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0645
 54. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Neural correlates of working memory activity during performace of verbal and nonverbal tasks. European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0681
 55. Zapaśnik A., Urbanik A., Chrzan R., Pacoszyńska -Zapaśnik H.: CT angioscopy in the diagnosis of brain aneurysms. European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0786
 56. Urbanik A.: Wirtualna endoskopia TK i MR – nowe techniki w radiologii Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku., Poznań 2002. Medycyna Praktyczna, 2002, tom 10, zeszyt 1, Streszczenia, 194
 57. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W.: Role of the teleradiology in an integrated radiological information system. The International Conference on Telelemedicine, Jabłonna 2002, Book of abstracts, W-1
 58. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R., Szczudlik A.: Ocena zmian otępiennych metodą HMRS. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2002, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, Supl. 2, 480
 59. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: Ocena OUN pacjentów HIV – pozytywnych metodą HMRS. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2002. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, Supl. 2, 481
 60. Urbanik A., Czepko R., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.: Rotacyjna subtrakcyjna angiografia cyfrowa (rdsa) z 3D rekonstrukcją – przydatność w diagnostyce neuroradiologicznej i w neuroradiologii zabiegowej. Ogólnopolski Kongres Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 2002, Streszczenia, 21
 61. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Herman-Sucharska I., Grotyńska M.: Wirtualna endoskopia w diagnostyce obrazowej chorób nowotworowych. I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice 2002, YEAR, 2002, Volume 53, Suppl. 4,31, (1)
 62. Urbanik A., Czepko R., Kozub J., Sobiecka B.: Zastosowanie HMRS i fMRI w ocenie zmian ogniskowych mózgu. I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice 2002, YEAR, 2002, Volume 53, Suppl. 4, 31, (2)
 63. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W.: Wirtualna endoskopia – wprowadzenie. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W- 1
 64. Wojciechowski W., Chrzan R., Popiela T. J., Urbanik A.: Wirtualna bronchoskopia TK. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-2
 65. Popiela T.J., Wojciechowski w., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Wirtualna endoskopia przewodu pokarmowego TK. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-3
 66. Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W., Urbanik A.: Wirtualna angioskopia TK. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-4 Popiela T.J., Chrzan R., Wojciechowski W., Urbanik A.: Wirtualna endoskopia TK układu moczowego. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-5
 67. Bryll A., Grotyńska M., Wojciechowski W., Sztuk S., Urbanik A.: Wirtualna endoskopia TK zatok obocznych nosa. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-6
 68. Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J., Urbanik A.: Wirtualna endoskopia TK ucha środkowego. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-7
 69. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Wirtualna endoskopia TK kanału kręgowego. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia W-8
 70. Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T. J., Urbanik A.: Zastosowanie środków cieniujących w uzyskiwaniu obrazów w technice wirtualnej endoskopii TK. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-9
 71. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.: Badania w technice wirtualnej endoskopii TK – przygotowanie pacjentów do badania, opracowywanie wyników. Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-10
 72. Urbanik A, Chrzan R.: Radiologiczny system informatyczny (RIS) – prezentacja własnego systemu. VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 38
 73. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J. Wojciechowski W.: Centrum teleradiologii – doświadczenia własne. VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 39
 74. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Herman-Sucharska I., Grotyńska M.: Rekonstrukcje 3D i ich przekształcenia – zastosowanie w Radiologii. VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 41
 75. Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Tomera M.: Internet w Zakładzie Radiologii – doświadczenia własne. VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 40
 76. Urbanik A., Kunecki A., Kozub J., Sobiecka B., Podsiadło L.: Wzorce reakcji mózgu na bodźce o znaczeniu emocjonalnym w fMRI. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 4
 77. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Pamięć robocza- badanie za pomocą fMRI. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 3
 78. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik A.: Starzenie się mózgu w obrazie HMRS. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 14
 79. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: Obraz HMRS OUN u pacjentów HIV – pozytywnych. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 13
 80. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.: Ośrodki mowy u osób dwujęzycznych – identyfikacja przy pomocy fMRI. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 7
 81. Urbanik A., Czepko., Kozub J., Sobiecka B.: Przydatność HMRS i fMRI w ocenie zmian ogniskowych mózgu. Sympozjum „Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego”, Łódź 2002, Streszczenia, 10
 82. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Gęstość mineralna kręgosłupa osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach QCT. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-3
 83. Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M.: Zmiany kostne w stwardnieniu guzowatym (chorobie Bourneville`a) – opis przypadku. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-5
 84. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Sorysz T., Leń A.: Zmiany urazowe stawu kolanowego w badaniu rezonansu magnetycznego. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-7
 85. Pawlik W., Komornicki A., Pawelec A., Chrzan R., Urbanik A.: Przydatność tomografii komputerowej (TK) w przedoperacyjnej lokalizacji kostniaka kostnawego (Osteoid Osteoma) – opis przypadku. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-10
 86. Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W., Kleinrok K., Urbanik A., Bryll A., Komornicki A.: Schwannoma Malignum powikłany urazem – trudności diagnostyczne. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-11
 87. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A.: Endoskopia wirtualna kanału kręgowego. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-12
 88. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-13
 89. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Prezentacja postaci typu złożonego SCM w obrazowaniu MR. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja – Ukraina, Streszczenia, P-1
 90. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Rudnicka L., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografii cyfrowej. Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 59-65.
 91. Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej. Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 42-48.
 92. Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzowatych. Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 49-58.
 93. Binder M., Urbanik A., Kaiser J.: Mózgowe korelaty pamięci roboczej w świetle badań metodą fMRI: efekty kodowania werbalnego i niewerbalnego. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 2002. Streszczenia, S-6.1.
 94. Urbanik A.: Ocena procesu starzenia się mózgu metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego. Wyd. Dęby Rogalińskie, Kraków 2002, ISBN 83-914839-6-7. Praca habilitacyjna
 95. Podsiadło-Kleinrok B.: Ocena wartości tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i klasyfikacji wady rozszczepienia rdzenia kręgowego. Kraków 2002 (Praca doktorska).
2003
 1. Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I.: Tłuszczak mózgu – obrazowanie z użyciem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Lipoma of the brain – imaging with use of computerised tomography and magnetic resonsnce imaging. Przegląd Lekarski 2003, 60, 10: 617-620
 2. Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Binder.: Central control of heart rate changes during visual affective processing as revealed by fMRI. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2003, 63: 39-48
 3. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: Zastosowanie H MRS w ocenie OUN u pacjentów z AIDS. Polski Przegląd Radiologii 2003, 68, (3): 5-9
 4. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Stachura J.: Wartość stereotaktycznej biopsji mammotomicznej w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003, 75, 6, 546-437
 5. Jurczak A., Płóciennik A., *Bryll A., Chomyszym-Gajewska M., *Urbanik A.: Wpływ materiałów stomatologicznych zawierających metale na obraz badania MR – doniesienie wstępne. Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 1: 24-29
 6. Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Formińska-Kapuścik M., *Herman-Sucharska I.: Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with an atypical presentation of Creutzfeldt – Jakob disease. Dementia, 2003, 2: 22-23
 7. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.: Zastosowanie protonowej spektroskopii MR w neuroradiologii. Twój Magazyn Medyczny, 2003, 10: 58-61
 8. Chrzan R., Urbanik A., Renczyńska-Wyrobek M., Popiela T. J.: Teleradiology in practice – our experience with teleconsultation of CT examinations Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003, Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber Elsevier, Amsterdam 2003, p.1386 ISBN 0-444-51387-6
 9. Sztuk S., Urbanik A., Chrzan R., Szafirska M., Kleinrok K., Dyras M.: The use of magnetic resonanse to visualize posterior occlusion in temporomandibular joint. Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003, Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber Elsevier, Amsterdam 2003, p.1408 ISBN 0-444-51387-6
 10. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T. J.: Virtual angioscopy as an additional feature of angio-CT Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003, Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber Elsevier, Amsterdam 2003, p.1322 ISBN 0-444-51387-6
 11. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B.: Układ nerwowy, głowa i szyja. Kręgosłup. Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej. Wyd. ZamKor, Kraków, 2003, pod red. prof. J. Waleckiego i prof. B. Pruszyńskiego ISBN 83-88830-17-1
 12. Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J.: Three-dimensional rotational angiography – new technology in the diagnostics of vascular system. Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003, Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber Elsevier, Amsterdam 2003, p.1395 ISBN 0-444-51387-6
 13. Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Binder M.: Chapter 5. Central control of heart rate changes during visual affective processing as revealed by fMRI. How the brain processes emotional stimuli. Wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków 2003, ISBN 83-88737-31-7
 14. Pąchalska M., Kurzbauer H., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D., Urbanik A., Herman-Sucharska I.: Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu Steele a-Richardsona-Olszewskiego Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wyd. Continuo, Wrocław, 2003, pod red. prof. Jerzego Leszka, ISBN 83-86682-98-1
 15. Urbanik A.: Zobaczyć jak pracuje mózg – możliwości współczesnej neurodiagnostyki obrazowej. Wszechświat 2003, 104, 1-3: 9-11,
 16. Wiesław Pawlik” Ocena wartości wybranych metod diagnostyki obrazowej chorób piersi” Praca doktorska
 17. Robert Chrzan „Zastosowanie mammograficznego cyfrowego toru wizyjnego w ocenie skupisk mikrozwapnień w obrębie gruczołu piersiowego” Praca doktorska
 18. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W.: Magnetic Resonace Imaging in evaluation of left atrium myxoma – case report. Polski Przegląd Lekarski, 2003, 60, suppl. 4, P-116
 19. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Assessment of clusters of breast microcalcifications without accompanying mass in digital mammography. European Congress of Radiology 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol.13, C-0213.
 20. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Kozub J.: Diagnostic value of MECP compared to ERCP. IV Sympsium on Medical Physics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 20 PF
 21. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain acitvity: A fMRI investigation. European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol. 13, C-0794
 22. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Application of fMRI in estimation of neural correlates of the autonomic cardiovascular activity. Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45 suppl. 1, P-AB 46
 23. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Usablity of fMRI – influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity. Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45, suppl. 1, P-AB 47
 24. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: An fMRI study of the neural correlates of the autonomic cardiovascular activity. European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol. 13, C- 0855
 25. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: FMRI in estimation of influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity. Congress of Europen Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003, Rotterdam, Holandia, Book of abstracts, 387
 26. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Neural Correlates of the autonomic cardiovascular activity – usability of fMRI IV Symposium on Medical Physics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 24 PF
 27. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.: Estimation of speech regions on bilingual subjects in FMRI. IV Symposium on Medical Psysics , 2003, Ustroń, Streszczenia, 23 PF
 28. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R.: Neural Correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks. IV Symposium on Medical Psysics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 23 W.
 29. Urbanik A. , Chrzan R., Podsiadło L., Renczyńska-Wyrobek M., Bryll A.: Our eperience with heterogenous PACS composed of DICOM devices from different vendors. International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of abstracts, 54
 30. Urbanik A., Chrzan R., Werewka-Maczuga A., Renczyńska-Wyrobek M., Podsiadło L.: Teleconsultation of CT examinations – our experience with teleradiological system. International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of abstracts, 51
 31. Urbanik A., Chrzan R., Renczyńska-Wyrobek M., Podsiadło L., Bryll A.: 3-D reconstructions of medical images – application in Radiology Teleconsultation of CT examinations – our experience with teleradiological system. International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of abstracts,65
 32. Urbanik A., Chrzan R.: Rozszerzenie możliwości prezentacji obrazów w radiologii – wizualizacja trójwymiarowa. 8 Ogólnopolska Konferencja: Jakość w Opiece Zdrowotnej, Kraków 2003, Streszczenia, 104
 33. Urbanik A., Czepko R., Brzegowy P., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B.: Zastosowanie angiografii rotacyjnej 3D w diagnostyce tętniaków OUN II Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Łódź, 2003, Streszczenia, 3
 34. Urbanik A., Czepko R., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.: Wstępna ocena przydatności funkcjonalnego obrazowania MRI w guzach mózgu zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Szczecin, 2003, Streszczenia, 23
 35. Urbanik A., Czepko R., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Libionka L., : Przydatność protonowej spektroskopii MR (HMRS) w różnicowaniu i ocenie guzów mózgu. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin, 2003, Streszczenia, 7
 36. Urbanik A., Kuniecki, Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.: Usability of fMRI in estimation of neural processing of the affective visual stimuli. Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45, supl. 1, P-AB 48
 37. Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.: An fMRI study of the neural processing of the affective visual stimuli. European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology, supl. 1 vol. 13, C- 0852
 38. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub B., Podsiadło L., Garlicki A., Mach T.: Usability of HMRS in CNS diagnostics of HIV positive patients. Congress of Europen Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003, Rotterdam, Book of abstracts, 371
 39. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Kuniecki M.: Application of fMRI in estimation of neural processing of the affective visual stimuli. Congress of European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003, Book
 40. of abstracts, 149
 41. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W.: Diagnostyka mammograficzna przedklinicznych postaci raka sutka. 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 2003, Postępy, 50-52, Abstrakt P40 (Praca z I Katedry Chirurgii Ogólnej wspólnie z Katedrą Radiologii CM UJ)
 42. Czepko R., Urbanik A., Libionka W.: Two-staged in giant inforaclinoidal aneurysm co-existing with pituitary growth hormone adenoma. IX th Skull Base Surgery Congress, 2003, Usti, Book of abstracts, 39
 43. Czepko R., Pietraszko W., Uhl H., Turski T., Urbanik A., Krzyszkowski T., Libionka W.: Embolizacja wewnątrznaczyniowa i mikrochirurgia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu – ocena kryteriów stosowanych w wyborze postępowania oraz wyników leczenia. II Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 2003, Łódź, Streszczenia, 14
 44. Czepko R., Adamek D.., Libionka W., Uhl H., Urbanik A., Pietraszko W., Dyszkiewicz S.: Ocena trafności histologicznych rozpoznań guzów nadnamiotowych przez neuroradiologów w oparciu o badanie metod tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin, 2003, Streszczenia, 12
2004
 1. Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T., Blichar A., Gleń A.: Teleradiologia w praktyce – doświadczenia własne w telekonsultacji badań TK z wykorzystaniem linii ISDN Polish Journal of Radiology, 2004, 4, 79-82
 2. Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek -Renczyńska M., Podsiadło L.: Rola teleradiologii w nowoczesnej diagnostyce obrazowej Polish Journal of Radiology 2004, 4, 71-78
 3. Wyrobek Renczyńska-M., Chrzan R., Zyss T., Urbanik A., Kamieniecka B., Uhl H.: CT evaluation of cerebral atrophy in medicolegal opinions in murder cases. Rivista di Neuroradiologia 2004, 17, 159-164
 4. Czepko R., Kwinta B., Uhl H., Urbanik A., Libionka W., Pietraszko W.: Obustronny krwiak móżdżku po operacji glejaka nadnamiotowego. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2004, 38, 3, 239-242
 5. Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik A.: GABA in ischemic stroke. Proton magnetic resonance study. Medical Science Monitor, 2004, 10 suppl. 3, 88-93
 6. Pach D., Hubalewska A., Winnik L., Urbanik A., Huszno B., Szczepańska Ł.: Odległe następstwa zatrucia czterotlenkiem ołowiu. Przegląd Lekarski 2004, 61, 4, 366-370 Wsp. Klinika Endokrynologii CM UJ, Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych CMUJ, Klinika Toksykologii CMUJ, Kraków
 7. Pąchalska M., MacQueen B.D., Grochmal-Bach B., Kolański I., Herman-Sucharska I.: Reconstructing the link between perception and action in a patient with schizophrenia and traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica, 2004, 2, 2, 178-206
 8. Czerwiński E., Chrzan R.: Współczesne techniki obrazowania osteoporozy. Twój Magazyn Medyczny 2004, 2 – Osteoporoza I, 5-14
 9. Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Badanie ośrodków mowy u osób dwujęzycznych przy pomocy fMRI. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 322(305)
 10. Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Różnice we wzorcach aktywacji neuronalnej zaobserwowane w trakcie mowy zależnie od płci. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 326(306)
 11. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B.: Artifacts produced by dental materials in MR imaging. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 14
 12. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Sztuk S.: Badanie MR stopów dentystycznych w formie kulek. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 377(304)
 13. Brzozowska – Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W.: Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie śluzaka lewego przedsionka – opis przypadku. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 353(293)
 14. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Ocena skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w mammografii cyfrowej. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 287(310)
 15.  
 16. Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.: Stereotaktyczna biopsja mammotomiczna pod kontrolą mammografii cyfrowej w weryfikacji skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego kategorii BI-RADS 3-5. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 286(308)
 17. Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Bryll A.: Teleradiologia – konsultacja na odległość medycznych badań obrazowych. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
 18. Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Podsiadło L.: Realizacja sieci PACS w Zakładzie Radiologii – doświadczenia własne. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 202(309)
 19. Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M.: Obrazowanie zmian kostnych w stwardnieniu guzowatym (chorobie Bourneville`a) – opis przypadku. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 399(311)
 20. Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M., Popiela T. J.: Teleradiologiczne łącze ISDN – doświadczenia własne. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 201(307)
 21. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Popiela T.J., Kondel A., Kalembkiewicz M.: Szkody jatrogenne dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych w obrazach rezonansu magnetycznego (MRCP). Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 309(297)
 22. Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R., Urbanik A.; Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy użyciu 16-rzędowego tomografu. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 191(313)
 23. Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R., Urbanik A.; Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy użyciu 16-rzędowego tomografu. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 191(313)
 24. Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.: Wada rozszczepienia rdzenia kręgowego – analiza wyników 45 pacjentów. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 400(316)
 25. Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Kuniecki M., Urbanik A.: Zastosowanie metody fMRI i HMRS do badania wzorców reakcji mózgu na bodźce o znaczeniu emocjonalnym. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 328(295)
 26. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: HMRS – metoda w ocenie OUN u pacjentów z AIDS. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 339(294)
 27. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: Usability of HMRS in CNS diagnostics of HIV positive patients. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 50
 28. Popiela T. J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.: Najczęstsze przyczyny ginekomastii u mężczyzn, na podstawie materiału własnego. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 285(300)
 29. Popiela T.J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.: Powtórne biopsje mammotomiczne zmian patologicznych piersi o typie przerostów nie-atypowych. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl.1, 62(301)
 30. Popiela T. J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.: Skuteczność biopsji mammotomicznej w diagnostyce raków przedklinicznych piersi. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 61(302)
 31. Popiela T.J., Urbanik A., Arodź T., Kurdziel M.; Komputerowy system wsparcia rozpoznania mikrozwapnień w mammografii cyfrowej. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 57(13)
 32. Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.: Wartość badania MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w określeniu zastawkozależności wodogłowia u dzieci z wszczepioną zastawką komorowo-otrzewnową. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 89(296)
 33. Sztuk S., Kwapińska H., Jurczak A., Urbanik A., Bryll A., Dubis A.: Obraz radiologiczny dentinnogenesis imperfecta. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 295(299)
 34. Sztuk S., Siegel R., Stós W., Dyras M., Zalewska A., Urbanik A.: Magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint in posterior occlusion. 48 Congress GIRSO, Wrocław, 2004, Book of abstracts, P46
 35. Sztuk S., Siegel R., Szafirska M., Dyras M., Urbanik A., Dubis A.: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w obrazowaniu stawu skroniowo-żuchwowego w dotylnych wadach zgryzu. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 375(298)
 36. Urbanik A.: Metody diagnostyki obrazowej w ocenie układu naczyniowego. Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Międzyzdroje, 2004, Acta Angiologica, Vol 10, suppl. A, 80
 37. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: fMRI in estimation of influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 63
 38. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Neural correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 64
 39. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Pamięć robocza – badanie za pomocą fMRI. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 324(324)
 40. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Wpływ trudności zadania poznawczego na aktywność mózgu: badanie fMRI. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 327(321)
 41. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Zastosowanie fMRI w badaniach ośrodkowej kontroli aktywności autonomicznego układu nerwowego. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 323(323)
 42. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.: Estimation of speech regions in bilingual subjects in fMRI. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 61
 43. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Kuniecki M.: Functional magnetic resonance imaging (fMRI) study of memory functions in elderly and young healthy controls and Alzheimer`s disease (AD) patients. European Congress of Radiology, 2004, Wiedeń, European Radiology, Vol. 14, Suppl. 2, C- 734
 44. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Kuniecki M., Chrzan R.: Memory functions in elderly and young healthy controls and Alzheimer`s disease patients – functional magnetic resonance imaging study. European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen, 2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 223
 45. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J.: Od cyfrowej akwizycji do rapid prototyping. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
 46. Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Popiela T.J., Werewka-Maczuga A.: Wstępna ocena przydatnosci funkcjonalnego obrazowania fMRI w guzach mózgu zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 325(322)
 47. Urbanik A., Czepko R., Brzegowy P., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B.: Angiografia rotacyjna 3D u chorych z tętniakami wewnątrzczaszkowymi. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,2 (325)
 48. Urbanik A., Faryna M.: Ocena Sprzętu do diagnostyki angiograficznej i radiologii interwencyjnej. Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Międzyzdroje, 2004, Acta Angiologica, Vol 10, suppl. A, 261
 49. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R., Szczudlik A.: Różnicowanie zmian otępiennych metodą HMRS. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 334(318)
 50. Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.: Application of fMRI in estimation of the neural processing of the affective visual stimuli. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 60
 51. Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Binder M., Chrzan R.: Sexual differences in processing of the affective visual stimuli as revealed by fMRI. European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen, 2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 217
 52. Urbanik A., Kuniecki M., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Binder M.: fMRI estimation of sexual differences in processing of the affective visual stimuli. 21st Annual Meeting, Kopenhaga 2004, Meeting Guide, 313
 53. Urbanik A., Miechowicz S.: Modelowanie medyczne z zastosowaniem TK, MR i stereolitografii. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 368(320)
 54. Urbanik A., Miechowicz S.: Przestrzenna analiza dokładności obrazowania tomografu medycznego. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 372(319)
 55. Urbanik A., Sobiecka B., Binder M., Kozub J., Kuniecki M.: Comparison of the memory funions in elderly and young healthy controls and Alzheimer`s disease (AD) patients, using functional magnetic resonance imaging (fMRI). 21st Annual Meeting, Kopenhaga 2004, Meeting Guide, 312
 56. Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłwiejska M., Motyl R., Szczudlik A.: The assessment of dementia changes with HMRS method. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004, Book of abstracts, 62
 57. Wojciechowski W., De Wever W., Urbanik A., Marchal G., Chrzan R., Kozub J.: Evalution of the optimal scanning protocol for CT virtual endoscopy using a 16 – slice scanner. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol.14, suppl.2, C- 376.
 58. Wojciechowski W., Urbanik A., De Wever W., Marchal G., Zieliński M., Młodkowski J.: Wielorzędowa tomografia komputerowa z opcją wirtualnej bronchoskopii w wykrywaniu zmian w drzewie oskrzelowym i ocenie stopnia zwężenia oskrzeli. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 366(314)
 59. Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J.: Wirtualna cystoskopia MR w diagnostyce guzów pęcherza moczowego. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 279(315)
 60. Wyrobek-Renczyńska. M, Chrzan R., Zyss T., Urbanik A.: CT evaluation of cerebral atrophy in murderers. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol. 14, suppl. 2, C- 761
 61. Wyrobek-Renczyńska M., Chrzan R., Zyss T., Urbanik A., Kamieniecka B., Uhl H.: Ocena TK zaniku mózgu w orzecznictwie sądowo-lekarskim spraw o zabójstwo. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 335(312)
 62. Wyrobek-Renczyńska M., Urbanik A., Chrzan R., Zyss T., Kozub J.: Cerebral atrophy in murderers – CT evaluation. European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen, 2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 400
 63. Chrzan R., Popiela T.J., Nowak W., Urbanik A.: Verification of clusters of breast microcalcifications without accompanying mass in stereotactic mammotome biopsy. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol. 14, suppl. 2, C-189
 64. Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Szermer P., Borratyńska A., Turaj W., Pera J., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik A.: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego – zmiany poza ogniskiem niedokrwienia a stan neurologiczny pacjentów po udarze. Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1, 137(388)
 65. Siegel R., Stós W., Dyras M., Zalewska A., Konty-Gibińska W., Wojciechowski W., Urbanik A., Sztuk S.: Spiral computed tomography examination in management of impacted teeth. 48 Congress GIRSO, Wrocław, 2004, Book of abstracts, 013
 66. Woźniakiewicz E., Popiela T.J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Grzesik S., Legutko J., Nowak W.: Wydolność diagnostyczna wyników badań obrazowych sutka w procesie kompresji stratnej dla potrzeb komputerowej archiwizacji badań. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
 67. Czerwiński E., Podsiadło L.: Zastosowanie CT, MRI i scyntygrafii w diagnostyce osteoporozy. Osteoporoza, Poradnik dla Lekarzy, red. Lorenc, Olszyński, Warszawa, 2004, 40-44
 68. Popiela T.J.: Krakowska Neuroradiologia Alma Mater, 2004, 62, 23-25
 69. Urbanik A.: Historia Krakowskiej Radiologii.: Alma Mater, 2004, 56, 23-26
 70. Sztuk S.: Ocena morfologicznych i czynnościowych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych u pacjentów z dotylnymi wadami zgryzu badanych techniką rezonansu magnetycznego. Praca doktorska, Kraków 2004
2005
 1. Chrzan R., Urbanik A. Wojciechowski W., Bryll A.: Realizacja i użytkowanie sieci PACS w zakładzie radiologii – doświadczenia własne. Polish Journal of Radiology, 2005, 70(1), 82-89
 2. Urbanik A., Miechowicz M., Chrzan R.: Zastosowanie stereolitografii do wytwarzania modeli medycznych. Polish Journal of Radiology, 2005, 70(2), 42-46
 3. Hydzik-Sobocińska K., Stręk P., Składzień J., Jeleńska-Szyguła I., Kędzierska J., Pradel U.: Korelacja obrazu tomografii komputerowej w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych z wynikami badań mikrobiologicznych. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XIX, 111, 345-347
 4. Tatoń G., Rokita E., Sierżęga M., Kłęk S., Kulig J., Kołodziejczyk P., Urbanik A.: Porównanie dwu – i trójwymiarowej ultrasonografii w diagnostyce nowotworów watroby. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2005, 77, 5, 478-487
 5. Tatoń G., Rokita E., Sierżęga M., Kłęk S., Kulig J., Urbanik A.: Oprogramowanie do rekonstrukcji i analizy 3D obrazów diagnostycznych. Polish Journal of Radiology, 2005, 70(3), 64-72
 6. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Płóciennik A., Świerczyna A., Siegel R.: Le materiel dentaire pour les images MR. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, DIV 4
 7. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Świerczyna A.: Artifacts produced by dental materials in MR imaging. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.18
 8. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Świerczyna A.: Ocena MR własności materiałów stomatologicznych. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P- 15
 9. Brzegowy P., Banasik T., Adamek D., Majcher K., Skórka T., Pilc A., Jasiński A.: Zastosowanie obrazowania MR anizotropii dyfuzji do oceny neuroprotekcji urazu rdzenia kręgowego szczura. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-28
 10. Brzozowska-Czarnek A., Świerczyna A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Ocena zachowania się stentów wieńcowych w czasie badania MR serca. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-18
 11. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Cardiac Magnetic Resonance – modern techniques. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia S.8.3
 12. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Techniki badania MR serca. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, F-4
 13. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Zastosowanie badania MR serca u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego, leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, F-8
 14. Chrzan R., Urbanik A., Aleksandrowicz A., Binder J., Sobiecka B., Kozub J.: Hypnotic suggestion during pain stimulation usability of fMRI. XXX Congress and 14th Advanced Course, Barcelona, 2005, Neuroradiology, Vol. 4, suppl.1, 108, P39
 15. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.: Wstępne rezultaty przezrektalnego obrazowania i 3D spektroskopii protonowej MR w wykrywaniu raka prostaty. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-8
 16. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.: Zastosowanie przezrektalnego obrazowania MR i spektroskopii MR w diagnostyce nowotworów prostaty. Making medicine work – Schering, Wisła, 2005, Streszczenia 8
 17. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Szafirska M.: Porównanie rodzaju i stopnia zaawansowania szkód jatrogennych dróg żółciowych obserwowanych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych na podstawie obrazów cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP). V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, D- 2
 18. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Sajewicz M., Tomaszczyk J.: Porównanie przydatności ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w wykrywaniu i ocenie różnych typów wad płodów – doniesienie wstępne. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-2
 19. Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.: Badanie MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci z wszczepioną zastawką komorowo-otrzewnową: różnicowanie między wodogłowiem zastawkozależnym, a zastawkoniezależnym. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-3
 20. Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.: MR CSF-flow examination in children with a ventriculo peritoneal shunt: The differentiation of shunt dependent and shunt independent hydrocephalus. European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of abstracts, suppl. 1, C-0843
 21. Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.: The value of MR CSF-flow examination in the evaluation of the shunt-dependent hydrocephalus in children with a ventriculo-peritoneal shunt. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.11
 22. Sztuk S., Urbanik A., Chrzan R., Szafirska M., Kleinrok K., Siegel R., Dyras M.: L`utilisation de resonance magnetique pour visualiser l`occlusion posterieure dans les articulations temporomandibulaires. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, DIV 3
 23. Urbanik A.: Rola spektroskopii protonowej MR w rozpoznawaniu i różnicowaniu choroby Alzheimera. II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia 426
 24. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Chrzan R., Sobiecka B., Kozub J.: The fMR imaging study of hypnotic suggestion during pain stimulation. European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of abstracts, suppl. 1, C-0808
 25. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI
 26. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity: a fMRI investigation. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.13
 27. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Ocena starzenia się mózgu przy pomocy fMRI. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-16
 28. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: The assessment of aging using fMRI. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.13
 29. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Wpływ trudności zadania poznawczego na aktywność mózgu: badanie fMRI. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P 451.
 30. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Zastosowanie fMRI w badaniach ośrodkowej kontroli aktywności autonomicznego układu nerwowego. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-26
 31. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Siegel R.: Les enchainements nerveux de l`activite de la memoire pendant la realisation de taches verbales et non-verbales. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, Nr 1.
 32. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szaforska M., Siegel R.: L`examen CT du crane et des structures cranio-faciales des momies egyptiennes. 53e Journees Francaises de Radiologi, Paryż, 2005, Resume, DIV 2
 33. Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.: A preliminary assessment of the applicability of the functional MR imaging in the presurgical planning of tumour extractions. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
 34. Streszczenia P.14
 35. Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.:
 36. Wstępna ocena przydatnosci funkcjonalnego obrazowania MRI w guzach mózgu zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-23
 37. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Lipczyński W., Habrat W., Kusionowicz J.: Evaluation of prostate cancer with endorectal MR imaging and 3D proton MR spectroscopic imagimg. 6th International Consultation on New Developments in Prostate Diseases, Paryż, 2005, Book of abstracts 113
 38. Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T., Lipczyński W., Siegel R.: La detection des tumeurs de la vessie en utilisant la cystoscopie virtuelle de RM. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, ONCO4
 39. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Binder M., Aleksandrowicz J.: Application of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation. 22nd Annual Meeting of Euroean Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Basilea, 2005, Book of abstracts 344
 40. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.: Analiza HMRS mózgu w grupie młodych chorych z otępieniem Alzheimera. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-1
 41. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.: HMRS study of the brain in the group of young adults with probable Alzheimer disease. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.15
 42. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D.: Proton magnetic resonance spectroscopy (HMRS) of patients with diagnosed depressive disorder. III Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków, Streszczenia P.17
 43. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D.: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS u chorych z rozpoznaną depresją. V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-29
 44. Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Siegel R.: Applicaton de IRMf a l`estimation des traitements des neurones face aux stimulus visuels affectifs. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, Nr 2
 45. Urbanik A., Pąchalska M., MacQueen B.D., Moskała M., Herman-Sucharska I.: Neuropsychologiczne aspekty kłamstwa u chorych po urazach czaszkowo- mózgowych. Wstępne wyniki badań wykonywanych za pomocą fMRI. II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia, 439
 46. Wojciechowski W., Kozub J., Urbanik A., Chrzan R., De Wever W., Marchal G.: Określenia wiarygodności wirtualnej endoskopii w tomografii komputerowej przy użyciu fantomu i 16-rzędowego skanera TK. Newskie Radiologiczne Forum 2005, Sankt-Petersburg, Streszczenia, 442-443
 47. Wojciechowski W., Urbanik A., De Wever W., Marchal G., Zieliński M., Młodkowski J.: Określenie stopnia zwężenia drzewa oskrzelowego w wielorzędowej tomografii komputerowej przy zastosowaniu wirtualnej bronchoskopii. Newskie Radiologiczne Forum 2005, Sankt-Petersburg, Streszczenia, 329
 48. Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T., Drewniak T., Lipczyński W.: Diagnostyka guzów pęcherza moczowego w wirtualnej cystoskopii MR. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-7
 49. Banaś K., Banasik T., Brzegowy P., Majcher K., Adamek D., Jasiński A.: Obrazowanie tensora dyfuzji wody oraz badania behawioralne w urazach rdzenia kręgowego szczura. V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-14
 50. Bonomo L., Urbanik A.: Examples from the West and the East. European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of abstracts, suppl. 1, A-027
 51. Dobrowolski Z., Habrat W., Lipczyński W., Dobrowolska B., Urbanik A., Kusionowicz J., Chrzan R.: Transurethral microwave thermotherapy in benign prostate hypertrophy with targis system – preliminary experiences of department and urological clinic in Cracow. 6th International Consultation on New Developments in Prostate Diseases, Paryż, 2005, Book of abstracts, 109
 52. Jasiński A., Adamek D., Brzegowy P., Banasik T., Banaś K., Grieb P., Heinze-Paluchowska S., Krzyżak A., Kulinowski P., Kwieciński S., Labak M., Majcher K., Pilc A., Skórka T., Węglarz W.: MRI i MRS na modelach zwierzęcych – droga do nowych technik diagnostycznych. V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, D-1
 53. Moskała M., Pąchalska M., MacQueen B.D., Urbanik A.: Wczesna neurorehabilitacja pacjentów z ciężkim uszkodzeniem płatów czołowych. II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia, 428
 54. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Urbanik A.: MR mammografia w diagnostyce zmian o typie blizny promienistej. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-5
 55. Siegel R., Stós W., Dyras M., Urnaik A., Sztuk S., Wojciechowski W.: Radiographic diagnosis of impacted maxillary canines by means of spiral computed tomography. 6th International Orthodontic Congress, Paryż, 2005, World Journal of Orthodontics, Vol. 6, suppl. P 359.
 56. Siegel R., Sztuk S., Stós W., Dyras M., Urbanik A.: Magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint in posterior occlusion. 6th International Orthodontic Congress, Paryż, 2005, World Journal of Orthodontics, Vol. 6, suppl. P 360.
 57. Siegel R., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W., Bryll A., Dyras M., Stós W., Sztuk S.: La retention des canines maxillaires – le diagnostique par CT. 53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, 124
 58. Urbanik A.: Training in Radiology Imaging Management 2005, Vol. 5, Issue 2, 40-41
 59. Wadim Wojciechowski: „Wartość wirtualnej bronchoskopii tomografii komputerowej w ocenie zmian nowotworowych płuc. Praca doktorska.
 60. Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Kiłtyka A., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik A.: Reduced prefrontal N-acetylaspartate in stroke patients with apathy. Journal of the Neurological Sciences 2005; 239: 19-24

2006

 1. Leszczyński S., Urbanik. A.: Historia Radiologii Polskiej. PLTR, Lublin 2006, wyd. 1.
 2. Binder M., Urbanik A.: Material Dependent Activation In Prefrontal Cortex: Working Memory for Letters and Texture Patterns – Initial Obserwations. Radiology 2006; 238 (1):256-263
 3. Aleksandrowicz J.W., Urbanik A., Binder M.: Obrazowanie hipnozy w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Psychiatria Polska, 2006, XL, 5,: 969-983
 4. Chrzan R., Rudnicka L., Popiela T.Jr., Nowak W., Podsiadło-Kleinrok B.: The problems with histopathological verification of breast microcalcification clusters in the stereotactic mammotome biopsy specimens. Polish Journal of Pathology, 2006, 57, 3: 133-135
 5. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Morphological MRI and 3D proton spectroscopy using endorectal coil in the diagnostics of prostate cancer – preliminary experience. Polish Journal of Radiology, 2006, 71(2): 42-47
 6. Głodzik-Sobańska L., Słowik A., McHugh P., Sobiecka B., Kozub J., Rich K.E., Urbanik A., Szczudlik A.: Single voxel proton magnetic resonance spectroscopy in post-stroke depression. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2006, 148: 111-120
 7. Popiela T.J., Tabor J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Mammotome biopsy in the diagnostic management of non-palpable breast pathologies. Biopsja mammotomiczna w diagnostyce niepalpacyjnych zmian patologicznych piersi. Polish Journal of Radiology, 2006, 71(3): 48-56.
 8. Przybylik-Mazurek E., Darczuk A., Huszno B., Budzyński A., Remiasz K., Gałązka K., Wierzchowski W., Giza A., Jurczak W., Skotnicki A., Sztuk S., Urbanik A.: Pierwotny chłoniak w przypadkowo wykrytym guzie nadnercza. Przegląd Lekarski, 2006, 63, 8: 701-705
 9. Wicherek Ł., Dutsch-Wicherek M., Gałązka K., Banaś T., Popiela T., Lazar A., Podsiadło – Kleinrok B.: Comparison of RCASI and metallothionein expression and the presence and activity of immune cells in human ovarian and abdominal wall endometriomas. Reproductive Biology and Endocrinology, 2006, 4: 41-50
 10. Wojciechowski W., Urbanik A., Zieliński M., Młodkowski J., Marchal G., De Wever W.: Wartość wirtualnej bronchoskopiii tomografii komputerpwej w ocenie zmian nowotworowych płuc. Polish Journal of Radiology, 2006, 71(4): 25-35
 11. Zaleska M., Uryga D., Urbanik A., Dubis A., Sztuk S.: Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce i planowaniu leczenia schorzeń kości szczękowych i jamy ustnej. Magazyn Stomatologiczny, 2006, 12: 58-62
 12. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Mach T., Dubis A.: Zwężenia dróg żółciowych oczami radiologa. Polish Journal of Radiology, 2006, 71(3):103-119.
 13. Brzegowy P., Jasiński A., Tomasz B., Sułek Z., Majcher K., Skórka T., Urbanik A.: MR diffusion anisotropy imaging of the spinal cord traumatic injury on a rat model in-vivo. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 405
 14. Brzegowy P., Jasiński A., Tomasz B., Sułek Z., Majcher K., Węglarz., Urbanik A.: Application of MR diffusion anisotropy imaging for the assessment of spinal cord compression on a rat model in vivo. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 404
 15. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Surdacki A., Piotrowski W.: Magnetic Resonance Imaging in evaluation of Left Atrium Myxoma and Lipoma of the aortic valve – case reports. Annual Scientific Meeting of European Society of Cardiac Radiology, Ateny 2006. European Radiology vol.16, suppl.6: 96
 16. Chrzan R., Lipczyński W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Habrat W., Kusionowicz J.: Value of 3D MR proton spectroscopy in the diagnostics of prostate cancer. Fifth International Galician Urological Meeting, Kraków 2006. Book of abstracts 5
 17. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.: Combined endorectal morphological MR and 3D MR spectroscopy in the evaluation of prostate cancer. European Congress of Radiology ECR, Wiedeń 2006. European Radiology vol.16, suppl.1: C-292
 18. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Morphological MRI and 3D proton spectroscopy using endorectal coil in the detection of prostate cancer. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 797
 19. Dobrowolski Z., Lipczyński W., Urbanik A., Habrat W., Chrzan R., Jakubik P.: 3D proton spectroscopic imaging compared with endorectal MR. European Urology Meetings, Praga 2006. Book of abstracts 1(1); 4
 20. Dudek D., Mielecki A., Zalewski J., Rakowski T., Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dziewierz A., Żmudka K.,Dubiel J.S.: Influence of immediate or delayed angioplasty after successful thrombolysis on left ventricle remodeling in cardiac magnetic resonance. Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton. 2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-183
 21. Dudek D., Mielecki A., Zalewski J., Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T., Żmudka K.,Dubiel J.S.: Cardiac magnetic resonance (CMR) evaluation in patients with ST elevation acute myocardial infarction and immediate or delayed angioplasty after successful thrombolysis. World Congress of Cardiology, Barcelona 2006. Book of abstracts P2495
 22. Gładysz T., Zaleska M., Stypułkowska J. Urbanik A.: The analysis of retained lower wisdom tooth localization in correlation with mandible canal. Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona 2006. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery vol. 34, Suppl. 1, P.077
 23. Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Siennicka K., Grabowska A.: The fMRI study on the brain organization of motor functions in right-handers, left-handers and subjects switched from left-to right-handedness. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 597
 24. Herman-Sucharska I., Popiela T.J., Urbanik A., Byrski T.: MR breast examination of patients with familiar aggregation and hereditary breast cancer. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts IP 1101
 25. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Tomaszczyk J.: Congenital malformations of the urinary tract as a frequent cause of oligohydramnios – prenatal diagnosis. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 801
 26. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Rytlewska A., Mamak-Bałaga A.: Oligohydramnios or ahydramnios as a sign of congenital malformations of the urinary tract – MRI vs ultrasound examinations. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts IP 1001
 27. Kwiatkowski S., Urbanik A., Szafirska M., Grzegorzewski P., Świerczyna A.: MR-CSF- Flow as a method for evaluating shunt-dependent hydrocephalus in children. Congress of International Society for Paediatric Neurosurgery, Taipei 2006. Child`s Nervous System, Special annual issue Vol. 22, 8, 67 (1048)
 28. Kużdżał J., Zieliński M., Papla B., Urbanik A., Wojciechowski W., Narski M., Szlubowski A., Hauer Ł.: The transcervical extended mediastinal lymphadenectomy (TEMLA) versus cervical mediastinscopy in NSCLC staging. 5th EACTS/ESTS Joint Meeting, Sztokholm 2006. Book of abstracts 035-O
 29. Moskała M., Pąchalska M., Urbanik A., Polak J., Szwabowska D.: Wczesna neurorehabilitacja chorych z ciężkim urazem płatów czołowych. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 24
 30. Pąchalska M., Urbanik A., MacQueen B.D., Herman-Sucharska I.: Neuropsychologiczne aspekty kłamstwa. Wstępne wyniki badań fMRI. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 28
 31. Rakowski T., Dziewierz A., Mielecki A., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J., Rzeszutko Ł., Siudak Z., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: ST-segment resolution assessed immediately after primary percutaneous coronary intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic resonance at 1 year follow-up. Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton 2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-138
 32. Rakowski T., Dziewierz A., Mielecki A., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J., Rzeszutko Ł., Urbanik A., Żmudka K., Dubiel J.S., Dudek D.: Impact of early abciximab administration before primary percutaneous coronary interventions in anterior myocardial infarction left ventricular function assessed in cardiac magnetic resonance at 1 year follow-up. Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton 2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-150
 33. Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.: Brain metabolite abnormalities in cortical grey matter and white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis detected by proton MRS. 23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 447
 34. Urbanik A.: Diagnostyka stomatologiczna w tomografii komputerowej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Postępy w radiologii stomatologicznej i szczękowo- twarzowej’, Lublin 2006. Streszczenia 39-42
 35. Urbanik A.: Funkcjonalne obrazowanie MR (fMRI) i spektroskopia MR (MRS) w neuronaukach. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 13
 36. Urbanik A.: Hypnotic suggestion during pain stimulation – usability of fMRI. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 52
 37. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Aplication of fMRI in estimation of neural correlates of the autonomic cardiovascular activity. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 43
 38. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Application of fMRI in estimation of neutral correlations of working memory activity. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 42
 39. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity: a fMRI investigation. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 51
 40. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.: Diagnostyka otępienia przy pomocy protonowej spektroskopii MR (MRS). X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 5
 41. Urbanik A., Wojciechowski W., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J.: Bladder tumour detection using MR virtual cystoscopy. 24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 22
 42. Zaleska M., Uryga D., Urbanik A., Dubis A., Sztuk S.: Komputerowa tomografia w chirurgii stomatologicznej. I Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 2006. Streszczenia 11 P
 43. Urbanik A., Chrzan R.: Rozdział 8: Inne techniki badań. Mammografia cyfrowa. Str. 95-100w: Mammografia w diagnostyce raka sutka. red. Dziukowa J., Wesołowska E. MediPage 2006, wyd. II , ISBN 83-89769-16-6

2007
 1. Urbanik A.: Rozdział Str. 51 – 87w: Ostry brzuch, red.Kulig J., Nowak W. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007, wyd. I ISBN – 10: 83-200-3234-2 / ISBN – 13: 978-83-200-3234-5
 2. Brzegowy P.: Ocena następstw urazu mechanicznego rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy techniki obrazowania dyfuzji wody metodą rezonansu magnetycznego. Kraków 2006
 3. Bryll A., Urbanik A., Chrzan R., Jurczak A., Kwapińska H., Sobiecka B.: MRI disturbances caused by dental materials. The Neuroradiology Journal, 2007; 20: 9-17
 4. Herman-Sucharska I., Gergont A., Wesołowska E., Zając A.: Wyniki powtórnych badań MR mózgu u dzieci wykonywanych ze wskazań radiologicznych – doniesienie wstępne. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 946-951
 5. Sztuk S., Urbanik A., Kwapińska H., Dubis A., Paciorek A., Szafirska M., Siegel R.: MR imaging in evaluation of the temporomandibular lateral disc displacement in patients with posterior occlusion. Polish Journal of Radiology, 2007; 72(1): 51-56
 6. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: Virtual planning of dental implant placement using CT double-scan technique – own experience. Polish Journal of Radiology, 2007; 72(4): 44-49
 7. Gergont A., Król-Jawień W., Weryński P., Herman-Sucharska I., Zając A., Gleń A.: Wyniki angiografii mózgowej wykonywanej u dzieci z chorobami OUN ze wskazań neuroradiologicznych. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 937-941
 8. Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.: Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2007; 67:43-51
 9. Kaciński M., Kubik A., Herman-Sucharska I., Paciorek A., Kroczka S., Zając A.: Wyniki obrazowania MR mózgu u dzieci z jamą przegrody przeźroczystej i Vergi. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 923-928
 10. Kużdżał J., Zieliński M., Papla B., Urbanik A., Wojciechowski W., Narski M., Szlubowski A., Hauer Ł.: The transcevical extended mediastinal lymphadenectomy versus cervical mediastinoscopy in non-small cell lung cancer staging. European Journal of Cardio – Thoracic Surgery, 2007; 31: 88-94
 11. Moskała M., Polak J., Moskała A., Kleinrok K., Zawiliński J.: Krwiak namiotu móżdżku – nowa patologia czy nowy czynnik rokowniczy w neurotraumatologii? Doniesienie wstępne. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2007; 41: 234-240
 12. Pąchalska M., Kurzbauer H., Formińska-Kapuścik M., Urbanik A., Biebrzyńska-Macyszyn G., Właszczuk P.: Atypical features of dementia in a patient with Creutzfeld-Jakob disease. Med Sci Monit, 2007; 13(1) CS9-19.
 13. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok, B., Tabor J.: Core breast biopsy under MR control – preliminary results. Polish Journal of Radiology, 2007; 72(2): 15-24
 14. Składzień J., Oleś K., Moskała M., Stręk P., Urbanik A., Stachura J., Zagólski O.: Własne doświadczenie w leczeniu rozległych guzów zatok przynosowych i oczodołu zajmujacych struktury przedniego i/lub środkowego dołu czaszki – doniesienie wstępne. Otolaryngologia Polska / Polish Journal of Otolaryngology, 2007; LXI(4): 416-422
 15. Steczkowska M., Herman-Sucharska I., Gleń A., Gergont A., Skowronek-Bała B.: Trigeminalgia z konfliktu naczyniowo-nerwowego u 12 letniej dziewczynki. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 952-955
 16. Surdacki A., Kapelak B., Brzozowska-Czarnek A., Frasik W., Jasztal A., Rakowski T., Sorysz D., Szastak G., Chyrchel M., Słowik W., Nowak J., Urbanik A., Sadowski J., Dubiel J.S.: Lipoma of the aortic valve in a patient with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiology, 2007, 115: 36-38
 17. Tatoń G., Rokita E., Tabor Z., Kulig J., Sierżęga M., Kłęk S., Kołodziejczyk P., Urbanik A.: A new method of volume determination in three-dimensional ultrasonography. Polish Journal of Radiology 2007; 72(1):65-70
 18. Zając A., Herman-Sucharska., Kroczka S., Kubik A., Nardzewska-Szczepanik M.: Wyniki neuroobrazowania MR mózgu u dzieci z napadami padaczkowymi określanymi jako Pierwotnie uogólnione. Przegląd Lekarski, 2007, 64(11): 942-945
 19. Zając A., Herman-Sucharska I., Kubik A., Skowronek-Bała B., Gergont A., Szafirska M.: Wyniki badań MR i MRA u dzieci z migreną z aurą. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 934-936
 20. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Współczesne możliwości obrazowania magnetycznego rezonansu (MR) w diagnozowaniu raka stercza. Urologia Polska / Polish Journal of Urology, 2007; 60(1): 5-9
 21. Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Badanie MR w obrazowaniu wad ośrodkowego układu nerwowego płodu.  Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 917-922
 22. Paciorek A., Urbanik A., Paciorek J., Chrzan R., Sztuk S., Zając A., Kroczka S.: Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce padaczki skroniowej. Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 956-959
 23. Szafirska M., Urbanik A., Kwiatkowski S., Herman-Sucharska I. Świerczyna A.: Przydatność badania MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodogłowia u dzieci. Przegląd Lekarski, 2007; 61(11): 968-973
 24. Gołkowski F., Buziak-Bereza M., Huszno B., Bałdys-Waligórska A., Stefańska A., Budzyński A., Okoń K., Chrzan R., Urbanik A.: The Unique Case of Adrenocortical Malignant and Functioning Oncocytic Tumour. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007; 115: 401-404
 25. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Ocena wielkości blizny pozawałowej oraz funkcji lewej komory serca u pacjentów z uniesieniem odcinka ST w EKG i następową jego rezolucją po zabiegu pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 36
 26. Chrzan R., Lipczyński W., Urbanik A., Dobrowolski Z.: 3D spektroskopia protonowa MR jako przydatne narzędzie w wykrywaniu raka stercza. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 184
 27. Chrzan R., Rudnicka L., Popiela T.J., Urbanik A., Nowak W.: Mikrozwapnienia gruczołu piersiowego nie potwierdzone w badaniu histopatologicznym wycinków stereotaktycznej biopsji mammotomicznej. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 181
 28. Chrzan R., Urbanik A.: Wytwarzanie modeli medycznych dla potrzeb zabiegu kranioplastyki. IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2007; Książka streszczeń 11
 29. Chrzan R., Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Wojciechowski W.: Pain and hypnotic anesthesia – fMRI estimation. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 64-65
 30. Herman-Sucharska I., Popiela T.J., Urbanik A., Byrski T.: Mammografia MR (MRM) u kobiet z mutacją BRCA1 – potrzeba czy rozrzutność? XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 177
 31. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kwiatkowski S., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Tota P.: Ocena porównawcza wartości diagnostycznej prenatalnego badania USG i MR w rozpoznawaniu wad centralnego układu nerwowego płodu. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 48
 32. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Rytlewski K., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Basta A., Wojciechowski W.: Congenital malformations of the urinary tract – usability of prenatal MRI and US. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 58
 33. Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007, Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 362-363
 34. Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E., Wojciechowski W.: fMRI estimation of metabolic abnormalities in white and grey matter in relapsing-remitting multiple sclerosis. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 63
 35. Szafirska M., Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Róg T., Gryz-Kurek E., Herman-Sucharska I.: HMRS jako metoda pozwalająca na ocenę zaburzeń matabolicznych w istocie białej mózgu i korowej istocie szarej w nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,  Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 400
 36. Urbanik A.: Nowoczesne metody obrazowania. Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnów 2007, Książka streszczeń 24-25
 37. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Chrzan R., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Applicaton of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation, 107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E-357
 38. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.: Application of fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 61
 39. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Wojciechowski W.: Autonomic cardiovascular activity – neural correlates presented by fMRI. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 62
 40. Urbanik A., Binder M., Kozub., Sobiecka B., Wojciechowski W.: Functional MRI – influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 64
 41. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: An fMRI study of the neural correlates of the autonomic cardiovascular activity. 107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-375
 42. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.: Application of fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity. 107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E-359
 43. Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozyb J.: Application of fMRI – Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain 107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E-356
 44. Urbanik A., Chrzan R., Zapała J., Szuta M., Dubis A., Dybała B.: Zastosowanie modeli stereolitograficznych twarzoczaszki w planowaniu zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 240
 45. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Szafirska M., Rytlewski K., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Basta A.: MRI vs Ultrasound examinations in congenital malformations of the urinary tract. 107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E- 245
 46. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Herman-Sucharska I.: The efect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS technique. 32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO4:4
 47. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.: Diagnostyka otępienia z użyciem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007, Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 362
 48. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.: Wpływ alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy określony przy pomocy techniki XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,  Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 91
 49. Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.: Application of proton MRS imaging for assessment of metabolic abnormalities in cortical grey matter, thalamic grey matter and white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis. 107 Annual Meeting Orlando 2007. The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E-358
 50. Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.: HMRS imaging in relapsing-remitting multiple scerosis – brain metabolite abnormalities in cortical grey matter, thalmic grey matter and withe matter.32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO4:5
 51. Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.: The use of Dyna-CT for the diagnostic imaging in neuroradiology. 32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO1:2
 52. Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.: Zastosowanie Dyna-CT w obrazowaniu diagnostycznym w neuroradiologii. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 170
 53. Urbanik A., Wojciechowski W., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J, Drewniak T., Lipczyński W.: Bladder tumor detection – MR virtual cystoscopy. 107 Annual Meeting Orlando 2007. The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5) suppl.: E-241
 54. Werewka-Maczuga A., Silczuk A., Paciorek A., Urbanik A., Siwek M., Dudek D., Zięba A.: Porównanie zmian profilu metabolicznego mózgu u chorych z rozpoznaniem depresji jednobiegunowej w ostrej fazie choroby i po remisji objawów z zastosowaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007, Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 361-362
 55. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: Evaluation of the optimal scanning protocol of the MDCT double-scan images before preoperative virtual planning of dental implant placement. Experimental study. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 74
 56. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: MDCT double-scan technique in virtual planning of dental implant placement – own experience. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 75
 57. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: Ocena wiarygodności obrazów uzyskiwanych w technice podwójnego skanu TK w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych. Praca eksperymentalna. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 233
 58. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: Technika podwójnego skanu TK w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych – doświadczenia własne. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 232
 59. Wojciechowski W., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R.: fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 63
 60. Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J., Drewniak T., Lipczyński W.: Usability of the MR virtual cystoscopy. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 66
 61. Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M., Sładek K.: Interactive virtual bronchoscopy for transbronchial needle aspiration support. Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 76
 62. Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M, Sładek K.: Interaktywne narzędzie wizualizacyjne wspomagające przeprowadzenie przezoskrzelowej biopsji igłowej. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 25
 63. Aleksandrowicz J.W., Binder M., Urbanik A.: Obrazowanie czynnościowe hipnozy i sugestii analgezji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007, Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 1-2
 64. Binder M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub.: fMRI study of indyvidual differences in working memory capacity. 8 International Congress, Polish Neuroscience Society Kraków 2007, Acta Neurobiologae Experimentalis, 2007; 67(3& suppl): P 11.01
 65. Duplaga M., Socha M., Wojciechowski W., Tomaszewska R., Soja J., Urbanik A., Sładek K., Niżankowska-Mogilnicka E.: Porównanie skuteczności wirtualnej bronchoskopii i ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej  jako metod wspomagających transbronchialną biopsję aspiracyjną u pacjentów z  podejrzeniem raka płuca. IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2007; Książka streszczeń 20
 66. Duplaga M., Wojciechowski W., Soja J., Tomaszewska R., Socha M., Urbanik A., Niżankowska-Mogilnicka E., Sładek K.: Wirtualna bronchoskopia jako narzędzie wspomagające inwazyjne procedury w endoskopii  układu oddechowego. 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie, 2007; 76(suppl I) :192W
 67. Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Gatkowska I., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Orzechowski T.: Attention engagement operation, pulvinar activity and diurnal variability: fMRI study. 8 International Congress, Polish Neuroscience Society Kraków 2007, Acta Neurobiologae Experimentalis, 2007; 67(3& suppl): P 11.02
 68. Jaworek JK., Chrzan R., Mróz J., Zawiliński J., Zawilińska-Sienkiewicz J., Nowak W., Urbanik A.: The frequency of cavum septi pellucidi on CT scan images 28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007, Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
 69. Jaworek JK., Chrzan R., Mróz J., Zawiliński J., Zawilińska-Sienkiewicz J., Nowak W., Urbanik A.: The frequency of cavum vergae on CT scan images. 28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007, Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
 70. Jaworek JK., Chrzan R., Szafirska M., Nowak W., Urbanik A.: The arteria lusoria in adult patients with a left-sided aortic arch in multi-slice computed tomography: a report of three cases. 28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007, Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
 71. Jaworek JK., Chrzan R., Sztuk S., Jaworek R.T, Nowak W., Urbanik A.: The septum of sphenoid sinuses – bony or membranous? 28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007, Folia Morphol, 2007; 66 (3): 226
 72. Jaworek J.K., Chrzan R., Sztuk S., Jaworek R.T., Nowak W., Urbanik A.: The total number of septa within sphenoid sinuses. 28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007, Folia Morphol, 2007; 66 (3): 226
 73. Karpisz D., Kowalski P., Wojnar L., Urbanik A.: Zakres zmian parametrów opisowych w automatycznej detekcji zatok czołowych na dwuwymiarowych obrazach cyfrowych będącej podstawą systemu identyfikacji osób i  zachowanych czaszek szczątków ludzkich. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Szczecin 2007,  Streszczenia RL-34
 74. Nowiński W., Qian G., Leong W.K., Liu J., Kazimierski R., Urbanik A.: A Stroke CAD in the Emergency Room. Congress Radiological Society of North America, Chicago 2007, Book of abstracts LL- IN5234 – H
 75. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A.: MR piersi w diagnostyce raków przedklinicznych – od diagnostyki do biopsji. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 176
 76. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nowak W.: MR mammografia jako jedno z kryteriów kwalifikacyjnych do leczenia oszczędzającego XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,  Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 175
 77. Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Chrzan R.: Perfuzja TK jako metoda kwalifikująca do trombolizy w udarach niedokrwiennych mózgu. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 67
 78. Rakowski T., Dziewierz A., Brzozowska-Czarnek A., Mielecki W., Siudak Z., Legutko J., Rzeszutko L., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: Enzymatic infarct size assessed with CK-MB area under curve in patients with STEMI treated with primary PCI correlates with final infarct size evaluated in cardiac magnetic resonance after 1 year. Annual Scientific Meeting of ESCR, Rzym 2007, Book of abstracts 35
 79. Rakowski T., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Legutko J., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: Angiographic perfusion score assessed in patients with myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic resonance at 1 year follow-up. Annual Scientific Meeting of ESCR, Rzym 2007, Book of abstracts 194
 80. Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Fernandez-Pacheco R., Arrubea M., Marquina C., Goya G.F., Ibarra R.M., Świerczyna A., Urbanik A.: Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI. European Materials Research Society, Warszawa 2007, Book of abstracts P7
 81. Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A., Urbanik A.: Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI. 7 Polish Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-7), Poznań 2007, Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society, 2007; 6(1-2): 26
 82. Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.: Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI. XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław 2007, Streszczenia 265
 83. Urbanik A., Chrzan R., Kulig J., Zając A., Kłęk S.: Diagnostyka obrazowa u chorych z ostrymi chorobami jamy brzusznej. W: Ostry brzuch : podręcznik dla lekarzy i studentów / red. nauk. Jan Kulig, Wojciech Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN-10:83-200-3234-2
 84. Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.: Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Proceedngs ISBN 978-83-87982-52-2
 85. Kowski R., Kużnicki J., Łuczyńska E., Podloch M., Tomera M., Urbanik A.: Technika Badania oraz kontrola jakości w Pracowni Mammografii (skrypt) Małopolski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Sekcja Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków 2007
 86. Podsiadło Lilianna: Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Praca doktorska
2008
 1. Herman-Sucharska I., Mamak-Bałaga A., Gleń A., Urbanik A., Kluczewska E.: Rezonans magnetyczny płodu – nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki medycznej – doświadczenia własne. Ginekologia i położnictwo, 2008; 1(7): 9-22
 2. Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A.: Perfuzyjna tomografia komputerowa a stan kliniczny chorych na ostry udar niedokrwienny mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 396-401
 3. Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Włoch D., Urbanik A., Słowik A.: Zgodność między oceniającymi perfuzyjną tomografię komputerową w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 391-395
 4. Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D., Wilk M., Lipowska M., Herman-Sucharska I.: Neuropsychological diagnosis and treatment after closed-head injury in a patient with a psychiatric history of schizophrenia. Medical Science Monitor, 2008; 14(8): CS76-85
 5. Pera J., Słowik A., Gryz-Kurek E., Urbanik A., Szczudlik A.: Hiperintensywne zmiany w istocie białej u młodego dorosłego. White matter hyperintensities in a young man. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; 42(4): 373-377
 6. Rakowski T., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Legutko J., Rzeszutko Ł., Urbanik A., Dubiel. J.S., Dudek D.: Wpływ wczesnego podania abciksimabu przed zabiegami pierwotnej angioplastyki wieńcowej na funkcję lewej komory serca ocenianą w badaniu sercowego rezonansu magnetycznego. Kardiologia Polska 2008; 66(6): 617-621
 7. Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska M., Urbanik A.: Fetal central nervous system malformations on MR images. Brain & Development, 2008; 07: 007
 8. Binder M., Urbanik A.: Using functional neuroimaging to study the neural basis of memory. Arab Health (Imaging Suplement), 2008; 1: 2-4
 9. Rachel W., Siwek M., Dudek D., Zięba A., Werewka-Maczuga A., Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach afektywnych. Magnetic resonance proton spectroscopy in affective disorders. Neropsychiatria i Neropsychologia 2008; 3(1): 29-36 
 10. Wilk G., Mikołajczak T., Sztuk S.: Diagnostyka radiologiczna schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Magazyn stomatologiczny, 2008; 6(196): 10-18
 11. Zarzycki K., Karbowski K., Chrzan R., Urbanik A.: Rekonstrukcja kości twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 Przegląd mechaniczny, 2008; 7-8: 50-54
 12. Bryll A., Urbanik A.: Dwujęzyczność – zastosowanie techniki funkcjonalnego obrazowania MR. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 4.3
 13. Bryll A., Urbanik A., Binder M., Herman-Sucharska I.: fMRI in localization of language areas in bilinguals. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:5
 14. Brzegowy P., Popiela T.J., Turski T., Urbanik A.: Zastosowanie Dyna-CT w procedurach neurointerwencyjnych. III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny, 2008, Streszczenia 5.2.
 15. Brzegowy P., Popiela T.J., Turski T.: Zastosowanie stentów w naczyniach mózgowych – doświadczenia własne. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 4.1
 16. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Mielecki W., Rakowski T., Dubiel J.: Assessment of the left ventricle`s post myocardial infarction aneurysm and LV function in  cardic MR examination. European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 143
 17. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Assessment of the scar formation size and left ventricle`s function in patients with anterior  wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneus coronary intervention). European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 142
 18. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.: Usefulness of cardiac magnetic resonance to detection post myocardial infarction aneurysm and to assessment of the left ventricular function. XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków 2008, Book of  abstracts 4.7
 19. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W., Surdacki A., Dubiel J.S.: Magnetic resonance imaging in evaluation of the left atrium myxoma and lipoma of the aortic  valve-case reports. XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków 2008, Book of  abstracts 8.3
 20. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T., Mielecki W., Dudek D.: Usefulness of cardiac magnetic resonance and mass analysis medical system to assesment  of the pericardial fat volume in patients with myocardial infarction treated by PPCI (primary  percutaneus coronary intervention). European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 259
 21. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.: Application of reverse engineering technology into cranioplasty prosthesis manufacturing. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50 (suppl.1): PO2:29
 22. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.: Zastosowanie metod modelowania medycznego – planowanie implantów kości pokrywy  czaszki z zastosowaniem TK. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia S 4.2
 23. Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Pawlik A., Bryll A.,  Lauterbach R.: Foetus lungs volume in MR examinations as prognostic factor for cardiovascular and  respiratory defects of neonates. 2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts: fetal body (4)
 24. Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Pawlik D., Lauterbach R.: Can MRI volumetry of the fetal lung be a predictor of the postnatal care? 25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 30
 25. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska-Figatowska M., Romaniuk-Doroszewska A., Duczkowska A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A.: Comparative evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR in diagnosis of foetal  central nervous system defects. 2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts: fetal brain II (1)
 26. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kozub J., Bryll A., Mirek R.: Fetal brain HMRS: a new method for the evaluation of brain development and pathology? 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO12:125
 27. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk  J.: MR in the foetal genitourinary system abnormalities 2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts fetal body (7)
 28. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Mamak-Bałaga  A.,Tomaszczuk J., Kwiatkowski S., Sprezak K., Tota P.: Fetal MR imaging and its influence on prognosis and therapy used in cases with central  nervous system defects in comparison to prenatal ultrasound. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A7:7:7
 29. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamlunski J., Bohosiewicz J., OlejekA., Gajewska A.,  Szafirska M., Sprezak K., Tota P.: Prenatal magnetic resonance imaging (MRI) and its influence on meningocele intrauterine  surgery qualification. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A7:7:6
 30. Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain  emotional centres. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:6
 31. Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.: Plastyka balonowa przeszczepionego moczowodu – doświadczenia własne. III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny 2008, Streszczenia 6.4.
 32. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K.: Mammografia MR i procedury interwencyjne piersi pod kontrolą MR. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 2.2
 33. Popiela T.J., Pera J., Chrzan R., Szczudlik A., Urbanik A., Słowik A.: Interobserver agreement in perfusion CT evaluation in acute ischemic stroke. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B3:3:4
 34. Urbanik A.: Cerebral vascular territories European Congress of Radiology, Wiedeń 2008, European Radiology 2008; 18 (supp.1): A- 021
 35. Urbanik A.: Usefulness of cardiac MRI in assessment of the scar formation size and left ventricle`s  function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary  percutaneous coronary intervention). 17 Asean Congress of Cardiology, Hanoi 2008, Syllabus AS166-F106
 36. Urbanik A.: Wpływ alkoholu na OUN- zastosowanie techniki HMRS. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 2.3
 37. Urbanik A., Podsiadło L., Wojciechowski W.: Choroba reumatyczna – od diagnostyki do leczenia. Prezentacja systemu MR/USG z  systemem nawigacji do punkcji. IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Toruń 2008, Ultrasonografia 2008; 1 (supl.): 23
 38. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.: The effect of ethyl alcohol on the central nervous (CNS) system determined with the HMRS  technique. European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,  European Radiology 2008; 18 (supp.1): C-768
 39. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.: The effect of ethyl alcohol on the central nervous (CNS) system determined with the HMRS  technique 25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 43
 40. Urbanik A., Turski T., Popiela T.J. Brzegowy P.: The use of DYNA-CT in neuroradiology.
 41. European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,  European Radiology 2008; 18 (supp.1): C-769
 42. Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.: The use of Dyna-CT in neuroradiology. 25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 45
 43. Wojciechowski W., Duplaga M., Socha M., Urbanik A., Sładek K.: Interactive virtual bronchoscopy application for transbronchial needle aspiration support. European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,  European Radiology 2008; 18 (supp.1): C- 304
 44. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.: Zastosowanie tomografii komputerowej w implantologii. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 3.2
 45. Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M., Sładek K.: Planowanie biopsji przezoskrzelowej węzłów chłonnych śródpiersia przy pomocy tomografii  komputerowej. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia  S 3.3
 46. Binder M., Barry R.J., Urbanik A., Kozub J., Karcz P.: Neural correlates of passive and active attentional responses-assessing the compatibility of  two functional imaging methods. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO4:43 Wsp. Instytut Psychologii UJ
 47. Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Urbanik A.,  Orzechowski T.: Parietal lobes  activity due to the chronotype and diurnal variability: fMRI case study. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO4:39 Wsp. Instytut Psychologii UJ
 48. Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Ramczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska  A.: Brain correlates of right-handedness 25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 44 Wsp. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie
 49. M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J.,  Grabowska A.: Plastic changes in the functional brain organisation induced by forced right-handedness-fMRI  study. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:3
 50. Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Binder M.: Comparison of general linear model (GLM) versus multi&
 51. Nowinski W.L., Guoyu Q. , Beauchamp N.J., Urbanik A., Liebeskind D., Nighoghossian  N., Bhanu Prakash K.N., Volkau I, Huang S, Gupta V, Puspitasari F, Hu J, Liu J, Chrzan R,  Marcos A, Berthezene Y, Hermier M, Froment JC, Seet CS.:  A CAD system for ischemic stroke supporting multiple infarct and penumbra definitions and  timeseries acquisitions.  94 Radiological Society of North America Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago  2008, Book of abstracts LL-IN1082
 52. Nowinski W., Qian Gy., Bhanu Prakash Kn., Volkau I., Gupta V., Puspitasari F.,Hu J., Liu J.,  Huang S., Kazimierski R., Ambrosius W., Urbanik A., Chrzan R., Beauchamp NJ.: Computer-aided, atlas-assisted processing and quantification of CT and MR scans in stroke. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B6:6:1
 53. Pera J., Popiela T.J., Chrzan R., Szczudlik A., Urbanik A., Słowik A.: Perfusion computed tomography and clinical status of patients with acute ischemic stroke. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B3:3:3
 54. Schneider K., Kapusta Cz., Zając D., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A., Urbanik A.: Carbon coated Fe and Fe 304 derived nanoparticles for MRI contrast. 33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008, Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO14:141
 55. Dubis A., Sztuk S.: Diagnostyka obrazowa w stomatologii dziecięcej.  Rozdział w książce (str. 121-132): Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego.  Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów  Red.Zofia Knychalska-Karwan. Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2475-1
 56. Bryll A.: Czynnościowy rezonans magnetyczny w lokalizacji ośrodków mowy u osób dwujęzycznych Praca doktorska
 57. Herman-Sucharska I., Mamak-Bałaga A., Gleń A., Urbanik A., Kluczewska E.: Rezonans magnetyczny płodu – nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki  Ginekologia i położnictwo, 2008; 1(7): 9-22
 58. Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A.: Perfuzyjna tomografia komputerowa a stan kliniczny chorych na ostry udar niedokrwienny  mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 396-401
 59. Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Kwiatkowski S., Świerczyna A.: MR CSF flow examination as a non-invasive method of determining shunt-independent  hydrocephalus in children with implanted ventriculoperitoneal shunt. Preliminary results. The Neuroradiology Journal, 2008; 21(2): 212-218
 60. Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Chrzan R., Kamieniecka B.: Konfrontacja klinicznego obrazu TK złamań kości czaszki z wynikami badania sekcyjnego. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2008; 58(4): 188-193
 61. Surdacki A., Martens-Lobenhoffer J., Brzozowska-Czarnek A., Rakowski T., Galicka-Latała  D., Wieczorek-Surdacka e., Mielecki W., Urbanik A., Dudek D., Dubiel J.S., Bode-Boger M.: Excessive epicardial fat volume is not associated with elevated plasma asymmetrical  dimethyl-L-arginine in optimally treated patients after myocardial infarction. Kardiodiabetologia 2008/tom 3/1-2, str. 1-4
 62. Binder M., Urbanik A.: Using functional neuroimaging to study the neural basis of memory. Arab Health (Imaging Suplement), 2008; 1: 2-4
2009
 1. Bryll A., Urbanik A., Binder M., Herman-Sucharska I., Podsiadło L.: Wpływ wieku nabycia języka obcego na wzorce pobudzenia ośrodków mowy  Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):22-28
 2. Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.: Zastosowanie techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej  Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):39-42
 3. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Karcz P., Domagała J., Rakowski T., Mielecki W.,  Dudek D., Herman-Sucharska I.: Przydatność badania MR z zastosowaniem techniki Delayed Enhancement do oceny blizny  pozawałowej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, leczonych Przezskórną  Angioplastyką Wieńcową  Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):47-54
 4. Chrzan R., Miechowicz S., Urbanik A., Markowska O., Kudasik T.: Individually Fitted Hearing Aid Device Manufactured Using Rapid Prototyping Based on Ear  CT. A Case report. The Neuroradiology Journal 2009, 22: 209-214
 5. Chrzan R., Popiela T., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nowak W.: Pseudoangiomatous stromal hyperplasia (PASH) w gruczole piersiowym – opis 2 przypadków Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):89-92 
 6. Chrzan R., Sowa-Staszczak A., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.: Przydatność fuzji SPECT/TK w weryfikacji zmian wykrytych w scyntygrafii receptorów  somatostatynowych oraz w ocenie skuteczności terapii u pacjentów z guzami  neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):29-33
 7. Chrzan R., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Wojciechowski W.: Zmiany ogniskowe w wątrobie w przebiegu glikogenozy typu I w badaniu TK i MR. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):93-98
 8. Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska M., Urbanik A.: Fetal central nervous system malformations on MR images. Brain & Development 2009; 31(3):185-199
 9. Korkosz M., Wojciechowski W., Kapuścińska K., Sobczyk M., Sulica J., Guła Z., Telesińska- Jasiówka D., Urbanik A.: Niskopolowy rezonans magnetyczny i ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nadgarstka,  stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych rąk oraz przeciwciała  antycytrulinowe i czynniki reumatoidalne w rozpoznaniu wczesnego reumatoidalnego  zapalenia stawów u pacjentów z niezróżnicowanym zapaleniem wielostawowym.  Reumatologia, 2009, 47,2:51-59
 10. Markowska O., Gardzińska A., Chrzan R., Urbanik A., Miechowicz S.: Zastosowanie tomografii komputerowej oraz techniki szybkiego prototypowania – 3DP w  planowaniu zabiegu kranioplastyki – analiza dokładności modelowania ubytku Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):43-46 
 11. Olejek A., Zamłyński J., Gajewska A., Bohosiewicz J., Bodzek P., Sławska H., Oleś E.,  Paliga-Żytniewska M., Herman-Sucharska I., Podwińska E.: Wyniki perinatalne operacji wewnątrzmacicznej zamknięcia przepukliny oponowo- rdzeniowej u płodu – raport kliniczny 25 przypadków. Przegląd Ginekologiczny Położniczy 2009; 9(3):177-182
 12. Pawlik D., Lisowska-Miszczyk I., Radziszewska R., Ochoda A., Drzewiecki A., Podsiadło L.,  Pawlik W., Heczko P., Lauterbach R.: Zakażenie Bacillus Cereus u noworodka z niewiarygodnie małą urodzeniową masą ciała. A case of sepsis in ILBW infant caused by Bacillus Cereus. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2009; 1:40-44
 13. Rakowski T., Dziewierz A., Siudak Z., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J.,  Rzeszutko Ł., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: ST-segment resolution assessed immediately after primary percutaneous coronary  intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic  resonance at 1-year follow up Journal of Electrocardiology, 2009, 42:152-156
 14. Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej w ocenie relacji zatrzymanych kłów  górnych z korzeniami sąsiadujących zębów siecznych Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):34-38
 15. Sobiecka B., Urbanik A.: Rola choliny (Cho) w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów mózgu w technice HMRS. The role of choline (Cho) in the diagnostics and differentiation of brain tumours with HMRS  Technique. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):7-21
 16. Urbanik A., Chrzan R., Woźniak K., Moskała A.: Pośmiertne badania TK – doświadczenia własne Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):55-63 
 17. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar postrzałów z broni palnej i  eksplozji ładunków wybuchowych Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009; 2:85-92
 18. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych Postmortem CT examination with 3D reconstruction in cases referring to casualties of traffic  accidents Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009;2:93-100
 19. Zamłyński J., Olejek A., Oleś E., Herman-Sucharska I., Sławska H., Bodzek P., Paliga Z.,  Żytniewska M., Gajewska A.: Wentrikulomegalia w następstwie przebytego krwawienia do istoty zarodkowej mózgu płodu  – opis przypadku Ginekologia Polska, 2009;80(10):782-785
 20. Zygmunt-Górska A., Starzyk J., Adamek D., Radwańska E., Sucharski P., Herman-Sucharska  I., Pietrzyk J.J.: Pituitary enlargement in patients with PROP1 Gene Inactivating mutation represents cystic  hyperplasia of the intermediate pituitary lobe. Histopathology and over 10 years follow-up of  two patients. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2009; 7:653-660
 21. Kapuścińska K., Urbanik A., Podsiadło L.: Standaryzacja badania USG nadgarstka i ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem  stawów. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):83-88
 22. Kapuścińska K., Urbanik A., Wojciechowski W.: Standaryzacja oceny obrazów MR stawów nadgarstka oraz stawów śródręczno-paliczkowych  w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):77-82
 23. Karbowski K., Urbanik A., Chrzan R.: Metodyka pomiarów obiektów obrazowanych w tomografii komputerowej. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):64-68 
 24. Wojciechowski W., Urbanik A., Kownacki P., Kownacki P., Kownacki S., Sowa A.: Optymalizacja parametrów badania tomografii komputerowej z oceną wiarygodności  obrazów uzyskiwanych w technice podwójnego skanu, w planowaniu stomatologicznych  zabiegów implantologicznych Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):69-76
 25. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kopacz P., Kłys M.:  Pośmiertne badanie obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny  sądowej? Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009; 2:124-130
 26. Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.: Zastosowanie techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 24-26
 27. Chrzan R., Karbowski K., Michnowicz S., Urbanik A., Moskała M, Polak J., Pyrich M.,  Markowska O., Kudasik T.: Reverse engineering and rapid prototyping based on CT data in manufacturing of individually  adjusted cranioplasty prosthesis and hearing aid device. CARS, Berlin 2009, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery,  2009, 4(Suppl.1): S. 287-288
 28. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.: Reverse engineering technology in cranioplasty prosthesis manufacturing European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1): C- 677
 29. Chrzan R., Urbanik A., Miechowicz S., Markowska O., Kudasik T.: Rapid prototyping in manufacturing of external auditory canal model for a hearing aid device European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1): C- 493
 30. Chrzan R., Urbanik A.: Ocena zespołu lipodystrofii HIV w badaniach TK Diagnostyka Obrazowa chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności,  4 Jesienne Spotkanie Naukowe, Nowy Zyzdrój, 2009, Streszczenia S 20
 31. Gleń A., Chrzan R., Popiela T.J., Urbanik A.: Różnicowanie obszaru martwicy i penumbry w udarze niedokrwiennym mózgu w badaniu  perfuzji TK Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009 Streszczenia 1.7
 32. Hubalewska-Dydejczyk A., Budzynski A, Buziak-Bereza M., Pach D., Stochmal E.,  Trofimiuk M., Przybylik-Mazurek E., Chrzan R., Karcz D., Urbanik A.: The retrospective analysis of the pheochromocytoma diagnostic procedures in patients after  laparoscopic adrenalectomy. European Congress of Endocrinology 2009, Stambuł, Turcja, 25-29.04.2009, Endocrine Abstracts 2009, 20, P214
 33. Jaworek J.K., Chrzan R., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A.:  The frequency of a Haller cell on CT scan images in Polish population. 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 45
 34. Jaworek J.K., Chrzan R., Urbanik A., Mróz I., Walocha J., Bereza T.:  Combined congenital anterior and posterior midline cleft of the atlas (a bipartite atlas) – a case  report 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 46
 35. Jaworek J.K., Chrzan R., Urbanik A., Mróz I., Walocha J., Bereza T.:  Intestinal malrotation as an incidental findings on CT in adults – a report of two cases 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 47
 36. Jaworek J.K., Mróz I., Chrzan R., Walocha J., Urbanik A., Bereza T.:  Celiomesenteric trunk (CMT) – a case report. 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 48
 37. Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A., Chrzan R.:  Radiographic incidence of an arcuate foramen in polish population. 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 50
 38. Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A., Chrzan R.:  Radiographic incidence of cervical rib in polish population. 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 49
 39. Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Chrzan R., Urbanik A., Bereza T.:  Radiographic incidence of vena azygos lobe in polish population 29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 51
 40. Olejek A., Gajewska A., Zamłyński J., Sławska H., Herman-Sucharska I., Podwińska E.,  Bohosiewicz J., Bodzek P., Paliga-Żytniewska M., Oleś E.: Wpływ operacji zamknięcia przepukliny oponowo rdzeniowej in utero na ewolucję zespołu  Chiari II XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
 41. Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.: MR i HMRS w HIV encephalities Diagnostyka Obrazowa chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności,  4 Jesienne Spotkanie Naukowe, Nowy Zyzdrój, 2009, Streszczenia S 19
 42. Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Obrazowanie różnic w aktywacji mózgowych ośrodków emocji u kobiet i mężczyzn przy  pomocy czynnościowego rezonansu magnetycznego. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 8-9
 43. Popiela T, Urbanik A., Kleinrok K., Herman-Sucharska I., Chrzan R.: MR guided breast biopsy in women at increased risk for developing breast cancer CARS, Berlin 2009, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery,  2009, 4(Suppl.1): S 311-312
 44. Popiela T.J., Pera J., Chrzan R., Urbanik A., Słowik A.: Readers depended influence on correlation between analyses of perfusion CT (perf-CT)  results in patients with cerebral ischemic stroke and their clinical status  European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19 (Suppl.1): C- 681
 45. Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Resorpcje korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi wykryte  dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii komputerowej – analiza czynników wpływających na  wystąpienie i stopień uszkodzenia 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Wrocław, 2009, Streszczenie, P 10
 46. Sobiecka B., Urbanik A.: Ocena metod analizy widma HMRS w diagnostyce guzów mózgowych Assessment of HMRS spectrum anaysis methods in diagnostics of cerebral tumors. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 11-12
 47. Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Rog T., Gryz-Kurek  E., Grzybek M.: Anomalies biochimiques en spectroscopie protonique cérébrale dans les formes rémittentes de  sclérose en plaques. 57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, NR-WS-46
 48. Tomaszuk M., Zapendowska-Dudek A., Głowa B., Sowa-Staszczak A., Bereza-Buziak M.,  Hubalewska-Dydejczyk A., Chrzan R., Mikołajczak R., Urbanik A.: Comparison of 99mTc-TATE and 99mTc-TOC in chosen aspects of evaluation SRS image. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barcelona, 10-14  października 2009
 49. Trąbka-Janik E., Kułaga A., Urbanik A.: Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w migrenie  MRI Spectroscopy in migraine. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Łódź, 2009, Streszczenia S7.5
 50. Urbanik A.: Cerebral vascular territories European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1):A- 162
 51. Urbanik A.: Children with FAS – results of MRI and HMRS research Międzynarodowe Sympozjum naukowe 'Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny  i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)’, Poznań,  2009, Book of Abstracts 6
 52. Urbanik A.: Strefy naczyniowe mózgu Forum diagnostyczne – Regionalne Spotkanie Radiologiczne, Sieniawa, 2009, Streszczenia  1.1
 53. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Chrzan R., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Grzybek M.: Suggestion hypnotique dans l étude d activation douloureuse en IRMf. 57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, DIV-WS-3
 54. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.: Pamięć robocza – badanie za pomocą fMRI. Working memory assessed with fMRI. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 9-10
 55. Urbanik A., Brzegowy P., Popiela T.J.: Plastyka moczowodów przy pomocy techniki radiologii interwencyjnej. Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009, Streszczenia 2.7
 56. Urbanik A., Chrzan R.: Wirtualna autopsja Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009, Streszczenia 2.6
 57. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska A., Romianiuk-Doroszewska A.,  Duczkowska A., Mamak-Balaga A.: Comparative evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR in diagnosis of fetal  central nervous system defects. RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book  881, LL-GU4140-R04
 58. Urbanik A., Herman-Sucharska I., Gleń A., Mamak-Balaga A., Pawlik D., Bryll A.: Foetus lungs volume in MR Examinations as prognostic factor for cardiovascular and  respiratory defects of neonates RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book  880, LL-GU4134-L03
 59. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.: Starzenie się mózgu w obrazie HMRS Brain aging in HMRS images. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 9
 60. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Herman-Sucharska I., Grzybek M.: Effets de l alcool éthylique sur le systeme nerveux central éstablis par la spectroscopie  protonique. 57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, DIV-WS-4
 61. Urbanik A., Podsiadło L., Kuniecki M., Kuzub J., Sobiecka B.: Functional magnetic resonansce imaging of the gender differences in activation of the brain  emotional centers. RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book  987, LL-NR4011-B06
 62. Zamłyński J., Olejek A., Oleś E., Herman-Sucharska I., Sławska H., Bodzek P., Paliga- Żytniewska M., Gajewska A.: Wentrikulomegalia w następstwie przebytego krwawienia do istoty zarodkowej mózgu płodu – opis przypadku. XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
 63. Zamłyński J., Olejek A., Paliga-Żytniewska M., Sławska H., Herman-Sucharska I., Bodzek  P.,Gajewska A.,Oleś E.: Przebieg okresu perinatalnego po operacji wewnątrzmacicznej zamknięcia przepukliny  oponowo-rdzeniowej u płodu. XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
 64. Urbanik A., Chrzan R., Wojtas K.: Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Rozdział w książce (str. 235-248):Przewlekła niewydolność serca. Red. red. Podolec P., Jankowska E., Ponikowski P., Banasiak W., Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, ISBN 978-83-7430-127-5
 65. Bałus W.: Prawa dłoń stwórcy w witrażu Stanisława Wyspiańskiego 'stań się’ refleksem odkrycia  promieniowania rentgenowskiego? Polish Journal of Radiology, 2009, 74(4)
 66. Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak P., Szymańska H., Barbaj K.: Egyptian Mummies – Perfect virtual patients. Bio – Algorithms and Med – Systems, 2009; 9:153-155
 67. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Karcz P.: Obraz wybranych owoców uzyskane przy pomocy techniki MR. Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):109-115
 68. Urbanik A.: Badania radiologiczne (radiografia i TK) szczątków gen W. Sikorskiego. Opinia kompleksowa – zgodnie z postanowieniem Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowa  Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z dnia 22  października 2008r. w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na sprowadzeniu  niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 roku w  Gibraltarze w celu pozbawienia życia premiera i Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych RP gen.  Władysława Sikorskiego, przez co doszło do katastrofy. Wspólnie z: Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej CM UJ, Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
2010
 
 1. Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Duczkowski M., Romaniuk-Doroszewska A., Duczkowska A., Szkudlińska- Pawlak S., Urbanik A.: Rozwój mózgu płodu ludzkiego w obrazach rezonansu magnetycznego. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; 14(1): 5-14
 2. Biffi A., Sonni A., Anderson C.D., Kissela B., Jagiella J.M., Schmidt H., Jimenez-Conde J., Hansen B.M., Fernandez-Cadenas I., Cortellini L., Ayres A., Schwab K., Juchniewicz K.,  Urbanik A., Rost N.S., Viswanathan A., Seifert-Held T., Stoegerer E.M., Tomás M., Rabionet R., Estivill X., Brown D.L., Silliman S.L., Selim M., Worrall B.B., Meschia J.F., Montaner  , Lindgren A., Roquer J., Schmidt R., Greenberg S.M., Slowik A., Broderick J.P., Woo D., Rosand J.; (International Stroke Genetics Consortium).:Variants at APOE influence risk of deep and lobar intracerebral hemorrhage. Annales Neurologicae 2010; 68(6):934-943.
 3. Chrzan R., Podsiadło L., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bryll A.: Persistent notochordal canal imitating compession fracture – plain film, CT and MR appearance. Medical Science Monitor 2010; 16(6): CS76-79
 4. Herman-Sucharska I., Grzybek M., Grochowska A., Karcz P., Urbanik A.: Ocena zachowania mioinozytolu w widmie metabolicznym mózgowia (HMRS) u pacjentów z encefalopatią wątrobową Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 247-250
 5. Herman-Sucharska I., Jelińska A., Urbanik A., Tomaszczyk J., Zamłyński J., Pawlik D., Stawska H.: Wpływ prenatalnego badanie MR na poradnictwo prenatalne i zmianę decyzji terapeutycznych u dzieci z wadami wrodzonymi ośrodkowego układu nerwowego.  Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 262-267
 6. Herman-Sucharska I., Werewka-Maczuga A., Urbanik A., Rachel W., Siwek M., Dudek D., Zięba A.: Ocena przydatności protonowej spektroskopii MR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia choroby afektywnej jednobiegunowej. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 243-246
 7. Jaworek J.K., Troć P., Chrzan R., Sztuk S., Urbanik A., Walocha J.: Anatomiczna zmienność przegród w obrębie zatok klinowych w obrazowaniu spiralnej tomografii komputerowej – doniesienia wstępne. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 279-283
 8. Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Urbanik A., Beldzik E., Domagalik A.: Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a stroop-like task: a functional magnetic resonance imaging study. Chronobiology International 2010; 27(5): 945-958
 9. Miechowicz S., Urbanik A., Chrzan R., Grochowska A.: Analiza dokładności obrazowania tomografii komputerowej dla potrzeb modelowania medycznego na przykładzie skanera Siemens Sensation 10. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 295-299
 10. Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Leczenie łagodnych zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych (ZZMJ) za pomocą plastyki Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 275-278
 11. Popiela T.J., Urbanik A., Słowik A.: Wyniki terapii trombolitycznej ostrego udaru mózgu realizowanego w Krakowie w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2007. Results of trombolyses procedures in acute ischaemic cerebral stroke realized in Kraków 2004-2007 – Grant Ministry of Science and Informatisation. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 284-288
 12. Rakowski T., Legutko J., Kleczyński P., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Mielecki W., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: Angiographic perfusion score assessed in patients with acute myocardial infarction is correlated with cardiac magnetic resonance infarct size and N-terminal pro-brain natriuretic  peptide in 6-month follow-up. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 2010; 30:441-445
 13. Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Ocena stopnia i rozległości resorpcji korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 268-274
 14. Szczepanik A. M., Kołodziejczyk P., Nardzewska-Szczepanik M., Jędrys J., Scully T.: Włókniakogruczolak sutka ze zwyrodnieniem torbielowatym w badaniach diagnostycznych. Ultrasonografia 2010; 41: 91-94
 15. Sztuk S., Jaworek J.K., Bryll A., Nardzewska -Szczepanik M., Urbanik A.: Dysplazja włóknista kości czaszki wykryta przypadkowo badaniem TK z różnych wskazań. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 289-294
 16. Trąbka-Janik E., Kułaga A., Urbanik A., Szczudlik A., Grzybek M.: Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w migrenie. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 251-255
 17. Urbanik A.: Diagnostyka otępienia przy pomocy protonowej spektroskopii MR. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 237-242
 18. Werewka- Maczuga A., Chrzan R., Urbanik A., Krochmalczyk D.: Optymalizacja oceny węzłów chłonnych u pacjentów w trakcie leczenia chłoniaków z zastosowaniem wielorzędowej tomografii komputerowej. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 256-261
 19. Wilk M, Pachalska M, Lipowska M, Herman-Sucharska I, Makarowski R, Mirski A, Jastrzebowska G.: Speech intelligibility in cerebral palsy children attending an art therapy program. Medical Science Monitor 2010; 16(5): CR222-31.
 20. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok. Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60, 38-47
 21. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60, 38-47
 22. Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.: Postępy w technice angiografii. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 5: 36-41
 23. Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.J.: Zastosowanie 3D DSA i Angiographic CT w neuroradiologii interwencyjnej. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 300-305
 24. Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Zastosowanie badania MR w diagnostyce i terapii raka stercza. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 3: 72-79
 25. Kapuścińska K., Urbanik A.: Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 4: 33-37
 26. Kapuścińska K., Sitarz-Stopa J., Urbanik A.: Walery Jaworski – twórca Krakowskiej szkoły radiologii. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 337-339
 27. Kapuścińska K., Urbanik A., Wojciechowski W., Podsiadło L., Grochowska A., Nardzewska-Szczepanik M.: Standaryzacja badań rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii stawów nadgarstka oraz stawów śródręczno-paliczkowych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Przegląd Lekarski 2010;67(4):318-325
 28. Karbowski K., Urbanik A., Wyleżoł M.: Analiza obrazów i modelowanie wirtualne w konstruowaniu protez kości czaszki. Mechanik 20010; 8-9: 620-622
 29. Kozub J., Urbanik A., Chrzan R., Karcz P.: Przedoperacyjne badanie funkcjonalne mózgu MR (fMRI). Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 326-329
 30. Nardzewska-Szczepanik M., Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Rola rezonansu magnetycznego w zaawansowanej diagnostyce obrazowej wad płodu. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 8: 43-46
 31. Paciorek A., Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A., Paciorek J, Herman-Sucharska I.: Przydatność badania MR w ocenie budowy i czynności serca. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 306-313
 32. Popiela T.J., Komorowski A., Urbanik A.: Nowe techniki w ultrasonografii piersi. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 7: 38-43
 33. Popiela T.J., Pawlik T., Urbanik A.: Zabiegi interwencyjne piersi pod kontrolą MRI. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 11: 43-46
 34. Schneider K., Przewoźnik J., Żukowski J., Sikora M., Kapusta C., Zając D.A., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.: Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI. Polish Journal of Radiology, 2010, 75(1): 109-113
 35. Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Nardzewska-Szczepanik M., Dubis A.: Angiografia MR 3D z opcją przesuwu stołu w diagnostyce chorób tętnic obwodowych. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 330-336
 36. Sowa-Staszczyk A., Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.: Fuzja SPECT/TK w praktyce klinicznej. Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 314-317
 37. Sztuk S., Nardzewska-Szczepanik M., Urbanik A.: Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 12: 54-58
 38. Tomera M., Urbanik A.: Pierwszy polski podręcznik radiologii – w 110 rocznicę wydania. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 11: 47-49
 39. Tomera M., Urbanik A.: Pierwszy polski podręcznik neuroradiologii – w 40 rocznicę wydania. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 12: 59-60
 40. Brzozowska-Czarnek A., Surdack A., Urbanik A., Rakowski T., Mielecki W., Dudek D., Dubiel J.: Przydatność Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego (KardioMR) oraz dedykowanego  systemu analizy do oceny objętości tłuszczu epikardialnego u pacjentów po przebytym zawale  mięśnia sercowego, leczonych Pierwotną Przezskórną Angioplastyką Wieńcową (PPAW). 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish  Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 159
 41. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Surdack A., Kleczyński P.: Przydatność Kardio MR w wykrywaniu wyjątkowej kardiomiopatii lewej komory serca – Noncompaction. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 158
 42. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B., Karcz P.: Artifacts produced by dental materials In MR imaging. VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-22
 43. Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B., Karcz P.: Badanie MR – artefakty powodowane przez materiały stomatologiczne. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 5
 44. Buczek M., Radliński P.: Inteligentny system do rozpoznawania i zamiany mowy na tekst – zastosowanie w diagnostyce obrazowej. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
 45. Chrzan R., Sowa-Staszczak A., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.: Przydatność fuzji SPECT/CT w diagnostyce i terapii u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 180
 46. Chrzan R.: Spektroskopia MR gruczołu krokowego. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 188
 47. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M, Polak J., Pyrich M.: Technologia „reverse engineering” w planowaniu protez do kranioplastyki na podstawie badania TK. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 220
 48. Gorczewski K., Wojciechowski W.: Rola techniki fuzji w diagnostyce obrazowej. Role of fuzion technique in diagnostic imaging. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
 49. Grochowska A., Chrzan R., Witulski M.: Zastosowanie CAD w wybranych problemach diagnostyki obrazowej. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
 50. Hartel M., Kluczewska E., Herman-Sucharska I., Wójcik M., Rudzińska M., Szczudlik A.: Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego konfliktu naczyniowo-nerwowego u chorych z połowiczym kurczem twarzy. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 105
 51. Herman-Sucharska I., Bohosiewicz J., Zamłyński J., Urbanik A., Olejek A., Jelińska A.: Obrazy MR okolicy operowanej u płodów po śródmacicznej operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC). 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 133
 52. Herman-Sucharska I., Bohosiewicz J., Zamłyński J., Urbanik A., Olejek A., Kapuścińska K: Stopień wygładzenia tylnojamowego u płodów przed i po operacji śródmacicznej przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC), oceniany w badaniach MR. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 133
 53. Herman-Sucharska I., Balwierz W., Karcz P., Irzyk M., Wojtak P., Chełmecka-Hanuszkiewicz L.: Whole-Body MR (WBMR) w wykrywaniu zmian patologicznych u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 233
 54. Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Malak-Bałaga A., Pawlik D. Lauterbach R.: MRI volumetry of the fetal lung as a predictor of the postnatal care. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2885, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2885
 55. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska- Figatowska M., Malak-Bałaga A., Grzyb A.: Foetal central nervous system defects: comparatiove evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2858, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2858
 56. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska-Figatowska M., Mamak-Bałaga A., Grzyb A.: Comparative Evaluation of Diagnostic Value of Prenatal USG and MRI. 26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: OR-049 S54
 57. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Malak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk J.: Foetal genitourinary system abnormalities: Usefulness of MRI. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2825, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2825
 58. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk J.: Foetal genitourinary system abnormalities – usefulness of MRI. 26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-307 S216
 59. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamluski J., Bohosiewicz J., Olejek A., Gajewska A., Szafirska M., Sprezak K., Tota P.: Prenatal magnetic resonance imaging (MRI) and its influence on meningocele intrauterine surgery qualification. 26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-304 S215
 60. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamłyński J., Bohosiewicz J., Olejek A., Gajewska A., Szafirska M., Sprezak K., Topa P.: Prenatal magnetic resonance imaging MRI and its influence an meningocele intrauterine surgery qualification. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2857, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2857
 61. Koprowska E., Sznidtko B., Popiela T. J., Urbanik A.: The role of radiographer in the preliminary management of the MR mammography (MMR). 3rd EURO-MED Congress for radiographers, Lisbon, 2010, Book of Abstracts: BR 04 S20
 62. Kowalski P., Karpisz D., Wojnar L., Kłys M., Urbanik A., Jaworek J.: Polimorfizm obustronnego obrysu czołowo-oczodołowo-szczękowego na obrazach radiologicznych czaszki, jego detekcja komputerowymi metodami analizy obrazów dla budowy globalnej bazy identyfikacji osób. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR24
 63. Lenda-Tracz W., Tomaszuk M., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A., Sowa-Staszczak A., Chrzan R., Urbanik A., Mikołajczak R., Pawlak D.: Fusion of the SPECT/CT somatostatin receptor scintigraphy 99mtc-EDDA/HYNIC-octreotate, CT and SPECT bremsstrahlung 99Y-DOTA-TAKE images in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2144, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2144
 64. Popiela T. J. Zabiegu interwencyjne pod kontrolą MR. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 71
 65. Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A.: Zastosowanie badania mammo MR u kobiet ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 196
 66. Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P.: Baloon dilatation of benign strictures of ureteroenteric anastomoses. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-1922, DOI: 10.1594/ecr2010/C-1922
 67. Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P., Dobrowolski Z., Lipczyński W.: Leczenie łagodnych zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych (ZZMJ) za pomocą plastyki balonowej. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 263
 68. Popiela T.J.: Klasyfikacja BIRADS w mammografii i sonomammografii – podobieństwa i różnice. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków 2010; Ultrasonografia, (suppl.1/2010): S. 22
 69. Popiela T.J: Advances in breast ultrasound. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010; Final Programme: A-229 S
 70. Rzepecka-Woźniak E., Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Chrzan R., Kłys M.: Postmortem examination including CT and MRI imaging In case assumed as sudden and unexpected death. The 7th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association, Helsinki 2010; Abstracts S. 21
 71. Schneider K., Żukowski J., Przewoźnik J., Sikora M., Kapusta C., Zając D.A., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.: Silica coated maghemite nanoparticles as contrast agents for magnetic resonance imaging. 18th annual International Conference on Composites/NANO engineering (ICCE- 18), Anchorage 2010; Books of abstracts
 72. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: Hypnotic suggestion during pain stimulation – usability of Firm VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-23
 73. Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 41
 74. Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Karcz P.: Application of Firm In estimation of neuronal correlations of working memory activity. VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-24
 75. Urbanik A., Bryll A., Kozub J., Binder M., Sobiecka B., Karcz p.: Neuronalne powiązania podczas aktywności pamięci krótkotrwałej-przydatność fMRJ. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 44
 76. Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.: Usefulness of cardiac MRI in assessement of the scar formation size and left ventrices function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI. 26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-070 S149
 77. Urbanik A., Chrzan R.: Wirtualna autopsja – spojrzenie radiologa. Konferencja Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK’, Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
 78. Urbanik A., Chrzan R., Karbowski K., Miechowicz S.: Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w radiologii. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 80
 79. Urbanik A., Chrzan R., Woźniak K., Moskała A.: Radiologiczna autopsja. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 142
 80. Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D., Karcz P.: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS u chorych z rozpoznaną depresją. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 40
 81. Urbanik A., Podsiadło L., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centres. 26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-209 S188
 82. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: Obrazy wybranych owoców – przydatność MR. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 43
 83. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: Przydatność protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce otępienia. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 42
 84. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: The diagnostic of the dementia using MR proton spectroscopy. VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-21
 85. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub K., Karcz P.: The effect of the etyl alkohol on the central nervous system (CNS) determined with the HMRS technique. VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-20
 86. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: The image of the selected fruit obtained with the use of the MRI. VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-19
 87. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.: Wpływ alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy określony przy pomocy techniki HMRS. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 39
 88. Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.: Application of proton MRS imaging for assessment of metabolic abnormalities in cortical grey matter, thalamic grey matter and white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2516, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2516
 89. Urbanik A., Woźniak K.: Pośmiertne badania MR Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK’, Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60:70
 90. Urbanik A.: Diagnostyka obrazowa – przekraczanie granicy życia i śmierci. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, 2010, Ultrasonografia, (Suppl.1/2010): S. 6
 91. Urbanik A.: Historia pośmiertnych badań obrazowych. Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK’, Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
 92. Urbanik A.: Radiologia na progu XXI wieku. VII światowy kongres Polonii Medycznej, Toruń 2010; Wiadomości Lekarskie 2010, 63(2):
 93. Urbanik A.: Wkład Polaków w rozwój światowej radiologii. VII światowy kongres Polonii Medycznej, Toruń 2010, Wiadomości Lekarskie 2010, 63(2):108
 94. Urbanik A.: Badanie radiologiczne szczątków generała Władysława Sikorskiego. The radiological examination of the remains of General Władysław Sikorski. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 139
 95. Urbanik A.: MRS in daily practice made easy. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, Book of abstracts : A-480 S 275
 96. Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki A., Urbanik A.: Evaluation of the optimal scanning protocol of the MDCT double-scan images before preoperative virtual planning of dental implant placement: Experimental study. European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2955, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2955
 97. Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.: Fuzja obrazów rezonansu magnetycznego i ultrasonografii – nowe narzędzie diagnostyczne w diagnostyce chorób reumatycznych. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 142
 98. Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.: Pułapki diagnostyczne w ocenie obrazów rezonansu magnetycznego w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 283
 99. Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.: Wykorzystanie dedykowanego do badania kończyn aparatu rezonansu magnetycznego (extremity MR-E-MRI) w diagnostyce chorób reumatycznych. 39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 284
 100. Woźniak K., Moskała A.: Metodyka przygotowania i transportu zwłok do badania TK. Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK’, Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
 101. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Ocena obrażeń odcinka szyjnego kręgosłupa w pośmiertnych badaniachobrazowych TK – doświadczenia własne. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR6
 102. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Rzepecka-Woźniak E.: Porównanie obrażeń ofiar wypadków komunikacyjnych pochodzących z jednego zdarzenia. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR7
 103. Woźniak K., Urbanik A. Moskała A., Kłys M.: Przegląd przypadków pośmiertnego badania TK. Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK’, Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
 104. Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Rzepecka – Woźniak E., Kłys M.: Wykorzystanie tomografii komputerowej (TK) w pośmiertnym badaniu ofiar wypadków górskich. I Konferencja Medycyny Górskiej Katowice 2010; Streszczenia: S. 27
 105. Fafrowicz M., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.: Activity of Alerting, Orienting and Executive Neuronal Network Due to Sustained Attention Task-Diurnal fMRI Study.Rozdział w książce (chapter 23):Advances in understanding human performance. Red. Marek T., Karwowski W. CRC Press Taylor and Francis Group,
 106. Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.: Effort, Fatigue, Sleepiness, and Attention Network Activity: A functional Magnetic Resonance Imaging Study. Rozdział w książce (chapter 16: strony 407-431): Advances in understanding human performance. Red. Bedny G.Z., Karwowski W.: CRC Press Taylor and Francis Group.
 107. Herman -Sucharska I.: Co nowego w stosowaniu paramagnetycznych środków kontrastowych w diagnostyce pediatrycznej. Schering Pharma: Diagnostyka 2010
 108. Urbanik A., Tomera M., Kamisińska A.: Badania radiograficzne kwiatów, Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 340-343
 109. Popiela T.: Ocena skuteczności mammografii, MR i wykonywanych pod jej kontrolą zabiegów interwencyjnych u kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. Praca habilitacyjna, Kraków, 2010
2011
 1. Bielecka M., Bielecki A., Korkosz M., Skomorowski M., Wojciechowski W., Zieliński : Modified Jakubowski shape transducer for detectingosteophytes and erosions in finger joints. Lecture Notes in Computer Science 2011; 6594: 147-155
 2. Bielecka M., Bielecki A., Korkosz M., Skomorowski M., Sprężak K.,Wojciechowski W., Zieliński B.: A shape description language for osteophytes detection in upper surfaces of the metacarpophalangeal joints. Advances in Intelligent and Soft Computing 2011, 95: 479-487
 3. Biffi A., Anderson C.D., Jagiella J.M., Schmidt H., Kissela B., Hansen B.M., Jimenez-Conde J., Pires C.R., Ayres A.M., Schwab K., Cortellini L., Pera J., Urbanik A., Romero J.M., Rost N.S., Goldstein J.N., Viswanathan A., Pichler A., Enzinger C., Rabionet R., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D.L., Silliman S.L., Worrall B.B., Meschia J.F., Kidwell C.S., Broderick J.P., Greenberg S.M., Roquer J., Lindgren A., Słowik A., Schmidt R., Woo D., Rosand J., International Stroke Genetics Consortium:APOE genotype and extent of bleeding and outcome in lobar intracerebral haemorrhage: a genetic association study.Lancet Neurol. 2011; 10(8): 702-709
 4. Dardiotis E., Jagiella J., Xiromerisiou G., Dardioti M., Vogiatzi C., Urbanik A., Paterakis K., Komnos A., Fountas K.N., Słowik A., Hadjigeorgiou G.M.: Angiotensin-converting enzyme tag single nucleotide polymorphisms in patients with intracerebral hemorrhage. Genomics 2011; 21(3):136-141
 5. Sowa-Staszczak A., Pach D., Chrzan R., Trofimiuk M., Stefańska A., Tomaszuk M., Kołodziej M., Mikołajczak R., Pawlak D., Hubalewska-Dydejczyk A.: Peptide receptor radionuclide therapy as a potential tool for neoadjuvant therapy in patients with inoperable neuroendocrine tumours (NETs). Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2011; 38 (9): 1669-1674
 6. Kawecki Z., Fąfara A., Kwiatkowski S., Maryńczak L., Milczarek O., Kwiatkowski T., Herman-Sucharska I., Wojtak J.: Tethered cord syndrome in children. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2011; 1: 39-48
 7. Pąchalska M., Łukowicz M., Kropotov J.D., Herman-Sucharska I., Talar J.:Evaluation of differentiated neurotherapy programs for a patient after severe TBI and long term coma using event-related potentials. Med. Sci. Monit. 2011; 17(10): CS120-CS128
 8. Pąchalska M., MacQueen B.D., Kaczmarek B.L.J., Wilk-Franczuk M., Herman-Sucharska I.:A case of „Borrowed Identity Syndrome” after severe traumatic brain injury.
 Sci. Monit. 2011; 17 (2): CS18-CS28W.
 9. Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.: Współczesne metody leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków naczyń mózgowych z zastosowaniem stentów Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 9-10:61-63
 10. Chrzan R., Jurczak A., Bryll A., Urbanik A.: Zakłócenia w obrazie MR powodowane przez materiały stomatologiczne. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 3:48-54
 11. Duczkowska A., Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Duczkowski M., Romaniuk-Doroszewska A., Jurkiewicz E., Dubis A., Urbanik A., Furmanek M., Walecki J.: Magnetic resonance imaging in the evaluation of the fetal spinal canal contents.Brain Develop. 2011; 33(1):10-20
 12. Kleinrok K., Podsiadło K., Urbanik A.: Diagnostyka rezonansu magnetycznego łąkotek po przebytym urazie stawu kolanowego – cz. II Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 12:36-41
 13. Paciorek A., Brzozowska-Czarnek A., Domagała J., Urbanik A.: Rezonans magnetyczny w kardiologii – nowe narzędzie diagnostyczne. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 5:58-66
 14. Podsiadło K., Kleinrok K., Urbanik A.: Diagnostyka MR łąkotek po przebytym urazie stawu kolanowego – cz. I. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 11:54-57
 15. Siegel R., Urbanik A.: Diagnostyka radiologiczna zębów zatrzymanych. Twój Przegląd Stomatologiczny 2011, 7-8:32-35
 16. Sobiecka B., Urbanik A.: Protonowa spektroskopia MR (1H MRS) w diagnostyce guzów mózgowia Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 6:63-70
 17. Werewka-Maczuga A., Osiński T., Chrzan R., Buczek M., Urbanik A.: Characteristics of computed tomography imaging of gastrointestinal stromal tumor (GIST) and related diagnostic problems. Pol. J. Radiol. 2011; 3(76): 38-48

 18. Wojciechowski W., Urbanik A., Zieliński M.: Wirtualna bronchoskopia tomografii komputerowej w ocenie zmian nowotworowych płuc Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 4:63-68
 19. Fafrowicz M., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.: Activity of Alerting, Orienting and Executive Neuronal Network Due to Sustained Attention Task-Diurnal fMRI StudyRozdział w książce (chapter 23): Advances in understanding human performance. Pod  Marek T., Karwowski W.: Wydawnictwo CRC Press Taylor and Francis Group
 20. Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.: Effort, Fatigue, Sleepiness, and Attention Network Activity: A functional Magnetic Resonance Imaging Study. Rozdział w książce (chapter 16: strony 407-431): Advances in understanding human performance. Pod Bedny G.Z., Karwowski W.: Wydawnictwo CRC Press Taylor and Francis Group
 21. Popiela T.J.: Badanie techniką rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi. Zalecenia grupy ekspertów EUSOMA. Prakt. Onkol. 2011; 6: 41-42.

 22. Komorowski A., Popiela T.J.: Badanie techniką rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi. Zalecenia grupy ekspertów EUSOMA.
 Prakt. Onkol. 2011;6: 35-41.
 23. Szafirska M.: Ocena stanu istoty białej i szarej mózgowia w stwardnieniu rozsianym, przy pomocy spektroskopii protonowej MR. Praca doktorska
 24. Kleinrok K.: Ocena wartości badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce urazów stawu kolanowego. Praca doktorska
 25. Sobiecka B.: Ocena metod analizy 1H MRS w diagnostyce guzów mózgowia. Praca doktorska
 26. Brzozowska-Czarnek A.: Ocena stopnia zaawansowania przerostu mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem  tętniczym przy pomocy rezonansu magnetycznego. Praca doktorska
 27. Herman-Sucharska I.: Rola badania płodu techniką rezonansu magnetycznego w  nowoczesnej diagnostyce i poradnictwie prenatalnym u dzieci z wadami rozszczepowymi kręgosłupa. Praca habilitacyjna.
 28. Bryll A., Urbanik A., Binder M.: fMRI in localisation of language areas in bilinguals. 27th Iranian Radiology Congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 29. Bryll A., Urbanik A., Binder M.: fMRI in localisation of language areas in bilinguals.V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология 2011 Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
 30. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.: Cardiac Magnetic Resonance Infarct size and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in 6-month follow-up is correlated with angiographic perfusion score (APS) assessed  in patients  with acute myocardial infarction. ESCR Annual Scientific Meeting, Wiedeń 2011; Book of abstracts 440
 31. Chrzan R., Urbanik A., Lipczyński W., Dobrowolski Z.: The benefit of 3D MRS combined with morphological MR In prostate cancer detection. 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 32. Chrzan R., Urbanik A., Lipczyński W., Dobrowolski Z.: The benefit of 3D MRS combined with morphological MR In prostate cancer detectionV Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011  Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
 33. Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.: Plastic changes In the brain organization induced by forced right-handness – fMRI study, 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 34. Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.: Plastic changes In the brain organization induced by forced right-handness – fMRI study. V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 201, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
 35. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesinska-Figatowska M., Mamamk-Balaga A., Grzyb A.: Comparative evaluation of diagnostics value of USG and MR In diagnosis of fetal central nervous system defects, 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 36. Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesinska-Figatowska M., Mamamk-Balaga A., Grzyb A.: Comparative evaluation of diagnostics value of USG and MR In diagnosis of fetal central nervous system defects. V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):4
 37. Herman –Sucharska I.: Identyfikowanie wad mózgu u płodu metodami neuroobrazowania – prenatalny rezonans magnetyczny. 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków 2011, Streszczenia
 38. Karcz P.: DWI – Diffusion –Weighted Imaging /DTI – Diffusion Tensor Imaging. Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego, Nowe Warpno 2011, Streszczenia
 39. Kozub J.: Badania funkcjonalne mózgu. Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego, Nowe Warpno 2011, Streszczenia
 40. Nowiński W.L., Qian G.Y., Bhanu Prakash K.N., Gupta V., He J., Poh L.E., Lee E., Volkau I., Puspitasari F., Kazmierski R., Ambrosius W., Urbanik A., Chrzan R.M., Salvolini U., Polonara G., Mazzoni C., Walecki J., Mol M., Morgan T., Hanley D.F.: EIBIR presents: Imagine workshop A CAD system for  stroke CT In Emergency room (4172). European Congress of Radiology, Wiedeń 2011, Book of abstracts: 4172
 41. Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centers. 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 42. Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.: Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centers, V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):5
 43. Urbanik A.:Diagnostyka obrazowa a zakażenia szpitalne, XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych, XXI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa, Chirurgów PolskichZakażenia szpitalne – konsekwencje współczesnej medycyny, Solina 2011, Streszczenia
 44. Urbanik A.: Effect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS MEDUSA MEETING (Alcohol Policy in Poland and around Europe: medical and economic disadvantages of using alcohol);  Poznań 2011, Streszczenia
 45. Urbanik A. Effect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS Protection the unborn baby from alcoholEuropean Parliament – Brussel 2011, Book of
 46. abstracts
 47. Urbanik A.:Radiologia – state of art. Sympozjum Technologie w medycynie, Warszawa 2011, Streszczenia
 48. Urbanik A.: Spektroskopia MR. Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego, Nowe Warpno 2011, Streszczenia
 49. Urbanik A.: Starzenie się mózgu w obrazie HMRS i fMRI, 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków 2011, Streszczenia
 50. Urbanik A.: Starzenie się mózgu w obrazie HMRS i fMRI. Progress in Neuroradiology. Neuroimaging of dementive syndrome and diseases. Kazimierz Dolny nad Wisłą 2011, Streszczenia
 51. Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.: Usefulness of cardiac MRI In assessment of the scar formation size and left ventricule’s function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneous coronary intervention). 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
 52. Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.: Usefulness of cardiac MRI In assessment of the scar formation size and left ventricule’s function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneous coronary intervention). V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):6
 53. Urbanik A., Popiela T.J., Brzegowy P.: The use of DYNA-CT in neuroradiology. 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts 900.
 54. Urbanik A., Popiela T.J., Brzegowy P.: The use of dynamic neuroradiology. V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):6
 55. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.: The diagnostics of the dementia using MR proton spectroscopy, 27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011; Book of abstracts
 56. Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.: The diagnostics of the dementia using MR proton spectroscopy, V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011, Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):5
 57. Woźniak K., Moskała A., Rzepecka – Woźniak E., Urbanik A., Marasek A.: Post-mortem forensic medical examination including multislice computer tomography of Tyree avalanche victims. Folia Societalis Medicinae Legalis Slovacae, 2011; 1:133-134
 58. Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.: Post-mortem MSCT examination in cases, where subsequent conventional autopsy Has failed to provide additional substantial information, 19-th World IAFS Meeting, 9-th triennia Meeting and 5-th MAFS Meeting, Funchal 2011, Book of abstracts
 59. Miechowicz S., Kudasik T., Chrzan R., Urbanik A., Mikulski P.: Medical hybrid model generation with polyjet matrix rapid prototyping technology based on CT dataCARS, Berlin 2011, Int J CARS, 2011, 6 (Suppl 1): S264-265
 60. Kudasik T., Miechowicz S., Chrzan R., Urbanik A.: 3D reconstruction of complex surfaces of syndesmoses cranii based on the spiral CT and CBCT data CARS, Berlin 2011, Int J CARS, 2011, 6 (Suppl 1): S265-266
 61. Chrzan R.: System PACS oczami radiologa – na czym nam zależy ? Rozwiązania IT w diagnostyce obrazowej, Opalenica 2011, Streszczenia
 62. Chrzan R.: Kompleksowa diagnostyka (MR i HMRS) raka prostaty. XV Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka 2011, Streszczenia
 63. Chrzan R.:Wirtualna kolonoskopia TKWybrane problemy diagnostyki TK i MR jamy brzusznej. Regionalne Spotkanie Radiologiczne 2011, Krynica-Zdrój, Streszczenia
 64. Chrzan R., Grabowska-Derlatka L., Gołębiowski M., Herman-Sucharska I., Kobylecka M., Królicki L., Kunikowska J., Liziniewicz A., Podgórna T., Pruszyński B.: Wskazania do badań obrazowych Rozdział w książce (strony 380-395):Narządy płciowe  męskie.Pod red. Pruszyński B. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011

2012

 1. Byrski T., Dent R., Blecharz P., Foszczynska-Kloda M., Gronwald J., Huzarski T., Cybulski C., Marczyk E., Chrzan R., Eisen A., Lubinski J., Narod S. A.: Results of a phase II open-label, non-randomized trial of cisplatin chemotherapy in patients with BRCA1-positive metastatic breast cancer. Breast Cancer Res. (Online) 2012, 14, (4) art. no. R110: 8
 2. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.: Cranioplasty prosthesis manufacturing based on reverse engineering technology. Med. Sci. Monit. 2012, 18, (1): MT1-MT6
 3. Drożdż W., Urbanik A., Budzynski P.: A case of bilateral persistent sciatic artery with unilateral aneurysm on 18-year period of graft patency after excision of aneurysm. Med. Sci. Monit. 2012, 18 (2): CS12-CS15
 4. Falcone G. J., Biffi A., Devan W.J., Jagiella J.M., Schmidt H., Kissela B., Hansen B.M., Jimenez-Conde J., Giralt-Steinhauer E., Elosua R., Cuadrado-Godia E., Soriano C., Ayres A.M., Schwab K., Pera J., Urbanik A., Rost N.S., Goldstein J.N., Viswanathan A., Pichler A., Enzinger C., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D.L., Silliman S.L., Worrall B.B, Meschia J.F., Kidwell C.S., Montaner J., Fernandez-Cadenas I., Delgado P., Broderick J.P., Greenberg S.M., Roquer J., Lindgren A., Slowik A., Schmidt R., Flaherty M.L., Kleindorfer D.O., Langefeld C.D., Woo D., Rosand J.: Burden of risk alleles for hypertension increases risk of intracerebral hemorrhage. Stroke 2012, 43, (11): 2877-2883
 5. Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T.J., Kulig J.: Vacuum-assisted core biopsy in diagnosis and treatment of intraductal papillomas. Clin. Breast Cancer 2012 : Nov 2. pii: S1526-8209(12)00222-4. doi: 10.1016/ j.clbc.2012.09.018. [Epub ahead of print],
 6. Sowa-Staszczak A., Chrzan R., Pach D., Stefańska A., Tomaszuk M., Buziak-Bereza M., Kołodziej M., Przybylik-Mazurek E., Hubalewska-Dydejczyk A.: Are RECIST criteria sufficient to assess response to therapy in neuroendocrine tumors? Imaging 2012, 36, (4): 360-364
 7. Wojciechowski W., Urbanik A.: Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2012, 18 (1): 31-34
 8. Buczek M., Brzegowy P., Urbanik A.: Embolizacja jako metoda leczenia przetoki tętniczo-żylnej powstałej po klinowej resekcji nerki. Przegląd Lekarski 2012 69 (7): 360-362
 9. Buczek M., Popiela T.J., Urbanik A.: Tętniak rzekomy jako powikłanie biopsji nerki : zaopatrzenie metodą embolizacji. Prz. Lek. 2012, 69 (7): 357-359
 10. Dobrowolska-Bąk M., Brzegowy P., Urbanik A.: Embolizacja jako metoda leczenia pourazowego tętniaka rzekomego prawej tętnicy wątrobowej. Przegląd Lekarski 2012 69 (7): 376-378
 11. Dobrowolska-Bąk M., Popiela T.J., Urbanik A.: Hemobilia jako późne powikłanie po cholecystektomii laparoskopowej – leczenie wewnątrznaczyniowe. Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 379-381
 12. Gorczyca M., Popiela T.J., Andrzej Urbanik A.: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka o szerokiej podstawie tętnicy tylnej mózgu przy użyciu stenu. Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 289-291
 13. Łasocha B., Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.: Leczenie tętniaka rzekomego tętnicy żołądkowo-dwunastniczej. Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 363-365
 14. Sowa-Staszczak A., Pach D., Stefańska A., Szybiński P., Kulig J., Tomaszewska R., Chrzan R., Hubalewska-Dydejczyk A.: Case report of a patient with initially inoperable well- differentiated midgut neuroendocrine tumor (WDNT) – PRRT and long-acting somatostatin analogs as the neoadjuvant therapy. Med. Rev.2012, 15, (2): 137-139
 15. Sprężak K., Brzegowy P., Szajner M., Urbanik A.: Embolizacja z użyciem kleju cyjanoakrylowego jako metoda leczenia olbrzymiej przetoki szyjno-jamistej bezpośredniej. Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 300-302
 16. Sprężak K., Brzegowy P., Urbanik A.: Embolizacja jako metoda leczenia obustronnej pourazowej bezpośredniej przetoki szyjno-jamistej. Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 296-299
 17. Urbanik A., Nardzewska M., Karcz P., Kozub J., Hornowska E., Jadczak-Szumiło T.: Funkcjonowanie dziecka z FAS i pFAS na podstawie studium przypadku – analiza neuropsychologiczna. Annales of Pediatric Pathology 2012, 16 (1-2):61-66
 18. Gleń A., Urbanik A.: Diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 9-10: 47-50
 19. Kapuścińska K., Ślęczka P., Urbanik A.: Badanie USG w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 6: 51-54,
 20. Podloch M., Kozub J., Urbanik A.: Metodyka kontroli pracowni mammograficznych. Inżynier i fizyk medyczny 2012, 4 (1): 169- 172
 21. Podloch M., Kozub J., Urbanik A.: Kontrola techniczna aparatów mammograficznych w latach 2008-2011 w województwie małopolskim – analiza wyników. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 11: 50-54
 22. Szafirska M., Urbanik A.: Rola rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 3: 48-53
 23. Czupryna A., Szczepanik A.M., Nardzewska-Szczepanik M., Solecki R.: Tytuł: Badania diagnostyczne. Tytuł całości: W: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Elżbieta Walewska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012: 117-143, bibliogr. ISBN: 978-83-200-4397-6
 24. Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Otępienie czołowo-skroniowe. Rozdział 3. Problematyka neuroobrazowania w otępieniu czołowo-skroniowym Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 2012, ISBN: 978-83-757-1146-2
 25. Urbanik A.: Komentarz do: Znaczenie TK w ocenie i leczeniu chorych po urazach. Chirurgia po Dyplomie 2012, 7 (4): 39-40  
 26. Urbanik A.: Krzysztof Kmieć (13 marca 1950 – 13 marca 2011). Alma Mater 2011, 12: 58-59
 27. Grzybek M.: Ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) mózgowia u dorosłych pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania minimalnej encefalopatii wątrobowej. Praca doktorska
 28. Dubis A.: Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej. Praca doktorska
 29. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.: Is angiographic perfusion score assessed in patients with acute myocardial infarction correlated with cardiac magnetic resonance infarct size abd N-terminal pro-brain natriuretic peptide in 6-month follow-up. ECR European Congress of Radiology 2012, Wiedeń , B-0133
 30. Chrzan R.: Diagnostyka prostaty Szkoła Radiologii PLTR 2012, Kielce, Materiały dydaktyczne
 31. Chrzan R.: System PACS oczami radiologa. Śląska Konferencja Radiologiczna, Ustroń, Streszczenia
 32. Grochowska A.: Zatorowość płucna. V Cykliczny Kurs Medyczny – Obrazowanie Narządów Klatki Piersiowej „Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej” , Zegrze 2012, Streszczenia
 33. Janowski L., Wac K., Geissbuhler W., Urbanik A.: TeleUS: interactive, energy-efficient US-based tele-diagnosis services. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2012, 7(Suppl.1): S. 307-365
 34. Nowiński W., Gupta V., Qian G., Volkau I., Urbanik A., Yang G.L., Kazmierski J., He J., Ast J., Chrzan R.: Early detection of ischemic stroke on non-contrast CT. RSNA 2012, Chicago, USA, CODE LL-INE 1197-THA
 35. Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Kozub J., Karcz P., Jadczak-Szumiło T.: Central nervous systhem of children exposed to alkohol during the prenatal life. ECR European Congress of Radiology 2012, Wiedeń C-1345
 36. Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Kozub J., Karcz P., Jadczak-Szumiło T.: Central nervous systhem of children exposed to alkohol during the prenatal life. RSNA 2012, Chicago, USA, CODE VSPD11-05
 37. Wojciechowski W., Kapuścińska K., Urbanik A.: Pitfalls in magnetic resonance imaging of wrist. ECR 2012, Wiedeń C-2434
 38. Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Rzepecka-Woźniak E., Kluza P., Chrzan R., Kłys M.: Three year of routine post-mortem CT examinations in forensic practice in Poland 21st International Meeting on Forensic Medicine 2012 Sarajewo, Book of Abstracts

2013

 1. Brzegowy P., Popiela T. J.: Zastosowanie embolizacji wewnątrz-naczyniowej w leczeniu krwawień z nosa. Prz. Lek. 2013; 5: 248-250.
 2. Brzegowy P., Popiela T. J., Urbanik A.: Wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem stentów. Prz. Lek. 2013; 5: 251-254.
 3. Brzozowska-Czarnek A.: Analiza badanych parametrów lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem pod względem zgodności wyników pomiędzy dwoma badającymi osobami w echokardiografii i Kardio MR. Prz. Lek. 2013; 5: 262-267.
 4. Brzozowska-Czarnek A., Bryll A.: Ocena przerostu mięśnia lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przy pomocy badania Kardio MR. Prz. Lek. 2013; 5: 255-261.
 5. Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A.: The influence of the menstrual cycle on the result of brain examination with hydrogen magnetic resonance spectroscopy a pilot study. Neurol. Neurochir. Pol. 2013; 5: 450-455.
 6. Devan W. J., Falcone G. J., Anderson Ch. D., Jagiella J. M., Schmidt H., Hansen B. M., Jimenez-Conde J., Giralt-Steinhauer E., Cuadrado-Godia E., Soriano C., Ayres A. M., Schwab K., Baedorf Kassis S., Valant V., Pera J., Urbanik A., Viswanathan A., Rost N. S., Goldstein J. N., Freudenberger P., Stogerer E.-M., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D. L.,  Silliman S. L., Worrall B. B., Meschia J. F.,  Kidwell Ch. S., Montaner J., Fernandez-Cadenas I., Delgado P., Greenberg S. M., Roquer J., Lindgren A., Slowik A., Schmidt R., Woo D., Rosand J.,  Biffi A.: Heritability estimates identify a substantial genetic contribution to risk and outcome of intracerebral hemorrhage. Stroke 2013;  6: 1578-1583.
 7. Dubis A., Dubis P., Wyszyńska-Pawelec G, Podsiadło L.: Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej. Prz. Lek. 2013;  5: 268-273.
 8. Fedak A., Uchto W., Urbanik A.: Tytuł: Przezskórny drenaż wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jako metoda leczenia paliatywnego w nieoperacyjnych guzach wnęki wątroby. Prz. Lek. 2013;  5: 275-280.
 9. Kapuścińska K., Urbanik A.: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka. Prz. Lek. 2013; 5: 281-285.
 10. Karcz P., Urbanik A.: Spektroskopia protonowa mięśni podudzia przed i po wysiłku fizycznym. Lek. 2013; 5: 286-292.  
 11. Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T. J., Kulig J.: Vacuum-assisted core biopsy in diagnosis and treatment of intraductal papillomas. Clin. Breast Cancer 2013; 2: 129-132.
 12. Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T. J., Szpor J., Kulig J.: Mammotome biopsy in diagnosing and treatment of intraductal papilloma of the breast. Pol. Prz. Chir. 2013; 4: 210-215.
 13. Kleczyński P., Legutko J., Rakowski T., Dziewierz A., Siudak Z., Zdzienicka J., Brzozowska-Czarnek A., Surdacki A., Dubiel J. S., Dudek D.: Predictive utility of NT-pro BNP for infarct size and left ventricle function after acute myocardial infarction in long-term follow-up. Markers 2013; 3: 199-204.
 14. Kleinrok K., Podsiadło K., Sorysz T., Urbanik A.: Wpływ czynnika czasu w algorytmie diagnostycznym urazów stawu kolanowego na zdolność diagnostyczną badania rezonansu magnetycznego. Lek. 2013; 5 293-298.
 15. Nowinski W.L., Gupta V, Qian G., He J., Poh L.E., Ambrosius W. Chrzan R.M., Polonara G., Mazzoni C., Mol M., Salvolini L., Walecki J., Salvolini U.,Urbanik A., Kazmierski R.: Automatic detection, localization, and volume estimation of ischemic infarcts in noncontrast computed tomographic scans: method and preliminary results. Radiol. 2013; 9: 661-670
 16. Obtułowicz P., Urbanik A., Obtułowicz K.: Nawracające bóle brzucha i wodobrzusze u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym na tle niedoboru C1 inhibitora. Analiza retrospektywna.. Prz. Lek. 2013; 5: 299-302.
 17. Popiela T. J., Kibil W.,  Herman-Sucharska I., Urbanik A.: The use of magnetic resonance mammography in women at increased risk for developing breast cancer. Inne Tech. Mało Inwazyjne 2013; 1: 55-62.
 18. Popiela T., J., Brzegowy P., Kibil W.: Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Prz. Lek. 2013; 5: 303-307.
 19. Popiela T., J., Brzegowy P., Paciorek A.: Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do górnego odcinka przewodu pokarmowego. Prz. Lek. 2013; 5: 308-312.
 20. Pszonka J., Wendorff M., Jucha K., Bartynowska K., Urbanik A.: Radiografia rentgenowska jako metoda uszczegóławiająca analizę sedymentologiczną skał osadowych, na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty fliszowe). Prz. Lek. 2013; 5: 366-369.
 21. Sobiecka B., Urbanik A.: Tytuł: Porównanie przydatności wzorców zewnętrznego i wewnętrznego w diagnostyce HMRS guzów mózgowia. Prz. Lek. 2013; 5: 313-318.
 22. Sprężak K., Urbanik A.: Ocena przydatności metody znakowania spinów krwi tętniczej (arterial spin labeling, ASL) w rezonansie magnetycznym w diagnostyce obrazowej udaru niedokrwiennego mózgu. Prz. Lek. 2013; 5: 319-327.
 23. Szafirska M., Urbanik A., Róg T.: Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane – ocena w technice protonowej spektroskopii MR (1HMRS). Prz. Lek.: 2013; 5: 328-334.
 24. Urbanik A., Bartynowska K., Tomera M.: Obrazy radiograficzne muszli. Prz. Lek. 2013; 70: 370-372.
 25. Urbanik A., Chrzan R.: Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej. Lek. 2013; 5: 229-242.
 26. Wojciechowski W., Tabor S., Urbanik A. Assessing synovitis based on dynamic gadolinium-enhanced MRI and EULAR-OMERACT scores of the wrist in patients with rheumatoid arthritis. Exp. Rheumatol. 2013
 27. Wojciechowski W., Kapuścińska K., Urbanik A.: Najczęściej występujące pułapki diagnostyczne w obrazowaniu rezonansu magnetycznego nadgarstka. Lek. 2013; 5: 335-338.
 28. Wojciechowski, W., Czaplicka, K., Włodarczyk, J., & Tabor, Z.: Correlation between manual 0.2T MRI assessment of synovitis and EULAR-OMERACT scores of the wrist in patients with rheumatoid arthritis. Journal of Magnetic Resonance Imaging, doi:10.1002/jmri.24267
 29. Krupiński M., Urbańczyk-Zawadzka M., Banyś R. P., Irzyk M., Laskowicz B., Urbanik A.: Zmiana torbielowata w topografii niedrożnego, żylnego pomostu aortalno-wieńcowego. Prz. Lek.: 2013; 5: 351-352.
 30. Laskowicz B., Urbańczyk-Zawadzka  M., Krupiński M., Konieczyńska M., Irzyk M., Banyś R. P., Machnik R., Urbanik A.: Tytuł: Nieprawidłowy spływ żyły płucnej górnej prawej do żyły głównej górnej wraz ze współistniejącym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej o typie zatoki żylnej (ASD). Lek. 2013; 5: 353-355.
 31. Urbańczyk-Zawadzka M., Banyś R. P., Krupiński M, Urbanik A.: Tętniaki prawej tętnicy wieńcowej u pacjenta z podejrzeniem guza serca. Prz. Lek. 2013; 5: 356-358.
 32. Chrzan R.: Komentarz do: Diagnostyka i definicja nieszczelności zespolenia przewodu pokarmowego – punkt widzenia radiologa. Med. Prakt., Chir. 2013; 1: 25-26.
 33. Dubis A., Urbanik A.: Limfadenopatia szyjna – przyczyny i możliwości diagnostyczne.
  Stomatol. 2013; 23: 30-38.
 34. Herman-Sucharska I., Bożek P., Bryll A.: Wady rozszczepowe kręgosłupa – od diagnostyki do terapii. Prz. Lek. 2013; 5: 344-350.
 35. Matłok M., Chrzan R.: Diagnostyka i definicja nieszczelności zespolenia przewodu pokarmowego – punkt widzenia radiologa. Prakt., Chir. 2013; 1: 12-25.
 36. Sudoł-Szopińska I.,Urbanik A.: Diagnostic imaging of sacroiliac joints and the spine in the course of spondyloarthropathies. J. Radiol. 2013; 2: 43-49.
 37. Urbanik A., Kozub J.: Historia rentgenodiagnostyki Inżynier i Fizyk Medyczny, 2013, 6 (2): 305-309
 38. Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Urbanik A.: Atlas MR wad płodu Stron 254. Wydawnictwo: Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ : Okręgowa Izba Lekarska, 2013
 39. Rabinstein A.A., Resnick S.J. Obrazowanie w udarze mózgu. Pod redakcją Nyka W., Urbanik A.
  Tłumaczenie: Grzybek M. rozdział 13  Wrocław
 40. Chrzan R.: Ocena przydatności wieloparametrycznego badania MR w wykrywaniu raka strefy obwodowej gruczołu krokowego. Wydawnictwo ZamKor, Kraków, 2013, Praca habilitacyjna
 41. Werewka – Maczuga  A.: Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST Praca doktorska / Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik
 42. Bartynowska K., Urbanik A.: Obraz mózgowia w badaniu TK a stan neurologiczny i funkcjonalny pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U201
 43. Bryll A., Jurczak A., Urbanik A.: Zakłócenia w obrazie MR spowodowane przez materiały stomatologiczne. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P034
 44. Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.: Endowaskularne leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem stentów. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław, 2013, P134
 45. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Left ventricular hypertrophy in hypertensive patients, comparison of Cardiac Magnetic Resonance and echocardiographic analysis of morphological and functional LV-parameters.   Heart Failure Congress, Lisbon, 2013
 46. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:  A comparison between two investigators: differences of results of left ventricular parameters using echocardiography and Cardio MR in hypertensive patients.  ESCR 2013, London, Book of abstracts
 47. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Porównanie wyników oceny parametrów morfologicznych i czynnościowych lewej komory serca przy użyciu badania Echokardiograficznego i Kardio- MR u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U152
 48. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Czy angiograficzna ocean perfuzji mięśnia sercowego(APS) u pacjentów z ostrym zawałem koreluje z rozmiarem blizny pozawałowej ocenianej w Kardio MR oraz poziomem czynnika natriuretycznego ( NTpro-BNP) w badaniu kontrolnym po 6 miesiącach? 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P062
 49. Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.: Ocena przerostu mięśnia lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przy pomocy badania Kardio MR. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P063
 50. Chrzan R.: Objawy MR raka prostaty. Choroby cywilizacyjne XXI wieku: rak piersi i rak gruczołu krokowego w diagnostyce w rezonansie magnetycznym, XVII Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka, 2013
 51. Chrzan R.: Badanie „whole body” TK u pacjentów z urazami wielonarządowymi. Sympozjum naukowo-szkoleniowe Radiologia Wspólna Sprawa, Kraków 2013
 52. Chrzan R.: Rola badania MR we współczesnej diagnostyce raka gruczołu krokowego. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, S046
 53. Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A.: Zmiany metabolizmu mózgu w przebiegu cyklu miesięcznego oceniane w badaniu HMRS. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P019
 54. Chrzan R.: Wieloparametryczne badanie MRI w diagnostyce raka prostaty Sympozjum – Diagnostyka obrazowa w urologii, Gdańsk 2013
 55. Chrzan R., Rembak-Szynkiewicz J: Metodyka badania MR prostaty. Choroby cywilizacyjne XXI wieku: rak piersi i rak gruczołu krokowego w diagnostyce w rezonansie magnetycznym, XVII Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka 2013
 56. Chrzan R., Urbanik A.: Porównanie trafności poszczególnych technik wieloparametrycznego badania MR w wykrywaniu raka strefy obwodowej gruczołu krokowego, na podstawie oceny zdefiniowanej przez standard PI-RADS. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U120
 57. Fedak A., Szczecińska-Brzegowy D., Kucharski L., Urbanik A.: Tetniak żylny ( poszerzenie tętniakowate) żyły biodrowej zewnętrznej. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P061
 58. Fedak A., Uchto W., Urbanik A.: Przezskórny drenaż wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jako metoda leczenia paliatywnego w nieoperacyjnych guzach wnęki wątroby. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P133
 59. Grochowska A., Grzybek M., Urbanik A.: Computer-aided diagnosis (CAD), czyli komputerowo wspomagana diagnoza w zatorowości płucnej- doświadczenie własne. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U012
 60. Grzybek M., Urbanik A.: Ocena przydatności 1-HMRS mózgowia dorosłych pacjentów z przewklełymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania minimalnej encefalopatii wątrobowej (mEW). 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P018
 61. Gut M., Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Forsberg l., Binder M., Rymarczyk K., Grabowska A.: Wpływ wymuszonej praworęczności na organizację funkcjonalną mózgu osób leworęcznych. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P017
 62. Kleinrok K., Podsiadło K., Sorysz T., Urbanik A.: Odstepy czasu między urazem, badaniem rezonansu magnetycznego i artroskopią, a zdolność diagnostyczna MR w urazach stawu kolanowego. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U087
 63. Olszewska M., Kiełbasa G., Pękala P., Tomaszewski K.A., Mordarski K., Tomaszewska I.M., Tatoń G., Pasternak A., Chrzan R., Walocha J.: Badanie ultrasonograficzne zatok obocznych nosa – implikacje kliniczne objętości i wymiarów zatok w populacji polskiej. XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Słupsk.2013, Book of abstracts, s. 61-62, abstr. P 1.8.
 64. Podloch M., Urbanik A., Kozub J.: Analiza kontroli technicznej aparatów mammograficznych w latach 2008-2011 w województwie małopolskim. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P149
 65. Popiela T.J., Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D.: Postepowanie małoinwazyjne w brodawczakach wewnątrzprzewodowych piersi. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U075  
 66. Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.: Wewnątrznaczyniowa embolizacja przetoki szyjno-jamistej  – doświadczenie własne. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U196
 67. Siegel R., Urbanik A.: Ocena stopnia i rozległości rosorpcji korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław2013, P033
 68. Sprężak K., Urbanik A.: Ocena przydatności metody znakowania spinów krwi tętniczej (ASL) w rezonansie magnetycznym w diagnostyce obrazowej udaru niedokrwiennego mózgu. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P016
 69. Szafirska M., Róg T., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A.: Ocena zmian metabolicznych w istocie szarej mózgu w badaniu 1-HMRS pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P014
 70. Szafirska M., Róg T., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A.: Ocena zmian metabolicznych w istocie białej mózgu w badaniu 1-HMRS pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P015
 71. Tomaszewska I.M., Pliczko M., Frączek P., Gomulska M., Średniawa M., Sałapa K., Mizia E., Chrzan R., Tomaszewski K.A.: Sex determination based on the analysis of palatine bones. XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Słupsk.2013. Book of abstracts, s. 113-114, abstr. P 4.13.
 72. Trąbka- Janik E., Kułaga A., Szczudlik A., Grzybek M., Urbanik A.: Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w migrenie. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P013
 73. Werewka-Maczuga A., Chrzan R., Osiński T., Urbanik A.: Niekonwencjonalne obrazy TK w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U002
 74. Wojciechowski W.: Badania perfuzyjne MR w ocenie zmienionej zapalnie błony maziowej stawów nadgarstka oraz obrzęku szpiku kostnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013,  W062
 75. Urbanik A.: Diagnostyka zespołów otępiennych – na co zwrócić uwagę ? Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV, No.1(42)
 76. Urbanik A.: Przygotowanie do wyjazdu (konsultacja lekarska). Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV,No.1(42)
 77. Urbanik A.: Możliwości współczesnej radiologii. Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV,No.1(42)
 78. Zapała J., Szyper-Szczurowska J., Urbanik A., Szczurowski P., Karbowski K., Żakowska M.: Zastosowanie tomografii komputerowej w skojarzonym leczeniu ortopedyczno-chirurgicznym. PTO 17 Zjazd , Kazimierz Dolny 2013

2014

 1. Bociąga-Jasik M., Polus A., Góralska J., Raźny U., Siedlecka D., Zapała B., Chrzan R., Garlicki A., Mach T., Dembińska-Kieć A.: Impact of Antiretroviral Therapy on Selected Metabolic Disorders – Pilot Study. Adv. Clin. Exp. Med. 2014; 23 (4): 539-549.
 2. Janus D. M., Wojcik M., Zygmunt-Górska A., Wyrobek Ł., Urbanik A., Starzyk J. B.: Adipsic Diabetes Insipidus in Pediatric Patients. Indian J Pediatr. 2014; 81: 1307-1314.
 3. Justyna Kozub, Anna Paciorek, Andrzej Urbanik:  Funkcjonalne mapowanie mózgu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MR) – rola diagnostyki obrazowej w planowaniu zabiegów neurochirurgicznych. Inżynier i Fizyk Medyczny  2014; 1 (3): 19-22.
 4. Rakowski T., Dziewierz A., Legutko J., Kleczynski P., Brzozowska-Czarnek A., Siudak Z., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.: Creatine kinase-MB assessed in patients with acute myocardial infarction correlates with cardiac  magnetic resonance infarct size at 6-month follow up. Hellenic J Cardiol. 2014; 55 (1): 4-8.
 5. Tomaszewska I.M., Frączek P., Gomulska M., Pliczko M., Sliwińska A., Sałapa K., Chrzan R.,  Kowalski P.,  Nowakowski M., Walocha J.A.:  Sex determination based on the analysis of a contemporary Polish population’s palatine bones: a  computed tomography study of 1,200 patients. Folia Morphologica 2014; 73 (4): 462-468.
 6. Tomaszewska I.M., Kmiotek E.K., Pena I.Z., Sredniawa M., Czyżowska K., Chrzan R., Nowakowski  M., Walocha J.A.: Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal: a study of 1,500 head CT  scans and a systematic review of literature. Anat. Sci. Int. 2014
 7. Wcisło B., Cichocka M., Urbanik A.: Phosphorus Spectroscopy of Calf Muscles before and after Exercise. Pol J Radiol. 2014; 79:328-32.
 8. Urbanik A.: Współczesny zakład radiologii. OPM 2014; 10/2014: 31-34.
 9. Monika Nardzewska-Szczepanik: Ocena zmian strukturalnych ciała modzelowatego w badaniu rezonansu magnetycznegou dzieci  eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik
 10. Katarzyna Kapuścińska: Ocena Przydatności badania USG z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości w kwalifikacji do  operacyjnego leczenia zespołu kanału nadgarstka oraz w pooperacyjnej ocenie skuteczności  zastosowanego leczenia. Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik
 11. Anna Paciorek: Ocena czynników mogących potencjalnie wpłynąć na rozpoznawalność raka piersi w  mammograficznych badaniach skryningowych na podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego . Wykrywania Raka Piersi w województwie małopolski w latach 2007-2009. Promotor – dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
 12. Brzozowska – Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.: Is Cardiac Magnetic Resonance infarct size assessed in 6-month follow-up correlates with Creatine  Kinase-MB level assessed in patients witch Acute Myocardial Infarction. Acute Cardiovascular Care, Switzerland, Geneva, 18-20.10.2014.
 13. Chrzan R.: Gruczoł krokowy w badaniu rezonansu magnetycznego. Kurs szkoleniowy „MIEDNICA – dla tych, którzy pierwszy raz”, Lublin, 13-14.06.2014.

2015

 1. Kącki W., Tęsiorowski M., Chrzan R., Urbanik A.: Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu zabiegów ortopedycznych. Konferencja „Drukowanie 3d przyszłością w medycynie ?”. Centrum Edukacji Medycznej CEMED, Warszawa, 08.03.2015.
 2. Kącki W., Tęsiorowski M., Chrzan R., Urbanik A., Ozga P.: Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu endoprotezoplastyk stawu biodrowego u chorych ze  znacznymi deformacjami stawu po przebytej wrodzonej dysplazji. XL Zjazd Naukowy polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wrocław, 17- 21.09.2014.
 3. Kącki W., Rusińska M., Jasiewicz B., Chrzan R., Urbanik A., Tęsiorowski M.: Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych z zastosowaniem metody  Ilizarowa. XX Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa, ASAMI Poland, Uniejów, 13-
 4. 11.2014.
 5. Nowinski W., Chua B., Hnin Wut Yi S., Qian G., Shoon Let Thaung T., Yang Y., Nowinska N.,  Chrzan R., Urbanik A.: 3D interactive and stereotactic atlas of the skull base region correlated with vessels, cranial nerves, and  head muscles. ASNR 52-nd Annual Scientific Meeting of the American Society of Neuroradiology, Montreal,  Canada, 17-22.05.2014.
 6. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: PH Measurements of the Brain Using Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy ((31)PMRS) in  Healthy Men – Comparison of Two Analysis Methods. Pol J Radiol 2015; 80: 509-514. 
 7. Czaplicka K., Wojciechowski W., Włodarczyk J., Urbanik A., Tabor Z.: Automated  assessment of synovitis in 0.2 T magnetic resonance images of the wrist.Comput Biol  Med 2015; 67: 116-125.
 8. Górka J., Szczeklik W., Włudarczyk A., Łoboda P., Szczepański W., Musiał J.: Rapidly progressive interstitial lung fibrosis in a patient with amyopathic dermatomyositis (CADM)  and anti-MIDA5 antibodies. Pol Arch Med Wew 2015; 125 (9): 685-686.
 9. Kazimierczak W., Lazar A., Tomaszewska R., Popiela T. J., Koper K., Wicherek Ł., Dutsch-Wicherek  M.: Analysis of the intensity of immune cell infiltration and immunoreactivity of RCAS1 in diffuse large  B-cell lymphoma of the palatine tonsil and its microenvironment. Cell Tissue Res 2015; 361 (3): 823-831.
 10. Nowinski W. L., Thaung T. S. L., Chua B. C., Yi S. H. W.,  Ngai V., Yang Y., Chrzan R., Urbanik A.: Three-dimensional stereotactic atlas of the adult human skull correlated with the brain, cranial nerves,  and intracranial vasculature. J Neurosci Methods 2015; 246: 65-74.
 11. Nowinski W. L., Thaung T. S. L., Chua B. C., Yi S. H. W., Yang Y., Urbanik A.: Three-dimensional stereotactic atlas of the extracranial vasculature correlated with the intracranial  vasculature, cranial nerves, skull and muscles. Neuroradiol J 2015; 28 (2): 190-197
 12. Oleś K., Składzien J., Betlej M., Chrzan R., Mika J.: Spontaneous cerebrospinal fluid leak at the clivus. Videosurgery Miniinv 2015; 10 (4): 1-7, DOI: 10.5114/wiitm.2015.55676.
 13. Słowik A., Streb J., Chrzan R., Krzemieniecki K.:  Patient with metastatic renal cell carcinoma treated successfully with pazopanib for four years. OncoReview 2015; 5 (3) : A109-116.
 14. Soja J., Łoboda P.,  Mikrut S., Ćmiel A., Gross-Sondej I., Górka K., Kasper Ł., Andrychiewicz A., Pulka G., Reid M., Składek K.: Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methods. Pol Arch Med Wew 2015; 125 (9): 659-665.
 15. Sudoł Szopińska I., Urbanik A., Wojciechowski W., Warczyńska A., Kapuścińska K., Korkosz M., Jeka S., Kwiatkowska B.: Polish Medical Society of Radiology and Polish Society of Rheumatology Recommendations for  Magnetic Resonance Imaging of Musculoskeletal Disorders In Rheumatology. Pol J Radiol 2015; 80: 259-265.
 16. Sudoł Szopińska I., Urbanik A., Wojciechowski W., Warczyńska A., Kapuścińska K., Korkosz M., Jeka S., Kwiatkowska B.: Polish Medical Society of Radiology and Polish Society of Rheumatology Recommendations for  Magnetic Resonanse Imaging of Musculoskeletal Disorders In Rheumatology. Reumatologia 2015; 53 (4): 171-178.
 17. Tomaszewska I. M., Kmiotek E. K., Pena I. Z., Średniawa M.,  Czyżowska K., Chrzan R.,  Nowakowski M., Walocha J. A.: Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal: a study of 1,500 head CT  scans and a systematic review of literature. Anat Sci Int 2015; 90 (4): 287-297.  
 18. Włodarczyk J., Czaplicka K., Tabor Z., Wojciechowski W., Urbanik A.: Segmentation of bones in magnetic resonance images of the wrist. Int J Comput Assist Radiol Surg 2015; 10 (4): 419-431.
 19. Włodarczyk J., Wojciechowski W., Czaplicka K., Urbanik A., Tabor Z.: Fast automated segmentation of wrist bones in magnetic resonance images. Comput Biol Med 2015; 65: 44-53.
 20. Zieliński B., Skomorowski M., Wojciechowski W., Korkosz M., Sprężak K.: Computer aided erosions and osteophytes detection based on hand radiographs. Pattern Recogn 2015; 48 (7): 2304-2317
 21. Chrzan R., Urbanik A.: Transfer obrazów DICOM na nośnikach wymiennych – czy problemy to też standard? OPM 2015; 3: 42-47.
 22. Karbowski K., Chrzan R., Moskała M., Polak J., Urbanik A., Sujka W.: Reverse engineering in cranioplasty. Innovative technologies in biomedicine Med Prakt 2015: 101-108.
 23. Urbanik A.: Radiologia. Dzieje Medycyny w Polsce tom 2 PZWL 2015: 503-510.
 24. Chrzan R.: Badania obrazowe w szpiczaku plazmocytowym – wykorzystanie RTG, TK i MR w diagnostyce.  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 27.04.2015.
 25. Chrzan R.: Diagnostyka MR raka gruczołu krokowego  Warsztaty Tomografii Komputerowej, Ossa, 12-14.06.2015.
 26. Chrzan R.: Rak gruczołu krokowego w rezonansie magnetycznym. Kurs szkoleniowy „Miednica – dla tych, którzy pierwszy raz”, Łódź, 8-9.05.2015.

2016 

 1. Anderson CD, Falcone GJ, Phuah CL, (Urbanik A) et al:
  Group Author(s): Global Lipids Genetics Consortium ; Int Stroke Genetics Consortium Genetic variants in CETP increase risk of intracerebral hemorrhage. Annals of Neurology 2016; 80.5: 730-740
 2. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Differences in Metabolite Concentrations Between the Hemispheres of the Brain in Healthy Children: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study ((HMRS)-H-1). Journal of Child Neurology 2016; 31.11: 1296-1301
 3. Cichocka M, Kozub J, Karcz P, Urbanik A.: Regional Differences in the Concentrations of Metabolites in the Brain of Healthy Children: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy ((HMRS)-H-1) Study, Polish Journal of Radiology 2016; 81: 473-477
 4. Durlak W., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Klimek M.,  Karcz P., Dutkowska G., Nitecka M., Kwinta P.: Relationship between Proton Magnetic Resonance Spectroscopy of Frontoinsular Gray Matter and Neurodevelopmental Outcomes in Very Low Birth Weight Children at the Age of 4 PLOS ONE 11.5; Article Number: e0156064
 5. Dyląg K., Sikora-Sporek A., Bańdo B., Boroń-Zyss J., Drożdż D., Dumnicka P., Przybyszewska K., Sporek M., Walocha J., Wojciechowski W., Urbanik A.: Magnetic resonance imaging (MRI) findings among children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related neurodevelopmental disorders (ARND). Lek. 2016; T. 73, nr 9, s. 605-609
 6. Gomolka R., Chrzan R., Urbanik A., Nowinski W.: A Quantitative Method Using Head Noncontrast CT Scans to Detect Hyperacute Nonvisible Ischemic Changes in Patients With Stroke, Journal of Neuroimaging 2016; 26.6: 581-587
 7. Gorka K., Soja J., Jakiela B., Plutecka H., Gross-Sondej I., Cmiel A., Mikrut S., Loboda P., Andrychiewicz A., Jurek P., Sladek K.: Relationship between the thickness of bronchial wall layers, emphysema score, and markers of remodeling in bronchoalveolar lavage fluid in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives of Internal Medicine 2016;126.6: 402-410
 8. Kapuścińska K., Urbanik A.: Efficacy of high frequency ultrasound in postoperative evaluation of carpal tunnel syndrome treatment. Journal of ultrasonography 2016;16.64:16-24
 9. Latacz P., Simka M., Popiela T., Brzegowy P., Moskała M.: Endovascular management of carotid artery dissections with the use of new generation stents and protection systems. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016; 50.6: 481-486
 10. Oles K., Składzień J., Betlej M., Chrzan R., Mika J.: Spontaneous cerebrospinal fluid leak at the clivus. Wideochirurgia i inne techniki maloinwazyjne = Videosurgery and other miniinvasive techniques 2016;10.4: 593-9
 11. Skrzat J., Brzegowy P., Tarasiuk J., Wroński S., Spulber A., Walocha J.: Comparison of volumetric reconstructions obtained from CT and micro-CT scans of the petrous bone. Folia Med. Crac.2016; 56 nr 4, s. 63-70
 12. Wojciechowski W., Molka A., Tabor Z.: Automated measurement of parameters related to the deformities of lower limbs based on x-rays images. Computers in Biology And Medicine 2016;70:1-11
 13. Latacz P., Simka M., Ludyga T., Popiela TJ., Mrowiecki T.: Endovascular thrombectomy with the AngloJet System for the treatment of intermediate-risk acute pulmonary embolism: a case report of two patients. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej, 2016;12.1:61-64
 14. Szpakowicz J., Szpakowicz P., Urbanik A., Markuszewski L.: Splenic Artery Pseudoaneurysm Rupture into a Pancreatic Pseudocyst with its Subsequent Perforation as the Cause of a Massive Intra-Abdominal Bleeding – Case Report. Polski Przegląd chirurgiczny, 2016; 88.6:350-355
 15. Popiela T.J.: Thermographic Atlas Brest cancer. Wyd. Lekarskie PZWL 2016
 16. Urbanik A.: Radiologia. Dzieje medycyny w Polsce : opracowania i szkice. T. 3, Lata 1944-1989. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
 17. Urbanik M., Urbanik A.: Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1896-2016). Indygo, cop. 2016
 18. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Czy Ph Mózgu Wykazuje Różnice Płciowe? – Badania Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Pmrs). Does the Brain Ph Show Any Sex Differences? – Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy (Pmrs) Study
  41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 19. Łasocha B., Brzegowy P., Popiela T.: Skuteczność Mechanicznej Trombektomii w Leczeniu Ostrego Udaru Mózgu. The Efficacy of Mechanical Trombectomy in Acute Ischemic Stroke
  41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 20. Popiela TJ., Brzegowy P., Łasocha B., Urbanik A.: Skuteczność Mikrospiral Penumbra 400 w Embolizacji Dużych Tętniaków Mózgu. The Efficiency of Penumbra 400 Microcoils in Large Intracranial Aneurysms Embolization. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 21. Karcz P., Jurczak A., Herman-Sucharska I.: Implanty Stomatologiczne w Polu Magnetycznym o Różnym Natężeniu. Dental Implants in The Magnetic Field of Varying Intensity
  41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 22. Paciorek A., Popiela TJ, Kozub J.: Wpływ Budowy Piersi na Rozpoznawalność Raka Piersi w Badaniach Skryningowych na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009. The Effect of Breast Structure on Breast Cancer Detection in Mammographic Screening on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 23. Obuchowicz R., Kozioł M., Strojny K., Urbanik A.: Dysfunkcje Stawu Udowo – Rzepkowego Jako Najczęstsza Przyczyna Bólu Stawu Kolanowego Nie Związanego z Urazem Lub Zmianami Zwyrodnieniowymi. Patello-Femoral Malaligment Syndrome Is the Most Common Abnormality in The Group of Young Patients with Knee Pain Not Related to Degeneration Or Trauma. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 24. Obuchowicz R.: Diagnostyka Urazów Układu Mięśniowo Szkieletowego Związanych z Uprawianą Dyscypliną Sportu. Imaging of The Injuries of The Musculoskeletal System Associated with Different Sport Activities. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 25. Cichocka M., Kowalczyk B., Karcz P., Kozub J., Urbanik A.: Możliwości Wodorowej i Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego w Badaniach Mięśni Podudzia. Opportunities of Proton and Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy in Calf Muscle Studies. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 26. Herman-Sucharska I., Leśniak A., Klimek M., Karcz P., Durlak W., Nitecka M., Dutkowska G., Kubatkozielińska A., Romanowska-Dixon B., Kwinta P.: Związek Między Widzeniem Stereoskopowym i Percepcją Wzrokową a Zmianą Mikrostruktury Ciała Modzelowatego i Istoty Białej Płata Potylicznego u 4-Letnich Dzieci Urodzonych z Bardzo Małą Masą Ciała. Relationship Between Stereoscopic Vision, Visual Perception, and Microstructure Changes of Corpus Callosum and Occipital White Matter in The 4-Year-Old Very Low Birth Weight Children. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 27. Brzegowy P., Popiela TJ., Łasocha B.: Wyniki Wewnątrznaczyniowego Leczenia Tętniaków Wewnątrzczaszkowych z Użyciem Stentów Kierunkujących Przepływ Krwi Fred. Results of Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms with Fred Flow-Diverter Stents. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 28. Chrzan R., Urbanik A., Jurczyszyn A.: niskodawkowa Tomografia Komputerowej Całego Ciała (Whole Body Low Dose Computed Tomography – Wbldct) w Ocenie Pacjentów Ze Szpiczakiem Mnogim – Badanie Pilotowe. Whole Body Low Dose Computed Tomography – Wbldct in The Assessment of Multiple Myeloma Patients – Pilot Study. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 29. Grochowska A., Pędziwiatr M., Popiela TJ.: Sarkopenia u Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego
  Sarcopenia in Patients with Colorectal Cancer. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 30. Fedak A., Gleń A., Urbanik A.: Elastografia Ultrasonograficzna Swe (Shear Wave Elastography) Jako Metoda Oceny Stabilności Blaszki Miażdżycowej Tętnic Szyjnych- Porównanie z Badaniem Ceus (Contrast Enhanced Ultrasound)- Doniesienie Wstępne. Swe-Shear Wave Elastography As a Method of Evaluatation the Stability of Atherosclerotic Plaque Carotid Arteries – Comparison with Ceus (Cotrast Enhanced Ultrasonography) Study – Preliminary Report. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 31. Tabor Z., Wojciechowski W.: Komputerowe Metody Wykrywania Zmian Chorobowych w Badaniach Mr Nadgarstka u Pacjentów z Rzs. Computer Assisted Detection of Lesions in Mr Wrist Images of Patients with Rheumatoid Arthritis. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 32. Storman D., Zwinczewska H., Kozioł M., Strojny K., Urbanik A. (Opiekun): Obrazowanie Tomografii Komputerowej w Ocenie Zmian w Odcinku Szyjnym Kręgosłupa Związanych z Wiekiem. Computed Tomography Imaging in The Assessment of Age-Related Changes in Cervical Spine. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 33. Strojny K., Lorenc N., Kozioł M., Zwinczewska H., Domka J., Urbanik A. (Opiekun): Porównanie Parametrów Morfometrycznych w Pękniętych i Niepękniętych Tętniakach Wewnątrzczaszkowych – Badanie w Angiografii Tomografii Komputerowej. Comparison of The Morphometric Features of Ruptured and Unruptured Intracranial Aneurysms – Ct Angiography Study. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 34. Kozioł M., Strojny K., Zwinczewska H., Lorenc N., Domka J., Urbanik A. (Opiekun): Ocena Stopnia Pneumatyzacji Wyrostków Pochyłych Przednich w Tomografii Komputerowej Zatok Evaluation of Pneumatization Degree of The Anterior Clinoid Process in Sinus Computed Tomography. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 35. Kucybała I., Lorenc N., Zwinczewska H., Strojny K., Kozioł M., Urbanik A. (Opiekun): Współwystępowanie Dominującej Tętnicy Kręgowej z Czynnikami Ryzyka Miażdżycy i Zmianami Patologicznymi Naczyń Krążenia Mózgowego. Vertebral Artery Dominance – Association with Atherosclerosis Risk Factors and Presence of Related Cerebrovascular Pathologies. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 36. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Różne Metody Wyznaczania Wartości Ph Mózgu Przy Użyciu Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Pmrs). Different Methods of Brain Ph Value Determination Using Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy (Pmrs)
  41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 37. Gleń A., Paciorek A., Urbanik A.: Optymalizacja Wykrywania Wczesnego Udaru Niedokrwiennego Mózgu w Badaniu TK. Optimising Detection of Early Ischemic Stroke in Computed Tomography. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 38. Gleń A., Chrzan R., Urbanik A.: Ocena Ilościowa z Użyciem Parametrów Bezwzględnych Ttp, Ttd, Mtt i Względnych Rttp, Rttd, Rmtt Jako Narzędzie Pomocnicze w Wykrywaniu Wczesnych Zmian Niedokrwiennych w Badaniu Perfuzyjnym TK. Quantitative Assessment of Absolute Parameters Ttp, Ttd, Mtt and Related Rttp Rttd, Rmtt As An Auxiliary Tool in The Detection of Early Ischemic Changes in Perfusion Ct. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 39. Gleń A., Fedak A., Urbanik A.: Wpływ Programów Przekształcających Dane Akwizycyjne i Mapy Perfuzyjne na Wiarygodność Podziału Strefy Niedokrwiennej na Penumbrę i Core Impact of Programs Transformating Data Acquisition and Perfusion Maps on Ability to Define the Penumbra and Core in The Ischemic Area. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 40. Zwinczewska H., Kozioł M., Strojny K., Justyna Domka , Natalia Lorenc , Andrzej Urbanik: Pomiary Morfometryczne Zbiornika Okalającego u Dorosłych: Implikacje Kliniczne. Radiological Morphometry of Ambient Cistern in Adults: Clinical Implications. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 41. Widomska M., Zwinczewska H., Lorenc N., Kozioł M., Strojny K., Domka J., Urbanik A. (Opiekun): Rola tomografii komputerowej głowy w diagnostyce patologii wewnątrzczaszkowych u pacjentów przyjmowanych na oddziały ratunkowe. The Role of Unenhanced Head Ct in Diagnosis of Intracranial Pathologies in Patients Admitted to Emergency Room. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 42. Guz W., Pazdan D., Stachyra S., Świętoń F., Poręba P., Bednarz M., Lis A., Kazańska A., Krukowska J., Klęba J., Urbanik A.: Ocena morfometryczna ciała modzelowatego u osób zdrowych w grupach wiekowych i z podziałem na płeć, na podstawie badań MR. Morphometric Evaluation of Corpus Callosum in Healthy Individuals in Age Groups and With the Division According the Sex, on The Basis of Mri Studies. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 43. Fedak A., Ciecior M., Stępień M., Urbanik A.: Idiopatyczne Rozwarstwienie Pnia Trzewnego i Tetnicy Śledzionowej – Opis Przypadku. Idiopathic Dissection of The Celiac Trunk and Splenic Artery –Case Report. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 44. Janik K., Zwinczewska H., Domka J., Lorenc N., Strojny K., Kozioł M., Urbanik A. (Opiekun): Przypadkowe Znaleziska Patologiczne w Tomografii Komputerowej Jamy Brzusznej u Chorych z Nieoperowaną Jamą Brzuszną. Coincidental Pathological Findings in Abdominal Ct Scans in Patients with No History of Prior Abdominal Surgery. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 45. Ciuk S., Stręk M., Kucybała I., Widomska M., Strojny K., Janik K., Kozioł M., Storman D., Urbanik A. (Opiekun): Ocena Topografii Tętnic Nerkowych w Badaniu Tomografii Komputerowej Jamy Brzusznej Assessment of Topography of The Renal Arteries in The Study of Abdominal Computerized Tomography. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 46. Werewka-Maczuga A., Stępień M., Urbanik A.: Zmiany w Tkankach Nowotworowych Gist Pod Wpływem Terapii Imatinibem Oceniane w Badaniu Tomografii Komputerowej (TK). Evaluation of Alterations in Tumor Tissue of Gist in Ct Following the Treatment with Imatinib. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 47. Paciorek A., Popiela T.J., Kozub J.: Wpływ Oceny Badań Mammograficznych Przez Jednego Lub Dwóch Radiologów na Wykrywalność Raka Piersi na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009. The Effect of The Evaluation of A Mammogram by One Versus Two Radiologists on Breast Cancer Detection on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 48. Paciorek A., Popiela TJ., Gleń A.: Wpływ Doświadczenia Radiologa na Rozpoznawalność Raka Piersi w Badaniach Skryningowych na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009. The Effect of The Radiologist’S Experience on Breast Cancer Detectability in Mammographic Screening on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 49. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Zmienność Regionalna Składu Chemicznego Mózgu Dziecka w Badaniu Wodorowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Hmrs). Regional Variability of The Chemical Composition of A Child’s Brain in Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (Hmrs). 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 50. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Czy Lewa Półkula Mózgu Ma Inny Skład Chemiczny Niż Prawa? – Badanie Hmrs u Dzieci. Has the Left Hemisphere Different Chemical Composition Than the Right One? – Hmrs Study in Children. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 51. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Skład Chemiczny Mózgu u Dziewczynek i Chłopców – Badanie Wodorowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Hmrs). Chemical Composition in The Brain of Girls and Boys – Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (Hmrs). 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 52. Kozub J., Urbanik A., Paciorek A.: Wpływ Zastosowania Różnych Programów Komputerowych do Analizy Bold na Planowanie Zabiegów Neurochirurgicznych u Pacjentów z Guzami Mózgu Effect of Using Different Computer Programs to Analyze Bold on Planning Neurosurgical Procedures in Patients with Brain Tumor. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 53. Stręk M., Ciuk S., Strojny K., Storman D., Kozioł M., Janik K., Widomska M., Kucybała I., Urbanik A. (Opiekun): Zmiany Morfometryczne w Nerkach Zachodzące Wraz Ze Starzeniem Się Organizmu. Morphometric Changes in Kidneys That Develop Along with The Aging. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 54. Wojciechowski W.: Anatomia Układu Oddechowego – Możliwości Tk. Anatomy of The Respiratory System – Possibilities of Ct. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 55. Brzozowska-Czarnek A.: Wskazania, Metodyka i Obrazowanie Mr Serca. Cardio Mr – Methodology and Indications. 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 56. Chrzan R., Jurczyszyn A.: Przydatność niskodawkowej tomografii komputerowej całego ciała (WBLD CT) w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmocytowego – analiza 30 chorych  
 57. Wojciechowski W.: Reumatoidalne zapalenie stawów – nowe techniki w monitorowaniu aktywności choroby. Międzynarodowa Konferencja Ortopedyczno- Radiologiczna: Postępy w leczeniu i obrazowaniu ortopedycznym. Warszawa 2016
 58. Wojciechowski W., Korkosz M.: Ilościowa ocena zmian w RZS metodą rezonansu magnetycznego – monitorowanie postępu choroby i skuteczności leczenia. VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Wrocław 2016
 59. Wojciechowski W.: Określenie roli rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów z zastosowaniem metod automatycznej detekcji i analizy. Determination of the role of magnetic resonance imaging (MRI) in diagnostics of changes in the course of rheumatoid arthritis using automatic detection and analysis methods. Rozprawa habilitacyjna, 2016

2017

 1. Brzegowy P., Polak J., Wnuk J., Łasocha B., Walocha J., Popiela T.J.: Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms – retrospective study based on computed tomography angiography findings. Folia Morphol 2017; 3 [Epub ahead of print], 1-17
 2. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Evaluation of the brain pH using a phosphorus magnetic resonance spectroscopy technique – a comparison of women and men. Spectrosc. Lett. 2017; 50, 1, 1-4, il., bibliogr. 17 poz., abstr.
 3. Cichocka M., Urbanik A.: Various software packages for analysis of nuclear magnetic resonance spectroscopic data. Spectrosc. Spectr. Anal.  2017; 37, 10, 3307-3314, il., bibliogr. 33 poz., abstr.
 4. Chrzan R., Gleń A., Urbanik A.: How to avoid false positive hyperdense middle cerebral artery sign detection in ischemic stroke. Neurochir. Pol. 2017; 51, 5, 395-402, il., bibliogr. 26 poz., abstr.
 5. Chrzan R., Gleń A., Urbanik A.: Hyperdense middle cerebral artery sign as the only radiological manifestation of hyperacute ischemic stroke in computed tomography. Neurochir. Pol. 2017; 51, 1, 33-37, il., bibliogr. 28 poz., abstr.
 6. Chrzan R., Jurczyszyn A., Urbanik A.: Whole-Body Low-Dose Computed Tomography (WBLDCT) in Assessment of Patients with Multiple Myeloma – Pilot Study and Standard Imaging Protocol Suggestion. Pol. J. Radiol. 2017; 82, 356-363, il., bibliogr. 18 poz., sum.
 7. Devereaux P.J., Biccard B.M., Sigamani A., Xavier D., Chan M.T.V., Srinathan S.K., et. al.: Association of Postoperative High-Sensitivity Troponin Levels With Myocardial Injury and 30-Day Mortality Among Patients Undergoing Noncardiac Surgery. JAMA (Chic. Ill.) 2017; 317, 16, 1641-1651, il., bibliogr. 12 poz.
 8. Gomolka R.S., Chrzan R. M., Urbanik A., Kazmierski R., Grzanka A.D., Nowinski W.L.: Quantification of image contrast of infarcts on computed tomography scans. J. 2017; 30, 1, 15-22, il., bibiliogr. 35 poz., abstr.
 9. Kucybała I., Janik K. A., Ciuk S., Storman D., Urbanik A.: Nasal Septal Deviation and Concha Bullosa – Do They Have an Impact on Maxillary Sinus Volumes and Prevalence of Maxillary Sinusitis? J. Radiol. 2017; 82, 126-133, il., bibliogr. 58 poz., sum.
 10. Latacz P., Simka M., Brzegowy P., Janas P., Kazibudzki M., Pieniążek P., Ochała A., Popiela T.J., Mrowiecki T.: Patient- and lesion-tailored algorithm of endovascular treatment for arterial occlusive disease of extracranial arteries supplying the brain: safety of the treatment at 30-day follow-up. Postępy Kardiol. Interwencyjnej 2017; 13, 1, 53-61, bibliogr. 29 poz., abstr.
 11. Latacz P., Simka M., Popiela T. J., Kazibudzki M., Mrowiecki T.: Early results of endovascular treatment of patients with bilateral stenoses of the internal carotid arteries using proximal protection systems at 30-day follow-up. Neurochir. Pol. 2017; 51, 5, 375-381, il., bibliogr. 22 poz., abstr.
 12. Latacz P., Simka M., Kazibudzki M., Brzegowy P., Kesik J.J.: Safety and efficacy of endovascular treatment for carotid artery stenoses using proximal protection systems: 30-day follow-up. Acta Angiologica: 2017; 23, 1, 1-8
 13. Paluch Ł., Nawrocka-Laskus E., Dąbrowska A., Popiela T.J., Walecki J.: Ultrasound Elastography for Determination of the Age of Venous Thrombi. Evaluation of Thrombus Evolution in Patients After Sclerotherapy. Pol. J. Radiol.2017; 82, 88-91, il., bibliogr. 6 poz., sum.
 14. Popiela T. J., Brzegowy P., Łasocha B., Urbanik A.: The effectiveness of Penumbra 400 micro-coils in the embolization of large cerebral aneurysms. Neurochir. Pol. 2017; 51, 4, 304-310, il., bibliogr. 12 poz., abstr.
 15. Słowik A., Wnuk M., Brzegowy P., Chrzanowska-Waśko J., Golenia A., Łasocha B., et al.: Mechanical thrombectomy in acute stroke – Five years of experience in Poland. Neurochir. Pol. 2017; 51, 5, 339-346, il., bibliogr. 34 poz., abstr.
 16. Słowik A., Brzegowy P., Włoch-Kopeć D., Chrzanowska-Waśko J., Golenia A., Ferens A., Łasocha B., Serednicki W., Wnuk M., Popiela T.: Mechaniczna trombektomia jako metoda leczenia przyczynowego udaru mózgu – doświadczenia własne. Postępy Pol. Med. Farm. 2017; 5, 1, 19-28, il., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
 17. Urbanik A., Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Herman-Sucharska I.: Brain Maturation-Differences in Biochemical Composition of Fetal and Child’s Brain. Fetal Pediatr. Pathol. 2017; 36, 5, 380-386
 18. Werewka-Maczuga A., Stępień M., Urbanik A.: Evaluation of Alterations in Tumor Tissue of Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) in Computed Tomography Following Treatment with Imatinib. J. Radiol. 2017; 82, 817-826, il., bibliogr. 25 poz., sum.
 19. Cichocka M., Urbanik A.: Widmo protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H MRS) mózgu dorosłego człowieka. Inż. Med. Fiz. 2017; 6, 3, 193-196, il., bibliogr. 34 poz., abstr., streszcz.
 20. Brzegowy P., Popiela T.J.: Rola leczenia wewnątrznaczyniowego w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. Neurol. Dypl. 2017; 12, 1, 7-14, il., bibliogr. 14 poz.
 21. Guz W., Bober Z., Ożóg Ł., Truszkiewicz A., Przypek A., Aebisher D., Bartusik-Aebisher D., Urbanik A.: Clinical application of advanced neuroimaging techniques – Magnetic Resonance Spectroscopy. Eur. J. Clin. Exp. Med. 2017; 15, 2, 133-140, il., bibliogr. 26 poz., abstr.
 22. Guz W., Bober Z., Ożóg Ł., Truszkiewicz A., Przypek A., Aebisher D., Bartusik-Aebisher D., Urbanik A.: ASL (Arterial Spin Labeling) – historical and current perfusion MR methods. Eur. J. Clin. Exp. Med. 2017;15, 2, 145-150, bibliogr. 22 poz., abstr
 23. Urbanik A.: Aktualne zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2017, 11-12, 27
 24. Chrzan R.: Komentarz dr. hab. n. med. R.a Chrzana do artykułów „Lite guzy wątroby” i „Przypadkowo wykryte guzy wątroby”. Med. Prakt. – Chir. 2017, 1, 64-66
 25. Urbanik A., Zespół Pracowni TK Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Muszle w promieniach X. Alma Mater (Krak.) 2017/2018, 198, 108-109, il.
 26. Sieroń D., Wojciechowski W.: Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji. Wstęp do diagnostyki obrazowej i radiologii w rehabilitacji. PZWL, 2017; 1-6
 27. Sieroń D., Wojciechowski W.: Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji. Obrazowanie mózgu. PZWL, 2017,  6-19
 28. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Brain pH determination using phosphorus magnetic resonance spectroscopy – two methods. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 29. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Chemical composition of brain in children – proton magnetic resonance spectroscopy study. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 30. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Does HMRS study show hemisphere differences in chemical composition in children? ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 31. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Phosphorus magnetic resonance spectroscopy study shows no sex differences in brain pH. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 32. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Calf muscles examined by proton and phosphorus magnetic resonance spectroscopy. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 33. Chrzan R., Gleń A., Urbanik A.: The impact of HMCAS in hyperacute ischaemic stroke on its final extent measured by ASPECTS. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 34. Kozub J., Paciorek A., Cichocka M., Urbanik A.: Comparative evaluation of different computer programs for the analysis of the BOLD fMRI studies in patients with brain tumors. ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 1-5.03.2017
 35. Ciuk S., Kucybała I., Widomska M., Polak J., Stręk M., Tęczar J., Urbanik A. tutor:  The assessment of anatomic and morphometric characteristicts of the spleen and its realtion to the liver with use of computed tomography and 3D reconstructions.   Lek.  2017; 74, 1, 120,  International Medical Students Conference, Kraków, 27-29 kwiecień 2017.
 36. Krupa K., Kucybała I., Polak J., Wnuk J., Gajdosz A., Urbanik A. tutor, Brzegowy P. tutor: Endovascular interventions in intracranial aneurysms. Prz. Lek. 2017; 74, 1, 120, International Medical Students Conference, Kraków, 27-29 kwiecień 2017.
 37. Pękala P.A., Drzymała A., Henry B.M., Rok T., Wojciechowski W., Kaythampillai L., Tomaszewski K.A.: Age-related changes in the anatomy of the Achilles tendon insertion. 17th Biennial Congress South African Sports Medicine Association SASMA 2017: Integrate Accelerate Elevate, Cape Town, South Africa, 24-27 October 2017
 38. Pękala P.A., Drzymała A., Henry B., Wojciechowski W., Kowalski W., Walocha J. A., Tomaszewski K. A.: Clinical Anatomy of the Calcaneal Bone and the Achilles Tendon: A Magnetic Resonance Imaging Study. 40th Annual Scientific Meeting Singapore Orthopaedic Association : Advances in foot and ankle; Diabetic foot to elite athlete, Singapore, 2-4 November, 2017
 39. Pękala P. A., Kaythampillai L., Drzymała A., Wojciechowski W., Loukas M., Walocha J. A., Tomaszewski K. A.: Does age and sex influence the relationship between the plantar fascia and the Achilles tendon? 14th Annual Conference of the Australian and New Zealand Association of Clinical Anatomists, Auckland, New Zealand, 4th-6th December 2017
 40. Polak J., Wnuk J., Kliś K., Kucybała I., Krupa K., Brzegowy P. tutor, Urbanik A. tutor, Krzyzewski R. tutor: Factors influencing the choice of treatment of intracranial aneurysms. Lek. 2017; 74, 1, 124, International Medical Students Conference, Kraków, 27-29 kwiecień 2017
 41. Tgczar J., Kucybała I., Gajdosz A., Krupa K., Wnuk J., Widomska M., Urbanik A. tutor: A practical approach to the spleen volume assessment in computed tomography: linear measurements, 2D and 3D coefficients. Lek., International Medical Students Conference, Kraków, 27-29 kwiecień 2017
 42. Urbanik A.: Starzenie się mózgu oczami radiologa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego- sesja radiologiczna
 43. Grochowska A., Bryl A., Popiela T.J.: Computer tomography and madnetic resonace angiography, str. 17-24, In: Lower limb interventions (red. Bartuś, Zoltan Ruzsa)
  Edizioni Minerva Medica, Torino 2017

2018

 1. Bryll A.: Rezonans magnetyczny. [W: Obrazowanie w SOR. W: Procedury diagnostyczno-terapeutyczne w SOR] str. 101-102.W: Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. Redakcja naukowa Leszek Brongel.  Warszawa, PZWL 2018
 2. Brzegowy P., Polak J., Wnuk J., Łasocha B., Walocha J., Popiela T.J.: Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms – retrospective study based on computed tomography angiography findings.
  Folia Morphol. 2018 : Vol. 77, nr 3, s. 434-440  DOI: 10.5603/FM.a2017.0112
 3. Chrzan R., Urbanik A.: The assessment of diagnostic medical images using 10-bit grayscale – fact or myth? Pol. J. Radiol. 2018 : Vol. 83, s. e127-e132,    DOI: 10.5114/pjr.2018.75877
 4. Cichocka M., Bereś A.: From fetus to older age: a review of brain metabolic changes across the lifespan. Ageing Res. Rev. 2018 : Vol. 46, s. 60-73     DOI: 10.1016/j.arr.2018.05.005
 5. Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.: Sex differences in brain metabolite concentrations in healthy children – proton magnetic resonance spectroscopy study (1 HMRS). Pol. J. Radiol. 2018 : Vol. 83, s. e24-e31   DOI: 10.5114/pjr.2018.74536
 6. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: Brain aging: Evaluation of pH using phosphorus magnetic resonance spectroscopy. Geriatr. Gerontol. Int. 2018 : Vol. 18, nr 6, s. 881-885   DOI: 10.1111/ggi.13272
 7. Cichocka M.: Computation and conversion of brain pH values obtained with two algorithms of phosphorus magnetic resonance spectroscopy data analysis. Spectrosc. Lett. 2018 : Vol. 51, nr 2, s. 118-121,    DOI: 10.1080/00387010.2018.1430703 
 8. Guz W., Pazdan D., Stachyra S., Świętoń F., Poręba P., Bednarz M., Lis A., Kazańska A., Krukowska J., Klęba J., Urbanik A.: Analysis of corpus callosum size depending on age and sex. Folia Morphol. 2018,    DOI: 10.5603/FM.a2018.0061
 9. Jaworek-Troć J., Zarzecki M., Mróz I., Troć P., Chrzan R., Zawiliński J., Walocha J., Urbanik A.: The total number of septa and antra in the sphenoid sinuses – evaluation before the fess. Folia Med. Crac. 2018: Vol. 58, nr 3, s. 67-81,   DOI: 10.24425/fmc.2018.125073
 10. Koziej M., Trybus M., Hołda M., Wnuk J., Polak J., Brzegowy P., Popiela T.J., Walocha J., Tomaszewski K., Chrapusta A.: The Superficial Temporal Artery: Anatomical Map for Facial Reconstruction and Aesthetic Procedures. Aesthet. Surg. J. 2018: Oct 23. DOI: 10.1093/asj/sjy287
  Kucybała I., Urbanik A., Wojciechowski W.: Radiologic approach to axial spondyloarthritis: where are we now and where are we heading? Rheumatol. Int. 2018 : Vol. 38, nr 10, s. 1753-1762,    DOI: 10.1007/s00296-018-4130-1
 11. Latacz P., Simka M., Serednicki W., Konduracka E., Mrowiecki W., Słowik A., Łasocha B., Mrowiecki T., Popiela T.J.: Treatment of high- and intermediate-risk pulmonary embolism using the AngioJet percutaneous mechanical thrombectomy system in patients with contraindications for thrombolytic treatment – a pilot study. Wideochir. Inne Tech. Mało Inwazyjne /Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018. Vol. 13, nr 2, s. 233-242,     DOI: 10.5114/wiitm.2018.75848
  Obuchowicz R., Nurzynska K., Obuchowicz B., Urbanik A., Piórkowski A.: Caries detection enhancement using texture feature maps of intraoral radiographs. Oral Radiol.  2018 : Nov 9.   DOI: 10.1007/s11282-018-0354-8 
 12. Popiela T.J.: Komentarz do: Rewolucja w leczeniu świeżego udaru mózgu – praktyczne wprowadzenie do trombektomii mechanicznej. Med. Prakt. – Neurol  2018, nr 1, s. 29-31
 13. Popiela T.J.: Komentarz do: Wytyczne z 2018 roku dotyczące wczesnego leczenia pacjentów ze świeżym udarem niedokrwiennym – cz. II. Wytyczne dla specjalistów służby zdrowia opracowane przez American Heart Association oraz American Stroke Association. Med. Prakt. – Neurol. 2018, nr 5, s. 21-23, bibliogr. 5 poz.
 14. Popiela T.J.: Tytuł oryginału: Wstęp. [W: Obrazowanie w SOR. W: Procedury diagnostyczno-terapeutyczne w SOR] str. 74-75. W: Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. Redakcja naukowa Leszek Brongel. Warszawa, PZWL 2018.
 15. Różyło-Kalinowska I., Walawska B., Predko-Engel A., Jurkiewicz E., Urbanik A.: Komunikat na temat diagnostyki rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych. Forum Ortodont. 2018 : vol. 14, nr 1, s. 81-83,
 16. Stępień M., Chrzan R., Gawlas W.: In vitro analysis of urinary stone composition in dual-energy computed tomography. Pol. J. Radiol. 2018 : Vol. 83, s. e421-e 425    DOI: 10.5114/pjr.2018.79588
  DOI: 10.5114/pjr.2018.79588 
 17. Śmierciak N., Krzyściak W., Szwajca M., Kazek G., Urbanek K., Bryll A., Pilecki M.: Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii: pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną. Psychol. Klin. 2018 : Vol. 18, nr 4, s. 388-398    DOI: 10.15557/PiPK.2018.0046  
 18. Urbanik M., Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Herman-Sucharska I.: Evaluation of changes in biochemical composition of fetal brain between 18th and 40th gestational week in proton magnetic resonance spectroscopy. J. Matern.-Fetal Neonatal Med.  2018,  Feb 20:1-7.  DOI: 10.1080/14767058.2018.1439009. 
 19. Witowski J., Wake N., Grochowska A., Sun Z., Budzyński A., Major P., Popiela T. J., Pędziwiatr M.:
  Investigating accuracy of 3D printed liver models with computed tomography.
  Imaging Med. Surg. 2018 : DOI: 10.21037/qims.2018.09.16  
 20. Woziwodzka K., Krzanowska K., Szafirska M., Krzanowski M., Dziewierz A., Sułowicz W.: Isolated carotid artery fibromuscular dysplasia unifocal type diagnosed in the postpartum period. Postępy Kardiol. Interwencyjnej / Adv. Interv. Cardiol. 2018 : Vol. 14, nr 2, s. 214-215,DOI: 10.5114/aic.2018.76421  
 21. Krupa K., Tęczar J., Ciuk K., Polak M., Gajdosz A., Wnuk J., Urbanik A.: Calcified carotid atherosclerotic plaques and abnormal geometry of arteries supplying the brain – do they correlate with ischaemic changes of the brain? 14th Warsaw International Medical Congress, Warsaw, Poland, 10th-13th May, 2018 : abstract book. 
 22. Kucybała I., Kliś M., Giliavas J., Krupa K., Polak J., Urbanik U.: Anatomic variations of carotid and main cerebral arteries and their correspondence to cerebral aneurysm formation. 14th Warsaw International Medical Congress, Warsaw, Poland, 10th-13th May, 2018 : abstract book.
 23. Pękala P., Drzymała A., Mizia E., Wojciechowski W., Rok T., Henry B., Tomaszewski K.: Aging of the achilles tendon insertion – an MRI-based study. ICMRI 2018 : the 6th International congress on Magnetic Resonance Imaging & 23rd Annual Scientific Meeting of KSMRM, Seoul, Korea, March 29-31, 2018. Abstract book  
 24. Pękala P.A., Rok T., Drzymała A., Kowalczyk K.A., Kucharska A., Wojciechowski W., Tatoń G., Tomaszewski K.A.: Model starzenia się przyczepu ludzkiego ścięgna Achillesa. XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Wrocław, 10-12 maja 2018 roku. Książka streszczeń
 25. Tęczar J., Ciuk K., Polak K., Gajdosz A., Wnuk J., Urbanik A.: Incidental findings in patients with suspected pulmonary embolism diagnosed with use of pulmonary CT angiography. 14th Warsaw International Medical Congress, Warsaw, Poland, 10th-13th May, 2018 : abstract book.  
 26. Cichocka M.: Określenie modelu metabolicznego mózgu u dzieci z wykorzystaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H MRS) Determination of metabolic brain model in children using proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) Rozprawa doktorska 2018
 27. Fedak A.: Porównanie technik ultrasonograficznych w możliwości oceny stabilności blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych, Rozprawa doktorska 2018

2019

 1. Blat A., Dybas J., Chrabaszcz K., Bulat K., Jasztal A., Kaczmarska M., Pulyk R., Popiela T.J., Słowik A., Malek K., A.ski M.G., Marzec K.M.: FTIR, Raman and AFM characterization of the clinically valid biochemical parameters of the thrombi in acute ischemic stroke. Scientific Reports 2019 : Vol. 9,  1-7
 2. Bryll A., Krzyściak W., Jurczak A., Chrzan R., Lizoń A., Urbanik A.: Changes in the Selected Antioxidant Defense Parameters in the Blood of Patients after High Resolution Computed Tomography. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019 : Vol. 16, nr 9, 1-17
 3. Brzegowy K., Zarzecki M.P., Musiał A., Aziz H.M., Kasprzycki T., Shane Tubbs R., Popiela T.J., Walocha J.A.: The Internal Cerebral Vein : New Classification of Branching Patterns Based on CTA. American Journal of Neuroradiology 2019 : Vol. 40, nr 10, 1719-1724
 4. Brzegowy P., Kucybała I., Krupa K., Łasocha B., Wilk A., Latacz P., Urbanik A., Popiela T.J.: Angiographic and clinical results of anterior communicating artery aneurysm endovascular treatment. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019 : Vol. 14, nr 3, 451-460.
 5. Chrzan R., Gleń A., Bryll A., Urbanik A.: Computed Tomography Assessment of Brain Atrophy in Centenarians. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019 : Vol. 16, nr 19, 1-11
 6. Chrzan R., Karbowski K., Pasternak A.: Do we really need three-dimensional convex inguinal hernia meshes? Hernia 2019 : Nov 26[Online ahead of print]
 7. Fawrowicz M., Bohaterewicz B., Ceglarek A., Cichocka M., LE.ndowska K., Sikora-Wachowicz B., Ogińska H., Beres A., Olszewska J., M. M.: Beyond the Low Frequency Fluctuations : Morning and Evening Differences in Human Brain. Frontiers in Human Neuroscience 2019 : Vol. 13, 1-6
 8. Gleń A., Chrzan R., Urbanik A.: The effect of software post-processing applications on identification of the penumbra and core within the ischaemic region in perfusion computed tomography
  Polish Journal of Radiology 2019 : Vol. 84,  e118-e125
 9. Gołasa P., Woziwodzka K., Krzanowski M., Urbanik A., Kuźniewski M., Krzanowska K.: Ovarian fibrothecoma in a young pregnant woman with lupus nephritis undergoing hemodialysis. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2019 : Vol. 129, nr 6,  422-423
 10. Guz W., Pazdan D., Stachyra S., Świętoń F., Poręba P., Bednarz M., Lis A., Kazańska A., Krukowska J., Klęba J., Urbanik A.: Analysis of corpus callosum size depending on age and sex. Folia Morphologica 2019 : Vol. 78, nr 1, 24-32
 11. Koziej M., Polak J., Wnuk J., Trybus M., Walocha J., Chrapusta A.,  Brzegowy P., Mizia E., Popiela T.J., Hołda M.: The transverse facial artery anatomy: Implications for plastic surgery procedures. PLoS One 2019 : Vol. 14, nr 2 art. no.e0211974,  1-11
 12. Koziej M., Trybus M., Hołda M., Polak J., Wnuk J., Brzegowy P., Popiela T.J., Walocha J., Chrapusta A.: Anatomical Map of the Facial Artery for Facial Reconstruction and Aesthetic Procedures. Aesthetic Surgery Journal 2019 : Vol. 39, nr 11, 1151-1162
 13. Koziej M., Trybus M., Hołda M., Wnuk J., Polak J., Brzegowy P., Popiela T.J., Walocha J., Tomaszewski K., Chrapusta A.: The Superficial Temporal Artery: Anatomical Map for Facial Reconstruction and Aesthetic Procedures. Aesthetic Surgery Journal 2019 : Vol. 39, nr 8,  815-823
 14. Kucybała I., Ciuk S., Urbanik A., Wojciechowski W.: The usefulness of diffusion-weighted imaging (DWI) and dynamic contrast-enhanced (DCE) sequences visual assessment in the early diagnosis of axial spondyloarthritis. Rheumatology International  2019 : Vol. 39, nr 9, 1559-1565
 15. Kwinta B., Kliś K.M., Krzyżewski R.M., Wilk A., Dragan M., Grzywna E., Popiela T.J.: Elective Management of Unruptured Intracranial Aneurysms in Elderly Patients in a High-Volume Center. World Neurosurgery 2019 : Vol. 126, e1343-e1351
 16. Łasocha B., Brzegowy P., Słowik A., Latacz P., Pułyk R., Popiela T.J.: Outcome estimation based on multimodal computed tomography examination in acute ischaemic stroke patients treated with mechanical thrombectomy. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019 : Vol. 14, nr 4,  560-566
 17. Latacz P., Simka M., Bryll A., Piwowarczyk M., Gajos G., Popiela T.J.: Cerebral ischemic lesions on diffusion-weighted magnetic resonance imaging after carotid eversion endarterectomy vs carotid stenting with a proximal protection device: results of a randomized prospective trial. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2019 : Vol. 129, nr 7-8,  563-566
 18. Latacz P., Simka M., Brzegowy P., Piwowarczyk M., Popiela T.J.: Mechanical rotational thrombectomy with Rotarex system augmented with drug-eluting balloon angioplasty vs. stenting for the treatment of acute thrombotic and critical limb ischaemia in the femoropopliteal segment. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019 : Vol. 14, nr 2, 311-319
 19. Latacz P., Simka M., Brzegowy P., Słowik A., Popiela T.J.: Endovascular management of carotid and vertebral artery dissections with new generation double-mesh stent and protection systems – single-center early and midterm results. Advances in Interventional Cardiology 2019 : Vol. 15, nr 3, 321-327
 20. Marini S., Crawford K., Morotti A., Lee M.J., Pezzini A., Moomaw Ch.J., Flaherty M.L., Montaner J., Roquer J., Jimenez-Conde J., Giralt-Steinhauer E., Elosua R., Cuadrado-Godia E., Soriano-Tarraga C., Słowik A., Jagiella J.M., Pera J., Urbanik A., Pichler A., Hansen B.M, McCauley J.L., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D.L., Silliman S.L., Worrall B.B., Meschia J.F, Kidwell Ch.S., Testai F.D., Kittner S.J., Schmidt H., Enzinger Ch., Deary I.J., Rannikmae K., Samarasekera N., Sudlow R.L., Klijn C.J.M., van Nieuwenhuizen K.M., Fernandez-Cadenas I., Delgado P., Norrving B., Lindgren A., Goldstein J.N., Viswanathan A., Greenberg S.M., Falcone G.J., Biffi A., Langefeld C.D., Woo D., Rosand J., Anderson Ch.D.: Association of Apolipoprotein E With Intracerebral Hemorrhage Risk by Race/Ethnicity. JAMA Neurology 2019 : Vol. 76, nr 4, 480-491
 21. Obuchowicz R., Nurzyńska K., Obuchowicz B., Urbanik A., Piórkowski A.: Use of Texture Feature Maps for the Refinement of Information Derived from Digital Intraoral. Radiographs of Lytic and Sclerotic Lesions. Applied Sciences 2019 : Vol. 9, nr 15, 1-14
 22. Obuchowicz R., Urbanik A., Piórkowski A.: Novel Technique for Growth Plate Analysis Based on the Superposition of T1- and T2-weighted MR Imaging of Adolescent Wrists. Magnetic Resonance in Medical Sciences 2019 : Aug 2. doi: 10.2463/mrms.tn.2019-0052
 23. Pękala P.A., Drzymała A., Kaythampillai L., Skinningsrud B., Mizia E., Rok T., Wojciechowski W., Tomaszewski K.A.: The influence of aging on the insertion of the Achilles tendon: A magnetic resonance study. Clinical Anatomy 2019 : Jul 13. doi: 10.1002/ca.23431. [Epub ahead of print]
 24. Polak J., Ciuk S., Kucybała I., Giliavas J., Gajdosz A., Urbanik A.: Cerebral aneurysms – are they associated with anatomic variations of carotid and main cerebral arteries? World Neurosurgery 2019 : Vol. 124, e604-e608
 25. Popiela T.J.: Wytyczne dotyczące trombektomii mechanicznej w leczeniu świeżego udaru niedokrwiennego : Komentarz do artykułu z numeru 3/2019. Medycyna Praktyczna. Neurologia 2019, nr 5,  60-62
 26. Przybylik-Mazurek E., Minasyan M., Witoszek A., Szumińska M., Sowa-Staszczak A., Jakubowska M., Urbanik A., Hubalewska-Dydejczyk A.: Ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome originating in maxillary sinus papilloma with a relapse in an non-localized origin. Przegląd Lekarski 2019 : Vol. 76, nr 10,  520-523
 27. Różyło-Kalinowska I., Walawska B., Predko-Engel A., Jurkiewicz E., Urbanik A.: Magnetic resonance imaging in orthodontic patients. Guidelines of the Polish Orthodontic Society (PTO), the Polish Medical Radiological Society (PLTR), and the Polish Dental Association (PTS). Journal of Stomatology 2019 : Vol. 72, nr 1, 1-3
 28. Sierzega M., Chrzan R., Wiktorowicz M., Kolodziejczyk P., Richter P.: Prognostic and predictive implications of sarcopenia in Western patients undergoing gastric resections for carcinoma of the stomach. Journal of Surgical Oncology 2019 : May 23. doi: 10.1002/jso.25509.,  1-11
 29. Sierzega M., Chrzan R.: Sarcopenia associated with gastric cancer. Journal of Surgical Oncology 2019 : Vol. 120, nr 8, 1509
 30. Skrzat J., Zdilla M.J.,  Brzegowy P., Hołda M.: 3D printed replica of the human temporal bone intended for teaching gross anatomy. Folia Medica Cracoviensia 2019 : Vol. 59, nr 3, 23-30
 31. Skwirczyński M.J., Gąciarz T., Skomorowski M., Wojciechowski W.: Automated Measurement Of Foot Deformities: Flatfoot, High Arch, Calcaneal Fracture. Image Analysis & Stereology 2019 : Vol. 38, nr 2, 161-172
 32. Sulicka-Grodzicka J., Strach M., Okoń K., Wojciechowski W., Korkosz M.: Intravascular large cell lymphoma mimicking central nervous system vasculitis in a patient with rheumatoid arthritis (RCD code: VI.2C.2). Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2019 : Vol. 4, nr 1, 15-17
 33. Urbanik A., Chrzan R.: Nowe metody kształcenia studentów w zakresie radiologii. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2019, nr 6,  65-67
 34. Urbanik A., Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Herman-Sucharska I.: Evaluation of changes in biochemical composition of fetal brain between 18th and 40th gestational week in proton magnetic resonance spectroscopy. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine  2019 : Vol. 32, nr 15,  2493-2499
 35. Witowski J., Budzyński A., Grochowska A., Ballard D.H., Major P., Rubinkiewicz M., Złahoda-Huzior A., Popiela T.J., Wierdak M., Pędziwiatr M.: Decision-making based on 3D printed models in laparoscopic liver resections with intraoperative ultrasound : a prospective observational study. European Radiology 2019 : [Ahead of print], 1-13,
 36. Witowski J., Wake J., Grochowska A., Sun Z., Budzyński A., Major P., Popiela T.J., Pędziwiatr M.: Investigating accuracy of 3D printed liver models with computed tomography. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 2019 : Vol. 9, nr 1, 43-52
 37. Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.: How does brain pH change with age in humans? – phosphorus magnetic resonance spectroscopy (31P MRS) study”, ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 27.02-03.03.2019
 38. Urbanik A., Kozub J., Karcz P., Herman-Sucharska I., Cichocka M.: Fetal brain metabolism – its changes between 20 and 40 week of pregnancy, ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 27.02-03.03.2019
 39. Urbanik A., Kozub J., Karcz P., Herman-Sucharska I., Cichocka M.: How does the brain mature? – 1H MRS spectrum of fetus and child, ECR European Congress of Radiology, Wiedeń, Austria, 27.02-03.03.2019
 40. Ceglarek A., Fafrowicz M., Bohaterewicz B., Cichocka M., LE.ndowska K., Sikora-Wachowicz B., Oginska H., Bereś A., Olszewska J., M. T.: Beyond the Low Frequency Fluctuations Morning and Evening Differences in Human Brain, 9th Annual Conference „Aspects of Neuroscience”, Warszawa, 22-24.11.2019
 41. Ciuk K., Gabryś P., Czuba M., Giliavas J., Dadański E.: Pozajelitowe powikłania u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit zobrazowane w badaniach MR oraz TK (Extraintestinal findings in MRI and CT of patients with diagnosed inflammatory bowel disease). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 42. Fedak F., Chukwu O., Ciuk K., Urbanik A.: Ocena ściany naczyń tętniczych przy pomocy ultrasonografii z wykorzystaniem techniki elastografii i z zastosowaniem środków kontrastujących (Evaluating the arterial walls using ultrasonography with elastography techniques and contrast agents.), 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 43. Juszczyk J., Czajkowska J., Pyciński B., Biesok M., Piętka E., Obuchowicz R.: Analiza odporności badania SWE na ucisk w trakcie wykonywania badania (Analysis of the ultrasound shear wave elastography robustness for the inappropriate pressure force. 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 44. Krupa K., Ciuk K., Bociąga M., Gajdosz A., Tęczar J.: Leczenie tętniaków o szerokiej szyi w miejscu rozwidlenia tętnic mózgowych z wykorzystaniem nowego urządzenia – pCONus (Treatment of wide-neck bifurcation aneurysms with pCONus device and its complications). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 45. Kucybała I., Ciuk S., Urbanik A., Wojciechowski W.: Ocena przydatności sekwencjibadania wieloparametrycznego MR w obrazowaniu stawów krzyżowo-biodrowych w diagnostyce spondyloartropatii osiowych” (The value of multiparametric magnetic resonance in diagnostics of active sacroiliitis in the ourse of axial spondyloarthritis). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 46. Polak J., Krupa K., Wnuk J., Chukwu O.: Związek hipoplazji tętnicy kręgowej z występowaniem tętniaków tętnicy podstawnej (Association of vertebral artery hypoplasia and prevalence of basilar artery aneurysms). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 47. Truszkiewicz A., Urbanik A., Rogóż J., Uchman D., Ożóg Ł., BoberZ.: Badanie rentgenowskie pochówku Księżnej Izabeli Lubomirskiej z Czartoryskich (1733-1816) (X-ray examination of the burial of Księżna I. Lubomirska from Czartoryski (1733-1816)). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 48. Wojciechowski W., Kucybała I., Tabor Z.: Automatyczna ocena objętości tkanki tłuszczowej na obrazach tomograficznych jamy brzusznej (Automated assessment of subcutanecous and visceral fat in abdominal CT images.). 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019
 49. Wojciechowski W., Tabor Z.: Automatyczna ocena deformacji kończyn dolnych na podstawie obrazów rentgenowskich. 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019

2020

 1. Bociąga M.: Treatment of posterior cerebral circulation aneurysms with flow diverter (FD) stents. W: International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020 Abstracts: s. 106.
 2. Bryll A., Krzyściak W., Karcz P., Śmierciak N., Kozicz T., Skrzypek J., Szwajca M., Pilecki M., Popiela T.J.: The Relationship between the Level of Anterior Cingulate Cortex Metabolites, Brain-Periphery Redox Imbalance, and the Clinical State of Patients with Schizophrenia and Personality Disorders. Biomolecules 2020; Vol. 10,  9
 3. Bryll A., Skrzypek J., Krzyściak W., Szelągowska M., Śmierciak N., Kozicz T., Popiela T.J.: Oxidative-Antioxidant Imbalance and Impaired Glucose Metabolism in Schizophrenia. Biomolecules 2020; Vol. 10, 3
 4. Brzegowy K., Zarzecki M.P., Musiał A., Aziz H.M., Kasprzycki T., Tubbs R.S.: The Internal Cerebral Vein : New Classification of Branching Patterns Based on Computed Tomography Angiography. 20th International Congress of Young Medical Scientists, Poznan, Poland, 28th-30th May 2020  Abstracts: s. 69.
 5. Brzegowy P., Chukwu O., Ciuk K., Urbanik A., Popiela T.J., Kwinta B., Łasocha B.: Ineffective endovascular treatment of a giant internal carotid artery aneurysm. Polish Journal of Radiology 2020; Vol. 85, e323-e327
 6. Chrobak A.A., Bohaterewicz B., Tereszko A., Krupa A., Sobczak A., Ceglarek A., Wielgus M., Fafrowicz , Siwek M., Bryll A., M. T., Dudek D.: Zaburzenia połączeń funkcjonalnych między czołowymi polami okoruchowymi, wzgórzem a móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Polska 2020; Vol. 54, 3:487-497
 7. Chrzan R., Karbowski K., Pasternak A.: Do we really need three-dimensional convex inguinal hernia meshes? Hernia 2020; Vol. 24, 5:1003-1009
 8. Chukwu O., Brzegowy P. tutor.: Safety and effectiveness of the use of flow diverter stents for adjunctive treatment of cerebral aneurysms previously treated with other stents. International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstracts: str 109.
 9. Chukwu O., Brzegowy P. tutor.: The ineffective endovascular treatment of giant internal carotid artery (ICA) aneurysm. Case report. International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstracts: s. 136.
 10. Chukwu O.: The treatment of tandem aneurysms with flow diverter therapy. International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstracts: s. 109
 11. Ciuk K.: Ischemic complications after cerebral aneurysm treatment with flow diverter stents. International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstract: 106-107
 12. Ciuk K.: The iatrogenic aneurysm of pericallosal artery after endovascular treatment. International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstracts: s. 68-69
 13. Dygut J., Piwowar P., Detyna J., Popiela T.J., Kogut W., Boron W., Dudek P., Piwowar M.: Correction of foot deformities with hallux valgus by transversal arch restoration. Biocybernetics and Biomedical Engineering 2020; Vol. 40, 4:1556-1567
 14. Fedak A., Chrzan R., Chukwu O., Urbanik A.: Ultrasound methods of imaging atherosclerotic plaque in carotid arteries : examinations using contrast agents. Journal of Ultrasonography 2020; Vol. 20, 82:191-200
 15. Fedak A., Ciuk K., Urbanik A.: Ultrasonography of vulnerable atherosclerotic plaque in the carotid arteries : B-mode imaging. Journal of Ultrasonography 2020; Vol. 20, 81:135-145
 16. Gołasa P., Woziwodzka K., Popiela T.J., Krzanowski M., Kuźniewski M., Krzanowska K.: Gallstone ileus concurrent with cholelithiasis in a patient with stage 5 chronic kidney disease. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej  2020; Vol. 130, 10: 893-894
 17. Hodorowicz-Zaniewska D., Zurrida S., Kotlarz A., Kasprzak P., Skupień J., Ćwierz A., Popiela T.J., M.ewski A., Basta P.: A Prospective Pilot Study on Use of Liquid Crystal Thermography to Detect Early Breast Cancer Integrative Cancer Therapies 2020; Vol. 19
 18. Jaworek-Troć J., Iwanaga J., Chrzan R., Zarzecki J.J., Żmuda P., Pękala A., T.ewska I.M., Shane Tubbs R., Zawiliński J., Zarzecki M.P.: Anatomical variations of the main septum of the sphenoidal sinus and its importance during transsphenoidal approaches to the sella turcica. Translational Research in Anatomy 2020; Vol. 21
 19. Jaworek-Troć J., Walocha J.A., Chrzan R., Żmuda P., Zarzecki J.J., Pękala A., Depukat P.,  Kucharska E., Lipski M., Curlej-Wądrzyk A., Zarzecki M.P.: Protrusion of the carotid canal into the sphenoid sinuses: evaluation before endonasal endoscopic sinus surgery. Folia Morphologica 2020 : 1-20
 20. Jaworek-Troć J., Zarzecki M., Zamojska I., Chrzan R., Curlej-Wadrzyk A., Iwanaga J.,  Walocha J., Urbanik A.: The height and type of the main septum in the sphenoid sinuses — evaluation before the fess. Folia Medica Cracoviensia 2020, VLX:   DOI: 10.24425/fmc.2020.135796
 21. Jaworek-Troć J., Zarzecki M., Zamojska I., Iwanaga J., Przybycień W., Mazur M., Chrzan R., Walocha J.A.: The dimensions of the sphenoid sinuses – evaluation before the functional endoscopic sinus surgery. Folia Morphologica 2020:1-16
 22. Jurczak A., Jamka-Kasprzyk M., Bębenek Z., Staszczyk M., Jagielski P., Kościelniak D.,  Gregorczyk-Maga I., Kołodziej I., Kępisty M., Kukurba-Setkowicz M., Bryll A., Krzyściak W.: Differences in Sweet Taste Perception and Its Association with the Streptococcus mutans Cariogenic Profile in Preschool Children with Caries. Nutrients 2020; Vol. 12, 9
 23. Kliś K.M., Krzyżewski R., Kwinta B.M., Stachura K., Popiela T.J., Gąsowski J.,  Długopolski J.: Relation of Intracerebral Hemorrhage Descriptors with Clinical Factors. Brain Sciences 2020; Vol. 10, 4
 24. Kliś K.M., Krzyżewski R.M., Kwinta B.M., Łasocha B., Brzegowy P., Stachura K., Popiela T.J., Borek R., Gąsowski J.: Increased Tortuosity of Basilar Artery Might Be Associated With Higher Risk of Aneurysm Development. European Radiology 2020; Vol. 30: 5625-5632
 25. Kozub J., Paciorek A., Urbanik A., Ostrogórska M.: Effects of using different software packages for BOLD analysis in planning a neurosurgical treatment in patients with brain tumours. Clinical Imaging 2020; Vol. 68:148-157
 26. Kucybała I., Tabor Z., Ciuk S., Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W.: A fast graph-based algorithm for automated segmentation of subcutaneous and visceral adipose tissue in 3D abdominal computed tomography images. Biocybernetics and Biomedical Engineering 2020 : Vol. 40,2:729-739
 27. Kucybała I., Tabor Z., Polak J., Urbanik A., Wojciechowski W.: The semi-automated algorithm for the detection of bone marrow oedema lesions in patients with axial spondyloarthritis. Rheumatology International 2020; Vol. 40, 4:625-633
 28. Łasocha B., Pulyk R., Brzegowy P., Latacz P., Słowik A., Popiela T.J.: Real-World Comparison of Human and Software Image Assessment in Acute Ischemic Stroke Patients’ Qualification for Reperfusion Treatment.  Journal of Clinical Medicine 2020; Vol. 9:11
 29. Latacz P, Simka M., Popiela T.J.: The use of a proximal protection system, a reperfusion catheter, and new-generation mesh stents in combined endovascular therapy for a long, symptomatic dissection of the right internal carotid artery. Kardiologia Polska 2020; Vol. 78, 6: 597-598
 30. Matusik P.S., Bryll A., Matusik P.T., Pac A., Popiela T.J.: Electrocardiography and cardiac magnetic resonance imaging in the detection of left ventricular hypertrophy: the impact of indexing methods. Kardiologia Polska 2020; Vol. 78, 9: 889-898
 31. Matusik P.S., Łoboda P., Krzanowska K., Popiela T.J., Heba G., Pawlik W.: Presence of retained calcified fibrin sheath after central venous catheter removal : A systematic literature review. Journal of Vascular Access 2020:  doi: 10.1177/1129729820969328
 32. Mensah-Glanowska P., Fornagiel S., Chrzan R., Ulatowska-Białas M., Piątkowska-Jakubas B.: Of horses and zebras : a gastrointestinal infection with Pasteurella canis in a patient with acute myeloid leukemia. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2020;  Vol. 130,  4: 335-337
 33. Morga R., Moskała M., Popiela T.J., Rajzer M., Wilk A., Kłosiński M., Muszyński T.,  Trystuła M.: Recanalization of Embolized Endovascular Intracranial Aneurysms and Changes in the Blood Viscosity : A Pilot Study Medical Science Monitor 2020; Vol. 26
 34. Nowak K., Derbisz J., Jagiełła J., Pułyk R., Popiela T.J., Słowik A.: Time From Stroke Onset to Groin Puncture Affects Rate of Recanalisation After Mechanical Thrombectomy : A Real-Life Single Centre Experience. Neurologia i Neurochirurgia Polska Szczegóły: 2020 ; Vol. 54, 2:156-160
 35. Nowak K., Włodarczyk E., Porębska K., Chatys-Bogacka Ż., Jagiełła J., Pułyk R., Słowik J.,  Popiela T.J., Słowik A.: Mechanical thrombectomy for acute ischaemic stroke during therapeutic anticoagulation : long-term outcomes. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2020: doi: 10.5603/PJNNS.a2020.0088
 36. Obuchowicz R., Nurzynska K., Obuchowicz B., Urbanik A., Piórkowski A.: Caries detection enhancement using texture feature maps of intraoral radiographs. Oral Radiology 2020; Vol. 36, 3:275-287
 37. Obuchowicz R., Urbanik A., Piórkowski A.: Novel Technique for Growth Plate Analysis Based on the Superposition of T1 – and T2 -weighted MR Imaging of Adolescent Wrists. Magnetic Resonance in Medical Sciences 2020; Vol. 19, 3: 259-267
 38. S. Matusik, Bryll A., P. T. Matusik, Popiela T.J.: Ischemic and Non-Ischemic Patterns of Late Gadolinium Enhancement in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. Cardiology Journal 2020: doi: 10.5603/CJ.a2020.0009
 39. Pękala P.A., Drzymała A., Kaythampillai L., Skinningsrud B., Mizia E., Rok T., Wojciechowski W., Tomaszewski K.A.: The influence of aging on the insertion of the Achilles tendon : A magnetic resonance study. Clinical Anatomy 2020; Vol. 33, 4:545-551
 40. Pękala P.A., Mann M.R., Pękala J.R., Loukas R., Wojciechowski W., Walocha J.A.,  Tomaszewski K.A.: The gastrocnemiofibular ligament – a new, more anatomically accurate name for the fabellofibular ligament – an original MRI study and meta-analysis. Clinical Anatomy 2020; Vol. 33, 3:419-427
 41. Podsiadło P., Chrzan R., Liszka G., Sanak T., Kosiński S., Urbanik A., Darocha T.: Effect of Thermal Insulation on Image Quality and Radiation Dose in Polytrauma Computed Tomography. Canadian Association of Radiologists Journal 2020; Vol. 71, 2: 238-243
 42. Podsiadło P., Liszka G., Popiela T.J., Sanak T.J., Kosiński S., Darocha T.: Artifacts in fluoroscopy and changes in radiation dose caused by heating blankets and insulating covers during simulated endovascular treatment.  Emergency Radiology 2020: doi: 10.1007/s10140-020-01798-x
 43. Rudnicki W., Heinze S., Popiela T.J., Kojs Z., Łuczyńska E.: Quantitative Assessment of Contrast Enhancement on Contrast Enhancement Spectral Mammography (CESM) and Comparison With Qualitative Assessment. Anticancer Research 2020; Vol. 40, 5: 2925-2932
 44. Skrzypek J., Szelągowska M., Śmierciak N., Krzyściak W. Oral microbiome and antioxidant efficiency in schizophrenia. W: International Medical Students’ Conference Online, Cracow, Poland, September 21-23 2020. Abstracts: s. 157.
 45. Słowik A., Nowak R., Popiela T.J.: Significant fall in stroke admissions in the Malopolska Voivodeship of Poland during the COVID-19 pandemic. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2020; Vol. 54, 5:471-472
 46. Urbanik A., Kozub J., Karcz P., Ostrogórska M.: Changes in the brain directly following alcohol consumption-a study of healthy male individuals, with the use of proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and diffusion (DWI). Alcohol and Alcoholism 2020: doi: 10.1093/alcalc/agaa119
 47. Witowski J., Budzyński B., Grochowska A., Ballard D.H., Major P., Rubinkiewicz M.,  Złahoda-Huzior A., Popiela T.J., Wierdak M., Pędziwiatr M.: Decision-making based on 3D printed models in laparoscopic liver resections with intraoperative ultrasound : a prospective observational study. European Radiology 2020; Vol. 30,  3: 1306-1312
 48. Wnuk M., Drabik L., Marona M., Szaleniec J., Bryll A., Karcz P., Kolasinska J., Kolasinska M., Ziekiewicz M., Skladzień J., Popiela T.J., Słowik A.: Olfactory Dysfunction in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Treated With DiseaseModifying Therapies. Ear, Nose, & Throat Journal  2020: doi: 10.1177/0145561320973777
 49. Wnuk M., Kępińska-Wnuk A., Marona M., Jagiełła J., Bryll A., Popiela T.J., Słowik A.: Rzadkie choroby zapalne OUN. Część 2. Neurosarkoidoza. Neurologia po Dyplomie 2020; Vol. 15, 5: 28-43
 50. Wnuk M., Marona M., Bryll A., Popiela T.J., Słowik A.: Rzadkie choroby demielinizacyjne OUN. Część 1. Choroba z przeciwciałami anty-MOG. Neurologia po Dyplomie 2020; Vol. 15, 3:35-49
 51. Wnuk M., Popiela T.J., Drabik L., Brzegowy P., Łasocha B., Włoch-Kopec D., Pulyk R., Jagiella J., Wiacek M., Kaczorowski R., Bartosik-Psujek H., Slowik A.: Fasting Hyperglycemia and Long-term Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke ,Treated with Mechanical Thrombectomy. Czasopismo: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2020; Vol. 29, 5
 52. Woziwodzka K., Krzanowski M., Chrzan R., Popiela T.J., Kuźniewski M., Krzanowska K.: Chronic kidney disease caused by tuberous sclerosis complex : lymphangioleiomyomatosis diagnosed in an adult woman. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2020; Vol. 130, 10:895-897
 53. Woziwodzka K., Krzanowski M., Jarosz T., Popiela T.J., Kuźniewski M., Krzanowska K.:Uremic leontiasis ossea  inducing respiratory failure in a patient with stage 5 chronic kidney disease. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2020; Vol. 130, 7-8: 691-692

2021

 1. Wrona P., Mazurkiewicz I., Słowik A., Pułyk R., Bryll A.: 28-letni pacjent z nagłymi zaburzeniami mowy Medycyna Praktyczna. Neurologia 2021; 5-6:39-40
 2. Jagiełła J., Sawczyńska K., Bryll A:. 65 letnia pacjentka z zaburzeniami świadomości o nagłym początku i wygładzeniem prawego fałdu nosowo-wargowego. Medycyna Praktyczna. Neurologia 2021, nr 1, s. 42-43
 3. Nosal D., Kowalska N., Stachura T., Bryll A., Soja J., Sładek K.: A 33-year-old in puerperium with posterior reversible encephalopathy syndrome in course of severe COVID-19 Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2021 : Vol. 131, nr 11, id. art. 16097
 4. Jaworek-Troć J.A., Walocha J., Iwanaga Joe, Tubbs R. Shane, Mazur M., Lipski M., Curlej-Wądrzyk A., Gładysz T., Chrzan R., Urbanik A., Zarzecki M.: A computed tomography comprehensive evaluation of the ostium of the sphenoid sinus and its clinical significance.
 5. Kurzyńska A., Przybylik-Mazurek Elwira, Skalniak A., Buziak-Bereza M., Brzozowska-Czarnek A., Tomaszewska R, Hubalewska-Dydejczyk A.: A rare case of aggressive, hereditary paraganglioma associated with a pathogenic variant in SDHD. Endokrynologia Polska 2021 : Vol. 72, nr 4, s. 402-403
 6. Jaworek-Troć J.A., Walocha J., Lipski M., Popovchenko S., Shafarenko Kyrylo, Gładysz T., Depukat P., Zarzecki J. J., Chrzan R., Urbanik A., Zarzecki M.: Agenesis of the sphenoid sinus and a single sphenoid sinus : a computed tomography anatomical evaluation. Folia Morphologica 2021 : Vol. 80, nr 4, s. 947-953
 7. Łuczyńska E., Pawlak M., Piegza T., Popiela T., Heinze S., Dyczek S., Rudnicki W.:
  Analysis of background parenchymal enhancement (BPE) on contrast enhanced spectral mammography compared with magnetic resonance imaging. Ginekologia Polska 2021 : T. 92, nr 2, s. 92-97
 8. Podsiadło P., Liszka G., Popiela T., Sanak T. J., Kosiński S., Darocha T.: Artifacts in fluoroscopy and changes in radiation dose caused by heating blankets and insulating covers during simulated endovascular treatment. Emergency Radiology 2021 : Vol. 28, nr 1, s. 9-14
 9. Terlecki M., Wjciechowska W., Klocek M., Olszanecka A., Stolarz-Skrzypek K., Grodzicki T., Małecki M., Katra B., Garlicki A, Bociąga-Jasik M., Sładek K., Matyja A., Wordliczek J., Słowik A., Mach T., KrzanowskaK., Krzanowski M., Stręk P., Chłosta P., Hydzik P., Korkosz M., Popiela T., Pilecki M., Gądek A, Rajzer M.: Association between cardiovascular disease, cardiovascular drug therapy, and in-hospital outcomes in patients with COVID-19 : data from a large single-center registry in Poland. Kardiologia Polska 2021 : Vol. 79, nr 7-8, s. 773-780
 10. Urbanik A., Kozub J., Karcz P., Ostrogórska M.: Changes in the brain directly following alcohol consumption – a study of healthy male individuals, with the use of proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and diffusion (DWI). Alcohol and Alcoholism 2021 : Vol. 56, nr 4, s. 415-424
 11. Pękala P. A., Łazarz D. P., Rosa M. A., Pękala Jakub R., Baginski A., Gobbi Alberto, Wojciechowski W., Tomaszewski K. A., LaPrade R. F.: Clinical Anatomy of the Posterior Meniscofemoral Ligament of Wrisberg : An Original MRI Study, Meta-analysis, and Systematic Review. Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2021 : Vol. 9, nr 2 DOI: 10.1177/2325967120973195
 12. 1306
  Czyzycki M., Glen A., Slowik A., Chrzan R., Dziedzic T.: Clinical utility of brain computed tomography in prediction of post-stroke delirium. Journal of Neural Transmission 2021 : Vol. 128, nr 2, s. 207-213
 13. Benko A., Medina-Cruz David, Duch J.A., Popiela T., Wilk S., Bańczak M., Nocuń M., Menaszek E., Geoffrion L.D., Guisbiers G., Kotarba A., Webster T.J.: Conductive all-carbon nanotube layers: Results on attractive physicochemical, anti-bacterial, anticancer and biocompatibility properties. Materials Science & Engineering. C, Materials for Biological Applications 2021 : Vol. 120,
  DOI: 10.1016/j.msec.2020.111703
 14. Pękala P., Taterra D., Krupa K., Paziewski M., Wojciechowski W., Konopka T., Walocha J., Tomaszewski K.: Correlation of morphological and radiological characteristics of degenerative disc disease in lumbar spine : a cadaveric study. Folia Morphologica 2021 : In Press, s. 1-10, DOI: 10.5603/FM.a2021.0040
 15. Chrzan R., Popiela T., Małecki M., Skupień Jan, Bryll A., Grochowska A.: COVID-19 Infection Negative in Nasopharyngeal Swabs but Suspected in Computed Tomography and Confirmed in Bronchoalveolar Lavage Material. Case Reports in Infectious Diseases 2021 : Vol. 2021, abstr. DOI: 10.1155/2021/6627207
 16. Bryll A., Krzyściak W., Karcz P., Pilecki M., Śmierciak N., Szwajca M., Skalniak A., Popiela T. J.: Determinants of Schizophrenia Endophenotypes Based on Neuroimaging and Biochemical Parameters. Biomedicines 2021 : Vol. 9, nr 4, DOI: 10.3390/biomedicines9040372
 17. Chrzan R., Bociąga-Jasik M., Bryll A., Grochowska A., Popiela T.: Differences among COVID-19, Bronchopneumonia and Atypical Pneumonia in Chest High Resolution Computed Tomography Assessed by Artificial Intelligence Technology. Journal of Personalized Medicine 2021 : Vol. 11, nr 5,  DOI: 10.3390/jpm11050391
 18. Krupa K., Brzegowy P., Kucybała I., Łasocha B., Urbanik A., Popiela T.: Endovascular embolization of wide-necked bifurcation aneurysms with the use of pCONus device : A systematic review and meta-analysis. Clinical Imaging 2021 : Vol. 70, s. 81-88,  DOI: 10.1016/j.clinimag.2020.10.025
 19. Latacz P., Popiela T., Brzegowy P., Kwinta B., Chwała M., Simka M.N.: Endovascular therapy of symptomatic high-grade stenosis of left internal carotid artery in C6 segment using Elutax „3” Neuro pDEB. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2021 : Vol. 17, nr 3, s. 332-333, DOI: 10.5114/aic.2021.109162
 20. Rzecki K., Kucybała I., Gut D., Jarosz A., Nabagło T., Tabor Zbisław, Wojciechowski W.: Fully automated algorithm for the detection of bone marrow oedema lesions in patients with axial spondyloarthritis – Feasibility study. Biocybernetics and Biomedical Engineering 2021 : Vol. 41, nr 2, s. 833-853, DOI: 10.1016/j.bbe.2021.05.005
 21. Skwirczyński M., Wojciechowski W., Skomorowski M.:
  Harnessing convolutional neural networks to find regions of interest on feet X-rays images. Biomedical Signal Processing and Control 2021 : Vol. 69, DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102774
 22. Brzegowy P., Ciuk K., Łasocha B., Chukwu O., Kwinta B., Urbanik A., Popiela T.: Iatrogenic pericallosal artery aneurysm after endovascular procedure. Polish Journal of Radiology 2021 : Vol. 86, nr 1, s. e50-e52,  DOI: 10.5114/pjr.2021.103238
 23. Farahani Farzad V., Fafrowicz M., Karwowski W., Bohaterewicz B., Sobczak A. M., Ceglarek A., Zyrkowska A., Ostrogorska M., Sikora-Wachowicz B., Lewandowska K., Oginska H., Beres A., Hubalewska-Mazgaj M., M. T.: Identifying Diurnal Variability of Brain Connectivity Patterns Using Graph Theory. Brain Sciences 2021 : Vol. 11, nr 1, id. art. 111, ogr. 111 poz., abstr. DOI: 10.3390/brainsci11010111
 24. Tokarek T., Dykla D., Popiela T. [J.], Łasocha B., Bartuś S., Rzeszutko Ł.: Immediate mechanical thrombectomy with DynaCT evaluation after percutaneous coronary intervention complicated with acute ischemic stroke. Kardiologia Polska 2021 : Vol. 79, nr 9, s. 1038-1039,  DOI: 10.33963/KP.a2021.0043
 25. Matusik P.S., Bryll A., Matusik P. T., Popiela T.: Ischemic and non-ischemic patterns of late gadolinium enhancement in heart failure with reduced ejection fraction. Cardiology Journal 2021: Vol. 28, nr 1, s. 67-76,  DOI: 10.5603/CJ.a2020.0009
 26. Latacz P., Simka M.N, Krzanowski M., Krzanowska K., Brzegowy P., Łasocha B., Popiela T. J.: Mid-term and late results of endovascular treatment for symptomatic carotid artery stenosis under proximal protection. Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne 2021 : Vol. 16, nr 1, s. 175-182 DOI: 10.5114/wiitm.2020.94519
 27. Kot A., Polak J., Klepinowski T., Frączek M. J., Krzyżewski Roger M., Grochowska A., Popiela T., Kwinta B.M.: Morphometric analysis of the lumbar vertebrae and intervertebral discs in relation to abdominal aorta: CT-based study. Surgical and Radiologic Anatomy 2021 : Dec 7. doi: 10.1007/s00276-021-02865-9. Online ahead of print, s. 1-11, DOI: 10.1007/s00276-021-02865-9
 28. Pach R., Sierzega M., Szczepanik A., Popiela T., Richter P.: Preoperative radiotherapy 5 x 5 Gy and short versus long interval between surgery for resectable rectal cancer : 10-year follow-up of the randomised controlled trial. Radiotherapy and Oncology 2021 : Vol. 164, s. 268-274, DOI: 10.1016/j.radonc.2021.10.006
 29. Łuczyńska E., Rudnicki W., Kargol J., Szpor J.A., Hodorowicz-Zaniewska D., Wysocki P. J., Gorski M., Popiela T.: Primary bilateral angiosarcoma of the breast treated with neoadjuvant chemotherapy combined with propranolol. Breast Journal 2021 : Vol. 27, nr 10, s. 781-786,  DOI: 10.1111/tbj.14272
 30. Jaworek-Troć J.A., Walocha J., Chrzan R., Żmuda P., Zarzecki J., Pękala A., Depukat P., Kucharska E., Lipski M., Curlej-Wądrzyk A., Zarzecki M.: Protrusion of the carotid canal into the sphenoid sinuses : evaluation before endonasal endoscopic sinus surgery. Folia Morphologica 2021 : Vol. 80, nr 3, s. 642-649, DOI: 10.5603/FM.a2020.0086
 31. Brzegowy K., Solewski B., Zarzecki M. P., Musiał A., Kasprzycki T., Popiela T., Walocha J.A.: The Anatomy of the Convergence of Major Deep Cerebral Veins in the Pineal Region : A Computed Tomography Angiography Study. World Neurosurgery 2021 : Vol. 147, s. e334-e342, DOI: 10.1016/j.wneu.2020.12.057
 32. Jaworek-Troć J.A., Zarzecki M., Przybycień W., Lipski M., Curlej-Wądrzyk A., Iwanaga J., Walocha J., Mazurek A., Chrzan R., Urbanik A.: The course of the main septum in the sphenoid sinuses – evaluation before the FESS Folia Medica Cracoviensia 2021 : Vol. 61, nr 2, s. 35-51, DOI: 10.24425/fmc.2021.137222
 33. Jaworek-Troć J.A., Zarzecki M., Zamojska I., Iwanaga J., Przybycień W., Mazur M., Chrzan R., Walocha J.: The dimensions of the sphenoid sinuses : evaluation before the functional endoscopic sinus surgery. Folia Morphologica 2021 : Vol. 80, nr 2, s. 275-282,  DOI: 10.5603/FM.a2020.0059
 34. Rudnicki W., Piegza T., Rozum-Liszewska N., Górski M., Popiela T. J., Basta P., Henize S., Łuczyńska E.: The effectiveness of contrast-enhanced spectral mammography and magnetic resonance imaging in dense breasts. Polish Journal of Radiology 2021 : Vol. 86, s. e159-e164,  DOI: 10.5114/pjr.2021.104834
 35. Derbisz J.M., Wnuk M., Popiela T., Jagiełła J., Pułyk R., Słowik J.A., Dziedzic T., Turaj W., Słowik A.: The prognostic significance of large vessel occlusion in stroke patients treated by intravenous thrombolysis. Polish Journal of Radiology 2021 : Vol. 86, s. e344-e352, DOI: 10.5114/pjr.2021.107065
 36. Chrobak A. A., Bohaterewicz B., Sobczak A. M., Marszał-Wiśniewska M., Tereszko A., Krupa A., Ceglarek A., Fafrowicz M., Bryll A., M. T., Dudek D., Siwek M.: Time-Frequency Characterization of Resting Brain in Bipolar Disorder during Euthymia – A Preliminary Study. Brain Sciences 2021 : Vol. 11, nr 5, DOI: 10.3390/brainsci11050599
 37. Rozynek M., Kucybała I., Urbanik A., Wojciechowski W.: Use of artificial intelligence in the imaging of sarcopenia : A narrative review of current status and perspectives. Nutrition 2021 : Vol. 89, id. art. 111227, DOI: 10.1016/j.nut.2021.111227
 38. Łasocha B., Grochowska AM., Wrona P., Brzegowy P.J., Pułyk R., Słowik A., Latacz P.R., Popiela T.J.: Venous return in acute ischaemic stroke patients measured during computed tomography angiography of head and neck. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2021 : Vol. 55, nr 5, s. 462-468, DOI: 10.5603/PJNNS.a2021.0060
 39. Śmierciak N., Krzyściak W., Szwajca M., Bryll A., Popiela T., Karcz P., Pilecki M.: Związek parametrów metabolicznych z przebiegiem pierwszego epizodu psychozy – badania wstępne. Psychiatria Polska 2021 : Vol. 55, nr 3, s. 525-540, DOI: 10.12740/PP/119021
 40. A. Chrzanowska-Waśko  –  Przewód doktorski  (2021). Leukoarajoza jako czynnik determinujący rokowanie po udarze niedokrwiennym mózgu. Promotor: T. Popiela

2022

 1. Monika Buchajewicz, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Jamroz-Wiśniewska, Konrad Rejdak, Katarzyna Kapica-Topczewska, Anna Karbicka, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Monika Adamczyk-Sowa, Monika Marona, Marcin Wnuk, Amira Bryll, Tadeusz Popiela, Agnieszka Słowik, Adam Perenc, Przemysław Puz, Natalia Szejko, Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Elżbieta Tokarz-Kupczyk, Agata Walczak, Anna Wojnarowska-Arendt, Katarzyna Zaręba, Maciej Maciejowski, Marcin Zedler, Alina Kułakowska: 15 lat stosowania natalizumabu w terapii stwardnienia rozsianego – opis 15 przypadków klinicznych. Aktualności Neurologiczne 2022. Vol. 22, nr 1, s. 39-59
 2. Paweł Wrona, Ewa Włodarczyk, Tomasz Kęsek, Tadeusz Popiela, Agnieszka Słowik: 83-letnia pacjentka ze świeżym udarem niedokrwiennym prawej półkuli mózgu zakwalifikowana do zabiegu trombektomii mechanicznej. Medycyna Praktyczna. Neurologia 2022, nr 4, s. 55-58
 3. Janusz Skrzat, Matthew Zdilla, Paweł Brzegowy, Jerzy Walocha: A case of early obliteration of the sagittal suture without effect on cranial deformation. Folia Medica Cracoviensia 2022. Vol. 62, nr 1, s. 19-28
 4. Joanna Jaworek-Troć, Jerzy Andrzej Walocha, Joe Iwanaga, R. Shane Tubbs, Małgorzata Mazur, Marcin Lipski, Anna Curlej-Wądrzyk, Tomasz Gładysz, Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Michał  Zarzecki: A computed tomography comprehensive evaluation of the ostium of the sphenoid sinus and its clinical significance. Folia Morphologica 2022. Vol. 81, nr 3, s. 694-700
 5. Piotr Obtułowicz, Marcin Stobiecki, Wojciech Dyga, Aldona Juchacz, Tadeusz Popiela, Krystyna Obtułowicz: Abdominal and pelvic imaging in the diagnosis of acute abdominal attacks in patients with hereditary angioedema due to C1-inhibitor deficiency. Postępy Dermatologii i Alergologii 2022. Vol. 39, nr 4, s. 749-756
 6. Elżbieta Szczepanek, Patryk Ostrowski, Daniel Rams, Michał Bonczar, Jakub Batko, Wadim Wojciechowski, Krzysztof Niemczyk, Jerzy Walocha, Mateusz Kozie: Air spaces of the temporal bone : a morphometric analysis with clinical implications. Folia Morphologica 2022
 7. Daniel Gut, Zbisław Tabor, Mateusz Szymkowski, Miłosz Rozynek, Iwona Kucybała, Wadim Wojciechowski: Benchmarking of deep architectures for segmentation of medical images. IEEE Transactions on Medical Imaging 2022. 45, nr 11, s. 3231-3241
 8. Piotr Obtulowicz, Katarzyna Piotrowicz-Wojcik, Wojciech Dyga, Marcin Stobiecki, Tadeusz Popiela, Krystyna Obtulowicz: Bradykinin mediated gastrointestinal edema as a cause of abdominal attacks in patients with hereditary angioedema due to C1-inhibitor deficiency. Journal of Physiology and Pharmacology 2022. 73, nr 2
 9. Tomasz Sanak, Ositadima Chukwu, Anna Gabryś, Jakub Giliavas, Katarzyna Ciuk, Marta Kalek, Andrzej Urbanik: Can thickness of subcutaneous fat tissue limit emergency percutaneous cricothyrotomy? Medical Research Journal 2022. Vol. 7, nr 2 s. 128-133
 10. Patrycja S. Matusik, Amira Bryll, Agnieszka Pac, Tadeusz J. Popiela, Pawel T. Matusik: Clinical data, chest radiograph and electrocardiography in the screening for left ventricular hypertrophy : The CAR2E2 score. Czasopismo: Journal of Clinical Medicine 2022. 11, nr 13
 11. Elżbieta Łuczyńska, Tomasz Piegza, Joanna Szpor, Sylwia Heinze, Tadeusz Popiela, Jaromir Kargol, Wojciech Rudnicki: Contrast-Enhanced Mammography (CEM) capability to distinguish molecular breast cancer subtypes. Biomedicines 2022. Vol. 10, nr 10
 12. Przemysław A. Pękala, Dominik Taterra, Kamil Krupa, Mateusz Paziewski, Wadim Wojciechowski, Tomasz Konopka, Jerzy Andrzej Walocha, Krzysztof Andrzej Tomaszewski: Correlation of morphological and radiological characteristics of degenerative disc disease in lumbar spine : a cadaveric study. Folia Morphologica 2022. Vol. 81, nr 2, s. 503-509
 13. Andrzej Urbanik: Czy ultrasonograf to współczesny stetoskop? Inżynier Medyczny Fizyk 2022. Vol. 11, nr 3, s. 203-204
 14. Robert Chrzan, Bartłomiej Łasocha, Paweł Brzegowy, Tadeusz Popiela: Dual energy computed tomography in differentiation of iodine contrast agent staining from secondary brain haemorrhage in patients with ischaemic stroke treated with thrombectomy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2022. Vol. 56, nr 1, s. 68-74
 15. Elżbieta Łuczyńska, Wojciech Rudnicki, Tadeusz Popiela: Gruczoł piersiowy. W: Radiologia : podręcznik dla studentów redakcja: redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022, s. 229-238
 16. Jan Witowski, Laura Heacock, Beatriu Reig, Stella K. Kang, Alana Lewin, Kristine Pysarenko, Shalin Patel, Naziya Samreen, Wojciech Rudnicki, Elżbieta Łuczyńska, Tadeusz Popiela, Linda Moy, Krzysztof J. Geras: Improving breast cancer diagnostics with deep learning for MRI. Science Translational Medicine 2022. Vol. 14, nr 664
 17. Katarzyna Sawczyńska, Paweł Wrona, Tomasz Kęsek, Marcin Wnuk, Robert Chrzan, Tomasz Homa, Roman Pułyk, Jeremiasz Jagiełła, Tadeusz Popiela, Agnieszka Słowik: Mechanical thrombectomy in COVID-19-associated ischaemic stroke : patient characteristics and outcomes in a single-centre study. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2022. Vol. 56, nr 2, s. 163-170
 18. Anna Kot, Jarosław Polak, Tomasz Klepinowski, Maciej J. Frączek, Roger M. Krzyżewski, Anna Grochowska, Tadeusz Popiela, Borys M. Kwinta: Morphometric analysis of the lumbar vertebrae and intervertebral discs in relation to abdominal aorta : CT-based study. Surgical and Radiologic Anatomy 2022. Vol. 44, nr 3, s. 431-441
 19. Michal Rafal Zareba, Magdalena Fafrowicz, Tadeusz Marek, Ewa Beldzik, Halszka Oginska, Anna Beres, Piotr Faba, Justyna Janik, Koryna Lewandowska, Monika Ostrogórska, Barbara Sikora-Wachowicz, Aleksandra Zyrkowska, Aleksandra Domagalik: Neuroimaging of chronotype, sleep quality and daytime sleepiness : structural T1-weighted magnetic resonance brain imaging data from 136 young adults. Data in Brief 2022. Vol. 41
 20. Patrycja S. Matusik, Piotr Łoboda, Katarzyna Krzanowska, Tadeusz, Popiela, Grzegorz Heba, Wiesław Pawlik: Presence of retained calcified fibrin sheath after central venous catheter removal : A systematic literature review. Journal of Vascular Access 2022. Vol. 23, nr 4, s. 644-659
 21. Natalia Śmierciak, Marta Szwajca, Tadeusz J. Popiela, Amira Bryll, Paulina Karcz, Paulina Donicz, Aleksander Turek, Wirginia Krzyściak, Maciej Pilecki: Redefining the cut-off ranges for TSH based on the clinical picture, results of neuroimaging and laboratory tests in unsupervised cluster analysis as individualized diagnosis of early schizophrenia. Journal of Personalized Medicine 2022. Vol. 12, nr 2
 22. Pawel Latacz, Bartlomiej Lasocha, Pawel Brzegowy, Tadeusz Popiela, Marian Simka. Results of angioplasty with double-layer mesh stent and protection systems of the extra- and intracranial dissection of cephalic arteries. Journal of Endovascular Therapy 2022 : Jan 8; doi: 10.1177/15266028211068767
 23. Paweł Latacz, Tadeusz Popiela, Maciej Anielski, Mateusz Kozka, Maciej Chwała, Marian Simka. Revascularization technique for a long occlusive lesion in a case of symptomatic chronic occlusion of the internal carotid artery. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2022. Vol. 18, nr 1, s. 83-84
 24. Roger M. Krzyżewski, Kornelia M. Kliś, Borys M. Kwinta, Bartłomiej Łasocha, Paweł Brzegowy, Tadeusz J. Popiela, Jerzy Gąsowski. Subarachnoid haemorrhage from ruptured internal carotid artery aneurysm : association with arterial tortuosity. World Neurosurgery 2022. Vol. 166, s. e84-e92
 25. Tadeusz Popiela, Wirginia Krzyściak, Fabio Pilato, Anna Ligęzka, Beata Bystrowska, Karolina Bukowska-Strakova, Paweł Brzegowy, Karthik Muthusamy, Tamas Kozicz: The assessment of endovascular therapies in ischemic stroke : management, problems and future approaches. Journal of Clinical Medicine 2022. Vol. 11, nr 7; DOI: 10.3390/jcm11071864
 26. Michał Bonczar, Patryk Ostrowski, Martyna Dziedzic, Bartłomiej Stachera, Mateusz Michalczak, Rinoa Canon, Wojciech Przybycień, Wadim Wojciechowski, Grzegorz Wysiadecki, Jerzy Walocha, Mateusz Koziej: The costocervical trunk : a detailed review. Clinical Anatomy 2022. Vol. 35, nr 8, s. 1130-1137; DOI: 10.1002/ca.23929
 27. Patryk Ostrowski, Michał Bonczar, Alicia del Carmen Yika, Hanna Czekańska, Jakub Batko, Wadim Wojciechowski, Sanjib Kumar Ghosh, Joanna Jaworek-Troć, Katarzyna Piątek-Koziej, Aleksiej Juszczak, Tomasz Gładysz, Dariusz Lusina, Jerzy Walocha, Mateusz Koziej: The occipital-vertebral anastomosis revisited. Folia Morphologica 2022
 28. Elżbieta Łuczyńska, Marta Pawlak, Tadeusz  Popiela, Wojciech Rudnicki The role of ABUS in the diagnosis of breast cancer. Journal of Ultrasonography 2022. Vol. 22, nr 89, s. e76-e85; DOI: 10.15557/JoU.2022.0014
 29. Robert Chrzan, Wiktoria Wojciechowska, Michał Terlecki, Marek Klocek, Marek Rajzer, Tadeusz Popiela: The role of artificial intelligence technology analysis of HRCT images in predicting the severity of COVID-19 pneumonia. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2022. Vol. 132, nr 12; DOI: 10.20452/pamw.16332
 30. Michał Bonczar, Kamil Gabryszuk, Patryk Ostrowski, Jakub Batko, Daniel Jakub Rams, Agata Krawczyk-Ożóg, Wadim Wojciechowski, Jerzy Walocha, Mateusz Koziej: The thoracoacromial trunk : a detailed analysis. Surgical and Radiologic Anatomy 2022; DOI: 10.1007/s00276-022-03016-4
 31. Patryk Ostrowski, Michał Bonczar, Kyrylo Shafarenko, Daniel Rams, Martyna Dziedzic, Kamil Gabryszuk, Michał Zarzecki, Wadim Wojciechowski, Jerzy Walocha, Mateusz Koziej: The thyrocervical trunk : an analysis of its morphology and variations. Anatomical Science International 2022;   DOI: 10.1007/s12565-022-00692-5
 32. Andrzej Urbanik, Iwona Kucybała, Przemysław Guła, Maciej Brożyna, Wiesław Guz: What changes occur in the brain of veterans? A MRI and 1HMRS study. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2022
 33. Wiesław Guz, Przemysław Guła, Maciej Brożyna, Andrzej Urbanik, Monika Ostrogórska: Condition of the cervical spine in professional soldiers examined with magnetic resonance imaging. European Congress of Radiology, Wiedeń, 2022
 34. Patrycja Matusik  –  Przewód doktorski  (2022). Wybrane badania diagnostyczne a wyniki obrazowania serca metodą rezonansu magnetycznego. Promotor: Tadeusz Popiela
 35. Andrzej Urbanik: Rola AI w radiologii, 2023, YouTube (serwis społecznościowy)
 36. Andrzej Urbanik: W nauce bardzo ważna jest współpraca w zespołach interdyscyplinarnych, 2023, YouTube (serwis społecznościowy)